Alla inlägg av Styrelsen

Styrelsens månadsbrev juni

Den sittande styrelsens sista styrelsemöte hölls den 18 juni, och här är ett urval av information från mötet:
 • Årsstämman den 27 juni
  Du missar väl inte stämman nästa torsdag den 27 juni kl. 19.00? Kallelse med dagordning och bilagor som förslag på justerade stadgar, ny styrelse osv. har delats ut till alla medlemmar. Har du råkat slarva bort den finns fler på vårt förvaltningskontor på Ringvägen 136. Vi tar även med oss några extra exemplar till stämman.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen finns nu äntligen på hemsidan under fliken Föreningen. Dessvärre var vår revisor på KPMG försenad med granskningen, men så länge samtliga medlemmar på stämman godtar att den behandlas då så kan vi ändå godkänna den. Annars blir vi dessvärre tvungna att kalla till ny stämma…
Vi kommer att ta upp förseningen med vår revisorn KPMG, för att se hur det kan undvikas i framtiden.

 • Nytt cykelrum på Ringvägen 112 klart i juni
  Innan juni månad är över har vår förvaltare SBC lovat att ha det nya cykelrummet på

  Nytt cykelrum på gång på Ringvägen 112.

  Ringvägen 112 klart (i ett fd garage). Det ska först kompletteras med en läsare för dörrtagg/ dörrbricka och en skylt för just cykelrum.
  Du som vill använda cykelrummet kan höra av dig till SBC för att få en ny tagg/dörrbricka avsedd för cykelrummet. Det går bra att skapa ett ärende via SBC:s portal, eller att gå förbi vårt förvaltningskontor på Ringvägen 136 på SBC:s expeditionstider.

 • Uppfräschning av entrépartier på fyravåningshusen
  Vid styrelsemötet godkände vi en offert för ommålning av träpartierna vid entréerna på våra fyravåningshus på Ringvägen 72-74, 84-86 och 96-98. De kommer att målas mattsvarta. Exakt när detta kan ske har vi inte fått uppgift om, men sannolikt under juli-augusti.
 • MC-parkering införs
  Vid ett driftmöte med vår förvaltare SBC valde styrelsen ut några platser på föreningens område för nya, uppmålade parkeringsplatser för motorcykel. Du som har behov av detta kan – och bör – höra av dig till SBC för att hyra en sådan. En MC-p-plats kommer att kosta 1200 kr per år att hyra, som man betalar månadsvis förstås. Det innebär att det blir parkeringsförbud av MC på alla andra ytor på gården, och P-Service kommer förstås att kontrollera att det efterlevs.
  Vi har ingen tidplan för införandet ännu, men SBC eller styrelsen meddelar boende i god tid innan MC-platserna färdigställs och börjar gälla.

Tack för mig!
Efter fem år som styrelseledamot och föreningens informatör avslutar jag mitt styrelseuppdrag, i alla fall för den här gången. Jag vill tacka trogna läsare för all uppskattning och intresse som ni har visat.

Hälsningar,
Yvonne

 

Styrelsens månadsbrev maj

Efter föreningens styrelsemöte den 21 maj kan vi dela med oss av följande:
 • Årsstämma den 27 juni
  Stämman har nu slutligen bokats om till  torsdagen den 27 juni kl. 19.00, i Åbyskolan.
  Kallelsen delas ut två veckor före stämman. Till kallelsen finns bl.a. en dagordning, och där ser du alla de punkter och ev. förslag som vi ska rösta om. Det mesta är sådant som vi ”bara måste göra” för att föreningen ska kunna avsluta verksamhetsåret 2023 – men också kunna påbörja verksamhetsåret 2024, t.ex. med en nyvald styrelse.

Som bilaga till kallelsen finns även detta år ett förslag från styrelsen om justeringar av våra stadgar, som vi tog upp förra året. Det krävs nämligen beslut vid två stämmor  för att kunna klubba igenom ändrade stadgar. Du får också valberedningens förslag på nya styrelsemedlemmar som bilaga till kallelsen.

