Alla inlägg av Yvonne Ruston

Sommar- & stämmoinformation

Här kan du som inte kunde vara med på årsstämman ta del av bl.a. olika stämmobeslut, innan stämmoprotokollet är klart och läggs ut på hemsidan.

 • Stämman genomförd digitalt 

Föreningen har haft sin första digitala årsstämma någonsin. Det gick riktigt bra, och appen Percap som användes för röstning var enkel och smidig. De som deltog var både unga och äldre, nyinflyttade medlemmar och medlemmar som bott här länge. Väldigt kul, tycker vi i styrelsen. Det gick bra att ställa frågor både skriftligt och muntligt, och vi svarade så gott vi kunde.

Förutom de vanliga besluten som att välja styrelse, valberedning, godkänna årsredovisningen m.m. fattade vi beslut om en långsiktig plan för utvecklingen av våra gårdar. Det innebär att vi nu gemensamt har bestämt vad som ska planteras och var det ska planteras någonstans, vilka sittmöbler som ska finnas och hur uteplatserna ska se ut när de görs om. Med lite tur kanske vi kan börja i någon omfattning med mindre åtgärder till hösten eller våren.

Det är styrelsens ansvar att hålla i utvecklingen av gårdarna, men vi tar så klart hjälp av förvaltaren, trädgårdsanläggare osv. Tänk på att det inte tillåtet att plantera något på egen hand eller att lämna kvar möbler osv. över natten. Det gör att det blir svårt att sköta gårdarna på ett bra sätt och det kostar föreningen extra pengar att ta bort växter och saker som inte ska vara där. Om du har privata saker på gården behöver du därför ta in det varje kväll, annars kommer det att tas bort och slängas.

Fler stämmobeslut
Andra beslut som togs var att märka upp sophusen bättre så att boende inte kastar fel saker där. Vi bestämde även att styrelsen nästa år ska presentera ett skarpt förslag på balkongtak på de översta balkongerna, med en kostnadskalkyl och konkreta idéer på utförandet. Då blir det lättare för medlemmarna att fatta beslut om det på stämman.
Alla beslut finns att läsa i stämmoprotokollet om några veckor, och läggs upp på hemsidan då.

Vid stämman valdes en ny medlem in i styrelsen, Carolin Hellund. Valberedningen fick också en ny medlem, William Simu, som tillsammans med Lars Norberg ser till att det överhuvudtaget finns en styrelse i vår förening. Utan styrelse, ingen förening faktiskt. Det går bra att skriva till dem på valberedningen@nullbrfringen.se om man har frågor eller funderingar om styrelsen och styrelsearbetet.

 • Ventilationsarbetet snart klart på Ringvägen 72-104

Hemkomfort har kommit väldigt långt i etapp 1 av ventilationsarbetet och installationen av de nya fläktarna. Endast ett fåtal av lägenheterna på Ringvägen 72-74, 84-86 och 96-104 kvarstår, och arbetet i port 76-82 samt 88-94 sätter igång i augusti-september. Läs mer här på hemsidan under fliken Projekt.

 • Problemen med porttelefonerna närmare en lösning

Styrelsen har haft ett möte med förvaltaren Nabo och med LTP Säkerhetsteknik, som sköter driften och reparationerna av porttelefonerna. Nu ska ny utrustning (sk ATA-boxar) testas i ett-två hus, för att se om det löser problemen. Men den senaste tiden har flera av porttelefonerna faktiskt fungerat som de ska. Testa att ringa upp dig själv och trycka fem för att öppna porten, och kontrollera gärna att det är rätt nummer som är inlagt också. Hör av dig till Nabo om det i så fall.

