För boende

Information om vad du kan, får och bör göra i din förening

Som medlem i föreningen har du ansvar för både din egen lägenhet, gemensamma lokaler och ytor och för grannsämjan och trivseln. På den här sidan kan du läsa om de regler som du är skyldig att följa, men också vad du kan få hjälp med och vart du vänder dig med olika frågor.

Gå direkt till:

Felanmälan, frågor och kontakt
Från 1 mars är det Nabo som förvaltar vår förening. De tar alltså hand om reparationer, underhåll, ekonomifrågor, parkeringskö och annan boendeservice. Teknisk förvaltare och kontaktperson på Nabo är Joel Hybertsen.
Anmäla fel och ställa frågor om fastigheten/lägenheten
Från 1 mars är det Nabo som förvaltar  vår förening. Till Nabo  anmäler du fel i t.ex. tvättstuga, trapphus, värme- och ventilation, om du har fått ohyra osv. Du kan också anmäla störningar och ställa dig i kö för parkeringsplats, eller ställa frågor om månadsavgiften, ansökningar och tillstånd samt stadgar och regler osv. på följande sätt:
Klicka på bilden och fyll i Nabos formulär för felanmälan m.m..
 • Felanmälan och fastighetsfrågor
  Kontaktformulär på webben.   →
  Telefon 010-288 00 26 kl. 09.00-16.00.
  Jour övriga tider vid akuta fel och fara för fastigheten.
  E-post: felanmalan@nullnabo.se
 • Ekonomifrågor, parkeringskö m.m.
  Nabos kundportal. Logga in med Bank-ID.
  Telefon 010-288 00 27 mellan kl. 09.00 och 11.30.

Störningar och ordningsproblem
Till Nabo kan du även anmäla misstankar om olovlig andrahandsuthyrning, störningar och ordningsproblem av olika slag. Har du en granne som stör? Börja alltid med att prata med personen och se om ni kan lösa det genom en kompromiss, innan du gör en anmälan. Vid allvarliga störningar som inte upphör efter en anmälan måste du som upplever störningen föra ett schema under ett par veckor, som du sedan skickar in till förvaltaren. Ett sådant schema finns längre ned under Regler, blanketter och instruktioner.
För akuta störningar och problem, ring polisen.

Fel på tv och bredband, stopp i avlopp m.m.
Du ansvarar själv för det inre i lägenheten som inte påverkar hela fastigheten eller grannarna. Du måste t.ex. själv bekosta arbeten som elektriker, rörmokare, låssmed osv behöver göra i din lägenhet.

Föreningen har gemensamma avtal för tv och bredband, och felanmälan gör du här:

Förvaltningskontoret

På föreningens förvaltningskontor på Ringvägen 136, kan du få hjälp av förvaltaren Nabo med att t.ex. byta ut trasiga inpasseringsbrickor, hämta ansökningsblanketter m.m. och även ställa frågor. Du kan besöka eller ringa kontoret på telefon 070-274 17 03 på dessa tider:

 • Tisdagar kl. 16.00-19.00
 • Torsdagar kl. 08.00-11.00

Kontaktuppgifter och länkar

Andrahandsuthyrning och renovering: Fråga alltid om lov först!

Om du vill hyra ut eller låna ut din lägenhet i andra hand måste du ha styrelsens tillstånd, annars riskerar du att bli uppsagd som medlem och tvingas då att sälja lägenheten. Styrelsen arbetar aktivt för att motverka olovliga andrahandsuthyrningar, bland annat genom att göra kontinuerliga kontroller.

För renovering gäller samma sak, att ansöka i förväg. Vissa saker får man göra utan att fråga t.ex. lägga nytt golv, byta köksluckor/stommar – men du får inte byta ut fläkten eller påverka ventilation, ventilationsrör eller element utan godkännande. Många saker kräver också att du anlitar en fackman, t.ex. behörig rörmokare, elektriker osv.

Du hittar ansökningsblanketter för både andrahandsuthyrning och renovering under Regler, blanketter och instruktioner. Skriv under ansökan och skicka in till Nabo.

Parkering

Du kan ställa dig i kö till (eller säga upp) en parkeringsplats eller garage hos Nabo, antingen via deras webbformulär eller genom att ringa eller maila. Man kan ha max två platser per hushåll och ett ägarbevis för varje plats krävs. Tänk på att andrahandsuthyrning inte är tillåtet och att uppsägning av platsen kan ske omedelbart i sådana fall.

Det är parkeringsförbud på våra gårdar, och du får stå max 10 minuter för att lasta i eller ur. Undvik att köra bil inne på området, och håll låg hastighet, max 7 km/h, även på parkeringen.

Porttelefonen

Din porttelefon ska vara programmerad med det telefonnumret som fanns med i ditt överlåtelsekontrakt. Har du bytt nummer behöver du meddela förvaltaren det för att det ska fungera. De kan också lägga till flera telefonnummer till din porttelefon.

När någon ringer på porttelefonen öppnar du genom att svara och sedan trycka siffran 5. Om du inte vill öppna lägger du bara på. Om det inte fungerar att öppna, t.ex. från en fast eller trådlös telefon kan du antingen be din telefonoperatör att aktivera tonval, eller också byta till ett mobilnummer som förvaltaren programmerar in.
Under Regler, blanketter och instruktioner hittar du en instruktion för porttelefonen.

Tips: Ring upp dig själv från din egen porttelefon så ser du numret för porttelefonen och kan lägga in den som just “Porttelefon”. Då ser du när dina besökare ringer till dig.

