Årsstämma 25/8 genom poströstning dagen före

I tisdags, alltså den 30 juni, hade styrelsen ett avstämningsmöte med revisorn om årsredovisningen för 2019, och nu kan vi äntligen sätta ett datum för stämman. Det blir den 25 augusti. Anledningen till förseningen är främst att föreningens förra förvaltare varit sena med att lämna ifrån sig årsredovisningen.

Coronapandemin har också komplicerat stämmoplaneringen. Därför har vi valt att inte hålla en fysisk stämma i år. Det blir istället en sk poströstningsstämma där du som medlem ges möjlighet att rösta i förväg.

Kallelsen och alla underlag delas ut den 4 augusti och ger alla medlemmar en chans att hinna läsa, ställa ev. frågor och få svar i god tid innan rösterna ska vara inne. Sista dagen att lämna eller skicka in frågor är 14 augusti. Din poströstning ska var inkommen senast 24 augusti, dagen före stämman.

Den 25 augusti sammanträder sedan endast stämmoordföranden, sekreteraren för stämman, styrelsen och valberedningen, bl.a. för att räkna era röster och föra protokoll. Protokollet kommer att finnas på hemsidan några veckor efter mötet.

Mer information med instruktioner finns med i kallelsen som kommer i början av augusti.

Information om stämman sätts också upp som anslag i trapphusen.

Passersystem, entréer samt tvättstugan

I morgon under dagen (tor 25/6) kommer det utföras service på passersystem samt tvättstugebokningen.
Det kan förekomma viss driftstörning speciellt vid inpassage genom portar.
Då servicen kommer ske hus för hus så kommer portarna ställas upp under den tiden systemet ligger ner.

Från styrelsemötet 19/5

På vårt sista ordinarie styrelsemöte före årsstämman tog vi bl.a. upp följande:

 • Stubbfräsning på gårdarna vid Ringvägen 76-82, 112-118 och 120-126 kommer att ske på måndag den 25 maj. Det är Stephans Stubbfräsning som gör jobbet. En översyn av alla träd ska också göras framöver. I höst väntar sedan efterlängtad nyplantering av träd och buskar på dessa tre gårdar. Nästa år planerar vi att göra samma sak på fler gårdar.

  OBS! På städdagen den 30 maj behöver vi hjälp av så många som kan och hinner att ta hand om träfliset som blir kvar. Det ska stoppas i sopsäckar så kan några i styrelsen köra bort det. Då blir det billigare för föreningen.

  Hus i kvällsljus…
 • En genomgång och besiktning av alla källardörrar och entrédörrar har gjorts med leverantören Team Guardab, och vissa justeringar och kompletteringar väntar.
 • Fler lagningar av fasadputsen kan bli aktuella. En ny genomgång görs för att se var det behövs mest.
 • El-Strandh har nu monterat belysning vid husgaveln på Ringvägen 82 och 94. Så här fint blev det!

Till sist
Styrelsen vill passa på att påminna om att det inte är tillåtet att på egen hand gräva och plantera på våra gårdar. Vi vill också be att alla ställer tillbaka våra utemöbler där de ska stå (på uteplatsen) och inte heller lämnar kvar egna möbler eller grillar. Efter ett tag kan det se lite skräpigt och rörigt ut.

Städdag & korvgrillning 30/5

Det har blivit dags för föreningens städdag. Lördag den 30 maj med start kl. 10.30 plockar vi skräp, nedfallna grenar, putsar grillarna och ställer fram dem på uteplatserna. Vi kommer även att ordna korvgrillning efteråt. Vi tänder fler grillar på gården vid Ringvägen 128-134, som är stor och gör det möjligt att hålla avstånd. Klockan 12.30 tänder vi grillarna.
Under städdagen kommer det att finnas två containrar. Den ena står vid Ringvägen 88-94 och den andra vid Ringvägen 112-118. Där kan du slänga dina egna vanliga brännbara grovsopor (men inte el, mijöfarligt avfall osv). Den är öppen en kort stund på söndag eftermiddag också, från ca 14.00 till 14.30.
Vi ses vid parkeringen bakom Ringvägen 136.

Störningar i bredbandet

Många av oss har upplevt störningar i bredbandet, och det beror på att vårt nät är överbelastat vissa tider, bl.a. för att fler arbetar hemma i Corona-tider. Problemen märks särskilt tydligt i husen som ligger på Ringvägen 72-104, eftersom nätverket finns på andra sidan, i husen på Ringvägen 136-142. Avståndet till nätverket påverkar alltså.
Leverantören Ownit kommer att behöva byta ut hårdvara för att lösa det här problemet, och förhoppningsvis blir det klart i slutet av maj. Fram till dess kommer det nog att vara lite svajigt emellanåt.

