Alla inlägg av Styrelsen

Styrelsens månadsbrev februari

Här är information som är av allmänt intresse från vårt styrelsemöte den 20 februari:

 • Stämma 28 maj och motioner senast 1 mars
  Stämman är planerad att hållas den 28 maj kl. 19.00, i Åbyskolan som tidigare.

Kallelsen med dagordning och uppgift om att anmäla ev. önskemål om mat delas ut senast två veckor före stämman i alla medlemmars brevinkast. Årsredovisningen, där vi i styrelsen även beskriver vårt eget arbete under föregående verksamhetsår, lägger vi däremot på föreningens hemsida.

Om du vill lämna motioner (förslag) på vad föreningen kan göra i form av större satsningar, investeringar osv så måste de vara inlämnade fysiskt eller inskickade via mail till oss i styrelsen senast 1 mars. Vi måste kunna förstå vad vi ska rösta om på stämman och datumet för stämman ska framgå, men i övrigt ställer vi inga speciella krav på motionerna.  Det finns en enkel mall på vår hemsida om du behöver tips. Följ länken här: För boende | Brf Ringen i Västerhaninge.

Valberedningen är i gång med arbetet att hitta kandidater till styrelseuppdraget. I år är det extra viktigt att få in förslag eftersom ledamöterna Lisa Jansson och Yvonne Ruston båda lämnar sina styrelseuppdrag i förtid nu i maj. Dessutom har vi endast haft en aktiv suppleant (reserv), så även här behövs påfyllning.

Hör av dig till Ellen och Lylia, som ingår i föreningens valberedning, på e-post valberedningen@nullbrfringen.se, om du vill veta mer om styrelseuppdraget eller anmäla ditt intresse.

 • Enklare inpassering i tvättstugan med dörrtaggen/-brickan
  Vår fastighetsförvaltare SBC har installerat läsare för våra dörrbrickor till tvättstugorna. Det förenklar och minskar SBC:s nyckelhantering, och för oss medlemmar och hyresgäster är det mycket smidigare att komma och gå med tvätten utan att fumla med nycklar. De nycklarna som du redan har kommer så klart att fungera, men inga nya kommer att delas ut.

Hör av dig till SBC om du skulle ha problem med inpasseringen, så kan de undersöka hur din dörrtagg är programmerad.

 • Förändringar av parkeringskö och besöksparkering
  Nu kan vi berätta mer om förändringarna i parkeringshantering och besöksparkering.

Om parkeringskön:
Från och med nu måste man kunna visa att man redan har bil för att få en plats. Du kan alltså inte skaffa bil efter att du har fått erbjudande om en p-plats, utan får stå över till nästa erbjudande i så fall. Det här inför vi för att kön ska vara kort, och inte blockeras av personer som står i kö för säkerhets skull eller för behov först om några år. Men vi behöver också strama upp rutinerna för att motverka att platserna används av fel personer eller för fel ändamål än parkering av personfordon.

SBC slår även ihop parkerings- och garagekön, och kommer att skapa en separat byteskö. De gör även en omstart av kön. Det innebär att de tar bort dem som redan har en p-plats/garage. Om du vill byta plats eller stå i kö för en extra plats (och alltså redan har två bilar/fordon) behöver du ställa dig i kö på nytt via SBC:s portal.

Om besöksparkeringen:
I mars ska vårt parkeringsbolag P-Service skylta om och utöka besöksparkeringen på Ringvägen 72-82 samt 84-94, och därefter gäller både avgift och tillstånd för att få stå på besöksparkeringen. Om du vill beställa ett tillstånd för besöksparkering kontaktar du SBC genom att ringa till eller besöka förvaltningskontoret på Ringvägen 136.