 • Våra olika lägenhetsnummer

Du vet säkert redan om att våra lägenheter har två olika lägenhetsnummer. Ett är föreningens sexsiffriga nummer som börjar med fem och innehåller ditt portnummer, ex. 507223. Det lägenhetsnumret använder du vid t.ex. felanmälan, ansökan om tvättbokning på hemsidan osv. Numret ska och bör sitta på dörrkarmen till din lägenhetsdörr. Ta inte bort det är du snäll.
Det andra lägenhetsnumret är det sk. LMV-numret (lantmäteriverkets nummer) som har fyra siffror, ex. 1101. Sedan förra året läggs LMV-numret till på namnskylten som sätts upp i trapphusets entré när en ny medlem flyttar in. Numret är en del av din adress, och är det nummer man ska ange vid adressändring. På sikt ska alla namnskyltar i trapphusentréerna få både namn och LMV-nummer. Om du undrar vad du har för LMV-nummer så kan du höra av dig till vår förvaltare Nabo och fråga.

 • Farthinder mot fartdårar

Många boende har hört av sig om hastigheten som bilarna håller när de kör på parkeringen och inne på gården. Bildrullarna kan vara både boende, besökare och företag som levererar varor. Man får inte köra snabbare än gångfart på områden som inte är vägar. Det innebär en hastighet på ca 7 km i timmen  och mycket snabbare än så kan ingen normal människa gå. Hastighetsbegränsningen är inte påhittad av föreningen, utan en verklig trafikregel. Man ska så klart anpassa hastigheten till rådande förhållanden och till området och kunna bromsa i tid och undvika allvarliga olyckor.
Styrelsen såg nyligen med egna ögon hur en bärgningsbil dundrade in på en gård, vände och körde lika snabbt därifrån. Om ett barn hade sprungit ut från ett garage precis då hade det kunnat sluta mycket illa.
Redan förra året beslutade styrelsen att farthinder skulle köpas in, och nu har de första levererats och monterats på innergårdarna vid Ringvägen 106-110, 112-118 och 120-126. På parkeringarna blir farthindren dubbelt så långa för att man inte ska kunna slinka förbi alltför lätt.
Du som bor i föreningen kan påverka säkerheten genom att själv hålla låg hastighet och informera dina gäster och de som levererar varor hit att hålla låg hastighet de med.

 • Målningen av parkeringsplatserna delvis kompletterad

Parkeringsplatserna som inte blev målade första eller ens andra gången när företaget RoadLine utförde arbetet måste naturligtvis åtgärdas, igen. I vissa fall blir boende skyldiga att betala för de extra kostnader som uppstår för föreningen, men i några fall hade tyvärr förvaltaren missat att meddelat i förväg att man skulle flytta bilen. Ingen av oss är ju tankeläsare…

 • Din e-post + Nabos system = jättebra

Nabo behöver ibland kunna nå oss när de har frågor om en felanmälan eller inbetalning som man kanske har gjort, eller vid andra frågor. Gå gärna in i Nabos kundportal på https://nabo.se/kundportal, logga in med bank-ID och lägg in din e-post och ev. telefonnummer så att de snabbt kan hitta det när det behövs. Dessutom kan alla som har sin e-post inlagd i systemet också ta emot mail från oss i styrelsen, t.ex. om stämman, viktiga arbeten som kommer att göras osv. Det är ett väldigt bra komplement till övriga kanaler som hemsida, Facebook och nyhetsbrev.
Bilden nedan visar hur du hittar till inställningarna för kontaktuppgifter. Glöm inte att spara också. 😉

Årsredovisning 2020 klar

Nu finns föreningens årsredovisning tillsammans med revisorsberättelsen för verksamhetsåret 2020 på hemsidan under Om föreningen. 

För medlemmar som vill ha en utskrivet exemplar går det bra att hämta ikväll, måndag 14 juni mellan kl. 19.00 och 20.00 på förvaltningskontoret. Det går även att hämta under förvaltningskontorets ordinarie öppettider tisdagar och torsdagar.