Två veckor före stämman läggs årsredovisningen och revisorsberättelsen upp här på hemsidan, under fliken Föreningen.

 • Om föreningens kostnader 2023
  I arbetet med bokslutet och stämman har vi styrelsen gått igenom utkastet till årsredovisningen, som just nu granskas av föreningens revisor på KPMG.

Vi kan konstatera att våra juridiska kostnader är fortsatt höga, och också har ökat något jämfört med 2022. Som ytterst ansvarig för föreningen är styrelsen skyldig att hantera olika juridiska ärenden, som t.ex. olovliga andrahandsuthyrningar eller obetalda årsavgifter och hyror, och tyvärr är juridiska processer mycket kostsamma att driva. När vi ber vår förvaltare SBC att skicka en rättelseanmaning kostar det tusenlappar, och en uppsägning och ev. avhysning (vräkning) kostar ännu mer.

Här kan man som medlem verkligen bidra till låga kostnader genom att alltid betala sin månadsavgift i tid och att ansöka om tillstånd ifall man har behov av att hyra ut lägenheten i andra hand. Även andra störningar och ”förstörningar” kostar stora summor att hantera eller åtgärda. Att vara rädd om föreningen och fastigheten sparar alltså pengar, och en skötsam medlem kostar inga pengar alls.

Om kostnaderna fortsätter att öka finns det en risk att vi blir tvungna att höja månadsavgiften mer än vad som egentligen skulle behövas. Självklart ska du som upptäcker fel eller vill rapportera problem alltid höra av dig till SBC för felanmälan eller om du vill ge tips om olovlig andrahandsuthyrning, även om det innebär en kostnad för föreningen. Men ju mer vi tar hand om den dess bättre är det.

 • Föreningen byter försäkringsbolag
  Från och med den 1 juni är föreningen försäkrad genom Folksam, istället för Trygg Hansa. Hos Folksam har vi kunnat tecknat en både bättre och billigare fastighetsförsäkring, som har tagits fram av branschorganisationen Bostadsrätterna, där föreningen är medlem.

     Föreningen byter försäkringsbolag.

Men precis som tidigare behöver vi som är medlemmar ha en egen försäkring för bostadsrätt. Föreningen har inte något kollektivt bostadsrättstillägg. Du kan teckna hemförsäkring och bostadsrättstillägg med vilket försäkringsbolag du vill, men det är mycket viktigt att du har både ock, för din egen skull, t.ex. om du drabbas av en vattenskada eller brand.
Läs gärna mer på exempelvis Konsumenternas hemsida: Försäkring för bostadsrätt – Behövs det? | Konsumenternas.

 • Grill- och utesäsongen är här
  Nu är äntligen våren och den härliga utesäsongen här. Många njuter av att kunna vara ute på gårdarna och t.ex. grilla . Här är några saker att tänka på och visa hänsyn kring när man är utomhus:
Använd grillkol istället för kottar och pinnar!

Grilla inte med kottar och pinnar. Det bildas mycket rök då, som kan vara väldigt störande för dem som bor intill. Använd grillkol eller briketter.
Lämna inte heller grillen utan uppsikt, och ta med vatten ut för att släcka den sedan. Respektera eldningsförbud i torrt väder.

Plocka undan efter dig. Ta in leksaker, grillpåsar, tändvätska och egna grilla osv. Det ser trevligare ut och underlättar för Etni, som sköter gårdarna, att göra sitt jobb. Kasta skräp i papperskorgen, men matrester i sophusets lucka för matavfall. Använd kompostpåsen till det.

Var rädd om gårdarna och planteringarna, speciellt på de nyrenoverade gårdarna. Gå inte i blomrabatter eller i nyplanterade buskage. Att ersätta bara en pytteliten söndertrampad blomma eller buske kostar flera tusenlappar. Förklara gärna för barnen att spaljéerna inte får användas som klätterställning, och att bänkar och bord inte är hoppredskap för sparkcyklar osv – för både barnens och föreningens skull.

