Alla inlägg av Yvonne Ruston

Styrelsens månadsbrev maj

Den nyvalda styrelsen hade sitt första ordinarie sammanträde den 23 maj. Från det mötet kan vi informera om följande aktuella händelser och projekt:

 • Nya styrelsemedlemmar & aktuella stämmobeslut
  Vi börjar med att hälsa  medlemmarna Lisa Jansson och Omar M’rabet välkomna som nya styrelsemedlemmar. Lisa är invald som ordinarie styrelseledamot, med ansvar för våra protokoll m.m, och Omar som suppleant, alltså som reserv.

Vid stämman valdes även medlemmen Lylia Tseljadinova att ingå i valberedningen, som tillsammans med Ellen Simmerlein har ansvar för att föreslå styrelse till stämman.

Vid stämman godkändes bl.a. förslag om ny skyltning på området, och att gå vidare med att utreda möjligheterna till laddstolpar eller laddstationer. Håll utkik på hemsidan efter stämmoprotokollet som läggs ut så snart det är justerat och klart.

 • Ingen containerdag i vår…
  Vi brukar ju ta hem containrar till föreningen, så att boende kan slänga grovsopor på rätt ställe. Just denna vår blir det dessvärre ingen sådan containerdag. Vi i styrelsen har haft mycket med med stämman, och nu pågår förarbetet inför bytet av fastighetsförvaltare för fullt, som upptar vår tid. Vi hoppas kunna ordna en containerdag relativt tidigt i höst istället.
 • Gårdsrenoveringen på Ringvägen 106-110
  Nu har vår markförvaltare Etni verkligen kommit en bit på väg med gårdsrenoveringen på Ringvägen 106-110. Det som är kvar nu är att färdigställa själva uteplatsen/grillplatsen, lägga plattor vid entréer, cykelparkering och runt gångar och inte minst planteringen.
  På den nyrenoverade gården på Ringvägen 72-82 planterades de sista klätterväxterna i tisdags, och enstaka växter som inte har klarat vintern kommer att bytas ut. Vi har också bett bett om en offert för asfaltering.
 • Inför bytet av förvaltare 1 juli
  Vi har haft ett avstämningsmöte med nya förvaltaren SBC. De berättade bl.a. att de skickar ut nya betalningsavier för månadsavgiften/hyran i början av juni via vanlig

  SBC ny förvaltare från 1 juli.

  post. I utskicket kommer även ett informationsbrev från SBC att finnas med. SBC kunde också meddela att förarbetet med att ta över förvaltningen av föreningen så här långt har gått smidigt. Lite längre fram ska vi i styrelsen ha uppstartsmöte med den personal som faktiskt ska ta hand om oss som bor här,  så att vi snabbt får bra rutiner på plats.
  En fördel som vi ser redan nu med SBC är att kontaktvägarna till dem är samlade på ett ställe, oavsett fråga. Om du går till SBC Kontakt/boende så hittar du längre ned på sidan både en meddelandefunktion för olika frågor och en för felanmälan samt telefonnummer och telefontid (ända fram till 21.00!).

 • Kryddträdgården vårstädas
  Etni har fått i uppdrag att förnya vår kryddträdgård vid Ringvägen 118. De kommer att plantera om vissa växter, jordförbättra och sätta nya kryddväxter där det saknas.
  När du plockar kryddor,  tänk på att plocka med måtta och att inte ta allt av en planta. Det både skadar plantan och ser fult ut. Plocka lite här och lite där, och av flera plantor istället.
 • Elstödet
  Vi har fått en del frågor om elstödet, och när det kommer att betalas ut. Som det mesta som är löpande fastighetsförvaltning är det vår förvaltare som hanterar detta, men förvaltaren kan inte söka åt föreningen förrän tidigast 30 maj. Mer information kommer längre fram.

Vi har nästa styrelsemöte inbokat den 20 juni.

/Styrelsen

 

Vackra tulpaner vid Ringvägen 82.

