Information från styrelsemötet 22/11

Här kommer aktuell information från oss i styrelsen, som vi bl.a. tog upp på styrelsemötet den 22 november:

 • Förvaltningskontorets öppethållande senaste tiden: Vi har fått in e-post m.m. från medlemmar och hyresgäster om att föreningens förvaltningskontor inte har varit öppet eller gått att ringa till på de schemalagda dagarna (tisdag fm och torsdag em). Dessvärre har vi även fått in klagomål på t.ex. felanmälan. Vi har tagit upp frågorna med vår förvaltare Nabo, och bett om en förklaring.
  Telefonen till förvaltningskontoret blev dessvärre stulen i höstas, men den nya skulle ha varit inkopplad för länge sedan. Även här har vi bett Nabo om en förklaring. Vi har satt igång den själva nu, så nu får vi hoppas att Nabo både är på plats och svarar i telefonen.
  Vi brukar påminna om att alla typer av boende- och fastighetsfrågor ska gå via just förvaltaren, men när det gäller klagomål på deras service osv. uppskattar vi att ni hör av er till oss i styrelsen. Vi kommer att be Nabo om viss ekonomiskt ersättning för den uteblivna servicen.
 • Värmeinjusteringen: Första steget i värmeinjusteringen är klar. Det andra steget innebär att en finjustering i alla lägenheter ska göras i vinter. Hör av er till Nabo under tiden om ni fortfarande har kalla element.
 • Nyhetsbrevet Vi i Ringen på hemsidan: Det senaste numret av vårt nyhetsbrev Vi i Ringen finns nu på hemsidan. Om du inte läste det som delades ut till alla i våra brevinkast finns alltså möjlighet att göra det så här i efterhand. Du hittar det här: Informationskanaler | Brf Ringen i Västerhaninge.
 • Öppet hus med styrelsen och valberedning i januari: I slutet av januari kommer vi i styrelsen tillsammans med medlemmarna i valberedningen att hålla öppet hus för alla boende. Det blir på föreningens förvaltningskontor på Ringvägen 136.
  Syftet är att skapa kontakt och ge ökad kunskap om föreningen, om medlemmars ansvar och om styrelsens och valberedningens arbete. Vi kommer att försöka svara på boendes frågor om allt möjligt, eller annars hänvisa vidare till rätt instans på Nabo, vår fastighetsförvaltare. Vi visar föreningens och förvaltarens hemsida på vår stora datorskärm och berättar vad du kan hitta eller göra där.
  Det finns möjlighet att få stadgarna, ordningsreglerna och olika blanketter osv utskrivna om du har behov av det.
  Vi bjuder självklart på kaffe med dopp under hela öppethållandet.
  Håll utkik efter anslag om dag och tid i trapphusen i januari. Missa inte chansen att lära dig mer om din förening, och samtidigt träffa både styrelsegrannar och andra grannar!

/Styrelsen i Brf Ringen

Superfina snögubbar och snödjur på snabbvisit vid Ringvägen 104.
Spännande snöskulptur eller kanske ett snöpalats? Stod vid Ringvägen 106 .

Information från styrelsemötet 18/10

Vid vårt senaste styrelsemöte den 18 oktober fastställde vi nivån för den höjning av månadsavgiften som vi redan har flaggat för i verksamhetsberättelsen 2021. Den delades ju ut till alla medlemmar i föreningen inför årsstämman i maj i år.

Vi har beslutat att höja avgiften med 5%, vilket ökar avgiften med ca 100-230 kr per månad, beroende på just din avgift.

Höjningen görs främst för att föreningen ska hålla jämna steg med kostnadsutvecklingen och ökade förvaltnings- och driftkostnader, men också för att på sikt kompensera för det intäktsbortfall som försäljningen av uppsagda hyresrätter faktiskt innebär. Vi vill inte heller vänta med att höja avgifterna för att kanske senare tvingas chockhöja. När det gäller  större underhålls- och utvecklingsåtgärder som planeras har föreningen dock god ekonomi för detta.

Avgiftshöjningen gäller från och med januari 2023.

Föreningen utreder möjligheten att installera solfångare på taken.

Vi har bett en konsult att lämna kostnadsförslag för installation av solfångare på föreningens hustak. Du kan läsa mer om solfångare här: Solfångare – Wikipedia.

Våra sophus kommer inom kort att märkas om med tydligare skyltar för vad man får slänga där.

Och apropå sopor: Missa inte containerdagarna i helgen, 22-23 oktober mellan kl. 12.00-15.00!

