Från styrelsemötet 17/11

På styrelsemötet den 17 november togs bl.a. följande frågor upp för diskussion och beslut samt information:
 • Byte av bredbandsleverantör kommer att ske i december. Detta kommer att innebära ett kort avbrott i internet förbindelsen under normal kontorstid. Planerat installationsdatum sker den 07-12-2020. Bytet kommer att innebära att vi byter från ownit som erbjuder 100/100 Mbit som standard och max 1000/1000 Mbit till bahnhof som erbjuder 1000/1000 Mbit och 10000/10000Mbit som maxhastighet, detta kommer att innebära att föreningen och dess medlemmar är framtidssäkrad för framtidens e-tjänster. Detta kommer även att innebära en billigare bredbandsavgift för boende, 79 kronor istället för som nu 155 kr.
 • Målningen av parkeringsplatser färdigställdes endast på den ena sidan av föreningen. Kvarvarande målning kommer att färdigställas den 25/11 om vädret tillåter. Blir det yttligare förhinder alt. förseningar kommer det att färdigställas på våren. Resultatets kvalité av genomförd målning har godkänts av styrelsen.
 • Styrelsen önskar att boende med garage finns till förfogande att öppna upp sina garage så att Delagot kan komma in och inspektera utrymmet för bristfällig dokumentation på ritningar. Detta är i en förberedelse för färdigställande av avloppsrörens stamspolning.
 • Tvättstugebokning finns snart som en webbapplikation så att man kan logga in hemifrån via sin webbläsare för att boka sin tvättstugetid. Planerad lansering sker under december. Den vanliga panelen utanför tvättstugorna kommer att finnas kvar och fungera som den gör idag.
 • Radonmätning kommer att behöva utföras i alla trapphus och även flera lägenheter per trapphus. Styrelsen önskar att medlemmar ställer upp med att ha en liten radonmätningspuck ståendes i sin lägenhet för att mäta mängden radon. Detta är ett led i ventilationsprojektet. Anledningen till varför detta måste utföras är att vi skall kunna konstatera att ventilationsprojektet har haft önskad effekt i lägenheter/hus. En ökad bonus om man ställer upp är att man kommer få sin lägenhet specifikt kontrollerad att man har godkända mätvärden efter projektets färdigställande.

Målning av p-platser är delvis klar

Onsdag den 11 november målades en del av våra parkeringsplatser. Arbetet tog längre tid än beräknat, bl.a. för att det hade regnat lite. Det gjorde att företaget RoadLine som utförde arbetet behövde torka asfalten med gasolbrännare. Alla hade inte heller flyttat sina bilar, och i flera fall gick det då inte att måla några linjer.

Det är främst de låga husnumren, 72-104 som inte hunnit påbörjas. Förvaltaren sätter upp nya anslag med information på dörrarna i de portar som berörs. Vi hoppas att det kan ske snart.

 

Från styrelsemötet 13/10

På styrelsemötet den 13 oktober togs bl.a. följande frågor upp för diskussion och beslut:

 • Målning av p-platser ska nu göras, eftersom lagningen av asfalten är klar. Förvaltaren Delagott kommer att gå ut med information om exakt när och var det sker så att boende kan se till att inga bilar står i vägen då.
 • En rörinspektion i våra garage behöver göras av Haggrens Rör som ett led i den tidigare stamspolningen. Delagott tar direktkontakt med berörda garageinnehavare.
 • En ommärkning av lägenhetsförråden har påbörjats. Tidigare hade boende ombetts att märka upp sina förråd för att vi skulle få bättre koll på dessa, och Delagott sätter nu löpande upp nya platsskyltar på de förråd som är märkta.
 • Renovering av de fd sophusen kommer att göras i olika omfattning. Det innebär nya takpannor, stuprör osv, och förvaltaren börjar med sophuset bakom förvaltningskontoret för att pröva material, åtgång osv.
 • Fler askkoppar för utomhusbruk beställs och sätts upp på varje gård. Vi har sedan hösten 2019 haft två askkoppar uppsatta på gården vid Ringvägen 88-94, och nedskräpningen av fimparna har faktiskt minskat där. Tack till dig som röker och använder dem!

