För mäklare

Här finns aktuell information för dig som är mäklare, t.ex. länkar till viktiga dokument, föreningens stadgar och kontaktuppgifter till vår förvaltare SBC.

Länkar till aktuella dokument och till förvaltaren:

Brf Ringen bildades 2007 och är en äkta förening. Fastigheten är belägen i området Åby i Västerhaninge, med närhet till grönområden, idrottsplats med utegym, fin lekpark och promenadstråk, skolor och förskolor samt endast 500 meter från Västerhaninge centrum och pendeltågstation.​ Husen omgärdar den nordöstra delen av Åbyparken och sträcker sig från Ringvägen 72 till 142.

Bland medlemmar och hyresgäster finns unga, ensamstående, barnfamiljer samt yrkesverksamma i olika åldrar och pensionärer. Föreningens styrelse arbetar aktivt för att utveckla både fastigheten och föreningen, och för att medlemmarna ska trivas, till exempel genom olika trivselåtgärder och god ordning och reda. Här trivs nog den bäst som själv vill bidra till en lugn och trevlig förening.

Renoveringar nu och då
2003-2004: Avloppsstammar byttes och el, fasaden renoverades, liksom yttertak och balkonger. ​Renovering av badrum och stambyte gjordes.​

2013-2015: Omläggning av alla tak och renovering av fönster och balkongdörrar samt besiktning av balkongerna.

2019: Nya entrédörrar, samt brandsäkra dörrar i källargångar.

2021: Stamspolning samt spolning av balkongräcken och balkonggolv.

2021: Nytt ventilationssystem, nya fläktar och spiskåpor. Värmeinjustering, filtrering av vattnet i värmesystemet samt byte av ventiler. Maskinell upprustning i undercentraler.

2022: Ommålning av trapphus.

2022-2023: Upprustning av föreningens gårdar på Ringvägen 72-82 och Ringvägen 106-110. Nästa gårdsrenovering blir på Ringvägen 120-126 och påbörjas prel. hösten 2024.

2023: Byte av elmätare, möjlighet för boende att på sikt kunna följa sin elförbrukning.

Kommande underhåll och satsningar
I dagsläget finns inga formella beslut om kommande underhåll eller större projekt. Föreningen planerar dock att vid tillfälle gå vidare med de beslut som fattades vid  årsstämman 2023 om laddstationer, solenergi och skyltning av föreningens hus och infarter. Förberedelser inför detta pågår.

Lägenhetsbeståndet
Fastigheten består av 313 lägenheter, varav 34 är hyresrätter, som är fördelade på:

  • 12 st 1 rum kök/kokvrå samt bad/dusch i markplan (byggår 2017)
  • 12 st 1 rum med kokvrå, badrum/dusch
  • 37 st 1 rum kök, badrum/dusch
  • 140 st 2 rum kök, badrum/dusch
  • 98 st 3 rum kök, badrum/dusch
  • 14 st 4 rum kök, badrum/dusch

I föreningen finns en lokalhyresgäst och ett föreningskontor, som används av föreningens styrelse samt av förvaltaren.

Tvättstugor
Inom föreningen finns det sex tvättstugor fördelade på fyra platser på området. Vid tre av dessa finns grovtvättmaskiner. Flera av maskinerna har bytts ut under 2020-2023. Föreningens medlemmar kan boka tvättider via hemsida eller app i mobilen.
Föreningen har nyligen installerat inpassering med dörrbricka till alla tvättstugor, som på sikt ersätter nycklar.

Parkering, förråd
Föreningen har 194 parkeringsplatser för uthyrning varav 80 är varmgarage. Årsavgiften för en p-plats utan elstolpe är 2 568 kr, och med elstolpe 3 338 kr. Garagen kostar mellan 5 500 kr och 9 400 kr per år, beroende på storlek.

Kötiden för en första p-plats/garage är för närvarande ca 0-1 månad. För en extra plats eller byte till garage är väntetiden ca 10-12 månader.

Till lägenheterna hör ett lägenhetsförråd i källargång i samma hus, dock ej alltid i den egna porten. Säljaren ansvarar för att visa var förrådet ligger, annars kan köparen ta kontakt med föreningens förvaltare.

I de flesta entréer finns även barnvagnsrum, annars finns de i källarvåningen (gäller fyravåningshusen). Ett mindre antal förråd för uthyrning finns, bland annat de före detta sopnedkasthusen, som är lämpliga till cykel- och barnvagnsförråd.

Gemensamma avtal och tjänster som ingår
Teve-utbud från Tele2 ingår i månadsavgiften genom gemensamt avtal.
Elavtalet är också gemensamt. Elen mäts individuellt och debiteras i efterskott på månadsavgiftsavin.
För bredband har föreningen gruppavtal med Bahnhof. Boende betalar 85 kr per månad som läggs till månadsavgiften. Hastigheten är 1000/1000 Mbit/s.

Som nyinflyttad medlem ska man  inte teckna några egna avtal för teve, el eller bredband, utan lägenheten är inflyttningsklar. Vill man ha ev. router för trådlöst internet, digitalbox för teve osv skaffar man det själv.

Värme och vatten ingår i månadsavgiften.

Föreningen har inte kollektivt bostadsrättstillägg. Medlemmar bör teckna egen tilläggsförsäkring för bostadsrätt. Föreningen är försäkrade hos Trygg-Hansa, men byter försäkringsbolag till Folksam från och med den 1 juni 2024.

Ekonomi i övrigt
Föreningens ekonomi är god och ger utrymme för större kommande underhåll och även nya satsningar och investeringar. Månadsavgiften höjdes med 2% från januari 2024. I dagsläget finns inga beslut om höjningar 2025.

SBC förvaltar föreningen.

Kontakta vår förvaltare för mer information
Brf Ringen förvaltas av SBC. De tillhandahåller mäklarbild via Mäklarservice – för mäklare i SBC-förening | SBC.
För övriga frågor i samband med lägenhetsförmedling, kontakta antingen SBC Kundtjänst eller föreningens teknisk- administrativa förvaltare, Gustav Dahlbeck.
Styrelsen hanterar inga frågor från mäklare i samband med försäljning.

Medlemskap och introduktion för nya medlemmar
Medlemsansökan görs via SBC. Föreningen accepterar delat medlemskap, ex. 10/90 %. Juridisk person godkänns inte.

I samband med tillträde ska köparen delta i ett obligatoriskt introduktionsmöte, som bokas in av SBC. Först efter att introduktionsmötet är inbokat godkänns medlemsansökan.

Uppdaterad: 23 maj, 2024