 

 

 

 

 

 

 

Vi byter fastighetsförvaltare 1 juli

Föreningen byter förvaltaren igen, och det blir från och med 1 juli. Vi har inte kunnat komma överens om det fortsatta samarbetet med nuvarande förvaltaren Nabo, och hur det skulle stämma bättre överens med våra önskemål om service, utförande och leveranser. Därför går vi skilda vägar.

Från och med 1 juli blir det istället SBC som sköter om allt löpande arbete med föreningens ekonomi, juridiska frågor, medlemsfrågor, olika projekt och så klart fastighetsskötsel.  Det innebär att det blir nya kontaktvägar för frågor om regler, parkering, ansökan om andrahandsuthyrning, felanmälan osv. och givetvis även nya konton för inbetalning av månadsavgiften eller hyran. Däremot kommer vi att känna igen oss i SBC:s system och kundportal, eftersom det bygger på samma lösning som Nabo har. Det underlättar också inför överflyttning av all data och uppgifter.

SBC kommer snarast att påbörja arbetet med att ta över den ekonomiska delen, som är ganska arbetskrävande. Den fastighetstekniska delen är enklare, och meningen är så klart att SBC tar över alla pågående ärenden i föreningen, både stora projekt och enskilda frågor och felanmälningar. SBC går parallellt med Nabo en tid för sätta sig in i fastighetsfrågorna. Givetvis kommer även vi i styrelsen att vara delaktiga i övergången, t.ex. i olika uppstarts- och avstämningsmöten.

Det är tråkigt att föreningen bara efter två år byter förvaltare igen. Vi i styrelsen tror ändå att det är värt det, och att SBC kan ge både medlemmar, hyresgäster och oss styrelsen den service och det stöd som vi behöver.

Det kommer mer detaljerad information till alla boende i brevinkastet lite längre fram, ny kontaktinformation sätts upp i trapphusens entrétavlor och hemsidan uppdateras också med de nya kontaktvägarna och olika länkar.

Besök gärna SBC:s hemsida, www.sbc.se om du är nyfiken på dem.

/Styrelsen

Gårdsrenovering på Ringvägen 106-110 i maj

Nu sätter nästa gårdsrenovering snart igång, och det blir på Ringvägen 106-110. Precis som på första gården på Ringvägen 72-82 blir det en ny uteplats/grillplats, omgjorda entrépartier och planteringar samt fler låga träd och buskar och förstärkt belysning.

Det är vår markförvaltare Etni som utför arbetet även denna gång. Här kan du läsa mer om de olika ytorna och växterna som planeras:  Etnis förslag Ringvägen 106-110.

Arbetet pågår främst under maj, och inledningsvis kan det blir lite buller och höga ljud emellanåt, då asfalt ska tas bort och plattor och kantsten ska kapas till. Etnis personal arbetar under vardagar mellan 08.00 och 16.00, och projektet avslutas i mitten av juni.

När allt är klart: Var rädd om de nya plantorna, som är extra känsliga de första åren, innan de har etablerat sig. Prata gärna med barn om att man inte ska gå i rabatterna och inte plocka blommor eller bryta grenar osv. Gäller även vuxna förstås.

/Styrelsen

Styrelsens månadsbrev april

Efter föreningens styrelsemöte den 18 april vill vi informera om följande:

 • Inför stämman: Anmälan om mat senast 7 maj
  Föreningens årsstämma hålls ju tisdag den 16 maj kl. 19.00, och du som är medlem i föreningen får kallelsen i brevinkastet den 2 maj, tillsammans med dagordning och olika förslag som vi ska diskutera och rösta på.

Även i år bjuder vi på en lättare vegetarisk måltid för den som säger till i förväg (broccoli & ädelostpaj). Du kan anmälan dig redan nu! Skicka ett mail till styrelsen@nullbrfringen.se eller lämna en lapp i brevinkastet till vårt förvaltningskontor på Ringvägen 136. Vi vill ha besked senast 7 maj för att kunna beställa maten i tid. Om du anmäler att du vill äta och senare får förhinder behöver du inte betala för maten, men meddela gärna om du inte kan komma ändå.