 • Paketboxarna tas bort
  Det har visat sig att paketboxarna som PostNord ställde upp bakom huset på Ringvägen 106-110 inte används särskilt mycket. Kanske finns det helt enkelt tillräckligt många i området? PostNord kommer därför att ta bort dem inom kort.

Tips: Vill du vara säker på att inte missa aktuell information från styrelsen? Lägg in din e-postadress i vår förvaltare SBC:s kundportal, så får du ett mail när vi publicerar nyheter på hemsidan. Följ länken här: SBC Hemma – kundportalen som förenklar för din brf.

Nästa styrelsemöte blir den 18 juni.

/Styrelsen

   

Nu blommar löken… Vackra tulpaner på Ringvägen 106-110 i full blom.

Styrelsens månadsbrev april

Här är information från föreningens styrelsemöte den 23 april:
 • Årsstämman senareläggs till juni
  Vi blir tvungna att senarelägga årets stämma, som var planerat till 28 maj. Arbetet med föreningens bokslut och årsredovisning har dessvärre dragit ut på tiden. Dels är en del nya regler och rutiner att förhålla sig till, dels bytte vi ju förvaltare mitt i räkenskapsåret. Det som nu ska avslutas och redovisas är alltså delvis från förra förvaltaren Nabos förvaltningstid.
    Läs revisorsberättelsen före stämman.

Vi ska också hinna med ett möte med föreningens revisor, som även granskar vårt interna arbete. Hon tittar på våra styrelseprotokoll, avtal, konton och fakturor m.m. Revisorn skriver sedan i sin revisorsberättelse ifall hon kan ”tillstyrka ansvarsfrihet”, vilket betyder att du som deltar i stämman i så fall rekommenderas att rösta (ja) för ansvarsfrihet. En del tror att man ska rösta nej för ansvarsfrihet om man är missnöjd med styrelsen, men då bör man istället aktivt se till att andra medlemmar väljs in i styrelsen, som man tror kan göra ett bättre arbete.

På näst sista sidan i förra årets årsredovisning kan du se vad revisorn i revisorsberättelsen tillstyrkte, dvs rekommenderade, då: Årsredovisning 2022.
Två veckor före årets stämma kommer du att kunna läsa årsredovisningen och revisorsberättelsen för 2023 på föreningens hemsida. Missa inte revisorns uttalanden!

Vi planerar för stämma sista veckan i juni, och meddelar så snart det är möjligt vilket datum det blir.

 • Fler p-platser för besökare och krav på tillstånd införs inom kort
  På styrelsemötet presenterade Gustav Dahlbeck på SBC olika alternativ för besöksparkering med tillstånd samt avgift.
   Fler besöksparkeringar – och krav på tillstånd.

Vi beslutade att fysiska p-tillstånd ska gälla, som man som medlem och förstahandshyresgäst kan hämta på SBC:s expeditionstid, alltså när vårt förvaltningskontor på Ringvägen 136 är öppet.
Ett tillstånd per lägenhet gäller. Att p-tillstånden är giltiga bevakas av vårt parkeringsbolag P-Service, som löpande får uppdaterade listor av SBC. Själva parkeringsavgiften betalas i Parkster-appen. Läs mer om Parkster här: Parkster Sverige

Det som väntar nu är att P-Service ska märka om samtliga våra besöksparkeringar och även utöka antal platser på Ringvägen 72-82 och två platser på Ringvägen 84-94, närmast utfarten på gårdarnas parkeringsområde. När platserna är ommärkta kan du besöka förvaltningskontoret och hämta ett tillstånd. Hör av dig till SBC om du har frågor redan nu.

