Om föreningen

Föreningen förvaltas av Nabo. De tar hand om både ekonomi, medlemsfrågor, mäklarfrågor och fastighetsförvaltning. Läs mer under fliken Kontakt.

Föreningens övriga entreprenörer
Städning: Städhuset

Markskötsel: Etni AB

Stadgarna

Föreningens stadgar är våra viktigaste regler, och påverkar vad man som boende kan, får och måste göra. De finns att läsa här.

Ordningsregler

På årsstämman 2020 beslutade medlemmarna om uppdaterade ordningsregler, så att det ska vara klart och tydligt för alla vad som gäller. Det finns en ordlista med översättningar i slutet av dokumentet. Ordningsreglerna är ett komplement till stadgarna, men lika viktiga att ha koll på. Du hittar dem här.

Årsredovisningar

Brf Ringen Årsredovisning 2021
Brf Ringen Årsredovisning 2020
Brf Ringen Årsredovisning 2019
Brf Ringen årsredovisning 2018
Brf Ringen Årsredovisning 2017
Brf Ringen Årsredovisning 2016
Brf Ringen Årsredovisning 2015

Brf Ringen Årsredovisning 2014

Brf Ringen Årsredovisning 2013

Brf Ringen Årsredovisning 2012
Brf Ringen Årsredovisning 2011
Brf Ringen Årsredovisning 2010

Stämmoprotokoll

Protokoll föreningens stämma 2022
Protokoll föreningens stämma 2021
Protokoll föreningens stämma 2020
Protokoll föreningens stämma 2019
Protokoll föreningens stämma 2018
Protokoll föreningens stämma 2017
Protokoll föreningens stämma 2016
Protokoll föreningens stämma 2015
Protokoll föreningens stämma 2014
Protokoll föreningens stämma 2013

Protokoll föreningens stämma 2012

Uppdaterad: 13 juni, 2022