Man får alltså bara använda besöksparkeringen om man bor i föreningen och t.ex. inte ännu har har egen p-plats, eller om man besöker någon i föreningen (vänner, familj, hantverkare osv). Däremot får inte tillståndet lånas ut eller hyras ut till boende i kringliggande hus och föreningar för att de behöver en p-plats. Om P-Service, föreningen eller förvaltaren upptäcker att besöksparkeringen och tillstånden missbrukas riskerar man inte bara parkeringsböter utan även att tillståndet dras in. Att tillstånden som används är giltiga kommer att kontrolleras av P-Service.

Vi har nästa styrelsemöte den 19 mars.

/Styrelsen

Styrelsens månadsbrev januari

Efter föreningens första styrelsemöte den 23 januari kan vi berätta följande:

 • Hyresomförhandlingarna 2024 klara
  SBC har på uppdrag av oss i föreningens styrelse deltagit i förhandlingarna för hyrorna för våra 35 hyresgäster. Från den 1 mars 2024 höjs hyrorna med 4,75 procent.
 • Elstödet är utbetalt
  Nu har äntligen det utlovande elstödet betalats ut, eller snarare dragits av på månadsavgiften/hyran som gällde december 2023.
 • Viktigt att ha hemförsäkring med bostadsrättstillägg
  Vi vill påminna om vikten av att ha en hemförsäkring, och för dig som är medlem i vår förening och alltså bor i en bostadsrätt är det superviktigt att ha ett bostadsrättstillägg. Det gör en enorm skillnad för dig som enskild person om du ex. skulle drabbas av en vattenskada eller brand. Hör av dig till ditt försäkringsbolag och ordna det redan idag! Föreningen har inget gemensamt bostadsrättstillägg.
 • Inget öppet hus i februari
  Tyvärr hade vi i styrelsen inte möjlighet att ha öppet hus på vårt förvaltningskontor som vi hade planerat. Vi ska se om det går att boka in ett annat datum. Oavsett så vet du om det blir av eller inte genom att vi sätter upp anslag i alla trapphus lite innan.

Vi påminner om att inte ta upp felanmälningar, fastighetsfrågor och ev. klagomål med oss i styrelsen ute på gården, i tvättstugan osv. Sådana frågor ska du alltid ta med vår fastighetsförvaltare SBC. Om du har frågor som inte förvaltaren kan besvara (vilket är väldigt få saker) så ber vi dig att skicka ett mail eller lägga ett brev i brevinkastet på förvaltningskontoret istället.

Vi har nästa styrelsemöte den 20 februari.

/Styrelsen

Styrelsens månadsbrev december

På föreningens sista styrelsemöte för året gick vi som vanligt igenom pågående förvaltningsärenden med vår teknisk-administrativa förvaltare på SBC, Gustav Dahlbeck. Det som kan vara av allmänt intresse är följande:
 • Föreningens parkeringsbehov, regler och policy 2024
  Vi brukar se över parkeringsbehovet i föreningen med jämna mellanrum, och kommer som ett led i detta att återinföra några besöksparkeringar på Ringvägen 72-94. Eftersom vi har haft problem med att personer som varken bor i eller besöker vår förening har parkerat på våra besöksplatser, prövar vi därför att införa ett tillstånd som ska gälla tillsammans med avgiften för besöksparkeringen. Vi kommer även att se över själva köhanteringen och policyn för tilldelningen av platser.
  Mer information om detta kommer förstås när vi har kommit lite längre med planerna.
 • Paketboxar
  Nu har PostNord ställt ut paketboxar på baksidan av Ringvägen 106-110, och de är klara att användas för paketleverans.

Vi påminner igen om att visa hänsyn till dem som bor vid gården när man hämtar ut paket, så att det inte upplevs som störande för dem.

 • Nytt öppet hus 21/1 2024
  Vi har öppet hus igen för alla boende i föreningen. Det blir den 21 januari 2024. Då kan du besöka föreningens förvaltningskontor på Ringvägen 136 och komma och fika och kanske ställa frågor osv till oss som sitter i föreningens styrelse. Det kan handla om praktiska frågor eller vad vi i styrelsen har för långsiktiga planer för föreningen. Vi svarar efter bästa förmåga, eller hänvisar till förvaltaren om vi inte har svaret.