 • Nytt cykelrum iordningställs vid Ringvägen 112
  Inom kort planerar SBC att ställa i ordning garage nr 6040 till cykelrum. Det ligger precis bakom port 112. Cykelrummet ska först målas, få närvarostyrd belysning samt inpasseringsenhet för dörrbrickan, och slutligen en ny skylt på dörren.
  Hör av dig till SBC om du har frågor om cykelrummet.
 • Containerdagar 18-19 maj
  Lördag den 18 maj till och med söndag den 19 maj har vi planerat för föreningens containerdagar. Det kommer då att stå en container vid parkeringen på Ringvägen120-126, och en på gården vid Ringvägen 84-94. Vi brukar hålla dem öppna mellan ca 12.00-15.00. Då kan du passa på att rensa förrådet och kasta barnens trasiga cyklar osv. Vi vill inte att man dumpar grovsopor på gården eller i källargångarna, så ta tillfället i akt att bli av med sådant som du kanske inte själv kan eller hinner åka till Jordbro Återvinningscentral med.

Vi tar även emot mindre elavfall (hårfön, brödrost m.m.) och enstaka målarfärgsburkar osv. bara du ställer dem utanför containern, och inte blandar med vanliga brännbara grovsopor. Det är för att spara pengar, eftersom det kostar en hel del extra ifall SRV ska sortera containrarna åt oss.

Vi har nästa styrelsemöte den 21 maj.

/Styrelsen

Styrelsens månadsbrev mars

På vårt styrelsemöte den 19 mars hade vi en hel del offerter att besluta om, och även en del juridiska ärenden. Det som vi kan dela med oss av denna gång är följande:

 • Krånglande tvättstugedörr åtgärdas
  Efter många felanmälningar de senaste 3-4 åren har vi nu beslutat att dörren till den separata grovtvättstugan på Ringvägen 102-104 ska bytas. Vi godkände en offert  från Ösmo Rör (de gör tydligen mer är rörarbeten), och arbetet påbörjas så snart det går.
 • Nya inpasseringen i tvättstugan: Så funkar det!
  Vi har ju redan berättat att vår fastighetsförvaltare SBC har installerat läsare för våra dörrbrickor till tvättstugorna. Några boende har sagt att de inte kommer in med sina brickor, men testa att lägga brickan mot knappsatsen på nedre delen av läsaren, ungefär vid siffran 8 som lyser blått här på bilden. Då bör det fungera. Annars hör du som vanligt av dig till SBC om du ändå har problem med inpasseringen, så kan de undersöka hur din dörrtagg är programmerad.
 • Ny besöksparkering dröjer
  Vi, eller snarare SBC, har inte ännu kommit så pass långt med de nya besöksparkeringsplatserna och tillstånden som ska användas, att vi kan gå vidare med omskyltning och att dela ut tillstånd ännu. Vi får återkomma när vi vet mer.
 • Sandsopning beställt
  Vi har bett att SBC ska beställa sandupptagning på våra gårdar av vår markförvaltare Etni.

Vi har nästa styrelsemöte den 23 april.

/Styrelsen

Styrelsens månadsbrev februari

Här är information som är av allmänt intresse från vårt styrelsemöte den 20 februari:

 • Stämma 28 maj och motioner senast 1 mars
  Stämman är planerad att hållas den 28 maj kl. 19.00, i Åbyskolan som tidigare.

Kallelsen med dagordning och uppgift om att anmäla ev. önskemål om mat delas ut senast två veckor före stämman i alla medlemmars brevinkast. Årsredovisningen, där vi i styrelsen även beskriver vårt eget arbete under föregående verksamhetsår, lägger vi däremot på föreningens hemsida.

Om du vill lämna motioner (förslag) på vad föreningen kan göra i form av större satsningar, investeringar osv så måste de vara inlämnade fysiskt eller inskickade via mail till oss i styrelsen senast 1 mars. Vi måste kunna förstå vad vi ska rösta om på stämman och datumet för stämman ska framgå, men i övrigt ställer vi inga speciella krav på motionerna.  Det finns en enkel mall på vår hemsida om du behöver tips. Följ länken här: För boende | Brf Ringen i Västerhaninge.