 • Sandsopning/-upptagning på våra gårdar
  Vi har bett att förvaltaren Nabo ska beställa sopning och upptagning av sand och grus på våra gårdar, men har inte fått datum för detta ännu.
 • Eldningsförbud vid långvarigt torrt väder
  Tänk på att ha koll på eventuellt eldningsförbud i området. Det är kommunen som utfärdar sådana förbud, så kolla på Haninge kommuns hemsida: Startsida – Haninge kommun – Haninge kommun.

När du grillar ska du inte tända grillen med kvistar, löv och kottar, och inte heller spruta tändvätska rakt in i brinnande låga. Det är både farligt och orsakar massor av rök som kan vara besvärande för grannarna. Fyll istället grillen med kol eller briketter, häll på cirka 1-2 dl tändvätska och låt dra i cirka tio minuter. Häll sedan på ytterligare en skvätt innan du tänder. Efter ca 30 minuter är glöden perfekt. Du kan också använda tändrör som fylls med kol/briketter som tänds med tändkuber, så blir det mer miljövänligt.
Här hittar du fler bra tips och regler: Brandskyddsföreningen

Nästa styrelsemöte blir den 23 maj.

/Styrelsen

Nysatt krokus i slänten vid Ringvägen 136 piggar upp.

 

 

Styrelsens månadsbrev mars

Från föreningens styrelsemöte den 21 mars kan vi i styrelsen nämna följande:

 • Årsstämma 16 maj
  Vi har ju redan meddelat datumet för stämman som alltså är tisdag den 16 maj kl. 19.00. Motionstiden har gått ut, och nu börjar styrelsens arbete med att bland annat besvara motioner och lämna våra kommentarer inför röstningen på stämman. Kallelsen ska vara utdelad till alla medlemmar senast den 2 maj.

  Vi brukar informera nya medlemmar om vikten av att åtminstone läsa stämmokallelsen och alla bilagor, även om man inte kan delta vid själva mötet. Kanske känner man så starkt i en fråga att man vill be en granne att vara ombud vid stämman och rösta? Missa sedan inte heller själva stämmoprotokollet på hemsidan, som enligt lag ska finnas tillgängligt senast tre veckor efter stämman, så att du ser vad vi medlemmar gemensamt faktiskt beslutade.

  Vi sätter upp anslag i trapphusen någon vecka före stämman med närmare information, samt här på hemsidan.

 • Ventilationen
  Ventilationsarbetet är i princip är klart, förutom enstaka lägenheten där förvaltaren/föreningen har stött på problem med felaktiga installationer som medlemmar har gjort. I de lägenheter som visat förhöjda radonvärden pågår arbetet med mätning och utvärdering om det nya systemet i sig kan sänka nivåerna. Om det behövs kommer så kallade radonsugar att installeras i vissa trapphus. De flesta av oss berörs ju inte av detta.

  TIPS: Viktigt att tänka på är att inte stänga  spaltventilerna i fönstren, och framförallt inte tejpa igen dem, speciellt om du har förhöjt radon. Om du tycker att det drar mycket eller är kallt vissa dagar, dra ned styrkan på ventilationen en stund i stället genom att trycka på borta-läge. Det går bra att göra under några timmar eller en dag då och då. Om du röker i lägenheten, sätt gärna på extra ventilation en stund, så minskar det risken för läckage ut i trapphuset. Se bild här nedan.

Om du har frågor så gäller som vanligt att du ska kontakta vår förvaltare Nabo, inte oss i styrelsen. Förvaltaren ska inte bara ge service åt boende i föreningen, utan även avlasta oss medlemmar som sitter i styrelsen, så att styrelsearbetet inte blir för tungt.

Nästa styrelsemöte blir den 18 april.

