Styrelsens månadsbrev april

Här är information från föreningens styrelsemöte den 23 april:
 • Årsstämman senareläggs till juni
  Vi blir tvungna att senarelägga årets stämma, som var planerat till 28 maj. Arbetet med föreningens bokslut och årsredovisning har dessvärre dragit ut på tiden. Dels är en del nya regler och rutiner att förhålla sig till, dels bytte vi ju förvaltare mitt i räkenskapsåret. Det som nu ska avslutas och redovisas är alltså delvis från förra förvaltaren Nabos förvaltningstid.
    Läs revisorsberättelsen före stämman.

Vi ska också hinna med ett möte med föreningens revisor, som även granskar vårt interna arbete. Hon tittar på våra styrelseprotokoll, avtal, konton och fakturor m.m. Revisorn skriver sedan i sin revisorsberättelse ifall hon kan ”tillstyrka ansvarsfrihet”, vilket betyder att du som deltar i stämman i så fall rekommenderas att rösta (ja) för ansvarsfrihet. En del tror att man ska rösta nej för ansvarsfrihet om man är missnöjd med styrelsen, men då bör man istället aktivt se till att andra medlemmar väljs in i styrelsen, som man tror kan göra ett bättre arbete.

På näst sista sidan i förra årets årsredovisning kan du se vad revisorn i revisorsberättelsen tillstyrkte, dvs rekommenderade, då: Årsredovisning 2022.
Två veckor före årets stämma kommer du att kunna läsa årsredovisningen och revisorsberättelsen för 2023 på föreningens hemsida. Missa inte revisorns uttalanden!

Vi planerar för stämma sista veckan i juni, och meddelar så snart det är möjligt vilket datum det blir.

 • Fler p-platser för besökare och krav på tillstånd införs inom kort
  På styrelsemötet presenterade Gustav Dahlbeck på SBC olika alternativ för besöksparkering med tillstånd samt avgift.
   Fler besöksparkeringar – och krav på tillstånd.

Vi beslutade att fysiska p-tillstånd ska gälla, som man som medlem och förstahandshyresgäst kan hämta på SBC:s expeditionstid, alltså när vårt förvaltningskontor på Ringvägen 136 är öppet.
Ett tillstånd per lägenhet gäller. Att p-tillstånden är giltiga bevakas av vårt parkeringsbolag P-Service, som löpande får uppdaterade listor av SBC. Själva parkeringsavgiften betalas i Parkster-appen. Läs mer om Parkster här: Parkster Sverige

Det som väntar nu är att P-Service ska märka om samtliga våra besöksparkeringar och även utöka antal platser på Ringvägen 72-82 och två platser på Ringvägen 84-94, närmast utfarten på gårdarnas parkeringsområde. När platserna är ommärkta kan du besöka förvaltningskontoret och hämta ett tillstånd. Hör av dig till SBC om du har frågor redan nu.

 • Nytt cykelrum iordningställs vid Ringvägen 112
  Inom kort planerar SBC att ställa i ordning garage nr 6040 till cykelrum. Det ligger precis bakom port 112. Cykelrummet ska först målas, få närvarostyrd belysning samt inpasseringsenhet för dörrbrickan, och slutligen en ny skylt på dörren.
  Hör av dig till SBC om du har frågor om cykelrummet.
 • Containerdagar 18-19 maj
  Lördag den 18 maj till och med söndag den 19 maj har vi planerat för föreningens containerdagar. Det kommer då att stå en container vid parkeringen på Ringvägen120-126, och en på gården vid Ringvägen 84-94. Vi brukar hålla dem öppna mellan ca 12.00-15.00. Då kan du passa på att rensa förrådet och kasta barnens trasiga cyklar osv. Vi vill inte att man dumpar grovsopor på gården eller i källargångarna, så ta tillfället i akt att bli av med sådant som du kanske inte själv kan eller hinner åka till Jordbro Återvinningscentral med.

Vi tar även emot mindre elavfall (hårfön, brödrost m.m.) och enstaka målarfärgsburkar osv. bara du ställer dem utanför containern, och inte blandar med vanliga brännbara grovsopor. Det är för att spara pengar, eftersom det kostar en hel del extra ifall SRV ska sortera containrarna åt oss.

Vi har nästa styrelsemöte den 21 maj.

/Styrelsen