Styrelsens månadsbrev februari

Här är information som är av allmänt intresse från vårt styrelsemöte den 20 februari:

  • Stämma 28 maj och motioner senast 1 mars
    Stämman är planerad att hållas den 28 maj kl. 19.00, i Åbyskolan som tidigare.

Kallelsen med dagordning och uppgift om att anmäla ev. önskemål om mat delas ut senast två veckor före stämman i alla medlemmars brevinkast. Årsredovisningen, där vi i styrelsen även beskriver vårt eget arbete under föregående verksamhetsår, lägger vi däremot på föreningens hemsida.

Om du vill lämna motioner (förslag) på vad föreningen kan göra i form av större satsningar, investeringar osv så måste de vara inlämnade fysiskt eller inskickade via mail till oss i styrelsen senast 1 mars. Vi måste kunna förstå vad vi ska rösta om på stämman och datumet för stämman ska framgå, men i övrigt ställer vi inga speciella krav på motionerna.  Det finns en enkel mall på vår hemsida om du behöver tips. Följ länken här: För boende | Brf Ringen i Västerhaninge.

Valberedningen är i gång med arbetet att hitta kandidater till styrelseuppdraget. I år är det extra viktigt att få in förslag eftersom ledamöterna Lisa Jansson och Yvonne Ruston båda lämnar sina styrelseuppdrag i förtid nu i maj. Dessutom har vi endast haft en aktiv suppleant (reserv), så även här behövs påfyllning.

Hör av dig till Ellen och Lylia, som ingår i föreningens valberedning, på e-post valberedningen@nullbrfringen.se, om du vill veta mer om styrelseuppdraget eller anmäla ditt intresse.

  • Enklare inpassering i tvättstugan med dörrtaggen/-brickan
    Vår fastighetsförvaltare SBC har installerat läsare för våra dörrbrickor till tvättstugorna. Det förenklar och minskar SBC:s nyckelhantering, och för oss medlemmar och hyresgäster är det mycket smidigare att komma och gå med tvätten utan att fumla med nycklar. De nycklarna som du redan har kommer så klart att fungera, men inga nya kommer att delas ut.

Hör av dig till SBC om du skulle ha problem med inpasseringen, så kan de undersöka hur din dörrtagg är programmerad.

  • Förändringar av parkeringskö och besöksparkering
    Nu kan vi berätta mer om förändringarna i parkeringshantering och besöksparkering.

Om parkeringskön:
Från och med nu måste man kunna visa att man redan har bil för att få en plats. Du kan alltså inte skaffa bil efter att du har fått erbjudande om en p-plats, utan får stå över till nästa erbjudande i så fall. Det här inför vi för att kön ska vara kort, och inte blockeras av personer som står i kö för säkerhets skull eller för behov först om några år. Men vi behöver också strama upp rutinerna för att motverka att platserna används av fel personer eller för fel ändamål än parkering av personfordon.

SBC slår även ihop parkerings- och garagekön, och kommer att skapa en separat byteskö. De gör även en omstart av kön. Det innebär att de tar bort dem som redan har en p-plats/garage. Om du vill byta plats eller stå i kö för en extra plats (och alltså redan har två bilar/fordon) behöver du ställa dig i kö på nytt via SBC:s portal.

Om besöksparkeringen:
I mars ska vårt parkeringsbolag P-Service skylta om och utöka besöksparkeringen på Ringvägen 72-82 samt 84-94, och därefter gäller både avgift och tillstånd för att få stå på besöksparkeringen. Om du vill beställa ett tillstånd för besöksparkering kontaktar du SBC genom att ringa till eller besöka förvaltningskontoret på Ringvägen 136.

Man får alltså bara använda besöksparkeringen om man bor i föreningen och t.ex. inte ännu har har egen p-plats, eller om man besöker någon i föreningen (vänner, familj, hantverkare osv). Däremot får inte tillståndet lånas ut eller hyras ut till boende i kringliggande hus och föreningar för att de behöver en p-plats. Om P-Service, föreningen eller förvaltaren upptäcker att besöksparkeringen och tillstånden missbrukas riskerar man inte bara parkeringsböter utan även att tillståndet dras in. Att tillstånden som används är giltiga kommer att kontrolleras av P-Service.

Vi har nästa styrelsemöte den 19 mars.

/Styrelsen