Är du frisk och kan hjälpa andra?

Är du frisk och fri från symptom på förkylning eller influensa? Hjälp då gärna dem som är extra utsatta för Corona-viruset och andra virus, t.ex. genom att handla mat. Knacka på hos grannar som du kanske är lite bekant med redan, och fråga om de behöver hjälp, eller lägg en lapp i brev-inkastet med ditt namn och telefon-nummer så att de kan ringa dig om de vill ha hjälp.

Tack för att du bryr dig om dina grannar!

Från styrelsemötet 10/3

Här är en sammanfattning av några av de frågor som styrelsen tog upp på styrelsemötet den 10 mars:

 • Styrelsen och förvaltaren går tillsammans igenom våra gårdar för att se var asfalten behöver lagas. Vi tittar också på nya utomhuslampor vid husgavlarna på Ringvägen 82 och 94 som vi skrivit om tidigare. Vi kompletterar även med belysning på fasaden på insidan av Ringvägen 72 och 86.
 • Fasadlagningar har gjorts och ser väldigt bra ut, och längre fram kan fler lagningar bli aktuella. Däremot stämmer inte den nya färgen överens med gamla husfärgen. Förvaltaren ser till att det målas om.
 • Offerter för målning av våra parkeringsplatser tas fram till nästa styrelsemöte.
 • En ny fasadskylt till Ringvägen 136 med föreningens logga är på gång. Det blir en ny typ som sätts upp med annan infästning. Den kompletteras med en mindre skylt vid entrén till förvaltningskontoret.
 • Introduktionen för nyinflyttade fortsätter, eftersom det ger bättre förutsättningar för trivsel, ordning och god grannsämja. Under våren har vi även olika informationskampanjer för att lyfta kunskapen hos alla om vilka regler som gäller samt vilka rättigheter och skyldigheter vi som boende har.

Nästa styrelsemöte hålls den 21 april.

Vill du hjälpa föreningen lite?

Om du vill hjälpa föreningen lite kan du till exempel ta ned de anslag, alltså lappar, som sätts upp i ditt trapphus när de har blivit inaktuella. Nu senast sattes anslag upp i alla portar om stamspolningen som gjordes vecka 7-8. Ta gärna ned det när du går genom porten nästa gång, eftersom arbetet är klart nu.

Anslag som inte har något speciellt slutdatum ska helst bara sitta uppe i ca 2 veckor. Om de sitter uppe längre än så känns till slut nyheten inte ny längre, och kan till slut upplevas som skräp.

Tack för att du vill hjälpa till!

Om bil- & parkeringsvett

Här kommer några bra och viktiga tips på vad man bör tänka på när man kör och parkerar på vårt område:

1. Håll låg hastighet när du kör på vårt område. Det rör sig mycket folk på gårdarna och parkeringarna, och en olycka händer så lätt.

2. Ha motorn avstängd medan du sitter och väntar på någon. Det kan vara störande för grannar med fönster och balkong nära.

3. Ta dig tid att parkera rakt på din parkeringsplats, så att grannens bil också får plats bredvid.

4. Parkera inte inne på gården. Det är inte tillåtet och det påverkar också framkomligheten.

5. Parkera inte och kör inte upp på gräsmattorna. De blir förstörda av det, och vi får lägga onödiga pengar på att reparera dem.

Tack för visad hänsyn!

Styrelsemötet 11/2

På styrelsemötet den 11 februari togs bl.a. följande frågor upp:

 • Vi går vidare till nästa steg i ventilationsarbetet. Styrelsen har bett en av de två entreprenörerna som lämnat offert i uppdrag att upphandla sina egna underentreprenörer och räkna på totalkostnaden. Därefter fattar styrelsen definitivt beslut om offerten som helhet, och då kan starttiden för arbetet sättas. Miljöförvaltningen är informerad om status på projektet.
 • Belysningen på husgavlarna vid Ringvägen 82 och 94 ska förstärkas, eftersom det vintertid är väldigt mörkt där. Delagott Förvaltning har fått i uppdrag att ta fram offerter.
 • Olika varianter av farthinder diskuteras för att få ned hastigheten inne på gårdarna, och styrelsen ska titta på vilka modeller som kan fungera.
 • Haninge kommun inför nya parkeringsregler på Ringvägen. Man får endast parkera på norra sidan av vägen, alltså inte på vår sida av vägen. Det är för att det ska bli lättare för brandbilar, sopbilar osv att komma fram. Läs kommunens information här.
 • Systemet för bokning av tvättid via vår hemsida håller på att testas (se bild nedan). Snart bör alla ni som har anmält intresse för detta kunna läggas upp i systemet, och då skickas uppgifter om login och lösenord ut via den e-post som har angivits.
  Du hittar anmälningsblankett på förvaltningskontoret, Ringvägen 136, eller på hemsidan under fliken Föreningen.

Nästa styrelsemöte blir den 10 mars.

Stamspolning i alla hus vecka 7-8

Det har blivit dags att sätta igång med stamspolningen i alla hus, som vi har skrivit om tidigare.

Arbetet börjar vecka 7, alltså den 10 februari, på Ringvägen 112-142, och fortsätter vecka 8 på Ringvägen 72-110. Det blir Haggrens Rör som gör stamspolningen. Schema för vilka dagar som gäller för varje port finns i trapphusen, och du hittar även schemat här.

OBS! Du som boende måste antingen se till att 1) en nyckel ligger i din nyckeltub, 2) att lämna en nyckel till vårt förvaltningskontor eller 3) att själv vara hemma när Haggrens Rör kommer (se schemat i porten). Om Haggrens Rör inte kan komma in din lägenhet på tiderna i schemat så blir de tvungna att komma tillbaka en annan dag – och det blir i så fall du som boende som får betala den kostnaden. Det vill vi så klart undvika.

Förvaltningskontoret har öppet tisdagar kl. 16.00-19.00 och torsdagar kl. 08.00-11.00.

Styrelsemötet den 22/1

På det första styrelsemötet 2020 – och med nya förvaltaren Delagott – togs bl.a. följande upp:

 • Asfalten på gårdarna behöver lagas, eftersom det finns en hel del hål. Förvaltaren tar fram offerter som styrelsen kan titta på, och så kan arbeten ev. sätta igång senare i vår.
 • Ytterligare en presentation av offert/förstudie för det nödvändiga ventilationsarbetet kommer att göras för styrelsen den 30 januari.
 • Förvaltaren gör en ny genomgång av både våra nya entrédörrarna och källardörrarna pga att vissa fel och brister kvarstår. Bland annat entrédörrarna i port 94 och port 96.

Nästa styrelsemöte blir den 11 februari.

Delagott är ny fastighetsförvaltare

Från och med den 1 januari 2020 är det Delagott Förvaltning som tar hand om Brf Ringens fastighet, alltså alla våra hus och gårdar, samt även ekonomin och medlemsservicen. De ersätter alltså AdEx. Du når Delagott på telefon 08-55 11 05 00 eller via webbformuläret som finns här på hemsidan under Kontakt. I formuläret ska du logga in genom att skriva koden 3900 för Brf Ringen. Information om kontaktvägar kommer även att finnas uppsatta i portarna.

Om du har problem eller frågor om månadsavgiften/hyran eller elräkningen, kontakta Delagott så hjälper de dig. Du kan också anmäla fel i gemensamma utrymmen som trapphus, entrédörrar, tvättstuga och så vidare till samma telefonnummer eller via formuläret.

Snällare smällare för hundarnas skull

För alla hundars skull, och även andra husdjur: Tänk gärna på att inte ta ut tolvslaget i förväg. Undvik att använda smällare och nyårsraketer (som ju dessutom kräver tillstånd) i mellandagarna, mitt på dagen eller eftermiddagen på nyårsafton.

Prata med dina barn, vänner och bekanta om det här, och berätta hur dåligt de flesta hundar mår av smällare, även om de är inomhus. Ge hundägare en chans att hinna rasta sina hundar innan smällandet börjar.

Gott nytt år!