Styrelsens månadsbrev februari

Vårt senaste styrelsemöte hölls den 14 februari. Från själva mötet har vi inget av allmänt intresse som vi kan dela med oss av denna gång. De beslut  som togs och diskussioner som fördes rörde antingen enskilda personer eller interna ärenden, och kan därför inte delas med någon utanför styrelsen eller förvaltaren.

Påminnelse: Årsstämma 16/5 och motionsstopp 28/2
Vi passar på att nämna årsstämman igen, och vad som gäller då. Själva mötet blir den 16 maj, och om du som är medlem i föreningen vill lämna motioner (förslag) om sådant som du tycker föreningen borde satsa på måste vi ha detta senaste den 28 februari. Du kan antingen skicka ett mail till styrelsen@nullbrfringen.se eller lämna ett förslag i brevinkastet till vårt förvaltningskontor på Ringvägen 136.

/Styrelsen

Styrelsens månadsbrev januari

Den 17 januari hade styrelsen i föreningen det första styrelsemötet för året. Det som är aktuellt och av allmänt intresse just nu är:

 • Årsstämma 16 maj
  Datumet för stämman är klart, och det blir tisdag den 16 maj kl. 19.00. Om du har förslag, sk motioner, på vad föreningen borde göra eller satsa på ska förslagen vara inlämnade till oss i styrelsen senast den 28 februari. Vi har alltså förlängt motionstiden, som enligt stadgarna är fram till 1 februari.
  Tänk på att ditt förslag/motion ska kunna gå att förstå och framförallt rösta ja eller nej på. I övrigt ställer vi inga speciella krav på hur man skriver dem.
 • Värmeinjusteringens sista fas
  Driftex, som ska justera in radiatorventilerna och även montera termostaterna kommer att dela ut information under vecka 4-6, och sedan börjar arbetet under  vecka 5-7.

  Vilka berörs av detta?

  Alla som bor i en lägenhet i föreningen berörs och behöver se till att Driftex kommer in i lägenheter. Om du har garage med radiatorer eller en ventil till värmestammen måste du släppa in Driftex där också. Injusteringen görs även i allmänna utrymmen  som har radiatorer eller en ventil till värmestammen.

  Vad händer om jag inte  öppnar för personal från Driftex?
  Föreningen har en underhållsskyldighet, och du som boende är därför skyldig  att släppa in personal som ska utföra underhållsarbeten åt föreningen. Om man inte öppnar efter det andra försöket eller återbesöket så kan det att leda till att föreningen måste gå in med kronofogdens hjälp. Det blir väldigt dyrt för föreningen. Som är medlem är man med och betalar för sådana onödiga kostnader, vare sig man vill eller inte. Bättre då att försöka undvika att vi får sådana problem. Alla vill väl ändå ha fungerande värme och element.

 • Öppet hus i föreningen 5 februari
  Som vi nämnt tidigare håller vi öppet hus på föreningens förvaltningskontor, och det blir söndag den 5 februari kl. 13.00-16.00. Kom och fika, träffa grannar och oss medlemmar/grannar som sitter i styrelsen och i valberedningen. Vi sätter upp anslag i alla trapphus veckan före, så att du inte missar det. Välkommen!

Vi påminner gärna om att det är till förvaltaren Nabo som du ska höra av dig med fastighetsfrågor som värmeinjusteringen, felanmälan, problem med störande grannar, frågor om nycklar, månadsavgiften osv. Det finns kontaktuppgifter till förvaltaren i alla trapphus och här på föreningens hemsida.

Vårt nästa styrelsemöte blir den 14 februari.

/Styrelsen

Information från styrelsens sista möte för året 13/12

Tänk att det redan har varit Lucia, och att julen står och lurar runt hörnet… På självaste Lucia-dagen hade vi vårt sista styrelsemöte för 2022, och det här blir kanske också vår sista information för det här året:

 • Ventilationen klar och OVK:n godkänd 
  Föreningen har nu en godkänd ventilation, men enstaka radonutredningar pågår. På hemsidan under fliken För boende finns den manual som vi alla fick efter att de nya fläktarna och spiskåporna hade installerats. Se Regler, blanketter och instruktioner.
 • Höjningen av månadsavgiften fördröjd
  Styrelsen har ju aviserat att månadsavgiften höjs med 5 % från och med 2023, men på grund av en miss i den interna kommunikationer på Nabo har inte Nabo fått med detta i avierna som gick ut för januari-mars. Höjningen för januari kommer därför att debiteras på februari månadsavgift, så det blir en extra hundralapp på ett ungefär, beroende på just din avgiftsnivå.
 • Fasadskada på Ringvägen 100 repareras
  En varubil körde för ett antal månader sedan in i husväggen vid Ringvägen 100 och skadade husfasaden. På senaste styrelsemötet fick vi besked av Nabo att skadan kommer att repareras när vädret tillåter.
 • Parkeringskön: Vad gäller och hur fungerar den?
  Efter ett systematiskt arbete för att effektivisera parkeringshanteringen är kötiden ibland så kort att nya medlemmar får en parkering direkt när de flyttar in. Flera boende har även kunnat erbjudas en andra p-plats. Ett absolut krav för att få p-plats är att man är skriven här, samt kan visa reg.bevis eller motsvarande. Det är för att säkerställa att det är just boende i vår förening som får tillgång till parkeringsplatserna.
  —–Du kan ställa dig i kö via Nabos kundportal (se mer på hemsidan). Du kan också ställa dig i samma kö för att få möjlighet att byta till en närmare p-plats eller garage. Men du ska stå i den områdeskö där du bor, och kommer inte att bli erbjuden en parkering på andra sidan parken.
  —–Står du i kö mest för att vara säker på att få en plats när det väl är dags? Då är det mycket bättre om du går ur kön tills du faktiskt har behov. Annars blir kötiden längre för dem som behöver en p-plats eller garage nu. Om det finns några medlemmar och hyresgäster därute som kan hoppa ur kön för andras skull vore det toppen. Det gör du direkt i Nabos kundportal, eller så kan du maila dem på avgifthyra@nullnabo.se.
 • Snöplogning och sandning
  Sedan 2022 är det Etni som ansvarar för att bl.a. snöplogning och sandning, samt förstås sandsopningen till våren utförs. De har i dagarna även tagit bort de många nedfallna grenarna.
  —–OBS! Tänk på att inte sopa bort den sand eller det grus som läggs vid entréerna. När slaskig snö fryser på bildar det ju is, och det blir väldigt halt. Och att sanda om kostar föreningen extra pengar också.
  —–Har du frågor eller klagomål om detta är det, som vanligt, förvaltaren Nabo du ska vända dig. Nabos roll är inte bara att sköta förvaltningen och åtgärda anmälda fel osv, utan även att avlasta oss i styrelsen med löpande frågor, så att vi kan fokusera på andra saker.
 • Julen och ljusen
  Vi passar på att påminna om hur viktigt det är att hålla koll på levande ljus under alla helger och sammankomster. Låt inte några stearinljus stå och brinna i ett rum som ingen är i.

Vårt första styrelsemöte 2023 blir den 17 januari.

Vi önskar alla medlemmar och hyresgäster en fin och skön jul, och ett gott nytt år.

Styrelsen i din förening

Information från styrelsemötet 22/11

Här kommer aktuell information från oss i styrelsen, som vi bl.a. tog upp på styrelsemötet den 22 november:

 • Förvaltningskontorets öppethållande senaste tiden: Vi har fått in e-post m.m. från medlemmar och hyresgäster om att föreningens förvaltningskontor inte har varit öppet eller gått att ringa till på de schemalagda dagarna (tisdag fm och torsdag em). Dessvärre har vi även fått in klagomål på t.ex. felanmälan. Vi har tagit upp frågorna med vår förvaltare Nabo, och bett om en förklaring.
  Telefonen till förvaltningskontoret blev dessvärre stulen i höstas, men den nya skulle ha varit inkopplad för länge sedan. Även här har vi bett Nabo om en förklaring. Vi har satt igång den själva nu, så nu får vi hoppas att Nabo både är på plats och svarar i telefonen.
  Vi brukar påminna om att alla typer av boende- och fastighetsfrågor ska gå via just förvaltaren, men när det gäller klagomål på deras service osv. uppskattar vi att ni hör av er till oss i styrelsen. Vi kommer att be Nabo om viss ekonomiskt ersättning för den uteblivna servicen.
 • Värmeinjusteringen: Första steget i värmeinjusteringen är klar. Det andra steget innebär att en finjustering i alla lägenheter ska göras i vinter. Hör av er till Nabo under tiden om ni fortfarande har kalla element.
 • Nyhetsbrevet Vi i Ringen på hemsidan: Det senaste numret av vårt nyhetsbrev Vi i Ringen finns nu på hemsidan. Om du inte läste det som delades ut till alla i våra brevinkast finns alltså möjlighet att göra det så här i efterhand. Du hittar det här: Informationskanaler | Brf Ringen i Västerhaninge.
 • Öppet hus med styrelsen och valberedning i januari: I slutet av januari kommer vi i styrelsen tillsammans med medlemmarna i valberedningen att hålla öppet hus för alla boende. Det blir på föreningens förvaltningskontor på Ringvägen 136.
  Syftet är att skapa kontakt och ge ökad kunskap om föreningen, om medlemmars ansvar och om styrelsens och valberedningens arbete. Vi kommer att försöka svara på boendes frågor om allt möjligt, eller annars hänvisa vidare till rätt instans på Nabo, vår fastighetsförvaltare. Vi visar föreningens och förvaltarens hemsida på vår stora datorskärm och berättar vad du kan hitta eller göra där.
  Det finns möjlighet att få stadgarna, ordningsreglerna och olika blanketter osv utskrivna om du har behov av det.
  Vi bjuder självklart på kaffe med dopp under hela öppethållandet.
  Håll utkik efter anslag om dag och tid i trapphusen i januari. Missa inte chansen att lära dig mer om din förening, och samtidigt träffa både styrelsegrannar och andra grannar!