Vårt nästa styrelsemöte äger rum den 20 november.

/Styrelsen

Information från styrelsemötet 20/9

Från styrelsemötet den 20 september kan vi dela med oss av följande information:

 • Värmeinjustering pågår: Rörknektarna och Driftex arbetar just nu med att åtgärda och finjustera värmetillförseln i föreningens fastighet. På Ringvägen 72-104 har de hunnit med besök nummer två, och värmen har därför kunnat sättas på. Lägenheterna på Ringvägen 106-142 väntas få igång värmen den 22 september.
  Tänk på att du behöver släppa in dem som ska byta ventiler och senare lufta och justera, så att värmen sedan kan sättas igång även i de sista husen. Den värmen behövs verkligen nu!
  Du kan läsa mer om projektet här på hemsidan under fliken Projekt/Ventilbyte och värmesystemet.
 • Cykelrensning: Vi har hunnit nämna det flera gånger redan, men nu sätter faktiskt den utlovade cykelmärkningen och rensningen igång. Den 21 september är det tänkt att information om hur du ska märka din cykel (för att ha den kvar) ska delas ut till alla i brevinkasten. Missa inte!
 • Nyhetsbrevet Vi i Ringen återuppstår: På stämman 2022 tog vi i styrelsen upp att
  Föreningens nyhetsbrev kommer tillbaka i november. Missa inte!

  nyhetsbrevet skulle upphöra, och ersättas med ett enklare nyhetsblad som skulle sättas upp i trapphuset. Men på en A4-sida finns det bara utrymme för mycket korta punkter (om de ska kunna läsas som anslag). Eftersom vi även informerar på hemsidan och via Facebook så har nyhetsbladet därför ingen egentlig funktion. Meddelanden och instruktioner om pågående arbeten görs dessutom av vår förvaltare Nabo eller de entreprenörer som föreningen eller förvaltaren anlitar.
  I nyhetsbrevet däremot har vi i styrelsen möjlighet att skriva längre texter för att informera, sammanfatta, tipsa samt väcka lite eftertanke – och förhoppningsvis få medlemmarna att förstå och bli mer intresserade av olika föreningsfrågor. Ett nytt nummer av Vi i Ringen planeras därför just nu, och kommer att delas ut till alla i november.

 • Gårdsrenoveringen på Ringvägen 72-82: Vi börjar äntligen se slutet på pilotprojektet med upprustningen av gården på Ringvägen 72-82. När det är helt klart ska det utvärderas innan vi kan gå vidare med nästa gård. Vi behöver också ta hänsyn till andra stora projekt som kan behöva göras innan vi sätter igång med en ny gård. En högst preliminär tidsuppskattning för nästa gårdsupprustning är som tidigast 2023 eller kanske först 2024.
  Du kan läsa mer om gårdsrenoveringen i kommande nummer av nyhetsbrevet Vi i Ringen.
 • Städdag på annat sätt: Vi gör om städdagen till en ”containerdag” för föreningen. Vi vill att så många som möjligt ska passa på att slänga grovsopor på rätt ställe, utan att känna tvång att plocka skräp på området en hel lördag. Det kan man ju göra varje dag! Istället för korvgrillning för ett fåtal personer vill vi pröva att ordna en ny, enkel gårdsfest någon gång under 2023, nu när vi har en nyrenoverad gård med stora grillar.
  Containerdagen planeras till oktober, och information om datum m.m. sätts upp i trapphusen samt läggs ut på hemsidan och Facebook.

Som vanligt vill vi gärna påminna om att kontakta vår förvaltare Nabo om du har frågor som gäller pågående projekt, felanmälan, månadsavgiften, elräkning, renovering, andrahandsuthyrning osv. Du hittar kontaktuppgifter här på hemsidan. Nabo är till för att både ge alla medlemmar och hyresgäster service, men också för att avlasta och ge stöd till oss som sitter i föreningens styrelsen.

Nästa styrelsemöte är inbokat den 18 oktober.

/Styrelsen

 

Nu rustas den första gården upp!

Vår markförvaltare/trädgårdsskötare Etni har nu börjat med att rusta upp och anlägga nya uteplatser på innergården vid Ringvägen 76-82.

Etni rustar upp innergården på Ringvägen 76-82

Arbetet kommer att hålla på i ca 3-4 veckor, och Etnis projektgrupp anlägger en uteplats vid  den befintliga uteplatsen närmast Ringvägen 80-82. Det blir nytt underlag i form av grus, spaljé med klätterväxter, plantering av blommande buskar m.m. Utanför själva uteplatsen blir det cykelställ, och där lägger Etni plattor som underlag.