Vi har öppet mellan kl. 13.00 och 15.00, och bjuder på kaffe, te, läsk och lite fikabröd. Som vanligt sätter vi upp anslag i trapphusen någon veckan innan, så att du inte missar tillfället.

 • Julklappspapper finns att hämta 21/12 kl. 16.00-18.00
  Idag är sista chansen att hämta julklappspapper, snöre och etiketter, för den som behöver och inte hunnit tänka på den detaljen. Vår förvaltare Gustav Dahlbeck har förvaltningskontoret öppet som vanligt idag kl. 16.00-18.00, och delar ut detta till den som vill ha.

Förvaltningskontoret kommer att ha helt stängt mellan jul och nyår, och har öppet igen på tisdag den 2 januari kl. 08.00-10.00.

Vi har nästa styrelsemöte den 23 januari. Det här blir därför den sista informationen för 2023.

Inför de stundande helgerna så vill vi som vanligt påminna om att inte lämna levande ljus utan uppsikt. Släck ljusen i de rum som du inte är i. Passa på att kontrollera batteriet i brandvarnaren också.

Med det önskar vi alla medlemmar och hyresgäster en riktigt god jul och ett gott nytt år!

/Styrelsen

 

Paketboxar på föreningens område 14/12!

Nu har vi fått ett datum av PostNord för utplaceringen av paketboxarna på vårt område. De ställs på plats på torsdag i nästa vecka, alltså den 14 december. Då kan du välja dem som utlämningsställe när du beställer saker, och hämta bakom huset på Ringvägen 106-110.

Apropå paket:
Vi påminner också om att det finns ett antal överblivna rullar med julklappspapper, paketsnöre och etiketter att hämta på vårt förvaltningskontor, för den som har användning för det. Gå förbi på tisdag morgon/förmiddag eller torsdag eftermiddag/kväll när förvaltaren SBC har sin expeditionstid, och hämta. Se öppettiderna här: För boende | Förvaltningskontoret.

 

/Styrelsen

 

Styrelsens månadsbrev november

Vårt senaste styrelsemöte ägde rum den 21 november, och som vanligt var vår kontaktperson på SBC, Gustav Dahlbeck, med på mötet också. Den här gången har vi följande information att dela med övriga i föreningen:
 • Föreningens elmätare är bytta
  Nu har Elcompaniet bytt alla våra elmätare. Förutom att vi på sikt kommer att kunna logga in i systemet och följa vår egen elförbrukning, är vi nu bättre rustade för framtida underhåll och reparationer. De gamla mätarna hade så många år på nacken att de inte längre gick att få fram reservdelar till.
 • Utomhusförråd uthyres!
  Som vi skrev om i både senaste nyhetsbrevet och månadsbrevet i september har vår fastighetsförvaltare SBC på uppdrag av oss i styrelsen märkt upp våra gamla sopnedkasthus. SBC har även fört in dem i sitt system, och nu kan du som vill hyra ett sådant mindre utomhusförråd ställa dig i kö för det. Förråden kostar 100 kr per månad, och är lämpade för cyklar, barnvagnar, skidor och pulkor eller varför inte dina sommar- och vinterdäck?
  Om du vill kan du få tillstånd att montera t.ex. en vägghängd cykelhängare, men i så fall ska du antingen återställa väggen vid uppsägning eller lämna kvar anordningen.
  Du ställer dig i kö genom att logga in med ditt bank-ID i SBC:s portal på SBC.se/boende.
 • Hyresomförhandlingar klara för 2022-2023
  Hyresomförhandlingarna med Hyresgästföreningen för 2022-2023 är sent omsider klara. Våra hyresgäster får räkna med en hyreshöjning på 6 % från augusti 2023. SBC har även fått i uppdrag att inleda förhandlingar med Hyresgästföreningen för 2024.
 • Höjd avgift för p-plats, garage och förråd
  Vi har beslutat att höja avgifterna för parkeringsplatser, garage och förråd med 7 % från 1 januari 2024. Även dessa avgifter har stått stilla i flera år. För den enskilda handlar det trots allt bara om mellan 12-40 kr per månad beroende på vad man hyr, men det ger föreningen ca 60 000 kr per år i extra inkomster.
 • Nyhetsbrev oktober/november
  Det senaste nyhetsbrevet hann dessvärre inte delas ut i oktober som det var planerat, men är förstås aktuellt i november också. 😀
  I nyhetsbrevet, som var ett dubbelnummer, presenterades föreningens nya förvaltare SBC, och vi skrev om trivseldagen, vad våra månadsavgifter används till, och en hel del annat.