Information från styrelsemötet 7/6

Från styrelsens sista ordinarie styrelsemöte den 7 juni före sommaruppehållet kan vi dela med oss av följande information:

 • Balkongtvätt är nu upphandlat. Det blir Klottrets Fiende No. 1 som utför arbetet, och de gör rent både balkongräcke, balkongplattor och kanter. Preliminär start är slutet av september, men mer information kommer när det börjar bli dags.
 • Vi har köpt in farthinder till alla gårdar, som placeras ut både vid parkeringarna och inne på gårdarna. Vi hoppas att det ska få ned hastigheten på både besökande bilar och boendes egna bilar som kör på området. Det är gångfart som gäller, vilket är ca 7 km i timmen.
 • Vi har sagt upp avtalet med EkoMiljö & Mark, alltså vår tidigare markförvaltare, och väntar sedan en tid på att Nabo ska lämna offertunderlag för nya markförvaltare. Under tiden är det meningen att Nabo ska sköta markförvaltningen och t.ex. tömma papperskorgarna och klippa gräset.
 • Stämman blir som sagt digital och hålls den 28 juni. Förbered dig i god tid och ladda ned appen Percap för att kunna rösta. För själva videokonferensen använder vi Google Meet, och en länk till mötet kommer att skickas ut.

Fler nyheter än så hade vi inte denna gång, eftersom det inte gått så många veckor sedan vårt förra styrelsemöte.

Hoppas att vi ses via länk på stämman den 28 juni. Oavsett önskar vi redan nu en trevlig sommar till alla boende!

/Styrelsen

Information från styrelsen

Efter styrelsemötet den 18 maj kan vi informera om följande:

 • Ventilationsarbetet
  I början av juni får de lägenheterna som nu har besiktigats på Ringvägen 72-104 ventilationen åtgärdad samt nya fläktar installerade. Besiktning av övriga lägenheter fortsätter, och innan det är dags för din lägenhet kommer information i ditt brevinkast. Läs mer under fliken Projekt här på hemsidan.
 • Balkongtvätt
  Efterlängtad balkongtvätt kommer att upphandlas men påbörjas först i september för att inte ställa till det för de som redan gjort sommarfint på balkongen. Vår fastighetsförvaltare Nabo eller företaget som utför tvätten kommer att meddela när det är dags att plocka undan.
 • P-platsmålningen
  Nu har även p-platserna vid Ringvägen 72-104 målats, men tyvärr var det flera som missade att flytta bilen. Nabo återkommer därför med nytt datum för målning av resten av p-platserna. Tänk på att extra kostnader för att målningen inte kan utföras kan drabba dig som enskild medlem/hyresgäst.
 • Digital årsstämma
  Årets stämma genomförs digitalt den 28 juni kl. 19.00. Vi använder Google Meet för själva videomötet och mobilappen Percap för att rösta. Mer information kommer att finnas i kallelsen som delas ut två veckor före stämman. Du kan också läsa mer här: Användarguide för appen — Percap
 • Trasslet med porttelefonerna
  Förvaltaren inventerar problemen med porttelefonin med hjälp av oss boende, för att Bahnhof och LTP Säkerhetsteknik ska kunna lösa detta trassel.
  *OBS! Bahnhof utför även ett servicearbete på bredbandet 26 maj kl. 00.01–06.00.*
 • Askkoppar på alla gårdar
  Alla utomhusaskkoppar har nu satts upp på gårdarna. Säg gärna till grannar och förbipasserande att använda dem om de slarvar och kastar fimpar på gården.
 • Kryddträdgården
  Nu har vår kryddträdgård vid Ringvägen 118 vårstädats och vi kommer även att så och sätta lite nytt. Vänta gärna tills allt har växt till sig lite mer innan du plockar.I höstas planterades också buskar på två gårdar. De pyttesmå nyplanterade rödvidebuskarna vid Ringvägen 112 har markerats upp  med pinnar och tejp för att bättre klara sig från gräsklippare och fotbollar. Inte så snyggt nu kanske , men det blir fint när de har växt till sig.

Om du har frågor om arbeten och projekt i föreningen hänvisar vi till vår förvaltare, Nabo.

Till sist vill vi påminna om några viktiga säkerhetsfrågor så här inför sommaren:

1) att inte låta entréportarna stå uppställda annat än tillfälligt vid av- eller pålastning,
2) att köra lugnt på området, max 10 km/h gäller både på parkeringar och innergårdar,
3) att alltid ta med sig vatten att släcka grillen med när man är klar.

