Styrelsen informerar

Från vårt första styrelsemöte för 2022 har vi egentligen mest statusuppdateringar att dela med oss av, eftersom det inte har hunnit hända så mycket nytt under jul- och nyårshelgerna.

 • Förvaltningskontorets telefon snart igång igen
  Vi skrev förra månaden att telefonen på vårt förvaltningskontor på Ringvägen 136, inte fungerade. Abonnemanget, som vi övertog från förra förvaltaren Delagott, hade upphört. Som tur är kan vi enkelt förnya det och slipper byta nummer. Från nästa vecka ska det gå att ringa igen på förvaltningskontorets telefon- och besökstider. Då kan du som boende antingen ringa eller besöka vår förvaltare Nabo om du har frågor. Vi som sitter i styrelsen hanterar ju inte frågor som rör enskilda personer eller lägenheter.
 • Ommålningen av trapphusen har börjat
  Gusten Persson Måleri är igång med förberedelser inför ommålning av trapphusen på Ringvägen 136-138 och 140-142. Därefter fortsätter de på Ringvägen 72-74. Många har säkert redan märkt att Nabo sätter upp ordentliga golvlister i trapphusentréerna, istället för de gamla plastremsorna, så att alltihop kan målas enhetligt. Luckorna till de gamla sopnedkasten tas samtidigt bort.
 • Ventilationsarbetet fortsätter
  Hemkomfort har väntat på leverans av fläktar, och kommer att fortsätta med ventilationsåtgärderna på Ringvägen 106-142 under januari och februari.
 • Märkning av lägenhetsförråd slutförs
  Styrelsen har bett att förvaltaren Nabo ska slutföra den märkning av våra lägenhetsförråd som förra förvaltaren Delagott började med. Tyvärr blev inte alla förråd klara. Det innebär att det kommer upp en ny skylt i plast med föreningens unika sexsiffriga lägenhetsnummer där det fortfarande saknas.
 • Tvättstugorna får ny städutrustning
  Styrelsen har beställt ny städutrustning till tvättstugorna. Vi passar på att påminna om att alla förväntas städa efter sig i tvättstugan. Du ska åtminstone torka av maskiner och bord samt ta bort ludd. Och om  golven behöver sopas så gör det. Haka inte upp dig på att den före dig har slarvat, utan tänk på den som kommer efter dig istället.

/Styrelsen

Styrelsens sista möte för året

På vårt sista styrelsemöte för året gick vi som vanligt igenom vår förvaltare Nabos rapport om pågående projekt, behov av åtgärder samt fattade olika slags beslut om ekonomi samt fastighets- och medlemsfrågor.

Här är det som vi kan dela med oss av, och som kan vara viktigt eller intressant för dig som medlem eller hyresgäst att känna till:

 • Stamspolningen
  Företaget GG Högtryck, som spolade avloppsrören i november, kom inte in i alla lägenheter, vilket vi tyvärr alltid har problem med. Förutom att just de lägenheterna inte kan spolas kan man inte heller spola lägenheten under. Hela avloppsystemet måste ju rensas, uppifrån och ned.
  Som ni förstår betyder det här att GG Högtryck måste komma tillbaka. Onödiga återbesök kommer enskilda medlemmar och hyresgäster att behöva stå för. Om GG Högtryck inte kommer in vid nästa försök heller blir vi, eller snarare vår förvaltare Nabo, tvungna att ta hjälp av Kronofogden. Stamspolning behöver göras med jämna mellanrum, men om vissa lägenheter aldrig blir spolade är det som att kasta pengarna i sjön. Istället kostar det mer, för varken jour-rörmokare eller Kronofogden arbetar gratis…
 • Balkongspolningen
  Även vid balkongspolningen har vi haft problem att få arbetet utfört överallt. Företaget Klottrets Fiende No 1 har inte kunnat spola rent från mossa på balkonger där möbler och golvplattor m.m. lämnats kvar. Eftersom föreningen är underhållsansvarig för balkongerna så kan det bli tal om att med hjälp av Kronofogden komma in och rensa på balkongen så att den kan spolas. Då måste även balkongerna under spolas igen. Nabo håller förstås i detta, och en ny balkongspolning kommer att göras tidigt i vår.
  Vi vill också nämna att golv i form av trätrall, plastmattor osv. inte är tillåtet att ha på betonggolvet, eftersom det då lättare bildas ny mossa som binder fukt, som försvagar betongen.
 • Ny cirkulationspump till undercentral
  En ny cirkulationspump till den ena undercentralen som ligger på Ringvägen 82 har installerats. Förutom att bättre kunna pumpa ut värme i våra element får vi också mycket tystare element. För några veckor eller någon månad sedan byttes även värmepumpen i undercentralen på Ringvägen 120.
  Som vi redan har meddelat kommer en värmeinjustering att göras någon gång senare i vår/sommar. Upphandling pågår, och vi behöver slutföra ventilationsarbetet i alla hus också.
 • Äntligen: Målning av trapphusen startar efter jul
  Målarfirman Gusten Persson Måleri tillsammans med Broms Dekor kommer att börja arbetet med ommålning av alla våra trapphus direkt efter jul- och trettonhelgen. Läs mer i nyhetsbrevet som delas ut i nästa vecka.

  Efter målningen kommer nya trappregister att sättas upp, och även en så kallad anslagslist, där både boende, styrelsen och förvaltaren m.fl. kan sätta upp viktig information. Så slipper vi lappar på dörrglaset.
 • Telefonen till förvaltningskontoret ur funktion
  Av någon anledning har abonnemangen upphört att fungera och fakturorna för mobiltelefonen på vårt förvaltningskontor har slutat att skickas ut. Vår förvaltare Nabo har fått i uppdrag att teckna ett nytt avtal, och vi meddelar så snart vi har ett nytt nummer till kontoret. Det betyder att man får gå dit personligen om man behöver personlig hjälp. Men det går precis som vanligt att kontakta Nabo Felanmälan samt Nabo Avgift och hyra via Nabos egna telefonnummer och e-postadresser, samt kontaktformulär på hemsidan osv. Läs mer här.
 • Fler papperskorgar till gårdarna
  Vissa gårdar har bara en papperskorg, och det tycker vi är för lite. Fler är beställda, och de kommer att sättas upp på fyra gårdar mellan Ringvägen 106-142 där det alltså saknas. En utomhusaskkopp monteras också på papperskorgen.
 • Fler p-platser på gång
  Vi har beslutat att ta bort några besöksparkeringsplatser för att göra om dem till vanliga p-platser att hyra. Visst är det bra med besöksparkering, men de används oftast som boendeparkering av folk som bor i andra föreningar än vår egen. Det är ju lite trist för oss.
  Förvaltaren Nabo har hand om parkeringskön, men vi i styrelsen har kunnat se att den har blivit väldigt kort, liksom även väntetiden. Beroende på hur utflyttningstakten ser ut i resp. område/gård så är det mellan 0 och 8 månaders väntetid, för en första parkeringsplats. En viss kötid tycker vi är rimligt ändå.

Vårt nästa styrelsemöte blir den 11 januari 2022.

God jul och gott nytt år!

Styrelsen i din förening

Glöm inte att släcka ljusen när du inte är i samma rum som dem…

Styrelsen informerar

Efter vårt styrelsemöte den 16 november kan vi dela med oss av följande aktuella frågor och projekt:

 • Ventilationsprojektet
  Hemkomfort, som arbetar med ventilationen i vår förening, har haft problem med leveransen av köksfläktar, och arbetet har därför blivit försenat i de sista husen på Ringvägen 112-142. Nu har Hemkomfort äntligen fått in fler fläktar, och arbetet kan fortsätta. Vi återkommer med besked om när och var du som väntar på ett byte kan komma och titta på de olika fläktarna som du kan välja bland.
  Vår fastighetsförvaltare Nabo och Hemkomfort håller på att ta fram en enklare användarmanual för fläkten och fuktmätaren, så att det ska bli lättare att ställa in dem efter behov.
 • Värmeproblemen
  Det är flera boende som har hört av sig till Nabo om värmeproblem i lägenheten. Problemen beror främst på att vi är inne i en mellanperiod vad gäller utomhustemperaturen. Värmesäsongen är inte riktigt igång ännu, och systemet hänger inte med. Hör av dig direkt till Nabo om du har problem med helt kalla element, så kan de undersöka vad som ev. kan göras.
  Vi har även bett Nabo att ge oss offerter för en värmeinjustering i vår, som förhoppningsvis kommer att göra stor skillnad i enskilda lägenheter. Som vi har skrivit om tidigare kommer en energikonsult att se över vilka åtgärder som kan göras på både kort och lång sikt för att spara och återvinna energi.
 • Märkning och bortforsling av cyklar
  Nabo kommer att hålla i en märkning av cyklar och barnvagnar både ute och inne för att vi ska kunna rensa bort dem som har lämnats kvar av folk som flyttat. Tyvärr får vi inte bara kasta dem. De måste behållas i ca tre månader i fall någon i efterhand hör av sig och vill få tillbaka sin cykel/barnvagn. Det kommer mer information från Nabo om vad du som boende behöver göra.
  OBS! Vi vill påminna om att man inte får ställa cyklar och barnvagnar i trapphuset. Det har med säkerheten och framkomligheten att göra.
 • Inventering av förråd och tomma ytor
  Styrelsen bad förra förvaltaren Delagott att inventera och märka om lägenhetsförråden. Tyvärr missade de många förråd som inte blev märkta med ny skylt. Nu har vi i styrelsen själva gått runt och kontrollerat vilka utrymmen som finns, vilka förråd som är märkta och inte. Vid nästa styrelsemöte tar vi upp med Nabo hur vi går vidare med att göra klart detta, och om vi kan ställa i ordning fler extra förråd att hyra ut.
 • Balkongtvätten
  Spolningen av balkongräcken och betongplattor har tagit längre tid än beräknat eftersom det var väldigt mycket mossa på flera balkonger. En del boende hade inte heller plockat undan tillräckligt för att Klottrets Fiende No 1 skulle kunna spola med högtrycksspruta. Tvättningen fortsätter därför under vecka 47 i de sista husen på Ringvägen 72-82.
  De som har hört av sig till vår förvaltare Nabo med ev. klagomål på arbetet har kunnat få återbesök av Klottrets Fiende.
  Tänk på att golvplattor bidrar till att ny mossa lättare bildas, och undvik helst att lägga sådana plattor på balkongen. Om du ändå gör det måste du räkna med att själv skrubba bort mossa vare år.

Vårt nästa styrelsemöte blir den 14 december. Om du har frågor om pågående arbeten i föreningen, vill göra felanmälningar eller har klagomål på något arbete, vänd dig direkt till föreningens förvaltare Nabo. Vi medlemmar som sitter i föreningens styrelse kan inte ta hand om enskilda frågor från alla som bor i föreningen.

/Styrelsen

Balkongtvätt pågår och förlängs

Klottrets Fiende No 1 har börjat att tvätta våra balkonger nu, men arbetet har tagit mycket längre tid än man trodde att det skulle ta. Det beror bland annat på att det har varit väldigt mycket mossa på flera balkonger, samt att många inte har plockat undan möbler och blomlådor osv från balkongerna.

Vi som väntar på balkongtvätt på t.ex. Ringvägen 72-104 får vackert vänta till någon gång i nästa vecka, alltså 15-19 november. Du som inte har hunnit plockat undan från balkongerna har alltså fått extra tid att göra det.