Vi tog även upp hur du som medlem (och även hyresgäst) kan bidra till att vår förening är trevlig och bra att bo i, och vikten av att höra av sig med felanmälan, störningar osv. Det verkar många ha tagit till sig. Flera hörde t.ex. av sig om värmeproblem i ett och samma hus. Då kan förvaltaren SBC mycket snabbare sätta in rätt åtgärder, istället för att kanske ägna tid åt att pilla på bara ett element i en lägenhet. Bra gjort av er, alltså! SBC har nu justerat värmen i undercentralen, vilken boende säkert också redan märkt av.

Om du har råkat kasta nyhetsbrevet innan du läst klart eller om hunden tuggade sönder det så finns det på vår hemsida, under fliken Informationskanaler. 

 • Paketboxar på Ringvägen 106-110
  Vi har beslutat att låta PostNord placera så kallade paketboxar på föreningens område. Det innebär att vi som bor här i får enklare och närmare att hämta ut paket, utan att köa på utlämningsställen.

Paketboxarna placeras på baksidan av huset på Ringvägen 106-110, och förhoppningen är att det ska bli klart inom någon månad eller två.

Tänk på att visa hänsyn till dem som bor på den gården om du kör in med bil då. Du får inte blockerar vägen, och gärna stänga av motorn. Och istället för att köra upp på gräset för att vända kan du köra runt huset på framsidan. Men håll låg hastighet! Max 10 km/timmen, alltså gångfart, är det som gäller på alla våra gårdar och parkeringar.

 • Nytt öppet hus 21 januari
  Vi i styrelsen håller även nästa år ett öppet hus i föreningens förvaltningskontor för den som vill komma förbi och fika, ställa frågor osv. Det blir söndag den 21 januari 2024, kl. 13.00-15.00. Då bjuder vi alltså på kaffe, saft/läsk och kaka. Om du tittar förbi då kan du även hämta en dörrskylt för att slippa reklam, och vi brukar ha engångs-askkoppar att dela ut också.
  Vi sätter upp anslag i alla trapphus någon vecka före, så att du inte missa tillfället.
 • Motioner till stämman 2024
  Nästa årsstämma blir i maj, men eftersom vi har inte bokat lokal osv. ännu återkommer vi med datum lite längre fram. Men vi har redan nu beslutat att förlänga den så kallade motionstiden, alltså fram till vilket datum du som medlem kan lämna in förslag till stämma, som vi kan diskutera och rösta om.

Du kan alltid lämna in förslag före 1 februari oavsett, enligt våra stadgar, så kommer det med på stämma. Men vi förlänger alltså tiden inför 2024, och du har till 1 mars på dig. Det går bra med ett mail eller ett handskrivet förslag, bara det framgår att det är ett förslag till föreningens stämma (ange stämmans datum), vad förslaget går ut på och att vi förstår vad vi ska rösta på, och ditt namn och lägenhetsnummer. Anonyma förslag tas inte upp, och du som lämnar ett förslag bör också delta i stämman och räkna med att berätta om ditt förslag.

Du kan läsa mer om stämman här: För boende | Brf Ringen i Västerhaninge

Frågor?
Om du har frågor, vill göra en ansökan, felanmälan osv. hänvisar vi som vanligt till SBC.

Vi har nästa styrelsemöte den 19 december.