Nästa styrelsemöte har vi den 7 juni.

Nyplanterad korallkornell vid Ringvägen 82.

Korallkornell i knopp på väg att blomma.

 

På gång i föreningen

Här kommer kort information om aktuella frågor som är på gång i föreningen:

 • Förvaltningskontorets öppettider blev tyvärr omkastade av nya förvaltaren Nabo när de tog över efter Delagott. Vi har valt att behålla dem istället för att ändra tillbaka igen, så tisdagar kl. 08.00-11.00 samt torsdagar kl. 15.00-18.00 är det som gäller för besök och telefon till förvaltningskontoret.
 • En inventering av ventilationen och köksfläktarna i alla lägenheter pågår nu och genomförs av Hemkomfort. Först ut var Ringvägen 72-74, 84-86 och 96-98. Inventeringen är en förutsättning för att åtgärder och installation ska löpa smidigt. Du kan läsa mer här på hemsidan under fliken Ventilationsprojektet.
 • Årets stämma blir digitalt istället för genom poströstning, så att fler medlemmar än styrelsen ska kunna delta. Det blir den 28 juni, och sista dagen att lämna in motioner/förslag är 1 juni. Glöm inte att underteckna din motion.
  Om vill nominera någon för ett styrelseuppdrag ska du göra det till valberedningen@nullbrfringen.se, också där senast 1 juni.
  Kallelse med alla bilagor, instruktioner osv delas ut till medlemmarna i brevinkastet senast två veckor före stämman.

Frågor och kommentarer?
Om du har frågor om pågående projekt och arbeten, vill felanmäla något eller har en granne som stör så ska du kontakta vår förvaltare Nabo. Kontaktuppgifter till dem finns på hemsidan och i våra trapphus, i entrén. I vissa fall kan man kontakta ev. underentreprenörer också om sådana kontaktuppgifter finns, som t.ex.  Hemkomfort.

Övriga frågor som styrelsen ev. hanterar bör skickas via e-post. Undvik att skriva på föreningens Facebook-sida, som är helt publik och kan läsas av vem som helst. Gå med i Granngruppen istället så kan du ha kontakt med andra som bor här utan att det kan läsas av utomstående. Ansök här: Granngruppen | Facebook.

 

Från styrelsemötet 16/2

Från Brf Ringens styrelsemöte i februari kan vi informera om följande:

 • Porttelefonerna fungerar till slut
  Äntligen fungerar våra porttelefoner igen, och vi kan släppa in vänner, hemtjänst, varubud osv. Delagott Förvaltning hade meddelat oss i styrelsen att det skulle fungera under vecka 6, men Bahnhof kunde inte lösa trasslet med bredbandet förrän denna vecka. LTP Säkerhetsteknik, som servar systemet, är värda ett stort tack.
  Har du problem eller frågor om porttelefonerna? Kontakta nya förvaltaren Nabo från och med måndag 1 mars i så fall, så hjälper de dig.
 • Radonmätningen igång
  Hemkomfort har placerat ut så kallade radonpuckar i ett stort antal lägenheter, och nu pågår alltså en mätning. Den är klar och ska analyseras i april/maj, och därefter inleds nästa etapp av ventilationsarbetet.
  Mer information kan du få av vår förvaltare Nabo.
 • Nolltolerans mot otillåten andrahandsuthyrning: Du kan bidra
  Vi har tidigare nämnt den översyn av misstänkta otillåtna andrahandsuthyrningar som har gjorts. Med vår nya förvaltares hjälp kommer vi att kunna hålla problemen på en låg nivå, men du kan bidra till det genom att höra av dig om ev. misstankar. Du kan självklart vara anonym utåt, men förvaltaren kan behöva kontakta dig för ev. frågor, så ange helst ett telefonnummer eller e-post.
 • Uppstartsmöte med nya förvaltaren Nabo
  Några av oss i styrelsen har varit på ett kvällsmöte inför uppstarten av Nabos förvaltning av vår förening. Vi har diskuterat rutiner och arbetssätt och blivit visade de olika systemen för felanmälan, fakturahantering och inte minst Kundportalen som alla boende kommer att ha tillgång till.
  Vi har fått en väldigt positiv bild av Nabo och ser fram emot att inleda samarbetet med dem.
  Du hittar alla kontaktvägar till Nabo under fliken För boende.