En helt ny uteplatsen anläggs också vid Ringvägen 76-78. Den blir något större, och även här görs det plats för buskar, spaljé med klätterväxter, cykelställ, och inte minst mer utrymme för bilar att vända runt hörnet. För på gräsmattan ska man så klart inte köra eller parkera. På den gamla mattpiskarplatsen blir det gräs och/eller buskar.

Detaljbild av ny uteplats vid Ringvägen 76-78.

Uteplatserna blir delvis öppna mot övriga gården och mot varandra men skärmas av mot gångväg och husfasad. I den öppna delen blir det plantering av prydnadsbuskar och blommande perenner, och viss stämningsbelysning planeras också.

Här nedan finns en länk till designförslaget som Ulriksdals Slottsträdgård har ritat åt oss i föreningen. Tänk på att det är ett förslag, en idéskiss, och att vissa förslag har behövt anpassas lite. Den befintliga uteplatsen blir t.ex. inte så nära Åbyparken som förslaget visar, spaljéernas utseende är inte bestämt ännu osv.

När arbetet är klart ska det utvärderas innan vi går vidare med nästa gård. Exakt när det kan ske går inte att säga i dagsläget.

Om du har frågor ska du vända dig till vår tekniska förvaltare på Nabo, Mohammed Wattar.

Läs mer här: Designförslag gårdsrenovering

/Styrelsen

Styrelsen informerar

Från vårt styrelsemöte den 12 april kan vi dela med oss av följande information om vad som är på gång i vår förening:
 • Gemensam städdag i Åby & Åbylund 7/5: Bostadsrättsföreningarna i Åby och Åbylund gör i år ett försök att ha en slags gemensam städdag i hela området. Varje förening informerar och arrangerar själva, men vi är flera föreningar som har städdagen på samma dag, dvs lördag den 7 maj. I vår förening startar det kl. 11.00. Då finns som vanligt containrar för grovsopor, så ingen behöver ju ställa trasiga saker ute på gården…
  Sedan kan man plocka skräp var man vill, även utanför föreningens område. Det kommer att finnas påsar för skräpplockning, och vi delar även ut fiffiga fickaskkoppar till dem som är med, så länge lagret räcker.

  Bra att ha i fickan när du ska fimpa. Delas ut på städdagen 7/5!
 • Trappstädning efter ommålningen: Ommålningen av våra trapphus är något försenad, och portarna på Ringvägen 106-126 är inte helt klara ännu. När målningen är färdigställd och besiktigad väntar en storstädning av trapphusen.
 • Cykelrensning i maj: Företaget Cykelåtervinning AB kommer att hålla i märkningen och rensningen av cyklar i föreningen, både ute och inne. Du som boende ska alltså märka ev. cyklar som du har och vill behålla enligt instruktionerna som kommer från Cykelåtervinning AB. Efter en tid förs kvarglömda och omärkta cyklar bort för förvaring, och till slut för återvinning och försäljning.
 • Ny märkning av våra sophus: På stämman 2021 hade en medlem lämnat förslag (motion) om bättre märkning av våra sophus, så att boende ska slänga sopor rätt, och inte kasta återvinning i sophusen. Det har inte funnits riktigt bra skyltar med både bilder samt text på både svenska och engelska, men vi har beställt nya skyltar som med bild tydligt visar vad som är brännbara sopor och vad som är kompost. Endast dessa sopor ska ju slängas i våra egna sophus.
  Vi kommer att komplettera den nya skyltningen med information till alla boende och även sätta upp i trapphusen.
 • Sandsopning på gång: Vår nya markförvaltare Etni kommer att sopa gårdarna inom kort. Mer information om när kommer i trapphusen. Efter det monteras våra nya farthinder ut igen av Nabo.
 • Matbit på stämman: I år bjuder vi på en enkel matbit på årsstämman i form av paj, förutsatt att du som planerar att delta i mötet anmäler i förväg. Anmälan är inte bindande, men vi behöver förstås veta ungefär hur mycket vi ska beställa. Mer information kommer till alla medlemmar i kallelsen som delas ut i brevinkastet.
 • Hemkomfort snart klara:  Nu arbetar ventilationsfirman Hemkomfort med de sista lägenheterna i föreningen. Det handlar om lägenheter där man har haft problem att komma vidare av olika skäl, och som krävt speciallösningar pga felaktiga fläktinstallationer.
 • Ny stamspolning av vissa lägenheter: Vi har ca 50 lägenheter kvar att spola avloppsrören i. Det kommer att göras i maj, och de lägenheter som berörs får information om vad som gäller och vad man måste göra för att GG Högtryck ska kunna utföra arbetet. Om de inte blir insläppta denna gång heller kommer enskilda lägenhetsinnehavare att behöva betala om förvaltaren/föreningen blir tvungna att ta hjälp av Kronofogden och låssmed.
  Du som inte har fått rören spolade pga lägenheten ovanför dig, trots att du lämnat nyckel eller varit hemma och kunnat släppa in, blir inte drabbad av extra kostnader.