Valberedningen är i gång med arbetet att hitta kandidater till styrelseuppdraget. I år är det extra viktigt att få in förslag eftersom ledamöterna Lisa Jansson och Yvonne Ruston båda lämnar sina styrelseuppdrag i förtid nu i maj. Dessutom har vi endast haft en aktiv suppleant (reserv), så även här behövs påfyllning.

Hör av dig till Ellen och Lylia, som ingår i föreningens valberedning, på e-post valberedningen@nullbrfringen.se, om du vill veta mer om styrelseuppdraget eller anmäla ditt intresse.

 • Enklare inpassering i tvättstugan med dörrtaggen/-brickan
  Vår fastighetsförvaltare SBC har installerat läsare för våra dörrbrickor till tvättstugorna. Det förenklar och minskar SBC:s nyckelhantering, och för oss medlemmar och hyresgäster är det mycket smidigare att komma och gå med tvätten utan att fumla med nycklar. De nycklarna som du redan har kommer så klart att fungera, men inga nya kommer att delas ut.

Hör av dig till SBC om du skulle ha problem med inpasseringen, så kan de undersöka hur din dörrtagg är programmerad.

 • Förändringar av parkeringskö och besöksparkering
  Nu kan vi berätta mer om förändringarna i parkeringshantering och besöksparkering.

Om parkeringskön:
Från och med nu måste man kunna visa att man redan har bil för att få en plats. Du kan alltså inte skaffa bil efter att du har fått erbjudande om en p-plats, utan får stå över till nästa erbjudande i så fall. Det här inför vi för att kön ska vara kort, och inte blockeras av personer som står i kö för säkerhets skull eller för behov först om några år. Men vi behöver också strama upp rutinerna för att motverka att platserna används av fel personer eller för fel ändamål än parkering av personfordon.

SBC slår även ihop parkerings- och garagekön, och kommer att skapa en separat byteskö. De gör även en omstart av kön. Det innebär att de tar bort dem som redan har en p-plats/garage. Om du vill byta plats eller stå i kö för en extra plats (och alltså redan har två bilar/fordon) behöver du ställa dig i kö på nytt via SBC:s portal.

Om besöksparkeringen:
I mars ska vårt parkeringsbolag P-Service skylta om och utöka besöksparkeringen på Ringvägen 72-82 samt 84-94, och därefter gäller både avgift och tillstånd för att få stå på besöksparkeringen. Om du vill beställa ett tillstånd för besöksparkering kontaktar du SBC genom att ringa till eller besöka förvaltningskontoret på Ringvägen 136.

Man får alltså bara använda besöksparkeringen om man bor i föreningen och t.ex. inte ännu har har egen p-plats, eller om man besöker någon i föreningen (vänner, familj, hantverkare osv). Däremot får inte tillståndet lånas ut eller hyras ut till boende i kringliggande hus och föreningar för att de behöver en p-plats. Om P-Service, föreningen eller förvaltaren upptäcker att besöksparkeringen och tillstånden missbrukas riskerar man inte bara parkeringsböter utan även att tillståndet dras in. Att tillstånden som används är giltiga kommer att kontrolleras av P-Service.

Vi har nästa styrelsemöte den 19 mars.

/Styrelsen

Styrelsens månadsbrev januari

Efter föreningens första styrelsemöte den 23 januari kan vi berätta följande:

 • Hyresomförhandlingarna 2024 klara
  SBC har på uppdrag av oss i föreningens styrelse deltagit i förhandlingarna för hyrorna för våra 35 hyresgäster. Från den 1 mars 2024 höjs hyrorna med 4,75 procent.
 • Elstödet är utbetalt
  Nu har äntligen det utlovande elstödet betalats ut, eller snarare dragits av på månadsavgiften/hyran som gällde december 2023.
 • Viktigt att ha hemförsäkring med bostadsrättstillägg
  Vi vill påminna om vikten av att ha en hemförsäkring, och för dig som är medlem i vår förening och alltså bor i en bostadsrätt är det superviktigt att ha ett bostadsrättstillägg. Det gör en enorm skillnad för dig som enskild person om du ex. skulle drabbas av en vattenskada eller brand. Hör av dig till ditt försäkringsbolag och ordna det redan idag! Föreningen har inget gemensamt bostadsrättstillägg.
 • Inget öppet hus i februari
  Tyvärr hade vi i styrelsen inte möjlighet att ha öppet hus på vårt förvaltningskontor som vi hade planerat. Vi ska se om det går att boka in ett annat datum. Oavsett så vet du om det blir av eller inte genom att vi sätter upp anslag i alla trapphus lite innan.

Vi påminner om att inte ta upp felanmälningar, fastighetsfrågor och ev. klagomål med oss i styrelsen ute på gården, i tvättstugan osv. Sådana frågor ska du alltid ta med vår fastighetsförvaltare SBC. Om du har frågor som inte förvaltaren kan besvara (vilket är väldigt få saker) så ber vi dig att skicka ett mail eller lägga ett brev i brevinkastet på förvaltningskontoret istället.

Vi har nästa styrelsemöte den 20 februari.

/Styrelsen

Styrelsens månadsbrev december

På föreningens sista styrelsemöte för året gick vi som vanligt igenom pågående förvaltningsärenden med vår teknisk-administrativa förvaltare på SBC, Gustav Dahlbeck. Det som kan vara av allmänt intresse är följande:
 • Föreningens parkeringsbehov, regler och policy 2024
  Vi brukar se över parkeringsbehovet i föreningen med jämna mellanrum, och kommer som ett led i detta att återinföra några besöksparkeringar på Ringvägen 72-94. Eftersom vi har haft problem med att personer som varken bor i eller besöker vår förening har parkerat på våra besöksplatser, prövar vi därför att införa ett tillstånd som ska gälla tillsammans med avgiften för besöksparkeringen. Vi kommer även att se över själva köhanteringen och policyn för tilldelningen av platser.
  Mer information om detta kommer förstås när vi har kommit lite längre med planerna.
 • Paketboxar
  Nu har PostNord ställt ut paketboxar på baksidan av Ringvägen 106-110, och de är klara att användas för paketleverans.

Vi påminner igen om att visa hänsyn till dem som bor vid gården när man hämtar ut paket, så att det inte upplevs som störande för dem.

 • Nytt öppet hus 21/1 2024
  Vi har öppet hus igen för alla boende i föreningen. Det blir den 21 januari 2024. Då kan du besöka föreningens förvaltningskontor på Ringvägen 136 och komma och fika och kanske ställa frågor osv till oss som sitter i föreningens styrelse. Det kan handla om praktiska frågor eller vad vi i styrelsen har för långsiktiga planer för föreningen. Vi svarar efter bästa förmåga, eller hänvisar till förvaltaren om vi inte har svaret.

Vi har öppet mellan kl. 13.00 och 15.00, och bjuder på kaffe, te, läsk och lite fikabröd. Som vanligt sätter vi upp anslag i trapphusen någon veckan innan, så att du inte missar tillfället.

 • Julklappspapper finns att hämta 21/12 kl. 16.00-18.00
  Idag är sista chansen att hämta julklappspapper, snöre och etiketter, för den som behöver och inte hunnit tänka på den detaljen. Vår förvaltare Gustav Dahlbeck har förvaltningskontoret öppet som vanligt idag kl. 16.00-18.00, och delar ut detta till den som vill ha.

Förvaltningskontoret kommer att ha helt stängt mellan jul och nyår, och har öppet igen på tisdag den 2 januari kl. 08.00-10.00.

Vi har nästa styrelsemöte den 23 januari. Det här blir därför den sista informationen för 2023.