Nästa styrelsemöte blir den 23 mars.

Torktumlare reparerad och porttelefonin på gång

Torkmaskinerna i tvättstugan på Ringvägen 116-118
Vi i styrelsen har blivit uppmärksammade på att både torktumlare och torkskåp i tvättstugan på Ringvägen 116-118 inte har blivit lagade, trots att felanmälan gjordes redan i november och december av flera boende. Vi ringde till slut själva till reparatören, Hushållsservice, och frågade vad det berodde på. Det korta svaret är dålig kommunikation mellan vår förvaltare Delagott och Hushållsservice. Återkopplingen till oss i styrelsen och till dem som anmält felen har också brustit, men idag tisdag har vi fått besked om att de är lagade, både torkskåpet och torktumlaren.

Vi har även fått en offert för det lite dyrare reparationsarbetet med torkrummet på Ringvägen 102-104, som vi tar upp på styrelsemötet den 16 februari.

Porttelefonerna troligtvis helt klara 16/2
LTP Säkerhetsteknik, som sköter om vårt passersystem, har nu fått den utrustning som krävs för att få igång porttelefonerna efter bytet av bredbandsleverantör. Arbetet kan börja på torsdag den här veckan, och om allt går som planerat räknar LTP med att vara klara den 16 februari.

Information inför bytet av förvaltare 1/3

⇒ Klicka på bilden för att läsa Nabos informationsbrev.

Som du kanske redan vet byter vi i föreningen fastighetsförvaltare den 1 mars. Istället för Delagott blir det då företaget Nabo som kommer att sköta om felanmälan, ekonomi, parkeringskö osv.

OBS! Nytt bankgironummer för inbetalningar
Inför bytet har Nabo tagit fram ett informationsbrev med viktigt information, bl.a. om att vi ska använda ett nytt bankgironumret 5617-1846 för inbetalning av månadsavgiften eller hyran. Klicka på bilden ovan för att läsa hela brevet. Det är viktigt att du använder just det bankgironumret, så att du inte får problem med din inbetalning. Numret står så klart på de avier som Nabo delar ut till oss alla inför inbetalningen i slutet av mars.

Ny kundportal, kontaktformulär och telefonnummer
Vi i föreningens styrelse har redan haft möjlighet att logga in och använda Nabos kundportal på www.nabo.se/kundportal, och den verkar lättanvänd och väldigt smidig. Där kan du ställa frågor, be om mäklarbild inför lägenhetsförsäljning, ändra kontaktuppgifter m.m. Från 1 mars är den öppen för alla medlemmar och hyresgäster, och du loggar in med Bank-ID. Du kan även ringa Nabo på telefon 010-288 00 27, måndag–fredag kl. 9.30–11.30. för att ställa frågor.

Felanmälan i fastigheten/lägenheten:
För andra frågor som handlar om felanmälan i fastigheten, alltså gemensamma lokaler, fel på värme- och ventilationssystem, gårdarna osv. gäller kontaktvägarna nedan. Lägg in dem i din telefon och som favorit i mobilen eller datorn redan nu!

 • Felanmälan via webben: https://nabo.se/felanmalan 
 • Felanmälan telefon: 010-288 00 26, måndag-fredag kl. 09.00-16.00
  Jour kl. 16.00-09.00 för akuta fel på samma nummer. Tänk på att bara ringa om det är akut, eftersom föreningen får betala extra för arbete som sker kvällar och helger. 
 • Vårt förvaltningskontor på Ringvägen 136 fortsätter att ha öppet på tisdag eftermiddag/kväll och torsdag morgon/förmiddag. Här ska du också kunna ställa alla typer av frågor. Om Nabo inte kan besvara dem med en gång så skickar de frågan vidare till rätt person som kan återkoppla till dig.
Nabos formulär för felanmälan. Spara länken som favorit i mobilen eller datorn.
Information från styrelsemötet 12/1