Frågor på det?

Som vanligt ska du alltid kontakta föreningens förvaltare, Nabo, för frågor om arbeten och olika projekt i fastigheten, samt även om olika felanmälningar, klagomål och problem med störande grannar. Vi medlemmar som sitter i styrelsen tar inte hand om enskilda frågor som du som boende har. Tänk gärna på att när du träffar någon från styrelsen på gården, i tvättstugan osv. så är det ju på vår egen fritid. Då pratar vi helst om andra saker än styrelsearbetet.

Vårblommor på gården utan gård, Ringvägen 136-142. Inte mycket för världen ännu, men de tar sig väl…

 

 

Aktuellt från styrelsemötet 15/3

Här är aktuell information om sådant som pågår i föreningen och fastigheten just nu:

 • Stämma 17/5 – i Åbyskolan. Nu har vi bestämt att det blir en fysisk årsstämma, eller årsmöte som det egentligen heter, för medlemmarna i föreningen. Vi har bokat nya Åbyskolan som ligger nära föreningens område. Håll utkik efter kallelse/inbjudan i brevlådan i början av maj. Glöm inte heller att du som medlem har ett visst ansvar för att föreningen har en bra styrelse. Om du inte är nöjd med styrelsens arbete kan du föreslå andra som kan sitta i styrelsen (eller ställa upp själv). Kontakta de som förbereder styrelsevalet, alltså medlemmarna i valberedningen, på valberedningen@nullbrfringen.se senast den 31 mars.
 • Ny markförvaltare i april. Vi har tecknat ett nytt avtal för markskötsel av våra gårdar. Det blir företaget Etni som kommer att vårda och utveckla våra gårdar, så att de på sikt blir mer trivsamma och bjuder på mer grönska och blomning. I april räknar Etni med att sätta igång.
  All kontakt med Etni ska skötas av förvaltaren Nabo. Har du synpunkter eller frågor så ska du alltså inte ta det själv med Etnis personal. Besök dem på deras hemsida om du vill bekanta dig med företaget, etniab.com.
 • Sommarblommor till Ringvägen 136-142. Föreningen har sju gårdar, som på sikt kommer att få mer blommande planteringar. Men vid huset på Ringvägen 136-142 finns bara en liten gräsyta framför entréportarna. Där kommer vi att ställa utomhuskrukor med vår- och sommarblommor, som nya markförvaltaren Etni sköter om. Förutom att det ökar trivseln för dem som bor där ger det också ett trevligt intryck av vår förening, som många passerar på vägen till centrum och pendeltåget.
 • Trapphusen får färg och form. De flesta av er har säkert sett att många trapphus har målats om, helt eller delvis. Se bilder här nedanför från Ringvägen 136-142, som visar exempel på färger och mönsterkombinationer. I de längre trapphusen får ena entréväggen mönster, som plockar upp färgen på fondväggen som målas på mellanplanen. I de mindre trapphusen på t.ex. Ringvägen 72-74 blir storleken på mönstret mindre men målas på båda sidor av entrédörren. Var rädd om våra fräscha, fina trapphus när du bär stora saker, och ställ inte cyklar och barnvagnar eller byggsopor där.

Nästa styrelsemöte blir den 12 april.