/Styrelsen

 

Byte av elmätare görs i vecka 46!

I nästa vecka, 13-17 november, kommer företaget Elcompaniet att byta föreningens elmätare. Elmätarna sitter i särskilda elrum, och Elcompaniet behöver därför inte komma in i några lägenheter. Däremot kommer vi att märka av ett kort strömavbrott  på ca 5 minuter när mätarna kopplas in i varje hus och port.

Om du har frågor om arbetet kan du nå Elcompaniet på telefon 073-301 39 55 eller e-post info@nullelcompaniet.se.

Vår tekniska förvaltare och kontaktperson på SBC, Gustav Dahlbeck, kan också svara på frågor. Du kan besöka eller ringa honom på förvaltningskontoret på torsdagar, se föreningens hemsida för öppettider: För boende | Brf Ringen i Västerhaninge.

Elcompaniet sätter även upp anslag om arbetet i våra trapphus.

/Styrelsen

Styrelsens månadsbrev oktober

Efter vårt senaste styrelsemöte den 24 oktober kan vi informera om följande:

 • Byte av föreningens elmätare planeras
  Vi planerar att byta ut föreningens alla elmätare någorlunda snart. De nuvarande är ganska gamla, och de går inte längre att ersätta till samma typ om de går sönder. Med nya elmätare skulle vi också få fler funktioner som att varje medlem själv kan se och följa förbrukningen genom att logga in i systemet.

Just nu är vi bara i inledningsfasen, men vi berättar så klart mer om det här när vi har kommit längre.

 • Låsbyte i gemensamma utrymmen
  Vår fastighetsförvaltare SBC har fått i uppdrag av oss i styrelsen att ta in offerter till ett kommande styrelsemöte för byte av lås i alla dörrar till gemensamma utrymmen i föreningen. Det rör alltså inte våra lägenhetsdörrar.

Anledningen till att vi vill byta lås är bland annat att föreningen har två olika låssystem på  området. Det kräver två olika ”huvudnycklar” för förvaltaren och våra andra entreprenörer som ska utföra arbeten i tvättstugor, elrum och andra utrymmen. Det finns också vissa som har samma nyckel till lägenhetsdörren och tvättstugan, medan andra har olika nycklar.

Även här är vi bara i början av processen, och du får mer information av både oss och SBC när det finns en konkret tidplan och fler detaljer.

 • Årlig marksyn med Etni
  Styrelsen och förvaltaren SBC har tillsammans med föreningens markförvaltare Etni gått igenom alla gårdar – praktiskt taget varje buske och planta – för att få en gemensam bild över status och behov. Syftet med en årlig genomgång av gårdarna är att de ska utvecklas på bästa sätt även om en gårdsrenovering

  Vår markförvaltare.

  kanske är några år bort. För att Etni ska kunna utföra sitt uppdrag behöver vi självklart ha en dialog om skötselplanen. Vi i styrelsen har ju vår ”vision” om vackra, trivsamma, grönskande och blommande gårdar, och Etni har sin kompetens och vet vilka möjligheter eller behov som finns för att åstadkomma det. Roligt nog är vi väldigt överens om den fortsatta utvecklingen.

Några av åtgärderna som nu väntar är att plantera några fler träd på gårdar där det bara finns några få kvar. De allra flesta häckarna runt husfasaderna kommer att föryngringsbeskäras och gödslas för att på så sätt få ny växtkraft och bli jämnare och finare.

Gräsmattan på Ringvägen 76-82 har fått rejält med ny fin jord, och Etni har även sått extra gräs. Gräsmattan var ganska gropig och tog också skada av alla maskiner som körde på den vid gårdsrenoveringen. Ett tillfälligt staket har satts upp för att  gräset ska få en chans att växa till sig. Undvik att gå där, och låt helt bli att köra upp på gräset. Det gäller alla gårdar och ytor.
Liknande förbättringsåtgärder kommer att göras på andra gårdar i samband med att de renoveras, men det kommer ju att ta några år innan alla gårdar är klara.

