För boende

Information om vad du kan, får och bör göra i din förening

Som medlem i föreningen har du ansvar för både din egen lägenhet, gemensamma lokaler och ytor och för grannsämjan och trivseln. På den här sidan kan du läsa om de regler som du är skyldig att följa, men också vad du kan få hjälp med och vart du vänder dig med olika frågor.

Gå direkt till:

Felanmälan, frågor och kontakt

Föreningen förvaltas av företaget Nabo. Det betyder att Nabo tar hand om det dagliga arbetet med felanmälan, frågor och olika problem i våra hus och gemensamma utrymmen. De tar också hand om föreningens ekonomi.

Det är alltså till Nabo som du anmäler fel i t.ex. tvättstuga, trapphus, värme- och ventilation, om du har fått ohyra osv. Du kan också anmäla störningar, ställa dig i kö för parkeringsplats eller ställa frågor om månadsavgiften, ansökningar och tillstånd samt om våra stadgar och regler osv. Kontakta Nabo på följande sätt:

Klicka på bilden och fyll i Nabos formulär för felanmälan m.m..
 • Felanmälan och fastighetsfrågor m.m.
  Kontaktformulär på webben.   →
  E-post: felanmalan@nullnabo.se
  Telefon: 010-288 00 26 kl. 09.00–16.00.
  Jour övriga tider vid akuta fel och fara för fastigheten.
 • Ekonomifrågor, parkeringskö m.m.
  Nabos kundportal. Logga in med Bank-ID.
  E-post: avgifthyra@nullnabo.se
  Telefon: 010-288 00 27 kl. 09.00–11.30.

Störningar och ordningsproblem
Om du har störande grannar eller misstänker att någon hyr ut i andra hand utan tillstånd ska du kontakta förvaltaren. Men börja helst med att prata med grannen först. Förklara hur störningen påverkar dig och fråga om ni kan komma överens om något som fungerar för båda. Om det inte blir bättre ska du i så fall göra en anmälan till förvaltaren.
Vid allvarliga och omfattande störningar som inte upphör efter en anmälan måste du som upplever störningen föra ett schema under ett par veckor, som du skickar in till förvaltaren. Annars går det inte att komma vidare med problemet och driva frågan om uppsägning i Hyresnämnden. Störningsschema finns längre ned under Regler, blanketter och instruktioner men det kan också vara en handskriven lista.
För akuta störningar och problem, tveka inte att ringa polisen eller brandkåren på 112.

Fel på tv och bredband, stopp i avlopp m.m.
Du ansvarar själv för det inre i lägenheten som inte påverkar hela fastigheten eller grannarna. Du måste t.ex. själv bekosta arbeten som elektriker, rörmokare, låssmed osv behöver göra i din lägenhet.

Föreningen har gemensamma avtal för tv och bredband, och felanmälan gör du här:

Förvaltningskontoret

På föreningens förvaltningskontor på Ringvägen 136, kan du få hjälp av förvaltaren Nabo med att t.ex. byta ut trasiga inpasseringsbrickor, hämta ansökningsblanketter m.m. och även ställa frågor. Du kan besöka eller ringa dem på telefon 070-274 17 03 på dessa tider:

 • Tisdagar kl. 08.00-11.00
 • Torsdagar kl. 15.00-18.00

Kontaktuppgifter och länkar

Andrahandsuthyrning och renovering: Fråga alltid om lov först!

Om du vill hyra ut eller låna ut din lägenhet i andra hand måste du ha styrelsens tillstånd, annars riskerar du att bli uppsagd som medlem och tvingas då att sälja lägenheten. Styrelsen arbetar aktivt för att motverka olovliga andrahandsuthyrningar, bland annat genom att göra kontinuerliga kontroller.

För renovering gäller samma sak, att ansöka i förväg. Vissa saker får man göra utan att fråga t.ex. lägga nytt golv, byta köksluckor/stommar – men du får inte riva en vägg, byta ut fläkten eller påverka ventilation, ventilationsrör eller element utan godkännande. Du blir skyldig att betala för fel som måste rättas till vid t.ex. ventilationskontroller som görs. Många hantverksarbeten kräver också att du anlitar en fackman, t.ex. behörig rörmokare, elektriker osv.

Du hittar ansökningsblanketter för både andrahandsuthyrning och renovering under Regler, blanketter och instruktioner. Skriv under ansökan och skicka in till Nabo.

