För boende

Information om vad du kan, får och bör göra i din förening

Som medlem i föreningen har du ansvar för både din egen lägenhet, gemensamma lokaler och ytor och för grannsämjan och trivseln. På den här sidan kan du läsa mer om dina rättigheter och skyldigheter,  vad du kan få hjälp med och vart du vänder dig med olika frågor.

Gå direkt till:

Felanmälan
Delagott Förvaltning ansvarar för Brf Ringens löpande fastighetsskötsel, ekonomifrågor och medlemsservice.  Teknisk förvaltare är Adam Bardak, och Thomas Christiansen är fastighetsskötare och bemannar vårt förvaltningskontor. Robin Yttring ansvarar för den ekonomiska förvaltningen på Delagotts huvudkontor.
Felanmälan, kontakt, parkeringskö
Du kan anmäla fel i gemensamma utrymmen, värme-/ventilationsproblem, ohyra, störningar eller ställa dig i parkeringskö och ta upp andra förvaltningsfrågor via följande kanaler:
  • Webbformulär på www.delagott.se, (klicka på länken och ange lösenord 3900)
  • Telefon dygnet runt på 08-551 105 00 (jouravgift för kvällar/helger tillkommer).

Störningar och ordningsproblem
Vid störningar eller ordningsproblem som inte upphör efter en anmälan måste du som upplever störningen föra ett schema under ett par veckor, som du sedan skickar in till förvaltaren. Ett sådant schema finns längre ned under Regler, blanketter och instruktioner.

Fel på tv och bredband m.m.
För det inre i lägenheten som inte påverkar hela fastigheten eller grannarna är det du som ansvarar. Du måste t.ex. själv kontakta elektriker, rörmokare, låssmed osv. Om du har problem med bredband och tv hör du av dig direkt till Com Hem eller Ownit. Se Övriga kontaktuppgifter och länkar längre ned.

Förvaltningskontoret

På vårt förvaltningskontor på Ringvägen 136, kan du också få hjälp med en hel del, framför allt mer praktiska problem som att köpa eller byta ut inpasseringsbricka, programmering av fler telefonnummer i porttelefonen, ansökningsblanketter m.m. Du kan besöka eller ringa kontoret på telefon 070-274 17 03 på dessa tider:

  • Tisdagar kl. 16.00-19.00
  • Torsdagar kl. 08.00-11.00
Övriga kontaktuppgifter och länkar
Andrahandsuthyrning och renovering? Fråga alltid först!

Om du vill hyra ut eller låna ut din lägenhet i andra hand måste du ha styrelsens tillstånd, annars riskerar du att bli uppsagd som medlem och tvingas då att sälja lägenheten. Styrelsen arbetar aktivt för att motverka olovliga uthyrningar redan innan de är ett faktum.

För renovering gäller samma sak, att ansöka i förväg. Vissa saker får man göra utan att fråga t.ex. lägga nytt golv, byta köksluckor/stommar – men du får inte byta ut fläkten eller påverka ventilationen eller värmen utan godkännande. Många saker kräver också att du anlitar en fackman, t.ex. behörig rörmokare, elektriker osv. Du hittar ansökningsblanketter under Regler, blanketter och instruktioner.

Tvättstugorna

Du kan boka den tvättstuga som ligger närmast dig, dvs antingen i port 94  och 104 eller  118 och 140. Logga in på bokningspanelen utanför tvättstugan med din inpasseringsbricka. Det finns även grovtvättstugor i port 104, 118 och 140 avsedda för täcken, mattor osv.

Du har 30 minuter på dig att starta tvättiden med inpasseringsbrickan, sen bokas den av. Om ingen annan hinner boka tiden kan du så klart boka den igen.

När du är klar ska du sopa golven och torka rent maskiner och bord från tvättmedel och smuts. Respektera tvättiderna! Du ska vara klar när nästa person börjar sin tvättid. Om tvätten inte är torr kan torkrummen utanför användas. De behöver inte bokas.