/Styrelsen

 


Från styrelsemötet 15/2

Den 15 februari hade vi vårt senaste styrelsemöte. Här är kort information om vad som är på gång:

 • Trapphusmålningen är i full gång, men olika moment sker i etapper och av olika målare (ex. för element, trappräcken, dekor osv).
  OBS! Tänk på att du inte får ha barnvagnar och cyklar osv. i trapphuset.  Det är främst för framkomligheten och brandsäkerheten. Kontakta Nabo för hjälp med förråd. Annars kan barnvagnen/cykeln komma att forslas bort.
 • Ny stamspolning, eller omspolning, kommer att ske under våren, eftersom rörfirman inte kunde komma in överallt. Vår förvaltare Nabo lämnar mer information när det är dags.
 • Stämman är inbokad till 17 maj. Om den blir digital eller fysisk vet vi inte ännu. Sista dagen att lämna in motioner (förslag) till stämman är 1 mars. Valberedningen behöver förslag på kandidater till styrelse senast 31 mars, för att hinna förbereda sitt underlag till styrelsen. Du når dem på valberedningen@nullbrfringen.se.
 • Förvaltaren Nabo har meddelat att de planerar att montera de nya utemöblerna vid husfasaderna i vår när vädret tillåter. Om du har lämnat kvar egna möbler ute måste du ta bort dem. Lämna inte kvar dem ute över natten.
 • Det senaste nyhetsbrevet finns nu på hemsidan. Missade du det som delades ut i brevinkastet? Läs det gärna på hemsidan då, eftersom det var ett specialnummer inför stämman. Du hittar nyhetsbrevet här: Informationskanaler.

Frågor? Du ska alltid kontakta Nabo för ev. frågor om pågående arbeten m.m. Styrelsen hanterar inte löpande underhållsarbeten, projektledning, felanmälan, störande grannar eller frågor om parkering, avgifter/hyror osv. Du kan alltid besöka ansvarig förvaltare på Nabo på föreningens egna förvaltningskontor på Ringvägen 136, tisdagar kl. 08.00-11.00 eller torsdagar kl. 15.00-18.00. Vill du ringa så gäller samma tider. Telefonnumret är 070-274 17 03.

/Styrelsen i din förening

Styrelsen informerar

Från vårt första styrelsemöte för 2022 har vi egentligen mest statusuppdateringar att dela med oss av, eftersom det inte har hunnit hända så mycket nytt under jul- och nyårshelgerna.

 • Förvaltningskontorets telefon snart igång igen
  Vi skrev förra månaden att telefonen på vårt förvaltningskontor på Ringvägen 136, inte fungerade. Abonnemanget, som vi övertog från förra förvaltaren Delagott, hade upphört. Som tur är kan vi enkelt förnya det och slipper byta nummer. Från nästa vecka ska det gå att ringa igen på förvaltningskontorets telefon- och besökstider. Då kan du som boende antingen ringa eller besöka vår förvaltare Nabo om du har frågor. Vi som sitter i styrelsen hanterar ju inte frågor som rör enskilda personer eller lägenheter.
 • Ommålningen av trapphusen har börjat
  Gusten Persson Måleri är igång med förberedelser inför ommålning av trapphusen på Ringvägen 136-138 och 140-142. Därefter fortsätter de på Ringvägen 72-74. Många har säkert redan märkt att Nabo sätter upp ordentliga golvlister i trapphusentréerna, istället för de gamla plastremsorna, så att alltihop kan målas enhetligt. Luckorna till de gamla sopnedkasten tas samtidigt bort.
 • Ventilationsarbetet fortsätter
  Hemkomfort har väntat på leverans av fläktar, och kommer att fortsätta med ventilationsåtgärderna på Ringvägen 106-142 under januari och februari.
 • Märkning av lägenhetsförråd slutförs
  Styrelsen har bett att förvaltaren Nabo ska slutföra den märkning av våra lägenhetsförråd som förra förvaltaren Delagott började med. Tyvärr blev inte alla förråd klara. Det innebär att det kommer upp en ny skylt i plast med föreningens unika sexsiffriga lägenhetsnummer där det fortfarande saknas.
 • Tvättstugorna får ny städutrustning
  Styrelsen har beställt ny städutrustning till tvättstugorna. Vi passar på att påminna om att alla förväntas städa efter sig i tvättstugan. Du ska åtminstone torka av maskiner och bord samt ta bort ludd. Och om  golven behöver sopas så gör det. Haka inte upp dig på att den före dig har slarvat, utan tänk på den som kommer efter dig istället.

/Styrelsen

Styrelsens sista möte för året

På vårt sista styrelsemöte för året gick vi som vanligt igenom vår förvaltare Nabos rapport om pågående projekt, behov av åtgärder samt fattade olika slags beslut om ekonomi samt fastighets- och medlemsfrågor.