Från styrelsemötet 21/4

Vid styrelsemötet den 21 april togs bl.a. följande frågor upp:

 • En så kallad blåljuskod ska tas fram för att t.ex. ambulans ska kunna komma in porten vid akut sjukdom eller andra utryckningar. Förvaltaren har fått i uppdrag att hitta en lösning med LTP,  som är vår leverantör av porttelefonerna.
 • Vi har sett över parkeringskön, som tycks ha stått helt still i flera år, och även  beslutat att varje hushåll kan ha max två parkeringsplatser/garage. Vi har nu fått ned kön något, men räkna med ca 12 månaders väntetid.
 • Årsstämman för medlemmarna planeras att eventuellt hållas i slutet av juni, med reservation för ändringar. Vi undersöker olika sätt att hålla stämman, med tanke på Corona-pandemin och kravet på att hålla avstånd. Mer information kommer som anslag i trapphus, i kallelse osv.
 • Styrelsen har träffat en trädgårdskonsult som gett råd och tips inför utvecklingen av våra gårdar. Första steget blir att se över träd som ev. behöver tas ned, och sedan planera för återplantering av olika träd och buskar.
 • Utomhusbelysning på husgavlarna vid Ringvägen 82 och 94 monteras inom ca två veckor. Arbetet utförs av El-Strandh.
 • Styrelsen har ett extrainsatt möte med anledning av ventilationsarbetet, då entreprenören ska presentera ett slutgiltigt förslag. Vi hoppas kunna fatta definitivt beslut kort därefter.
 • Flera hyresrätter kommer att bli lediga den närmaste tiden, men med tanke på det dåliga marknadsläget planerar vi att hyra ut dem i andra hand istället.

Dålig återkoppling vid felanmälan
Vi vill också passa på att nämna att vi har märkt att återkopplingen till boende som anmäler fel, störningar osv. till förvaltaren inte har fungerat. Det beror på en felaktig inställning i förvaltarens ärendesystem, och detta är löst nu. Vid all kommunikation som sker på mail ska du som boende få återkoppling via mail i ärendet. Om inte mail finns ringer förvaltaren upp eller lämnar meddelande i brevinkastet.

Svajigt bredband
Boende har kanske märkt att bredbandet gick ner härom kvällen. Styrelsen har haft kontakt med leverantören Ownit, men det hade inte med dem att göra utan med själva nätleverantören.

Nästa styrelsemöte är inbokat den 19 maj.

Tillhör du en riskgrupp och behöver hjälp med enklare vardagsärenden

Haninge kommun samarbetar med Frivilliga Resursgruppen (FRG) Haninge för att koordinera hjälpinsatser.

Du kan få hjälp med att:

 • Handla hem mat
 • Andra mindre ärenden
 • Få socialt stöd via telefon eller Skype
 • Andra online-aktiviteter

Jag vill ha hjälp

Du är välkommen att ringa kontaktpunkten alla dagar klockan 9.00-11.30 och 12.30-15.00.

Telefon 08-606 96 50

För mer information läs mer på Haninge kommuns sida.

Är du frisk och kan hjälpa andra?

Är du frisk och fri från symptom på förkylning eller influensa? Hjälp då gärna dem som är extra utsatta för Corona-viruset och andra virus, t.ex. genom att handla mat. Knacka på hos grannar som du kanske är lite bekant med redan, och fråga om de behöver hjälp, eller lägg en lapp i brev-inkastet med ditt namn och telefon-nummer så att de kan ringa dig om de vill ha hjälp.

Tack för att du bryr dig om dina grannar!

Från styrelsemötet 10/3

Här är en sammanfattning av några av de frågor som styrelsen tog upp på styrelsemötet den 10 mars:

 • Styrelsen och förvaltaren går tillsammans igenom våra gårdar för att se var asfalten behöver lagas. Vi tittar också på nya utomhuslampor vid husgavlarna på Ringvägen 82 och 94 som vi skrivit om tidigare. Vi kompletterar även med belysning på fasaden på insidan av Ringvägen 72 och 86.
 • Fasadlagningar har gjorts och ser väldigt bra ut, och längre fram kan fler lagningar bli aktuella. Däremot stämmer inte den nya färgen överens med gamla husfärgen. Förvaltaren ser till att det målas om.
 • Offerter för målning av våra parkeringsplatser tas fram till nästa styrelsemöte.
 • En ny fasadskylt till Ringvägen 136 med föreningens logga är på gång. Det blir en ny typ som sätts upp med annan infästning. Den kompletteras med en mindre skylt vid entrén till förvaltningskontoret.
 • Introduktionen för nyinflyttade fortsätter, eftersom det ger bättre förutsättningar för trivsel, ordning och god grannsämja. Under våren har vi även olika informationskampanjer för att lyfta kunskapen hos alla om vilka regler som gäller samt vilka rättigheter och skyldigheter vi som boende har.

Nästa styrelsemöte hålls den 21 april.