 • Höjning av månadsavgiften 2024
  Vi har beslutat att höja månadsavgiften från och med 2024, men denna gång med endast 2%. Föreningen har god ekonomi, och vi kan göra de satsningar och investeringar som vi t.ex. beslutade om på stämman. Samtidigt ökar kostnaderna, och i takt med att vi säljer de hyresrätter som fortfarande finns i vår förening kvar så minskar på sikt våra intäkter. Hyresgästerna betalar faktiskt mer för sitt boende än vad vi som medlemmar gör.

Frågor?
Om du har frågor om olika arbeten och projekt som vi informerar om här ska du alltid ta dem direkt med vår förvaltare SBC. Förutom att du kan kontakta SBC genom deras kontaktformulär på SBC:s hemsida eller ringa deras kundtjänst, så kan du också besöka fastighetsskötaren Adnan på vårt förvaltningskontor på tisdagar, och vår tekniska förvaltare och kontaktperson Gustav Dahlbeck på torsdagar. Då kan de svara på frågor som SBC:s kundtjänst inte har koll på. Se öppettider och telefonnummer till förvaltningskontoret under fliken För boende här på hemsidan.

Vi har nästa styrelsemöte den 21 november. Vi passar på att önska alla boende en trevlig allhelgonahelg och Halloween nästa vecka.

/Styrelsen

 

 

 

 

 

 

Styrelsens månadsbrev september

På vårt styrelsemöte den 19 september gick vi igenom pågående ärenden, nya frågor och kommande behov i föreningen och fastigheten. Med på mötet var vår tekniska förvaltare Gustav Dahlbeck på SBC.

Här är ett urval av det som vi diskuterade och kan dela med oss av:

 • Containerdagar 21-22 oktober
  Näst sista helgen i oktober tar vi hem två containrar till föreningen och ställer på vardera sida om parken. Vi håller dem öppna både på lördagen och söndagen mellan ca 11.00-14.00. Då kan du passa på att slänga grovsopor som du kanske har i förrådet, eller någon möbel som du vill bli av med.

Vi tar även emot mindre elapparater osv, men de ska ställas utanför containern i en kasse eller kartong, och inte blandas med övriga sopor. Du kan däremot inte lämna vitvaror som spisar, kylskåp osv.
Vi sätter upp anslag i trapphusen veckan innan, så att du inte missar tillfället.

 • Genomgång av markskötseln 
  SBC ska boka in en årlig genomgång med vår markförvaltare Etni och oss i styrelsen. Då går vi igenom markskötseln och eventuella behov, problem och önskemål som båda parter ser inför kommande säsong 2024. Det är viktigt att vi har en gemensam bild av den fortsatta markförvaltningen, inte minst för SBC, som ska sköta den löpande kontakten med våra underentreprenörer.
 • Gården på Ringvägen 106-110 kompletterad med klätterväxter
  Nu har den senast upprustade gården på Ringvägen 106-110 fått de klätterväxter som saknades vid spaljéerna runt uteplatsen. Det blev en vit klematis, som tillsammans med syrenhäcken med tiden kommer att rama in uteplatsen och ge lite mer avskärmning och grönska. Ett fint rönnbärsträd har också planterats på baksidan av huset.

OBS! Tänk på att inte gå i planteringar på hösten och vintern, vilket kan vara lätt att glömma när snön kommer. Det mår inte blommorna bra av, och vi får betala extra för ny plantering.

 • Elprisstödet
  SBC har ansökt om elprisstödet för föreningens räkning, men eftersom ansökningstiden går ut först 25 september får vi återkoppla om detta när vi vet mer.
 • Sopnedkasthus blir utomhusförråd
  SBC har på styrelsens uppdrag märkt om alla gamla sopnedkasthus som ligger på baksidan av våra hus, vid parkeringen. De har nu fått en ny, specifik nummerserie, 7001-7036, och ska läggas in i SBC:s register. Det nuvarande förrådsregistret inte är komplett och vi kan inte heller koppla förråden till rätt hus och adress. Därför har vi valt att göra om märkningen.
  Utomhusförråden passar bra som cykelrum, barnvagnsrum eller kanske för förvaring av vinter- och sommardäck? Tänk bara på att du behöver tillstånd för att sätta upp hyllor, hänganordningar osv, annars riskerar du att få betala för att förrådet måste återställas.