Inför de stundande helgerna så vill vi som vanligt påminna om att inte lämna levande ljus utan uppsikt. Släck ljusen i de rum som du inte är i. Passa på att kontrollera batteriet i brandvarnaren också.

Med det önskar vi alla medlemmar och hyresgäster en riktigt god jul och ett gott nytt år!

/Styrelsen

 

Paketboxar på föreningens område 14/12!

Nu har vi fått ett datum av PostNord för utplaceringen av paketboxarna på vårt område. De ställs på plats på torsdag i nästa vecka, alltså den 14 december. Då kan du välja dem som utlämningsställe när du beställer saker, och hämta bakom huset på Ringvägen 106-110.

Apropå paket:
Vi påminner också om att det finns ett antal överblivna rullar med julklappspapper, paketsnöre och etiketter att hämta på vårt förvaltningskontor, för den som har användning för det. Gå förbi på tisdag morgon/förmiddag eller torsdag eftermiddag/kväll när förvaltaren SBC har sin expeditionstid, och hämta. Se öppettiderna här: För boende | Förvaltningskontoret.

 

/Styrelsen

 

Styrelsens månadsbrev november

Vårt senaste styrelsemöte ägde rum den 21 november, och som vanligt var vår kontaktperson på SBC, Gustav Dahlbeck, med på mötet också. Den här gången har vi följande information att dela med övriga i föreningen:
 • Föreningens elmätare är bytta
  Nu har Elcompaniet bytt alla våra elmätare. Förutom att vi på sikt kommer att kunna logga in i systemet och följa vår egen elförbrukning, är vi nu bättre rustade för framtida underhåll och reparationer. De gamla mätarna hade så många år på nacken att de inte längre gick att få fram reservdelar till.
 • Utomhusförråd uthyres!
  Som vi skrev om i både senaste nyhetsbrevet och månadsbrevet i september har vår fastighetsförvaltare SBC på uppdrag av oss i styrelsen märkt upp våra gamla sopnedkasthus. SBC har även fört in dem i sitt system, och nu kan du som vill hyra ett sådant mindre utomhusförråd ställa dig i kö för det. Förråden kostar 100 kr per månad, och är lämpade för cyklar, barnvagnar, skidor och pulkor eller varför inte dina sommar- och vinterdäck?
  Om du vill kan du få tillstånd att montera t.ex. en vägghängd cykelhängare, men i så fall ska du antingen återställa väggen vid uppsägning eller lämna kvar anordningen.
  Du ställer dig i kö genom att logga in med ditt bank-ID i SBC:s portal på SBC.se/boende.
 • Hyresomförhandlingar klara för 2022-2023
  Hyresomförhandlingarna med Hyresgästföreningen för 2022-2023 är sent omsider klara. Våra hyresgäster får räkna med en hyreshöjning på 6 % från augusti 2023. SBC har även fått i uppdrag att inleda förhandlingar med Hyresgästföreningen för 2024.
 • Höjd avgift för p-plats, garage och förråd
  Vi har beslutat att höja avgifterna för parkeringsplatser, garage och förråd med 7 % från 1 januari 2024. Även dessa avgifter har stått stilla i flera år. För den enskilda handlar det trots allt bara om mellan 12-40 kr per månad beroende på vad man hyr, men det ger föreningen ca 60 000 kr per år i extra inkomster.
 • Nyhetsbrev oktober/november
  Det senaste nyhetsbrevet hann dessvärre inte delas ut i oktober som det var planerat, men är förstås aktuellt i november också. 😀
  I nyhetsbrevet, som var ett dubbelnummer, presenterades föreningens nya förvaltare SBC, och vi skrev om trivseldagen, vad våra månadsavgifter används till, och en hel del annat.

Vi tog även upp hur du som medlem (och även hyresgäst) kan bidra till att vår förening är trevlig och bra att bo i, och vikten av att höra av sig med felanmälan, störningar osv. Det verkar många ha tagit till sig. Flera hörde t.ex. av sig om värmeproblem i ett och samma hus. Då kan förvaltaren SBC mycket snabbare sätta in rätt åtgärder, istället för att kanske ägna tid åt att pilla på bara ett element i en lägenhet. Bra gjort av er, alltså! SBC har nu justerat värmen i undercentralen, vilken boende säkert också redan märkt av.