Parkering

Du kan ställa dig i kö till (eller säga upp) en parkeringsplats eller garage hos förvaltaren Nabo, antingen via deras webbformulär eller genom att ringa eller maila. Man kan ha max två platser per hushåll och ett ägarbevis för varje plats krävs. Tänk på att p-plats eller garage inte får hyras ut i andra hand utan tillstånd och att uppsägning av platsen kan ske omedelbart i sådana fall.

Det är parkeringsförbud på våra gårdar. Det betyder att du eller dina besökare får stå max 10 minuter för att lasta i eller ur. Undvik helst att köra bil inne på området, och håll låg hastighet, max 7 km/h, även på parkeringen.

Porttelefonen

Din porttelefon ska vara programmerad med det telefonnumret som fanns med i ditt överlåtelsekontrakt. Har du bytt nummer behöver du meddela förvaltaren det för att det ska fungera. De kan också lägga till flera telefonnummer till din porttelefon.

När någon ringer på porttelefonen öppnar du genom att svara och sedan trycka siffran 5. Om du inte vill öppna lägger du bara på. Om det inte fungerar att öppna, t.ex. från en fast eller trådlös telefon kan du antingen be din telefonoperatör att aktivera tonval, eller också byta till ett mobilnummer som förvaltaren programmerar in.
Under Regler, blanketter och instruktioner hittar du en instruktion för porttelefonen.

Tips: Ring upp dig själv från din egen porttelefon så ser du numret för porttelefonen och kan lägga in den som just “Porttelefon”. Då ser du när dina besökare ringer till dig.

Tvättstugorna

Du kan boka den tvättstuga som ligger närmast dig, alltså antingen i port 94  samt 102-104 eller  i port 116-118 samt 140.  Det finns även grovtvättstugor i port 102-104, 116-118 och 140 avsedda för täcken, mattor osv.

Boka tvättid här!

Använd din inpasseringsbricka för att logga in och boka tvättid på bokningstavlan utanför tvättstugan. När du ska börja tvättstugan öppnar du via bokningstavlan med inpasseringsbrickan.

Du har 30 minuter på dig att starta tvättiden sen bokas den av. Om ingen annan hinner boka tiden kan du så klart boka den igen.

När du är klar ska du sopa golven och torka rent maskiner och bord från tvättmedel och smuts – även om den före dig har struntat i det. Respektera tvättiderna! Du ska vara klar när nästa person börjar sin tvättid. Om tvätten inte är torr kan torkrummen utanför användas. De behöver inte bokas.

Tänk på att ta väl hand om maskinerna så att de håller länge, och anmäl alltid fel som du inte själv kan lösa. Det kan bli väldigt dyrt (och jobbigt) om små fel får växa sig stora.

Läs mer om hur tvättstugan ska skötas och städas och hur du kan få tillgång till vår tvättbokningsapp under Regler, blanketter och instruktioner.

Trivselfrågor

Trivsel är något vi skapar tillsammans.  Bra information och kännedom om vad som är på gång i föreningen påverkar trivseln positivt. Därför arbetar styrelsen aktivt med att ge löpande information, t.ex. sådant av allmänt intresse från styrelsemötena som vi har varje månad. Besök vår hemsida med jämna mellanrum, eller följ oss på Facebook så missar du inget viktigt.

Bidra till trivseln
Tänk på vad du själv gör som eventuellt kan upplevas som störande, både i lägenheten, balkongen och på gården, och hur ofta, länge och sent du gör det.

Man behöver ju inte gå med skor på inomhus, eller slänga igen sin ytterdörr med en smäll efter sig. Har man småbarn så kan mjuka mattor och mjuka leksaker vara uppskattat av dem som bor i lägenheten under.

Våra gårdar är också en viktig trivselfaktor, och de används flitigt. Här kan du grilla, spela kubb osv.  2019 hade vi gårdsfest för första gången, som var väldigt trevlig och uppskattad, och vi hoppas att vi kan göra om det snart.

Kryddor vid Ringvägen 118.

Intresset för gårdarnas utveckling har visat sig vara stort i föreningen, och tack vare engagerade medlemmar finns det nu en kryddträdgård vid Ringvägen 118, där du som boende kan plocka örter till maten och kanske byta några ord med en granne som är där i samma syfte?

Tänk på att du inte får plantera, klippa ned eller på annat sätt påverka växtligheten på gårdarna.

