För boende

Information om vad du kan, får och bör göra i din förening

Som medlem i föreningen har du ansvar för både din egen lägenhet, gemensamma lokaler och ytor och för grannsämjan och trivseln. På den här sidan kan du läsa om de regler som du är skyldig att följa, men också vad du kan få hjälp med och vart du vänder dig med olika frågor.

Gå direkt till:

Felanmälan, frågor
Delagott Förvaltning ansvarar för Brf Ringens fastighetsskötsel, ekonomifrågor och medlemsservice.  Teknisk förvaltare är Adam Bardak, och Eren Can är fastighetsskötare.
Anmäla fel och ställa frågor
Du kan anmäla fel i gemensamma utrymmen och system som värme- och ventilation, ohyra,  ställa dig i kö till eller säga upp parkeringsplats samt ta upp andra förvaltningsfrågor på följande sätt:
Klicka och ange kod 3900.
  • Förvaltarens webbformulär  →
  • Telefon dygnet runt på 08-551 105 00.
  • Mail till info@nulldelagott.se.

Störningar och ordningsproblem
Via samma kanaler kan du anmäla störningar och ordningsproblem av olika slag. Vid allvarliga störningar som inte upphör efter en anmälan måste du som upplever störningen föra ett schema under ett par veckor, som du sedan skickar in till förvaltaren. Ett sådant schema finns längre ned under Regler, blanketter och instruktioner.

Fel i lägenheten, problem med tv och bredband m.m.
Du ansvarar själv för det inre i lägenheten som inte påverkar hela fastigheten eller grannarna. Du måste t.ex. själv kontakta elektriker, rörmokare, låssmed osv. Om du har problem med bredband och tv hör du av dig direkt till Com Hem eller Bahnhof. Se Kontaktuppgifter och länkar längre ned.

Förvaltningskontoret

På vårt förvaltningskontor på Ringvägen 136, kan du få hjälp med att t.ex. byta ut trasiga inpasseringsbrickor, hämta ansökningsblanketter m.m. Du kan besöka eller ringa kontoret på telefon 070-274 17 03 på dessa tider:

  • Tisdagar kl. 16.00-19.00
  • Torsdagar kl. 08.00-11.00

Kontaktuppgifter och länkar

Andrahandsuthyrning och renovering: Fråga alltid om lov först!

Om du vill hyra ut eller låna ut din lägenhet i andra hand måste du ha styrelsens tillstånd, annars riskerar du att bli uppsagd som medlem och tvingas då att sälja lägenheten. Styrelsen arbetar aktivt för att motverka olovliga andrahandsuthyrningar, bland annat genom att göra kontinuerliga kontroller.

För renovering gäller samma sak, att ansöka i förväg. Vissa saker får man göra utan att fråga t.ex. lägga nytt golv, byta köksluckor/stommar – men du får inte byta ut fläkten eller påverka ventilation, ventilationsrör eller element utan godkännande. Många saker kräver också att du anlitar en fackman, t.ex. behörig rörmokare, elektriker osv.

Du hittar ansökningsblanketter för både andrahandsuthyrning och renovering under Regler, blanketter och instruktioner.

Porttelefonen

Din porttelefon ska vara programmerad med det telefonnumret som fanns med i ditt överlåtelsekontrakt. Man kan ha flera telefonnummer programmerade till en lägenhet. Säg till vår förvaltare så hjälper de till med det.

När någon ringer på porttelefonen öppnar du genom att svara och sedan trycka siffran 5. Om du inte vill öppna lägger du bara på. Om det inte fungerar att öppna, t.ex. från en fast eller trådlös telefon kan du antingen be din telefonoperatör att aktivera tonval, eller också byta till ett mobilnummer som förvaltaren programmerar in.

Tips: Ring upp dig själv från din egen porttelefon så ser du numret för porttelefonen och kan lägga in den som just “Porttelefon”. Då ser du när dina besökare ringer till dig.

Tvättstugorna

Du kan boka den tvättstuga som ligger närmast dig, alltså antingen i port 94  och 104 eller  i port 118 och 140.  Det finns även grovtvättstugor i port 102, 118 och 140 avsedda för täcken, mattor osv.

Boka tvättid här!

Använd din inpasseringsbricka för att logga in och boka tvättid på bokningstavlan utanför tvättstugan. När du ska börja tvättstugan öppnar du via bokningstavlan med inpasseringsbrickan.