Om du har råkat kasta nyhetsbrevet innan du läst klart eller om hunden tuggade sönder det så finns det på vår hemsida, under fliken Informationskanaler. 

 • Paketboxar på Ringvägen 106-110
  Vi har beslutat att låta PostNord placera så kallade paketboxar på föreningens område. Det innebär att vi som bor här i får enklare och närmare att hämta ut paket, utan att köa på utlämningsställen.

Paketboxarna placeras på baksidan av huset på Ringvägen 106-110, och förhoppningen är att det ska bli klart inom någon månad eller två.

Tänk på att visa hänsyn till dem som bor på den gården om du kör in med bil då. Du får inte blockerar vägen, och gärna stänga av motorn. Och istället för att köra upp på gräset för att vända kan du köra runt huset på framsidan. Men håll låg hastighet! Max 10 km/timmen, alltså gångfart, är det som gäller på alla våra gårdar och parkeringar.

 • Nytt öppet hus 21 januari
  Vi i styrelsen håller även nästa år ett öppet hus i föreningens förvaltningskontor för den som vill komma förbi och fika, ställa frågor osv. Det blir söndag den 21 januari 2024, kl. 13.00-15.00. Då bjuder vi alltså på kaffe, saft/läsk och kaka. Om du tittar förbi då kan du även hämta en dörrskylt för att slippa reklam, och vi brukar ha engångs-askkoppar att dela ut också.
  Vi sätter upp anslag i alla trapphus någon vecka före, så att du inte missa tillfället.
 • Motioner till stämman 2024
  Nästa årsstämma blir i maj, men eftersom vi har inte bokat lokal osv. ännu återkommer vi med datum lite längre fram. Men vi har redan nu beslutat att förlänga den så kallade motionstiden, alltså fram till vilket datum du som medlem kan lämna in förslag till stämma, som vi kan diskutera och rösta om.

Du kan alltid lämna in förslag före 1 februari oavsett, enligt våra stadgar, så kommer det med på stämma. Men vi förlänger alltså tiden inför 2024, och du har till 1 mars på dig. Det går bra med ett mail eller ett handskrivet förslag, bara det framgår att det är ett förslag till föreningens stämma (ange stämmans datum), vad förslaget går ut på och att vi förstår vad vi ska rösta på, och ditt namn och lägenhetsnummer. Anonyma förslag tas inte upp, och du som lämnar ett förslag bör också delta i stämman och räkna med att berätta om ditt förslag.

Du kan läsa mer om stämman här: För boende | Brf Ringen i Västerhaninge

Frågor?
Om du har frågor, vill göra en ansökan, felanmälan osv. hänvisar vi som vanligt till SBC.

Vi har nästa styrelsemöte den 19 december.

/Styrelsen

 

Byte av elmätare görs i vecka 46!

I nästa vecka, 13-17 november, kommer företaget Elcompaniet att byta föreningens elmätare. Elmätarna sitter i särskilda elrum, och Elcompaniet behöver därför inte komma in i några lägenheter. Däremot kommer vi att märka av ett kort strömavbrott  på ca 5 minuter när mätarna kopplas in i varje hus och port.

Om du har frågor om arbetet kan du nå Elcompaniet på telefon 073-301 39 55 eller e-post info@nullelcompaniet.se.

Vår tekniska förvaltare och kontaktperson på SBC, Gustav Dahlbeck, kan också svara på frågor. Du kan besöka eller ringa honom på förvaltningskontoret på torsdagar, se föreningens hemsida för öppettider: För boende | Brf Ringen i Västerhaninge.

Elcompaniet sätter även upp anslag om arbetet i våra trapphus.

/Styrelsen