Styrelsens månadsbrev mars

På vårt styrelsemöte den 19 mars hade vi en hel del offerter att besluta om, och även en del juridiska ärenden. Det som vi kan dela med oss av denna gång är följande:

 • Krånglande tvättstugedörr åtgärdas
  Efter många felanmälningar de senaste 3-4 åren har vi nu beslutat att dörren till den separata grovtvättstugan på Ringvägen 102-104 ska bytas. Vi godkände en offert  från Ösmo Rör (de gör tydligen mer är rörarbeten), och arbetet påbörjas så snart det går.
 • Nya inpasseringen i tvättstugan: Så funkar det!
  Vi har ju redan berättat att vår fastighetsförvaltare SBC har installerat läsare för våra dörrbrickor till tvättstugorna. Några boende har sagt att de inte kommer in med sina brickor, men testa att lägga brickan mot knappsatsen på nedre delen av läsaren, ungefär vid siffran 8 som lyser blått här på bilden. Då bör det fungera. Annars hör du som vanligt av dig till SBC om du ändå har problem med inpasseringen, så kan de undersöka hur din dörrtagg är programmerad.
 • Ny besöksparkering dröjer
  Vi, eller snarare SBC, har inte ännu kommit så pass långt med de nya besöksparkeringsplatserna och tillstånden som ska användas, att vi kan gå vidare med omskyltning och att dela ut tillstånd ännu. Vi får återkomma när vi vet mer.
 • Sandsopning beställt
  Vi har bett att SBC ska beställa sandupptagning på våra gårdar av vår markförvaltare Etni.

Vi har nästa styrelsemöte den 23 april.

/Styrelsen