Entréportarna

Entréportarna börjar att bytas på måndag 13/5 och man kommer att börja med huskroppen där fövaltningskontoret ligger (Ringv 136). Man jobbar sedan nedåt huskropp för huskropp för att sen gå över på andra sidan.

Containrar

11 maj kommer två containrar vara tillgängliga. Båda kommer dock stå på en och samma sida då vi vet att det finns mycket  material som vi i föreningen behöver slänga.

Den ena kommer stå på baksidan av Ringvägen 142-136 och den andra på baksidan av 134-128.

Vi räknar med att dom kommer vara öppna från 10.00 och några timmar framåt.

Sandsopning

Vecka 15, tor 11 samt fre 12 april så kommer det utföras sandsopning och upptagning av sand. Ju mindre bilar på parkeringarna desto bättre upptagning.

Notera att det inte är ett krav att flytta bilen men om möjligt gör det.

Valberedningen

Valberedningen har i nuläget två platser vakanta. Hur detta skall lösas kommer beslutas på styrelsemötet i slutet av mars. För att komma i kontakt med valberedningen innan dess ring Bill Karlén på: 070 – 423 40 40. Mera information kommer senare att sättas upp i trapphusen. /Bill

Vattenavstängning

Vattnet kommer att stängas av på Ringvägen 106 till 142 på Måndag 3/7 kl 09.00-11.00.

För vattnet på Ringvägen 136 till 142 gäller längre avstängning:
Vatten kommer att stängas av på Ringvägen 136 till 142
Måndag 2/7 kl 09.00 till 16.00 och på
Tisdag 3/7 kl 09.00 till 16.00

Föreningsstämma 22 maj

Den 22:a maj kl 18.30 är det dags för Brf Ringens föreningsstämma. Stämman hålls på samma ställe som tidigare år (Ribbyskolans matsal).

Några dokument som kan vara bra att ha rörande stämman. Alla filer är i pdf-format:

Inkomna motioner 2018
Styrelsens svar på inkomna motioner: Styrelsens svar

Årsredovisning för 2017

Förslag nya P-platser (skisser)

Om du inte kommer själv men vill ändå ha en röst med hjälp av tex en granne:
Fullmakt

 

Säkerhetsdörrar

Styrelsen har beslutat att byta ut alla dörrar i källare samt dörrar till el-rum och tvättstugor.
Anledningen till bytet är i första hand brandsäkerheten. Dom gamla dörrarna håller helt enkelt inte måttet och är inte godkända vid ev brand. Samtidigt kommer inbrottsskyddet öka då dom nya dörrarna är av betydligt högre kvalitet. Dörrstängare kommer även installeras vilket säkerställer att inga dörrar står öppna.

Då vi byter så pass många dörrar har vi tagit fram ett fördelaktigt pris för boende i BRF-Ringen att köpa säkerhetsdörr.
Se pdf-fil för priser. 

Kontakta Jan via mail om du är intresserad av att byta ytterdörr.

Tidsplan för byte av källardörrar

Tidsplan är som följer:

V 5 i huset Ringvägen 136-142.
V 6 börjar vi i hus 128-134 och fortsätter till 126-120
V 7 slutför vi 126-120 och gör även klart huset 112-118 samt 106-110
V 8 med husen 96-104
V 9 huset 84-94
V 10 huset 72- 82.

Dessa tider är preliminära , det kan hända att det går lite snabbare men tiderna bör hålla ganska bra.
Därefter börjar vi med brandtätning av husen.

Brandtätning kommer troligen börja redan v 10 och det arbetet tar ca 2 veckor, det arbetet kommer inte att påverka dom boende utan är ett helt ljudlöst arbete som utförs dagtid.