Några av förråden är ju sedan tidigare uthyrda. SBC kommer att ta kontakt med dem som redan hyr extra förråd för att få koll på var de ligger, om de är utomhusförråd och vilket nytt förrådsnummer som de i så fall nu har. Om du har ett utomhusförråd får du gärna själv kontakta förvaltaren, ex. via felanmälan, kontaktformulär på SBC:s hemsida eller genom att besöka dem på förvaltningskontoret.

 • Nyhetsbrev i oktober i ditt brevinkast
  Vi har ett nytt nummer av nyhetsbrevet Vi i Ringen på gång. Nyhetsbrevet ges ut ca 2-3 gånger per år och delas ut i alla brevinkast. Då når vi ju alla i föreningen till skillnad mot månadsbreven här på hemsidan. Håll utkik efter ett fullmatat dubbelnummer i oktober!
 • Trivseldag med hög trivselfaktor
  Söndag den 10 september hade vi  äntligen en ny gårdsfest, eller trivseldag som vi valt att kalla det. Vi höll till på den större uteplatsen vid Ringvägen 76 mellan kl. 12.00 och 14.00, och bjöd på grillkorv med tillbehör samt fika.

Vädret var fint, och det var väldigt trevligt att samlas ute en stund och prata, äta, leka lite eller kanske bara fika.  Vi vill tacka alla som kom och bidrog till den goda stämningen på trivseldagen.

Vi noterar med glädje att allt fler boende kontaktar vår förvaltare SBC direkt med olika frågor, istället för att gå (omvägen) via oss i styrelsen. Det avlastar oss mycket att SBC tar hand om in- och utflödet av alla frågor och ärenden.

Vi har nästa styrelsemöte den 24 oktober.

/Styrelsen

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsens månadsbrev augusti

Den 22 augusti hade vi styrelsemöte tillsammans med nya förvaltaren SBC. Vår kontaktperson Gustav Dahlbeck, som är teknisk administrativ förvaltare med ansvar för just vår förening, deltog i mötet, och gav oss aktuell information i olika ekonomiska, juridiska och fastighetstekniska frågor. Han fick även en del uppdrag av oss att gå vidare med.

Det mesta som tas upp på ett styrelsemöte är strikt konfidentiellt. Andra frågor kanske inte är helt klara ännu, och vi informerar endast om sådant som vi faktiskt har fattat formellt beslut om. Just denna gång har vi bara följande av allmänt intresse att dela med oss av:

 • Trivseldag 10 september
  Söndag den 10 september ordnar vi en så kallad trivseldag, då vi bjuder på grillkorv med klassiska tillbehör, alkoholfri dryck samt kaffe och kaka. Det blir mellan kl. 12.00 och 14.00 på gården vid Ringvägen 72-82, där det för övrigt nu blommar för fullt (se bilder nedan).

Vi sätter  upp anslag i trapphusen någon vecka innan. Kom en stund och umgås med dina grannar!

 • Gräsmattan på Ringvägen 76-82 bättras på
  Vår markförvaltare Etni har fått i uppdrag att bättra på gräsmattan på innegården på Ringvägen 76-82. Den tog stryk efter alla maskiner som körde på den under gårdsrenoveringen, och består nästan enbart av sand. Efter tidigare trädfällning m.m. har den också blivit ganska gropig och ojämn här och där.
  Tänk nu gärna extra mycket på att inte köra upp på gräset, för då blir det inte så himla bra resultat…

Vi har nästa styrelsemöte den 19 september. Om du har frågor, ansökningar och andra ärenden så ska du alltid gå via förvaltaren. Skicka ingenting direkt till oss i styrelsen, för då kan det hamna mellan stolarna, och du får kanske vänta onödigt länge på ett besked.