Tvättstugorna

Du kan boka den tvättstuga som ligger närmast dig, alltså antingen i port 94  samt 102-104 eller  i port 116-118 samt 140.  Det finns även grovtvättstugor i port 102-104, 116-118 och 140 avsedda för täcken, mattor osv.

Boka tvättid här!

Använd din inpasseringsbricka för att logga in och boka tvättid på bokningstavlan utanför tvättstugan. När du ska börja tvättstugan öppnar du via bokningstavlan med inpasseringsbrickan.

Du har 30 minuter på dig att starta tvättiden sen bokas den av. Om ingen annan hinner boka tiden kan du så klart boka den igen.

När du är klar ska du sopa golven och torka rent maskiner och bord från tvättmedel och smuts – även om den före dig har struntat i det. Respektera tvättiderna! Du ska vara klar när nästa person börjar sin tvättid. Om tvätten inte är torr kan torkrummen utanför användas. De behöver inte bokas.

Tänk på att ta väl hand om maskinerna så att de håller länge, och anmäl alltid fel som du inte själv kan lösa. Det kan bli väldigt dyrt (och jobbigt) om små fel får växa sig stora.

Läs mer om hur tvättstugan ska skötas och städas och hur du kan få tillgång till vår tvättbokningsapp under Regler, blanketter och instruktioner.

Trivselfrågor

Trivsel är något vi skapar tillsammans.  Bra information och kännedom om vad som är på gång i föreningen påverkar trivseln positivt. Därför arbetar styrelsen aktivt med att ge löpande information, t.ex. sådant av allmänt intresse från styrelsemötena som vi har varje månad. Besök vår hemsida med jämna mellanrum, eller följ oss på Facebook så missar du inget viktigt.

Bidra till trivseln
Tänk gärna lite på vad du själv gör som eventuellt kan upplevas som störande, både i lägenheten och på gården, och hur ofta, länge och sent du gör det.

Man behöver ju inte gå med skor på inomhus, eller slänga igen sin ytterdörr med en smäll efter sig. Har man småbarn så kan mjuka mattor och leksaker vara uppskattat av dem som bor i lägenheten under.

Våra gårdar är också en viktig trivselfaktor, och de används flitigt. Här kan du grilla, spela kubb osv.  2019 hade vi gårdsfest för första gången, som var väldigt trevlig och uppskattad, och vi hoppas att vi kan göra om det snart.

Kryddor vid Ringvägen 118.

Intresset för gårdarnas utveckling har visat sig vara stort i föreningen, och tack vare engagerade medlemmar finns det nu en kryddträdgård, där du som boende kan plocka örter till maten och kanske byta några ord med en granne som är där i samma syfte?

Varje vår och höst har vi städdag och plockar skräp, tar fram/tar in våra gemensamma grillar osv. Det finns också containrar på städdagen där du kan passa på att kasta grovsopor. Efteråt brukar vi grilla korv.

Visa hänsyn även utomhus
Utomhus förstärks alla ljud, och därför måste vi tänka extra mycket på vad vi gör och hur sent vi gör det på gårdarna osv. Givetvis håller man rent efter sig och  tar in egna möbler och prylar efter dagens slut. Hundar får inte rastas på området. Bilen behöver inte gå på tomgång i onödan heller.

Läs mer om vad som faktiskt gäller i våra stadgar och ordningsregler under Regler, blanketter och instruktioner.

Är du intresserad att vara med i föreningens trivselgrupp, och t.ex. hjälpa till med gårdsfester? Hör av dig på e-post trivselgruppen@nullbrfringen.se.

Styrelsen och valberedningen

De medlemmar som sitter i föreningens styrelse är valda vid föreningens årsstämma att vara ytterst ansvariga för förvaltningen och skötseln av föreningen. Det är däremot förvaltaren Nabo som utför löpande arbete med underhåll, ekonom osv – på uppdrag av styrelsen. Styrelsens främsta uppgift är att styra, fatta beslut och att utveckla föreningen.

Vid årsstämman valde medlemmarna följande personer i föreningen att ingå i styrelsen:

Mikael Blomqvist (ordförande)
Mats Carlstedt (ledamot)
Jesper Mattsson (ledamot)
Yvonne Ruston (ledamot)
Marin Tomic (ledamot)
Curt Winberg (suppleant)
Kenneth Yttergren (suppleant)

Styrelsen kontaktar du främst om du vill lämna förslag eller har synpunkter på förvaltarens eller styrelsens arbete. Alla andra löpande frågor ska vår förvaltare kunna hjälpa till med.  Du når styrelsen på styrelsen@nullbrfringen.se.

Valberedningens viktiga arbete inför årsstämman
Det är personerna i föreningens valberedning som tar fram förslag på medlemmar som kan ingå i styrelsen och väljas på stämman. Är du själv intresserad av att sitta i styrelsen någon gång, eller känner du någon som du tycker skulle passa? Hör av dig via mail på valberedningen@nullbrfringen.se eller lämna ett brev märkt ”valberedningen” i brevlådan på förvaltningskontoret på Ringvägen 136.

Regler, blanketter och instruktioner 

Brf Ringens stadgar
Brf Ringens ordningsregler

Andrahandsansökan
Fullmakt till årsstämman
Instruktion för porttelefon
Intresseanmälan tvättbokningssystem
Mall för motion till årsstämman
Renoveringsansökan
Trivselregler för tvättstugan
Störningsschema

 

Uppdaterad: 26 februari, 2021