Styrelsens månadsbrev januari

Efter föreningens första styrelsemöte den 23 januari kan vi berätta följande:

 • Hyresomförhandlingarna 2024 klara
  SBC har på uppdrag av oss i föreningens styrelse deltagit i förhandlingarna för hyrorna för våra 35 hyresgäster. Från den 1 mars 2024 höjs hyrorna med 4,75 procent.
 • Elstödet är utbetalt
  Nu har äntligen det utlovande elstödet betalats ut, eller snarare dragits av på månadsavgiften/hyran som gällde december 2023.
 • Viktigt att ha hemförsäkring med bostadsrättstillägg
  Vi vill påminna om vikten av att ha en hemförsäkring, och för dig som är medlem i vår förening och alltså bor i en bostadsrätt är det superviktigt att ha ett bostadsrättstillägg. Det gör en enorm skillnad för dig som enskild person om du ex. skulle drabbas av en vattenskada eller brand. Hör av dig till ditt försäkringsbolag och ordna det redan idag! Föreningen har inget gemensamt bostadsrättstillägg.
 • Inget öppet hus i februari
  Tyvärr hade vi i styrelsen inte möjlighet att ha öppet hus på vårt förvaltningskontor som vi hade planerat. Vi ska se om det går att boka in ett annat datum. Oavsett så vet du om det blir av eller inte genom att vi sätter upp anslag i alla trapphus lite innan.

Vi påminner om att inte ta upp felanmälningar, fastighetsfrågor och ev. klagomål med oss i styrelsen ute på gården, i tvättstugan osv. Sådana frågor ska du alltid ta med vår fastighetsförvaltare SBC. Om du har frågor som inte förvaltaren kan besvara (vilket är väldigt få saker) så ber vi dig att skicka ett mail eller lägga ett brev i brevinkastet på förvaltningskontoret istället.

Vi har nästa styrelsemöte den 20 februari.

/Styrelsen