Från föreningens styrelsemöte den 12 januari 2021 kan vi styrelsemedlemmar rapportera om följande:

 • Radonmätning inför starten av ventilationsarbetet
  Som ett led i ventilationsarbetet ska först en ny radonmätning göras, så att man kan jämföra med mätningen som ska görs efter ventilationsarbetet. Den utförs i februari. Mer information om när och i vilket hus som själva ventilationsåtgärderna sedan startar kommer att finnas på hemsidan, Facebook och som anslag i trapphusen.
 • Vi byter fastighetsförvaltare – igen.
  Efter bara ett år med Delagott Förvaltning har styrelsen valt att säga upp avtalet. Vi har upplevt stora brister i Delagotts service till medlemmar och hyresgäster och även i stödet till oss i styrelsen. Fastigheten har inte heller blivit så väl omhändertagen som vi hade förväntat oss.
  Vi kommer istället att teckna avtal med Nabo, som är ett etablerat fastighetsbolag. De kommer att ta över från 1 mars, men fastighetsförvaltningen kommer att gå parallellt med Delagott under en tid. Dina nästa månadsavier eller hyresavier kommer däremot från Nabo, och i april räknar vi med att all förvaltning som felanmälan, ekonomifrågor, parkeringskö osv. hanteras av Nabo istället för Delagott.
  Mer information kommer på hemsidan, Facebook och i ditt brevinkast. Nabo sätter även upp nya anslag med kontaktuppgifter i entrén i alla trapphus. Besök gärna Nabos hemsida, www.nabo.se för att bekanta dig lite närmare med dem.
 • Porttelefonerna igång först i februari.
  Porttelefonerna är inte ännu igång efter bredbandsbytet från Ownit till Bahnhof. Utrustningen som vi hade fungerar inte med Bahnhofs system. Ny utrustning är beställd men leveransen har blivit försenad pga Coronapandemin. Vi räknar med att porttelefonin ska vara löst någon gång under februari.
 • Boka nästa tvättid via hemsida eller mobil!
  Nu har vi äntligen kunnat starta tjänsten för tvättstugebokning via vår hemsida och app i mobilen. Det drog ut på tiden pga bredbandsbytet, eftersom det ligger i samma system som övrig tvättstugebokning, porttelefoni och inpassering. Gå till fliken För boende här på hemsidan och läs mer om hur du gör.
  Har du anmält dig men inte fått login? Det kan bero på att vi har fått fel e-postadress till dig. Anmäl dig på nytt, skriv under och lämna blanketten i brevlådan på förvaltningskontoret på Ringvägen 136, så löser vi det. Blankett hittar du på hemsidan eller så kan du få den av vår förvaltare på Ringvägen 136 under förvaltningskontorets öppettider.
 • Gratis teve från Com Hem
  Du vet väl att föreningen har ett gemensamt avtal för teve med Com Hem som du redan betalar för? Det ingår i månadsavgiften, och du har tillgång till 15 kanaler. Därför behöver du inte ha avtal med någon annan leverantör. Det kostar ju bara onödiga pengar. Kontakta Com Hem om du har frågor, och om du vill beställa extra utrustning, betalkanaler osv. Du hittar kontaktuppgifter här på hemsidan.

Nästa styrelsemöte blir den 16 februari.

Så kom snön, och med den även snögubbarna. De här sågs vid Ringvägen 128-134.

Styrelsens julhälsning

Vi lever i en märklig tid, och det innebär bland annat att de flesta av oss inte firar jul så som vi är vana vid. Hemma istället för borta, själva istället för med hela familjen.

Försök att göra det bästa av situationen, och skänk en tanke – och gärna en julhälsning – till dem som är helt ensamma i jul.

Vi vill tacka för det gångna året, och för dina bidrag till föreningen och till grannsämjan. Vi tar nya tag nästa år och hoppas på det bästa.

God jul och ett gott nytt år till alla våra medlemmar och hyresgäster!

Styrelsen

Tänd gärna ljus i jul, men håll dem alltid under uppsikt.