Glöm inte att det blir städdag lördag den 24 oktober. Containrar kommer att finnas, och förutom att städa, plocka undan grillarna osv. så behöver vi fylla ny jord efter stubbfräsningen på gårdarna vid Ringvägen 76-82, 112-118 och 120-126 (övriga högar väntar vi med), samt planterna 3-5 små buskar på dessa tre gårdar. Efteråt grillar vi korv, om vädret tillåter. Denna gång ska det även finnas vegokorv… 🙂

Nu ska alla stubbar bort!

Sent i våras kom Stephans Stubbfräsning och tog bort stubbar på tre av våra gårdar. Nu kommer Stephan och tar resten av stubbarna på vårt område. Arbetet påbörjas under nästa vecka och kan ev. pågå av och till under hela veckan.

Denna gång låter vi träfliset ligga kvar över vintern, för att i vår toppa med jord och sedan så nytt gräs där.

Från styrelsemötet 15/9

Den 15 september hade föreningens nyvalda styrelse det första ordinarie styrelsemötet. Här nedan är ett urval av det som togs upp då.

 • Vi tar krafttag mot olovlig andrahandsuthyrning
  Vi har upptäckt ett antal andrahandsuthyrningar som inte har godkänts av styrelsen. Eftersom det är väldigt negativt för trivseln, tryggheten och den allmänna ordningen i föreningen med olovliga uthyrningar sätter vi nu in kraftfulla åtgärder mot problemet. Vi tar hjälp av olika myndigheter, jurister och professionella utredare, och samarbetar med andra bostadsrättsföreningar och hyresvärdar som Haninge Bostäder, Akelius osv. I vissa fall kommer vi att gå vidare till Hyresnämnden.

  Vi har även  upptäckt flera olovliga uthyrningar av parkeringsplatser och garage, och fortsätter att göra kontroller. Ett antal platser kommer att sägas upp och kan istället erbjudas till både nyinflyttade och boende som stått länge i kö. Vår förvaltare Delagott hanterar dessa löpande.

  Du som är medlem eller hyresgäst hos oss får gärna dela med dig av dina misstankar om olovliga uthyrningar. Berätta helst för oss vem du är. Vi lämnar inte ut ditt namn till någon.

 • Städdag och trädgårdsarbete inbokad 24/10
  Lördag den 24 oktober är det dags för städdag igen. På senare tid har vi ägnat dagen åt att plocka skräp och snygga till gårdarna, och så plockar vi in föreningens grillar. Förhoppningsvis kan vi även plantera lite buskar på de tre gårdarna som i våras fick stubbarna bortfrästa. Containrar för grovsopor finns som vanligt – öppna även för den som inte kan vara med och städa. Efteråt grillar vi korv om vädret är bra.På förra städdagen var det riktigt många som kom ut och hjälpte till på olika sätt. Vi hoppas att det blir bra uppslutning även i höst, delvis för att det är väldigt trevligt att träffas. Håll utkik efter anslag i trapphusen.
 • Uppställda entrédörrar: En säkerhetsrisk för både dig och dina grannar
  I vissa trapphus har vi haft upprepade problem med att entrédörren ställs upp och lämnas öppen och helt obevakad. Ibland används dessutom skrapgallret som dörrstopp, och på ett ställe har både skrapgaller och dörrplåten därför blivit skadade. Både dörrarna och dörrstopparna har denna vecka justerats och lagats. Använd dörrstoppen om du måste ställa upp dörren, men stäng efter dig, och helst också efter dina grannar, om de råkar glömma.
 • Nygammalt på hemsidan
  Vår hemsida har fått en mindre ansiktslyftning, främst för att det ska bli lättare att hitta rätt information. På sidan Om föreningen finns nu även protokollet från vår senaste stämma upplagt. Våra uppdaterade ordningsregler finns också på hemsidan. Läs dem gärna så att du vet vad som gäller. Och passa på att kika runt på hemsidans övriga sidor också när du ändå är här.