/Styrelsen

 

Bilder från nyrenoverade gården på Ringvägen 72-82.


Buskarna har verkligen uppskattat allt regn i sommar!
Klematis som blommar nu (igen) i  augusti. Näva ”Rozeanne” och solbrud ”Moerheim Beauty” i full blom.

 

 

 

 

 

 

Styrelsens månadsbrev: Sommarspecial

Här är aktuell information från oss i föreningens styrelse:

 • Öppettiderna för vårt förvaltningskontor i höst
  Nu har vi kommit överens med vår nya förvaltare SBC om öppettiderna på vårt förvaltningskontor på Ringvägen 136. Det blir nästan samma tider som förut, dvs tisdagar kl. 08.00-10.00 och torsdagar kl. 16.00-18.00. Skillnaden är att öppethållandet, eller expeditionstiden, som SBC kallar det, är en timme kortare både tisdag och torsdag.

  SBC ny förvaltare från 1 juli.

Förvaltningskontoret har sommarstängt i juli, men från och med den 1 augusti kan du träffa antingen fastighetsskötaren (normalt på tisdagar) eller den tekniska förvaltaren (torsdagar) och få hjälp med trasiga dörrbrickor eller köpa extra, skriva ut eller lämna blanketter, ställa frågor om regler, renovering, parkering, ventilationen osv. Du kan även ta upp fel i lägenheten eller i gemensamma utrymmen. Alla dessa frågor kan du så klart även anmäla och ställa frågor om via SBC:s portal: Gå till SBC Kundtjänst (sbc.se). Du hittar även massor av information här på hemsidan under fliken För boende, t.ex. journumret som du ska ringa vid akuta fel i lägenheten eller i gemensamma utrymmen.

 • Grillfest/trivseldag i september 
  Nu när vi har en helt nyrenoverad gård på bl. a. Ringvägen 72-82 med öppna ytor, många sittplatser och stora grillar, tänkte vi bjuda på en enkel ”grillkorvsbuffé” med dryck, samt kaffe och kaka. Vi räknar med att det ska bli på en söndag i september kring lunchtid. Håll utkik efter anslag i trapphusen om dag och tid.
 • Containerdagar i oktober
  Vi kommer att ta hem containrar i höst så att alla boende kan passa på att slänga grovsopor. Vi vill ju inte ha sopor och bråte i trapphus, källargångar och på gårdarna… Håll utkik även här efter anslag i trapphusen för dag och tid.
 • Asfaltering klar på de två nyrenoverade gårdarna
  Nu har vår markförvaltare Etni asfalterat de gårdar som nyligen har renoverats, och alltså fyllt igen de hål som blivit efter man har satt ny kantsten osv. En komplettering vid porten på Ringvägen 76 ska dock göras, under rampen.

På Ringvägen 106-110 väntar vi fortfarande på alla klätterväxter som ska rama in den nya spaljén vid uteplatsen, och även ett träd till baksidan. Etnis leverantör har haft vissa leveransproblem, så därför har det inte blivit helt färdigplanterat ännu.

 • Tänk på eld och vatten i sommar!
  Vi passar på att påminna om både eventuella eldningsförbud om det blir ihållande torrt väder, men också om att inte slösa på vatten, oavsett om det regnar mycket eller lite. Stäng av kranen när du gör annat, t.ex. medan du borstar tänderna osv, och fyll gärna en kanna med vatten och ställ i kylen, istället för att spola länge för att få ett glas kallt vatten. Och när det riktigt dryper om dig i värmen: Lägg en fuktad handduk i frysen och ta fram den då och då för att torka dig sval, istället för att duscha flera gånger om dagen.

Vi har nästa styrelsemöte den 22 augusti.

Ta hand om er i sommar!

/Styrelsen