Om föreningen

Föreningen förvaltas av SBC. De tar hand om både den ekonomiska förvaltningen och fastighetsförvaltningen, samt alla slags boendefrågor. Det innebär att förvaltaren är den som har all direktkontakt med föreningens medlemmar och hyresgäster liksom med mäklare, entreprenörer och övriga intressenter.

Ansvarig kontaktperson för vår förening är Gustav Dahlbeck, tekniskt administrativ förvaltare, och han nås via SBC Kundtjänst (sbc.se) eller via telefon 0771-722 722.

Föreningens övriga entreprenörer
Städning: Städhuset

Markskötsel: Etni AB

Stadgarna

Föreningens stadgar är våra viktigaste regler, och påverkar vad man som boende kan, får och måste göra. De finns att läsa här.

Ordningsregler

På årsstämman 2020 beslutade medlemmarna om uppdaterade ordningsregler. Det finns en ordlista med översättningar i slutet av dokumentet. Ordningsreglerna är ett komplement till stadgarna, men lika viktiga att ha koll på. Du hittar dem här.

Årsredovisningar

Brf Ringen Årsredovisning 2022
Brf Ringen Årsredovisning 2021
Brf Ringen Årsredovisning 2020
Brf Ringen Årsredovisning 2019
Brf Ringen årsredovisning 2018
Brf Ringen Årsredovisning 2017
Brf Ringen Årsredovisning 2016
Brf Ringen Årsredovisning 2015

Brf Ringen Årsredovisning 2014

Brf Ringen Årsredovisning 2013

Brf Ringen Årsredovisning 2012
Brf Ringen Årsredovisning 2011
Brf Ringen Årsredovisning 2010

Stämmoprotokoll

Protokoll föreningens stämma 2023
Protokoll föreningens stämma 2022
Protokoll föreningens stämma 2021
Protokoll föreningens stämma 2020
Protokoll föreningens stämma 2019
Protokoll föreningens stämma 2018
Protokoll föreningens stämma 2017
Protokoll föreningens stämma 2016
Protokoll föreningens stämma 2015
Protokoll föreningens stämma 2014
Protokoll föreningens stämma 2013

Protokoll föreningens stämma 2012

Uppdaterad: 27 februari, 2024