Här är det som vi kan dela med oss av, och som kan vara viktigt eller intressant för dig som medlem eller hyresgäst att känna till:

 • Stamspolningen
  Företaget GG Högtryck, som spolade avloppsrören i november, kom inte in i alla lägenheter, vilket vi tyvärr alltid har problem med. Förutom att just de lägenheterna inte kan spolas kan man inte heller spola lägenheten under. Hela avloppsystemet måste ju rensas, uppifrån och ned.
  Som ni förstår betyder det här att GG Högtryck måste komma tillbaka. Onödiga återbesök kommer enskilda medlemmar och hyresgäster att behöva stå för. Om GG Högtryck inte kommer in vid nästa försök heller blir vi, eller snarare vår förvaltare Nabo, tvungna att ta hjälp av Kronofogden. Stamspolning behöver göras med jämna mellanrum, men om vissa lägenheter aldrig blir spolade är det som att kasta pengarna i sjön. Istället kostar det mer, för varken jour-rörmokare eller Kronofogden arbetar gratis…
 • Balkongspolningen
  Även vid balkongspolningen har vi haft problem att få arbetet utfört överallt. Företaget Klottrets Fiende No 1 har inte kunnat spola rent från mossa på balkonger där möbler och golvplattor m.m. lämnats kvar. Eftersom föreningen är underhållsansvarig för balkongerna så kan det bli tal om att med hjälp av Kronofogden komma in och rensa på balkongen så att den kan spolas. Då måste även balkongerna under spolas igen. Nabo håller förstås i detta, och en ny balkongspolning kommer att göras tidigt i vår.
  Vi vill också nämna att golv i form av trätrall, plastmattor osv. inte är tillåtet att ha på betonggolvet, eftersom det då lättare bildas ny mossa som binder fukt, som försvagar betongen.
 • Ny cirkulationspump till undercentral
  En ny cirkulationspump till den ena undercentralen som ligger på Ringvägen 82 har installerats. Förutom att bättre kunna pumpa ut värme i våra element får vi också mycket tystare element. För några veckor eller någon månad sedan byttes även värmepumpen i undercentralen på Ringvägen 120.
  Som vi redan har meddelat kommer en värmeinjustering att göras någon gång senare i vår/sommar. Upphandling pågår, och vi behöver slutföra ventilationsarbetet i alla hus också.
 • Äntligen: Målning av trapphusen startar efter jul
  Målarfirman Gusten Persson Måleri tillsammans med Broms Dekor kommer att börja arbetet med ommålning av alla våra trapphus direkt efter jul- och trettonhelgen. Läs mer i nyhetsbrevet som delas ut i nästa vecka.

  Efter målningen kommer nya trappregister att sättas upp, och även en så kallad anslagslist, där både boende, styrelsen och förvaltaren m.fl. kan sätta upp viktig information. Så slipper vi lappar på dörrglaset.
 • Telefonen till förvaltningskontoret ur funktion
  Av någon anledning har abonnemangen upphört att fungera och fakturorna för mobiltelefonen på vårt förvaltningskontor har slutat att skickas ut. Vår förvaltare Nabo har fått i uppdrag att teckna ett nytt avtal, och vi meddelar så snart vi har ett nytt nummer till kontoret. Det betyder att man får gå dit personligen om man behöver personlig hjälp. Men det går precis som vanligt att kontakta Nabo Felanmälan samt Nabo Avgift och hyra via Nabos egna telefonnummer och e-postadresser, samt kontaktformulär på hemsidan osv. Läs mer här.
 • Fler papperskorgar till gårdarna
  Vissa gårdar har bara en papperskorg, och det tycker vi är för lite. Fler är beställda, och de kommer att sättas upp på fyra gårdar mellan Ringvägen 106-142 där det alltså saknas. En utomhusaskkopp monteras också på papperskorgen.
 • Fler p-platser på gång
  Vi har beslutat att ta bort några besöksparkeringsplatser för att göra om dem till vanliga p-platser att hyra. Visst är det bra med besöksparkering, men de används oftast som boendeparkering av folk som bor i andra föreningar än vår egen. Det är ju lite trist för oss.
  Förvaltaren Nabo har hand om parkeringskön, men vi i styrelsen har kunnat se att den har blivit väldigt kort, liksom även väntetiden. Beroende på hur utflyttningstakten ser ut i resp. område/gård så är det mellan 0 och 8 månaders väntetid, för en första parkeringsplats. En viss kötid tycker vi är rimligt ändå.

Vårt nästa styrelsemöte blir den 11 januari 2022.

God jul och gott nytt år!

Styrelsen i din förening

Glöm inte att släcka ljusen när du inte är i samma rum som dem…