Information kring ventilbyte och värmejustering

Här finns samlad information kring Ventilbytet och injustering av värmesystemet.

Notera att varje medlem blir aviserad i brevlådan rörande aktuella datum för tillträde till lägenheten. Även du som har garage kommer att beröras då garagen även har element och samtliga ventiler avses bytas.

Vid eventulla frågor så besvaras dom av Tony Fjällström (08-522 48 26), Nabo.