Information från styrelsemötet 17/8

På styrelsemötet den 17 augusti.

 • En trädöversyn har gjorts på området, och nu väntar en trädfällning på några få ställen. En starkt lutande tall nära Ringvägen ska tas ned, och vissa träd ska beskäras pga tunga grenar eller dubbla stammar.
 • Styrelsen har för avsikt att inom kort teckna ett nytt avtal för bredband till mycket lägre pris, men vi väntar med närmare besked tills allt är klart.
 • Den så kallade ”blåljuskoden”, som vi skrivit om tidigare och som innebär att utryckningspersonal kan komma in i porten vid akut larm, är på gång. Det enda som saknas nu är de dekaler som behöver sättas upp i portarna. Tydligen har leveransen blivit försenad. Styrelsen vill tacka Anna-Karin som tipsade om blåljuskoden!
 • Firman som levererade våra nya entrédörrar kommer denna vecka att se över dem och bl.a. byta de trasiga dörrstopparna. Men tänk på att inte lämna dörrarna uppställda annat än kortare stunder när du lastar i och ur något, och att alltid ha uppsikt över entrén – för din och dina grannars trygghet. Om du ser en uppställd och obevakad dörr, stäng den gärna då.

Komplett årsredovisning med revisionsberättelse

Nu finns en komplett och av revisorn signerad årsredovisning med revisionsberättelse att läsa här på hemsidan. Du kan också hämta ett exemplar på förvaltningskontoret under öppettiderna på tisdag och torsdag. Den här delen behövde inte finnas med i kallelsen enligt bl.a. revisorn själv, utan hållas tillgänglig för medlemmarna före stämman. Glöm nu inte att lämna in din röst senast den 24 augusti.

Se www.brfringen.se/foreningen för länk till årsredovisningen.

Kallelsen till stämman m.m.

Nu har kallelsen och alla bilagor till årets poströstningsstämma delats ut till alla medlemmar. Poströstningsstämma innebär att du som medlem inte deltar vid ett fysiskt möte utan endast kan rösta på ny styrelse, förslag m.m. genom lämna in det röstformulär som delats ut. Du kan ta loss de två sidorna som poströstningsformuläret består av och lämna in. Glöm inte att skriva ditt lägenhetsnummer som börjar med siffran 5 och skriv under det innan du lämnar in det. Här finns formuläret att hämta om du behöver ett nytt: Poströstningsformulär.

Tryckeriet har tyvärr kastat om ordningen på dokumenten, och vi kan bara beklaga det. Formuläret hänvisar dock tydligt till bilagorna som också är tydligt märkta. Din röst ska vara inlämnad till förvaltningskontoret eller inskickad till styrelsens mail senast den 24 augusti.

Kryddträdgård för alla boende
Har du hunnit besöka föreningens nya kryddträdgård ännu? Fyra pallkragar har ställts iordning på gården utanför Ringvägen 118, och meningen är att man som boende i föreningen ska kunna plocka lite kryddgrönt till maten. Här finns persilja, gräslök, salvia, basilika, dragon, koriander, timjan, oregano, rosmarin, chili, mynta, citronmeliss samt även ärtor och smultron. Lite ätbara blommor fick också plats. Blomsterkrassen är god i sallader. Både blommorna och bladen har en pepprig smak som påminner om vanlig smörgåskrasse eller kanske rädisor. Lavendel kan användas till bakning.

Kryddträdgård vid Ringvägen 118.

Plocka med förnuft och känsla så att det räcker till alla och inte blir fult eller förstört. En del av kryddväxterna behöver kanske växa till sig lite först. Pyssla gärna om dem om du vill och hinner, och säg till om någon inte är aktsam om kryddträdgården.

Ett stort tack till Curre, Mbarka, Kenneth, Yvonne och Carolin som bidrog till att det blev klart.

