Kontakt

Förvaltaren

Brf Ringen förvaltas av Nabo fram till och med 30 juni. Därefter tar SBC över som förvaltare, alltså från 1 juli.

Föreningens förvaltare tar hand om felanmälan, löpande fastighetsskötsel, ansökan om parkeringsplats eller andrahandsuthyrning, ekonomi-och avgiftsfrågor, mäklarfrågor och allmän medlemsservice. All post till föreningen hanteras av förvaltaren.
Kontakta Nabo fram till 30 juni på 010-288 00 00 (vx) eller www.nabo.se.

Bor du i föreningen och har frågor? Gå till fliken För boende så hittar du mer information.

SBC ny förvaltare från 1 juli.

Från 1 juli når du vår nya förvaltare SBC antingen via telefon 0771-722 722 eller länken SBC Kontakt/boende.

Mäklare hänvisas till fliken För mäklare för mer information.
Från 1 juli tas alla mäklarfrågor via länken Mäklarservice – för mäklare i SBC-förening | SBC.

Föreningens förvaltningskontor

Förvaltaren bemannar även föreningens förvaltningskontor på Ringvägen 136. Där kan du som boende, mäklare, handläggare på kommunen osv få viss hjälp, t.ex. med nycklar, utskrift av blanketter för ansökan, frågor och felanmälan osv.

Du kan besöka eller ringa kontoret på telefon 070-274 17 03 på tiderna nedan. Nya tider kommer dock att gälla från 1 juli, och det blir sannolikt endast en dag för besök och telefon.

  • Tisdagar kl. 08.00-11.00
  • Torsdagar kl. 15.00-18.00

Styrelsen

Till styrelsen kan du som medlem i föreningen lämna förslag på större satsningar och projekt som föreningen kan satsa på för att utveckla föreningen, som vi då gemensamt kan ta upp på föreningens årsstämma. Alla övriga frågor som rör boende, ekonomi, parkering, felanmälan osv hänvisas till förvaltaren. Även mäklarfrågor hänvisas till förvaltaren eller till informationen här på hemsidan.

Styrelsen nås  via styrelsen@nullbrfringen.se. Vi läser mailen ca en gång i veckan och tar vid behov upp de frågor som inte hanteras av vår förvaltare vid nästkommande styrelsemöte. Det går även bra att lämna brev i brevlådan på förvaltningskontoret på Ringvägen 136 till både styrelsen och föreningens förvaltare.

Sedan årsstämman 2023 består styrelsen av följande medlemmar i föreningen:

Mikael Blomqvist, ordförande
Lisa Jansson, ledamot
Lars Norberg, ledamot
Yvonne Ruston, ledamot 

Marin Tomic, ledamot
Omar M’rabet, suppleant
Curt Winberg, suppleant

Valberedningen

De medlemmar som ingår i föreningens valberedning ansvarar för att lämna förslag på styrelse inför föreningens årsstämma. I valberedningen ingår sedan stämman 2023 Ellen Simmerlein och Lylia Tseljadinova. Du kan kontakta dem om du har frågor om styrelseuppdrag eller deras arbete på valberedningen@nullbrfringen.se.

Uppdaterad: 29 maj, 2023