Vid eventuella frågor eller problem som uppstår ska du kontakta antingen Joel Hybertsen på Nabo eller Klottrets Fiende No 1.

/Styrelsen

 

Information från styrelsemötet 19/10

Här kommer information från föreningens styrelsemöte som vi styrelsemedlemmar kan dela med oss av:

 • Trapphusmålning är på gång

Målningen av våra trapphus ligger nu i startgroparna. Målarfirman Gusten Persson startar  någon gång i vinter på Ringvägen 72-74. I entréerna får en av väggarna ett mönster, och en provmålning av mönstret kommer att göras på en så kallad pannå. Om du besöker vårt förvaltningskontor på Ringvägen 136 kommer du att kunna kika på mönstret lite längre fram.

 • Balkongtvätt i november

Klottrets Fiende no 1 fick ju för en tid sedan uppdraget av oss i styrelsen att tvätta balkongerna, och vår fastighetsförvaltare Nabo räknar med att det ska kunna göras i  november. Håll utkik efter information i brevinkastet och i trapphuset. Du behöver nämligen plocka undan saker på balkongen då.

 • Förslagen från stämman: Nästa steg

De förslag som medlemmarna röstade fram på stämman börjar nu planeras mer i detalj. Vår fastighetsförvaltare Nabo har t.ex. fått i uppdrag att ta fram förslag på balkongtak på de översta balkongerna samt även förslag på bättre märkning av sophusen.

Nya parksoffor med bord kommer i vår.

Upprustningen av våra gårdar smyger igång i vår. Vi köper in nya parksoffor och bord som  placeras vid husfasaden, två stycken per gård blir det. Vi har också bett en trädgårdskonsult att rita ett designförslag för våra gårdar. Vi hoppas kunna göra i ordning en gård på prov i vår/sommar. Då kan vi testa idéerna och förslagen , välja material, belysning osv innan vi gör resten av gårdarna.

Förrådsutrymmena inventeras under vintern för att se om fler ytor kan bli t.ex. barnvagns-/cykelförråd eller vanliga förråd.

 • Helhetsgrepp om energiförbrukningen

Vi har beslutat att anlita en oberoende konsult som kan ge oss förslag på åtgärder för energibesparing som skulle ge just vår förening och fastighet störst effekt.

 • Läckande rör på Ringvägen 72-74

Vi har problem med ett läckande rör i källaren på Ringvägen 72-74, men Nabo har rekommenderat att vi väntar med att åtgärda det eftersom det kommer att innebära att hela vattensystemet måste tömmas. Problemet bör minska något nu när vi går in i den kallare årstiden, men rören hålls under uppsikt.

 • Vem ska man kontakta: Styrelsen eller förvaltaren?

Vi passar på att påminna om att det är till vår förvaltare Nabo man ska vända sig med frågor, felanmälningar, störningar, ansökan om olika tillstånd, regler, parkeringskö osv. Det är inte vi i styrelsen som hanterar sådana löpande frågor.

Det finns kontaktuppgifter till Nabo i alla trapphus, på vår hemsida och på Facebook-sida och så klart på Nabos hemsida. De flesta frågor går det utmärkt att t.ex. skicka via mail till antingen felanmalan@nullnabo.se eller avgifthyra@nullnabo.se.

/Styrelsen i Brf Ringen

 

Information från styrelsemötet 21/9

Efter vårt styrelsemöte den 21 september kan vi bland annat informera om följande som är på gång i föreningen:

 • Stamspolningen har börjat

Företaget GG Högtryck har börjat stamspolningen och är klara på Ringvägen 72-94. Innan de kommer till just ditt hus lämnas information i ditt brevinkast, så att du hinner plocka undan, lämna nyckel osv. Tänk gärna på att det inte är frivilligt om man vill ha spolning av alla rör eller inte. Det är helt nödvändigt att hela systemet görs samtidigt, så vi är alla skyldiga att bidra till att det kan genomföras överallt.