Sommarinformation från styrelsen

På måndag den 13 juli påbörjar Fasadspecialisten fler lagningar av fasadputsen på de hus som behöver det. Några av våra hus har redan lagats, men nu görs alltså resten, så att inte höstens och vinterns fukt och kyla blir ett problem.

Vi har ny städfirma. Numera är det Städhuset som städar våra trapphus och tvättstugor. Vid uppstarten har fönstren putsats och alla tvättstugor har fått en grovrengöring. Hjälp till att hålla dem snygga och rena genom att alltid städa efter dig när du har avslutat ett tvättpass.

Hemester och hänsyn
Det märks att fler semestrar hemma i år. Det är väldigt trevligt att se grannarna grilla på gården, sparka boll och spela kubb med barnen, ha picknick eller bara sitta i en skön solstol och läsa en bok i skuggan. Vi får bara inte glömma bort att visa hänsyn till varandra och t.ex. tänka på ljudnivån utomhus, eftersom höga röster och ljud ekar mellan husen.

Ta alltid in egna utemöbler och grillar m.m. när du går in för dagen och ställ inte ut eller lämna kvar möbler och saker på gräsmattan.

Sommartips från styrelsen:

 • Varma dagar:
  Spara på vattnet genom att ställa en kanna vatten i kylen i stället för att låta kranen rinna länge i väntan på ett glas kallt vatten.
  Lägg en fuktig och väl urvriden handduk i frysen och ta fram för att “torka” dig sval istället för att duscha flera gånger om dagen.
  Öppna garderober och skåp innan du går och lägger dig och släpp ut värmen, så får du ned temperaturen något.
 • Våra gårdar:
  Gå en blomsterpromenad på vårt område, som sträcker sig från Ringvägen 72 till 142, och titta på de nyplanterade sommarblommorna på uteplatserna.
  Plocka lite färska kryddor i föreningens nya, nästan färdiga kryddträdgård på Ringvägen 118. Använd sunt förnuft när du plockar så att plantorna inte förstörs eller blir fula, speciellt i år när allt är nytt.
 • Utflyktsmål:
  Besök Sune Tryggs fantastiska pelargon-handelsträdgård i Tungelsta. Flera av våra

  Pelargon ‘Mallorca’

  sommarblommor är köpta där. Buss 848 går från Åbyplan till Skogs Ekebyvägen, och därifrån promenerar man i ca 10 minuter. Öppet fram till 31 juli. Se upp för den tunga trafiken på Södertäljevägen bara.

 • Och du: Glöm inte att fortsätta att hålla avstånd.

Trevlig sommar!

Styrelsen

Årsstämma 25/8 genom poströstning dagen före

I tisdags, alltså den 30 juni, hade styrelsen ett avstämningsmöte med revisorn om årsredovisningen för 2019, och nu kan vi äntligen sätta ett datum för stämman. Det blir den 25 augusti. Anledningen till förseningen är främst att föreningens förra förvaltare varit sena med att lämna ifrån sig årsredovisningen.

Coronapandemin har också komplicerat stämmoplaneringen. Därför har vi valt att inte hålla en fysisk stämma i år. Det blir istället en sk poströstningsstämma där du som medlem ges möjlighet att rösta i förväg.

Kallelsen och alla underlag delas ut den 4 augusti och ger alla medlemmar en chans att hinna läsa, ställa ev. frågor och få svar i god tid innan rösterna ska vara inne. Sista dagen att lämna eller skicka in frågor är 14 augusti. Din poströstning ska var inkommen senast 24 augusti, dagen före stämman.

Den 25 augusti sammanträder sedan endast stämmoordföranden, sekreteraren för stämman, styrelsen och valberedningen, bl.a. för att räkna era röster och föra protokoll. Protokollet kommer att finnas på hemsidan några veckor efter mötet.

Mer information med instruktioner finns med i kallelsen som kommer i början av augusti.

Information om stämman sätts också upp som anslag i trapphusen.