/Styrelsen

Styrelsens månadsbrev februari

Vårt senaste styrelsemöte hölls den 14 februari. Från själva mötet har vi inget av allmänt intresse som vi kan dela med oss av denna gång. De beslut  som togs och diskussioner som fördes rörde antingen enskilda personer eller interna ärenden, och kan därför inte delas med någon utanför styrelsen eller förvaltaren.

Påminnelse: Årsstämma 16/5 och motionsstopp 28/2
Vi passar på att nämna årsstämman igen, och vad som gäller då. Själva mötet blir den 16 maj, och om du som är medlem i föreningen vill lämna motioner (förslag) om sådant som du tycker föreningen borde satsa på måste vi ha detta senaste den 28 februari. Du kan antingen skicka ett mail till styrelsen@nullbrfringen.se eller lämna ett förslag i brevinkastet till vårt förvaltningskontor på Ringvägen 136.

/Styrelsen

Styrelsens månadsbrev januari

Den 17 januari hade styrelsen i föreningen det första styrelsemötet för året. Det som är aktuellt och av allmänt intresse just nu är:

 • Årsstämma 16 maj
  Datumet för stämman är klart, och det blir tisdag den 16 maj kl. 19.00. Om du har förslag, sk motioner, på vad föreningen borde göra eller satsa på ska förslagen vara inlämnade till oss i styrelsen senast den 28 februari. Vi har alltså förlängt motionstiden, som enligt stadgarna är fram till 1 februari.
  Tänk på att ditt förslag/motion ska kunna gå att förstå och framförallt rösta ja eller nej på. I övrigt ställer vi inga speciella krav på hur man skriver dem.
 • Värmeinjusteringens sista fas
  Driftex, som ska justera in radiatorventilerna och även montera termostaterna kommer att dela ut information under vecka 4-6, och sedan börjar arbetet under  vecka 5-7.

  Vilka berörs av detta?

  Alla som bor i en lägenhet i föreningen berörs och behöver se till att Driftex kommer in i lägenheter. Om du har garage med radiatorer eller en ventil till värmestammen måste du släppa in Driftex där också. Injusteringen görs även i allmänna utrymmen  som har radiatorer eller en ventil till värmestammen.

  Vad händer om jag inte  öppnar för personal från Driftex?
  Föreningen har en underhållsskyldighet, och du som boende är därför skyldig  att släppa in personal som ska utföra underhållsarbeten åt föreningen. Om man inte öppnar efter det andra försöket eller återbesöket så kan det att leda till att föreningen måste gå in med kronofogdens hjälp. Det blir väldigt dyrt för föreningen. Som är medlem är man med och betalar för sådana onödiga kostnader, vare sig man vill eller inte. Bättre då att försöka undvika att vi får sådana problem. Alla vill väl ändå ha fungerande värme och element.

 • Öppet hus i föreningen 5 februari
  Som vi nämnt tidigare håller vi öppet hus på föreningens förvaltningskontor, och det blir söndag den 5 februari kl. 13.00-16.00. Kom och fika, träffa grannar och oss medlemmar/grannar som sitter i styrelsen och i valberedningen. Vi sätter upp anslag i alla trapphus veckan före, så att du inte missar det. Välkommen!

Vi påminner gärna om att det är till förvaltaren Nabo som du ska höra av dig med fastighetsfrågor som värmeinjusteringen, felanmälan, problem med störande grannar, frågor om nycklar, månadsavgiften osv. Det finns kontaktuppgifter till förvaltaren i alla trapphus och här på föreningens hemsida.

Vårt nästa styrelsemöte blir den 14 februari.