Du har 30 minuter på dig att starta tvättiden sen bokas den av. Om ingen annan hinner boka tiden kan du så klart boka den igen.

När du är klar ska du sopa golven och torka rent maskiner och bord från tvättmedel och smuts. Respektera tvättiderna! Du ska vara klar när nästa person börjar sin tvättid. Om tvätten inte är torr kan torkrummen utanför användas. De behöver inte bokas.

Tänk på att ta väl hand om maskinerna så att de håller länge, och anmäl alltid fel som du inte själv kan lösa. Det kan bli väldigt dyrt (och jobbigt) om små fel får växa sig stora.

Läs mer om hur tvättstugan ska skötas och städas och hur du kan få tillgång till vår tvättbokningsapp under Regler, blanketter och instruktioner.

Trivselfrågor

Trivsel är något vi skapar tillsammans.  Bra information och kännedom om vad som är på gång i föreningen påverkar trivseln positivt. Därför arbetar styrelsen aktivt med att ge löpande information, t.ex. från styrelsemötena med förvaltaren som hålls varje månad. Besök vår hemsida med jämna mellanrum, eller följ oss på Facebook så missar du inget viktigt.

Våra gårdar är också en viktig trivselfaktor, och de används flitigt. Här kan du grilla, spela kubb osv.  2019 hade vi gårdsfest för första gången, som var väldigt trevlig och uppskattad, och vi hoppas att det blir en ny nästa sommar.

Kryddor vid Ringvägen 118.

Intresset för gårdarnas utveckling har visat sig vara stort i föreningen, och tack vare engagerade medlemmar finns det nu en kryddträdgård, där du som boende kan plocka örter till maten och kanske byta några ord med en granne som är där i samma syfte?

Varje vår och höst har vi städdag och plockar skräp, tar fram/tar in våra gemensamma grillar osv. Det finns också containrar på städdagen där du kan passa på att kasta grovsopor. Efteråt brukar vi grilla korv.

Bidra till trivseln
Tänk på vad du gör både i lägenheten och på gården, och hur ofta, länge och sent du gör det. Undvik att köra bil inne på våra gårdar, och håll låg hastighet, max 7 km/h, även på parkeringen. Givetvis håller man rent efter sig och  tar in egna möbler och prylar efter dagens slut. Hundar får inte rastas på området. Läs mer om vad som faktiskt gäller i våra stadgar och ordningsregler under Regler, blanketter och instruktioner.

Är du intresserad att vara med i föreningens trivselgrupp, och t.ex. hjälpa till med gårdsfester? Hör av dig på e-post trivselgruppen@nullbrfringen.se.

Styrelsen och valberedningen

De medlemmar som sitter i föreningens styrelse är ytterst ansvariga för förvaltningen och för förvaltaren. Vid årsstämman valde medlemmarna följande personer att ingå i styrelsen:

Mikael Blomqvist (ordförande), Ringvägen 94
Mats Carlstedt (ledamot), Ringvägen 106
Jesper Mattsson (ledamot), Ringvägen 132
Yvonne Ruston (ledamot), Ringvägen 80
Marin Tomic (ledamot), Ringvägen 86
Curt Winberg (suppleant), Ringvägen 108
Kenneth Yttergren (suppleant), Ringvägen 108

Styrelsen kontaktar du främst om du har synpunkter på förvaltarens eller styrelsens arbete. Du når styrelsen på styrelsen@nullbrfringen.se.

Valberedningens viktiga arbete inför årsstämman
Det är personerna i föreningens valberedning som tar fram förslag på medlemmar som kan ingå i styrelsen och väljas på stämman. Är du själv intresserad av att sitta i styrelsen någon gång, eller känner du någon som du tycker skulle passa? Hör av dig via mail på valberedningen@nullbrfringen.se eller lämna ett brev märkt ”valberedningen” i brevlådan på förvaltningskontoret på Ringvägen 136.

Regler, blanketter och instruktioner 

Brf Ringens stadgar
Brf Ringens ordningsregler

Andrahandsansökan
Fullmakt till årsstämman
Instruktion för porttelefon
Intresseanmälan tvättbokningssystem
Mall för motion till årsstämman
Renoveringsansökan
Trivselregler för tvättstugan
Störningsschema

 

Uppdaterad: 16 januari, 2021