Varje vår och höst har vi städdag och plockar skräp, tar fram/tar in våra gemensamma grillar osv. Det finns också containrar på städdagen där du kan passa på att kasta grovsopor. Efteråt brukar vi grilla korv.

Visa hänsyn även utomhus
Utomhus förstärks alla ljud, och därför måste vi tänka extra mycket på hur vi beter oss på gårdarna. Givetvis håller man rent efter sig och  tar in egna möbler och prylar efter dagens slut. Hundar får inte rastas på området. Undvik att köra bil inne på området, och stäng av motorn om du sitter och väntar på någon.

Läs mer om vad som faktiskt gäller i våra stadgar och ordningsregler under Regler, blanketter och instruktioner.

Är du intresserad att vara med i föreningens trivselgrupp, och t.ex. hjälpa till med gårdsfester? Hör av dig på e-post trivselgruppen@nullbrfringen.se.

Sopsortering

Enligt lag får vi inte kasta sopor som kan återvinnas i våra vanliga sophus. Förpackningar av papper, plast och metall eller glas ska sorteras och slängas vid någon av återvinningsstationerna som finns runt om på Ringvägen.

I dina hushållssopor kastar du andra saker som kan brännas, och som inte är direkt miljöfarliga. Det kan vara t.ex. tops, stearinljus, vissna växter, trasiga strumpor osv. I den bruna kompostpåsen kastas mat, hushållpapper, tepåsar, kaffefilter osv. Kasta brännbara sopor i våra sophus, och kompost i det speciella inkastet.

Vid föreningens städdagar brukar det finnas en container där du kan passa på att slänga  grovsopor. Annars ska grovsopor, elavfall och miljöfarligt avfall lämnas på Jordbro Återvinningscentral på Rörvägen 23.

Har du inget passerkort? Gå till  SRV:s hemsida och beställ ett kort.

Du kan läsa mer här:

Styrelsen och valberedningen

De medlemmar som sitter i föreningens styrelse är valda vid föreningens årsstämma att vara ytterst ansvariga för förvaltningen och skötseln av föreningen. Men det är förvaltaren Nabo som tar hand om allt löpande dagligt arbete med underhåll, ekonomi osv – på uppdrag av styrelsen. Styrelsens främsta uppgift är att styra och ge uppdrag till förvaltaren, fatta beslut och att utveckla föreningen.

Vid årsstämman 2021 valdes följande medlemmarna i föreningen att ingå i styrelsen:

Mikael Blomqvist, ordförande
Carolin Hellund, ledamot
Mats Carlstedt, ledamot

Yvonne Ruston, ledamot
Marin Tomic, ledamot
Curt Winberg, suppleant
Kenneth Yttergren, suppleant

Styrelsen kontaktar du egentligen bara om du vill lämna förslag eller har synpunkter på förvaltarens eller styrelsens arbete. Alla andra löpande frågor ska förvaltaren sköta, t.ex. felanmälan, nyckelfrågor, regler, betalning av hyra/månadsavgift osv.
Du når styrelsen på styrelsen@nullbrfringen.se.

Valberedningens viktiga arbete inför årsstämman
Det är personerna i föreningens valberedningsgrupp som tar fram förslag på medlemmar som kan ingå i styrelsen och väljas på stämman. Utan styrelse skulle inte föreningen kunna finnas kvar, och alla skulle vara tvungna att sälja sina lägenheter och flytta. Så viktig är styrelsen. Sedan stämman 2021 är det Lars Norberg och William Simu som ingår i valberedningen.
Är du själv intresserad av att sitta i styrelsen, eller känner du någon som skulle passa? Ta chansen, våga! Som ny har man möjlighet att gå korta kurser i olika styrelsefrågor, som gör arbetet både lättare och roligare.

Hör av dig via mail på valberedningen@nullbrfringen.se eller lämna ett brev märkt ”valberedningen” i brevlådan på förvaltningskontoret på Ringvägen 136.

Regler, blanketter och instruktioner 

Brf Ringens stadgar
Brf Ringens ordningsregler

Andrahandsansökan
Fullmakt till årsstämman
Instruktion för porttelefon
Intresseanmälan tvättbokningssystem
Mall för motion till årsstämman
Renoveringsansökan
Trivselregler för tvättstugan
Störningsschema

 

Uppdaterad: 23 november, 2021