/Styrelsen

Information från styrelsens sista möte för året 13/12

Tänk att det redan har varit Lucia, och att julen står och lurar runt hörnet… På självaste Lucia-dagen hade vi vårt sista styrelsemöte för 2022, och det här blir kanske också vår sista information för det här året:

 • Ventilationen klar och OVK:n godkänd 
  Föreningen har nu en godkänd ventilation, men enstaka radonutredningar pågår. På hemsidan under fliken För boende finns den manual som vi alla fick efter att de nya fläktarna och spiskåporna hade installerats. Se Regler, blanketter och instruktioner.
 • Höjningen av månadsavgiften fördröjd
  Styrelsen har ju aviserat att månadsavgiften höjs med 5 % från och med 2023, men på grund av en miss i den interna kommunikationer på Nabo har inte Nabo fått med detta i avierna som gick ut för januari-mars. Höjningen för januari kommer därför att debiteras på februari månadsavgift, så det blir en extra hundralapp på ett ungefär, beroende på just din avgiftsnivå.
 • Fasadskada på Ringvägen 100 repareras
  En varubil körde för ett antal månader sedan in i husväggen vid Ringvägen 100 och skadade husfasaden. På senaste styrelsemötet fick vi besked av Nabo att skadan kommer att repareras när vädret tillåter.
 • Parkeringskön: Vad gäller och hur fungerar den?
  Efter ett systematiskt arbete för att effektivisera parkeringshanteringen är kötiden ibland så kort att nya medlemmar får en parkering direkt när de flyttar in. Flera boende har även kunnat erbjudas en andra p-plats. Ett absolut krav för att få p-plats är att man är skriven här, samt kan visa reg.bevis eller motsvarande. Det är för att säkerställa att det är just boende i vår förening som får tillgång till parkeringsplatserna.
  —–Du kan ställa dig i kö via Nabos kundportal (se mer på hemsidan). Du kan också ställa dig i samma kö för att få möjlighet att byta till en närmare p-plats eller garage. Men du ska stå i den områdeskö där du bor, och kommer inte att bli erbjuden en parkering på andra sidan parken.
  —–Står du i kö mest för att vara säker på att få en plats när det väl är dags? Då är det mycket bättre om du går ur kön tills du faktiskt har behov. Annars blir kötiden längre för dem som behöver en p-plats eller garage nu. Om det finns några medlemmar och hyresgäster därute som kan hoppa ur kön för andras skull vore det toppen. Det gör du direkt i Nabos kundportal, eller så kan du maila dem på avgifthyra@nullnabo.se.
 • Snöplogning och sandning
  Sedan 2022 är det Etni som ansvarar för att bl.a. snöplogning och sandning, samt förstås sandsopningen till våren utförs. De har i dagarna även tagit bort de många nedfallna grenarna.
  —–OBS! Tänk på att inte sopa bort den sand eller det grus som läggs vid entréerna. När slaskig snö fryser på bildar det ju is, och det blir väldigt halt. Och att sanda om kostar föreningen extra pengar också.
  —–Har du frågor eller klagomål om detta är det, som vanligt, förvaltaren Nabo du ska vända dig. Nabos roll är inte bara att sköta förvaltningen och åtgärda anmälda fel osv, utan även att avlasta oss i styrelsen med löpande frågor, så att vi kan fokusera på andra saker.
 • Julen och ljusen
  Vi passar på att påminna om hur viktigt det är att hålla koll på levande ljus under alla helger och sammankomster. Låt inte några stearinljus stå och brinna i ett rum som ingen är i.

Vårt första styrelsemöte 2023 blir den 17 januari.

Vi önskar alla medlemmar och hyresgäster en fin och skön jul, och ett gott nytt år.

Styrelsen i din förening

Information från styrelsemötet 22/11

Här kommer aktuell information från oss i styrelsen, som vi bl.a. tog upp på styrelsemötet den 22 november:

 • Förvaltningskontorets öppethållande senaste tiden: Vi har fått in e-post m.m. från medlemmar och hyresgäster om att föreningens förvaltningskontor inte har varit öppet eller gått att ringa till på de schemalagda dagarna (tisdag fm och torsdag em). Dessvärre har vi även fått in klagomål på t.ex. felanmälan. Vi har tagit upp frågorna med vår förvaltare Nabo, och bett om en förklaring.
  Telefonen till förvaltningskontoret blev dessvärre stulen i höstas, men den nya skulle ha varit inkopplad för länge sedan. Även här har vi bett Nabo om en förklaring. Vi har satt igång den själva nu, så nu får vi hoppas att Nabo både är på plats och svarar i telefonen.
  Vi brukar påminna om att alla typer av boende- och fastighetsfrågor ska gå via just förvaltaren, men när det gäller klagomål på deras service osv. uppskattar vi att ni hör av er till oss i styrelsen. Vi kommer att be Nabo om viss ekonomiskt ersättning för den uteblivna servicen.
 • Värmeinjusteringen: Första steget i värmeinjusteringen är klar. Det andra steget innebär att en finjustering i alla lägenheter ska göras i vinter. Hör av er till Nabo under tiden om ni fortfarande har kalla element.
 • Nyhetsbrevet Vi i Ringen på hemsidan: Det senaste numret av vårt nyhetsbrev Vi i Ringen finns nu på hemsidan. Om du inte läste det som delades ut till alla i våra brevinkast finns alltså möjlighet att göra det så här i efterhand. Du hittar det här: Informationskanaler | Brf Ringen i Västerhaninge.
 • Öppet hus med styrelsen och valberedning i januari: I slutet av januari kommer vi i styrelsen tillsammans med medlemmarna i valberedningen att hålla öppet hus för alla boende. Det blir på föreningens förvaltningskontor på Ringvägen 136.
  Syftet är att skapa kontakt och ge ökad kunskap om föreningen, om medlemmars ansvar och om styrelsens och valberedningens arbete. Vi kommer att försöka svara på boendes frågor om allt möjligt, eller annars hänvisa vidare till rätt instans på Nabo, vår fastighetsförvaltare. Vi visar föreningens och förvaltarens hemsida på vår stora datorskärm och berättar vad du kan hitta eller göra där.
  Det finns möjlighet att få stadgarna, ordningsreglerna och olika blanketter osv utskrivna om du har behov av det.
  Vi bjuder självklart på kaffe med dopp under hela öppethållandet.
  Håll utkik efter anslag om dag och tid i trapphusen i januari. Missa inte chansen att lära dig mer om din förening, och samtidigt träffa både styrelsegrannar och andra grannar!

/Styrelsen i Brf Ringen

Superfina snögubbar och snödjur på snabbvisit vid Ringvägen 104.
Spännande snöskulptur eller kanske ett snöpalats? Stod vid Ringvägen 106 .

Information från styrelsemötet 18/10

Vid vårt senaste styrelsemöte den 18 oktober fastställde vi nivån för den höjning av månadsavgiften som vi redan har flaggat för i verksamhetsberättelsen 2021. Den delades ju ut till alla medlemmar i föreningen inför årsstämman i maj i år.

Vi har beslutat att höja avgiften med 5%, vilket ökar avgiften med ca 100-230 kr per månad, beroende på just din avgift.

Höjningen görs främst för att föreningen ska hålla jämna steg med kostnadsutvecklingen och ökade förvaltnings- och driftkostnader, men också för att på sikt kompensera för det intäktsbortfall som försäljningen av uppsagda hyresrätter faktiskt innebär. Vi vill inte heller vänta med att höja avgifterna för att kanske senare tvingas chockhöja. När det gäller  större underhålls- och utvecklingsåtgärder som planeras har föreningen dock god ekonomi för detta.

Avgiftshöjningen gäller från och med januari 2023.

Föreningen utreder möjligheten att installera solfångare på taken.

Vi har bett en konsult att lämna kostnadsförslag för installation av solfångare på föreningens hustak. Du kan läsa mer om solfångare här: Solfångare – Wikipedia.

Våra sophus kommer inom kort att märkas om med tydligare skyltar för vad man får slänga där.

Och apropå sopor: Missa inte containerdagarna i helgen, 22-23 oktober mellan kl. 12.00-15.00!

Vårt nästa styrelsemöte äger rum den 20 november.

/Styrelsen