Styrelsens månadsbrev juni

Den sittande styrelsens sista styrelsemöte hölls den 18 juni, och här är ett urval av information från mötet:
 • Årsstämman den 27 juni
  Du missar väl inte stämman nästa torsdag den 27 juni kl. 19.00? Kallelse med dagordning och bilagor som förslag på justerade stadgar, ny styrelse osv. har delats ut till alla medlemmar. Har du råkat slarva bort den finns fler på vårt förvaltningskontor på Ringvägen 136. Vi tar även med oss några extra exemplar till stämman.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen finns nu äntligen på hemsidan under fliken Föreningen. Dessvärre var vår revisor på KPMG försenad med granskningen, men så länge samtliga medlemmar på stämman godtar att den behandlas då så kan vi ändå godkänna den. Annars blir vi dessvärre tvungna att kalla till ny stämma…
Vi kommer att ta upp förseningen med vår revisorn KPMG, för att se hur det kan undvikas i framtiden.

 • Nytt cykelrum på Ringvägen 112 klart i juni
  Innan juni månad är över har vår förvaltare SBC lovat att ha det nya cykelrummet på

  Nytt cykelrum på gång på Ringvägen 112.

  Ringvägen 112 klart (i ett fd garage). Det ska först kompletteras med en läsare för dörrtagg/ dörrbricka och en skylt för just cykelrum.
  Du som vill använda cykelrummet kan höra av dig till SBC för att få en ny tagg/dörrbricka avsedd för cykelrummet. Det går bra att skapa ett ärende via SBC:s portal, eller att gå förbi vårt förvaltningskontor på Ringvägen 136 på SBC:s expeditionstider.

 • Uppfräschning av entrépartier på fyravåningshusen
  Vid styrelsemötet godkände vi en offert för ommålning av träpartierna vid entréerna på våra fyravåningshus på Ringvägen 72-74, 84-86 och 96-98. De kommer att målas mattsvarta. Exakt när detta kan ske har vi inte fått uppgift om, men sannolikt under juli-augusti.
 • MC-parkering införs
  Vid ett driftmöte med vår förvaltare SBC valde styrelsen ut några platser på föreningens område för nya, uppmålade parkeringsplatser för motorcykel. Du som har behov av detta kan – och bör – höra av dig till SBC för att hyra en sådan. En MC-p-plats kommer att kosta 1200 kr per år att hyra, som man betalar månadsvis förstås. Det innebär att det blir parkeringsförbud av MC på alla andra ytor på gården, och P-Service kommer förstås att kontrollera att det efterlevs.
  Vi har ingen tidplan för införandet ännu, men SBC eller styrelsen meddelar boende i god tid innan MC-platserna färdigställs och börjar gälla.

Tack för mig!
Efter fem år som styrelseledamot och föreningens informatör avslutar jag mitt styrelseuppdrag, i alla fall för den här gången. Jag vill tacka trogna läsare för all uppskattning och intresse som ni har visat.

Hälsningar,
Yvonne