Tänk på att ta väl hand om maskinerna så att de håller länge, och anmäl alltid fel som du inte själv kan lösa. Det kan bli väldigt dyrt (och jobbigt) om små fel får växa sig stora.

Läs mer om hur tvättstugan ska skötas och städas och hur du kan få tillgång till vår tvättbokningsapp under Regler, blanketter och instruktioner.

Trivselfrågor

Trivsel är något vi skapar tillsammans.  Bra information och kommunikation en en faktor som påverkar trivseln positivt. Därför arbetar styrelsen aktivt med att ge löpande information, t.ex. från styrelsemötena med förvaltaren som hålls varje månad. Besök vår hemsida med jämna mellanrum, eller följ oss på Facebook så missar du inget. 

Våra gårdar är också en viktig trivselfaktor, och de används flitigt. Här kan du grilla, spela kubb osv.  2019 hade vi gårdsfest för första gången, som var väldigt trevlig och uppskattad, och vi hoppas att det blir en ny nästa sommar.

Kryddor vid Ringvägen 118

Intresset för gårdarnas utveckling har visat sig vara stort i föreningen, och tack vare engagerade medlemmar finns det nu en kryddträdgård, där du som boende kan plocka örter till maten och kanske byta några ord med en granne som är där i samma syfte?

Varje vår och höst har vi städdag och plockar skräp, tar fram/tar in våra gemensamma grillar osv. Det finns också containrar på städdagen där du kan passa på att kasta grovsopor. Efteråt brukar vi grilla korv.

Bidra till trivseln
Tänk på vad du gör både i lägenheten och på gården, och hur ofta, länge och sent du gör det. Undvik helst att köra inne på våra gårdar, och håll låg hastighet, max 7 km/h. Givetvis håller man rent efter sig och  tar in egna möbler och prylar efter dagens slut. Hundar får inte rastas på området. Läs mer om vad som faktiskt gäller i våra stadgar och ordningsregler under Regler, blanketter och instruktioner.

Är du intresserad att vara med i föreningens trivselgrupp, och t.ex. hjälpa till med gårdsfester? Hör av dig på e-post trivselgruppen@nullbrfringen.se.

Styrelsen och valberedningen

Vid årsstämman valde medlemmarna följande personer i föreningen att ingå i styrelsen och ansvara för förvaltningen och förvaltaren:

Mikael Blomqvist (ordförande), Ringvägen 94
Mats Carlstedt (ledamot), Ringvägen 106
Jesper Mattsson (ledamot), Ringvägen 132
Yvonne Ruston (ledamot), Ringvägen 80
Marin Tomic (ledamot), Ringvägen 86
Curt Winberg (suppleant), Ringvägen 108
Kenneth Yttergren (suppleant), Ringvägen 108

Styrelsen kontaktar du främst om du har synpunkter på förvaltarens eller styrelsens arbete. Du når styrelsen på styrelsen@nullbrfringen.se.

Valberedningens viktiga arbete inför årsstämman
Det är föreningens valberedning som tar fram förslag på lämpliga medlemmar som kan ingå i styrelsen och väljas på stämman. valberedningen@nullbrfringen.se. Är du själv intresserad av att sitta i styrelsen någon gång, eller känner du någon som du tycker skulle passa? Hör av dig via mail eller lämna ett brev märkt ”valberedningen” i brevlådan på förvaltningskontoret på Ringvägen 136.

Regler, blanketter och instruktioner

Brf Ringens stadgar
Brf Ringens ordningsregler

Andrahandsansökan
Fullmakt till årsstämman
Instruktion för porttelefon
Intresseanmälan tvättbokningsapp
Mall för motion till årsstämman
Renoveringsansökan
Trivselregler för tvättstugan
Störningsschema

Uppdaterad: 3 oktober, 2020