 • Helhetsgrepp om energiförbrukningen

Vi har beslutat att anlita en oberoende konsult som kan ge oss förslag på energibesparingsåtgärder som skulle fungera i just vår förening och fastighet. Det finns många företag som vill sälja dyra lösningar, men vi vill vara säkra på att vi lägger tid och pengar på det som ger bra resultat och tar hänsyn till just våra förutsättningar. Vi begär in en offert för en översyn av våra hus och system, och hoppas kunna fatta beslut under hösten.

 • Förslagen från stämman: Nästa steg

De förslag som medlemmarna röstade fram på stämman börjar nu planeras mer i detalj. Nabo har t.ex. fått i uppdrag att fram förslag på bättre märkning av sophusen. De ta också fram offerter och förslag på balkongtak på de översta balkongerna och en förstudie av balkongplattorna, så att vi kan fatta beslut om det ska genomföras på stämman 2022.

På stämman sa vi i styrelsen att vi skulle se över vilka utrymmen som skulle kunna bli t.ex. barnvagns- eller cykelrum. Vi kommer att påbörja en genomgång av dessa utrymmen under oktober.

Och sist men inte minst: Vi har bett en trädgårdskonsult att rita ett designförslag på en av våra gårdar, som vi planerar att rusta upp först innan vi går vidare med fler gårdar. Designförslaget kommer ju även till nytta när vi ska upphandla trädgårdsanläggare. Vi hoppas att det kan genomföras till våren/sommaren 2022.

 • Trapphusmålning väntar i vinter.

Målningen av våra trapphus ligger nu i startgroparna, och kommer förmodligen att kunna starta i vinter. I varje entré kommer en av väggarna målas i ett mönster i mjuka, milda färger. En provmålning kommer antagligen att göras i trapphuset på Ringvägen 136, där vi har vårt förvaltningskontor. Håll utkik efter mer information längre fram om du är nyfiken på hur det kommer att se ut.

 • Missa inte: Städdag 23/10

På städdagen den 23 oktober plockar vi skräp, grovsopor på gården och planterar en självsådd björk på Ringvägen 128-134. Efteråt grillar vi korv. Två sopcontainrar beställs också där vi kan kasta grovsopor. Vi sätter upp anslag i trapphusen ett par veckor före, så håll utkik.

Styrelsen

Stamspolningen har börjat

Nu har GG Högtryck börjat med stamspolningen i föreningen. De är klara på Ringvägen 72-86, och fortsätter de närmaste tre veckorna med resten av portarna och lägenheterna. Innan det är dags i just din port kommer Nabo att dela ut information från GG Högtryck i alla brevinkast, så att du vet när det är dags att plocka undan  i köks- och badrumsskåp osv.

 

Porttelefonerna är äntligen igång igen!

Nu ska alla porttelefoner i alla hus och alla portar äntligen fungera. Styrelsen har själva bytt ut utrustningen som behövs för uppringningen, sk. ATA-boxar, och vi har testat i våra egna portar och även hos några av de som har anmält till förvaltaren att det inte fungerat.

Om det mot förmodan inte fungerar bör du kontakta förvaltaren Nabo. Se fliken För boende för olika kontaktvägar.  Det händer ju att fel telefonnummer kan ligga kvar när man har bytt nummer, och ibland behöver boende be telefonoperatören att aktivera tonval på ex. fast telefon. Det krävs för att kunna trycka 5 för att öppna porten.

Ring upp dig själv via porttelefonen och testa att öppna porten åt dig själv. Då ser du också vad just ditt porttelefonnummer är och kan lägga in det i dina kontakter i telefonen. Bra när någon ringer på hos dig att du ser att det är porttelefonen.

Vi vill passa på att nämna att om ni är fler vuxna i hushållet kan flera telefonnummer läggas till i porttelefonen. Hör av er till Nabo så kan de ordna det.

/Styrelsen