För mäklare

Här finns aktuell information för dig som är mäklare, t.ex. länkar till viktiga dokument, föreningens stadgar och kontaktuppgifter till vår förvaltare SBC.

Brf Ringen bildades 2007 och är en äkta förening. Fastigheten är belägen i området Åby i Västerhaninge, med närhet till grönområden, idrottsplats med utegym, fin lekpark och promenadstråk, skolor och förskolor samt endast 500 meter från Västerhaninge centrum och pendeltågstation.​ Husen omgärdar den nordöstra delen av Åbyparken och sträcker sig från Ringvägen 72 till 142.

Bland medlemmar och hyresgäster finns unga, ensamstående, barnfamiljer samt yrkesverksamma i olika åldrar och pensionärer. Föreningens styrelse arbetar aktivt för att utveckla både fastigheten och föreningen, och för att medlemmarna ska trivas, till exempel genom olika trivselåtgärder och god ordning och reda. Här trivs nog den bäst som själv vill bidra till en lugn och trevlig förening.

Renoveringar nu och då
2004 renoverades husen av Akelius med bl.a. byte av avloppsstammar och el, renovering av fasader, yttertak samt balkonger. ​Renovering av badrum och stambyte utfördes år 2003-2004.​

2013-2015 gjordes bl.a. omläggning av alla tak och en renovering av fönster och balkongdörrar samt en besiktning av balkongerna.

2019 fick samtliga portar nya entrédörrar, och dörrarna i källargångarna byttes ut till inbrotts- och brandsäkra dörrar.

2021 gjordes en stamspolning, liksom en spolning av balkongräcken och balkonggolv.

2021 fick även föreningen ett nytt och modernt ventilationssystem, som ger medlemmarna möjlighet att själva anpassa flödet efter behov.  Även värmedistributionen sågs över 2022, och alla element har försetts med nya ventiler. I samband med det arbetet filtrerades vattnet i systemet, och föreningens undercentraler har rustats upp maskinellt.

2022 målades samtliga trapphus om, och entréerna har fått en unik och tidstypisk dekor.

Gårdarna rustas upp
2022-2023 har föreningen rustat upp gårdarna på Ringvägen 72-82 resp. Ringvägen 106-110, som har fått nya grillplatser, nya entrépartier, fler planteringar, buskar och träd samt extra belysning. Nästa gård att renoveras blir den på Ringvägen 120-126, vilket preliminärt sker hösten 2024.

2023 bytte föreningen ut alla elmätare, vilket på sikt ger boende möjlighet att själv följa sin elförbrukning.

Kommande underhåll och satsningar
I dagsläget finns inga formella beslut om kommande underhåll eller större projekt. Föreningen planerar dock att vid tillfälle gå vidare med de beslut som fattades vid  årsstämman 2023 om laddstationer, solenergi och skyltning av föreningens hus och infarter. Förberedelser inför detta pågår.

Lägenhetsbeståndet
Fastigheten består av 313 lägenheter, varav 38 är hyresrätter, som är fördelade på:

  • 12 st 1 rum kök/kokvrå samt bad/dusch i markplan (byggår 2017)
  • 12 st 1 rum med kokvrå, badrum/dusch
  • 37 st 1 rum kök, badrum/dusch
  • 140 st 2 rum kök, badrum/dusch
  • 98 st 3 rum kök, badrum/dusch
  • 14 st 4 rum kök, badrum/dusch

I föreningen finns en lokalhyresgäst och ett föreningskontor, som bemannas av förvaltaren.

Tvättstugor
Inom föreningen finns det sex tvättstugor fördelade på fyra platser på området. Vid tre av dessa finns grovtvättmaskiner. Flera av maskinerna har bytts ut under 2020-2023. Föreningens medlemmar kan boka tvättider via hemsida eller app i mobilen.

Parkering, förråd
Föreningen har 195 parkeringsplatser för uthyrning varav 82 är varmgarage. Årsavgiften för en p-plats utan elstolpe är 2 400 kr, och med elstolpe 3 120 kr. Garagen kostar mellan 5 000 kr och 8 500 kr per år, beroende på storlek. Avgifterna höjs dock med 7 % från 2024.

Kötiden för en  första p-plats/garage är för närvarande ca 0-1 månad. För en extra plats eller byte till garage är väntetiden ca 10-12 månader.

Till lägenheterna hör ett lägenhetsförråd i källargång i samma hus, dock ej alltid i den egna porten. Säljaren ansvarar för att visa var förrådet ligger, annars ska köparen ta kontakt med föreningens förvaltare.

I de flesta entréer finns även barnvagnsrum, annars finns de i källargångarna under marknivå (fyravåningshusen). Ett mindre antal förråd för uthyrning finns, bland annat de före detta sopnedkasthusen, som är lämpliga till cykel- och barnvagnsförråd.

Gemensamma avtal och tjänster som ingår
Teve-utbud från Tele2 ingår i månadsavgiften genom gemensamt avtal.
Elavtalet är också gemensamt. Elen mäts individuellt och debiteras i efterskott på månadsavgiftsavin.
För bredband har föreningen gruppavtal med Bahnhof. Boende betalar 85 kr per månad som läggs till månadsavgiften. Hastigheten är 1000/1000 Mbit/s.

Som nyinflyttad medlem ska man alltså inte teckna några egna avtal för teve, el eller bredband, utan lägenheten är inflyttningsklar. Vill man ha ev. router för trådlöst internet, digitalbox för teve osv skaffar man det själv.

Värme och vatten ingår i månadsavgiften.

Föreningen har inget kollektivt bostadsrättstillägg, utan medlemmar måste teckna egen tilläggsförsäkring för bostadsrätt. Föreningen är försäkrade hos Trygg-Hansa sedan maj 2023.

Ekonomi i övrigt
Föreningens ekonomi är god och ger utrymme för större kommande underhåll och även nya satsningar och investeringar. Styrelsen har ändå beslutat att månadsavgift höjs med 2% från och med januari 2024.

SBC ny förvaltare från 1 juli.

Kontakta vår förvaltare för mer information
Brf Ringen förvaltas av SBC. De tillhandahåller mäklarbild via Mäklarservice – för mäklare i SBC-förening | SBC.
För övriga frågor i samband med lägenhetsförmedling, kontakta antingen SBC Kundtjänst eller föreningens tekniskt administrativa förvaltare, Gustav Dahlbeck.
Styrelsen hanterar inga frågor från mäklare i samband med försäljning.

Medlemskap och introduktion för nya medlemmar
Medlemsansökan görs via SBC. Föreningen accepterar delat medlemskap, ex. 10/90 %. Juridisk person godkänns inte.

I samband med tillträde ska köparen delta i ett obligatoriskt introduktionsmöte, som bokas in av SBC. Först efter att introduktionsmötet är inbokat godkänns medlemsansökan.

Länkar till aktuella dokument och till förvaltaren:

Uppdaterad: 29 november, 2023