/Styrelsen i Brf Ringen

Superfina snögubbar och snödjur på snabbvisit vid Ringvägen 104.
Spännande snöskulptur eller kanske ett snöpalats? Stod vid Ringvägen 106 .

Information från styrelsemötet 18/10

Vid vårt senaste styrelsemöte den 18 oktober fastställde vi nivån för den höjning av månadsavgiften som vi redan har flaggat för i verksamhetsberättelsen 2021. Den delades ju ut till alla medlemmar i föreningen inför årsstämman i maj i år.

Vi har beslutat att höja avgiften med 5%, vilket ökar avgiften med ca 100-230 kr per månad, beroende på just din avgift.

Höjningen görs främst för att föreningen ska hålla jämna steg med kostnadsutvecklingen och ökade förvaltnings- och driftkostnader, men också för att på sikt kompensera för det intäktsbortfall som försäljningen av uppsagda hyresrätter faktiskt innebär. Vi vill inte heller vänta med att höja avgifterna för att kanske senare tvingas chockhöja. När det gäller  större underhålls- och utvecklingsåtgärder som planeras har föreningen dock god ekonomi för detta.

Avgiftshöjningen gäller från och med januari 2023.

Föreningen utreder möjligheten att installera solfångare på taken.

Vi har bett en konsult att lämna kostnadsförslag för installation av solfångare på föreningens hustak. Du kan läsa mer om solfångare här: Solfångare – Wikipedia.

Våra sophus kommer inom kort att märkas om med tydligare skyltar för vad man får slänga där.

Och apropå sopor: Missa inte containerdagarna i helgen, 22-23 oktober mellan kl. 12.00-15.00!

Vårt nästa styrelsemöte äger rum den 20 november.

/Styrelsen

Information från styrelsemötet 20/9

Från styrelsemötet den 20 september kan vi dela med oss av följande information:

 • Värmeinjustering pågår: Rörknektarna och Driftex arbetar just nu med att åtgärda och finjustera värmetillförseln i föreningens fastighet. På Ringvägen 72-104 har de hunnit med besök nummer två, och värmen har därför kunnat sättas på. Lägenheterna på Ringvägen 106-142 väntas få igång värmen den 22 september.
  Tänk på att du behöver släppa in dem som ska byta ventiler och senare lufta och justera, så att värmen sedan kan sättas igång även i de sista husen. Den värmen behövs verkligen nu!
  Du kan läsa mer om projektet här på hemsidan under fliken Projekt/Ventilbyte och värmesystemet.
 • Cykelrensning: Vi har hunnit nämna det flera gånger redan, men nu sätter faktiskt den utlovade cykelmärkningen och rensningen igång. Den 21 september är det tänkt att information om hur du ska märka din cykel (för att ha den kvar) ska delas ut till alla i brevinkasten. Missa inte!
 • Nyhetsbrevet Vi i Ringen återuppstår: På stämman 2022 tog vi i styrelsen upp att
  Föreningens nyhetsbrev kommer tillbaka i november. Missa inte!

  nyhetsbrevet skulle upphöra, och ersättas med ett enklare nyhetsblad som skulle sättas upp i trapphuset. Men på en A4-sida finns det bara utrymme för mycket korta punkter (om de ska kunna läsas som anslag). Eftersom vi även informerar på hemsidan och via Facebook så har nyhetsbladet därför ingen egentlig funktion. Meddelanden och instruktioner om pågående arbeten görs dessutom av vår förvaltare Nabo eller de entreprenörer som föreningen eller förvaltaren anlitar.
  I nyhetsbrevet däremot har vi i styrelsen möjlighet att skriva längre texter för att informera, sammanfatta, tipsa samt väcka lite eftertanke – och förhoppningsvis få medlemmarna att förstå och bli mer intresserade av olika föreningsfrågor. Ett nytt nummer av Vi i Ringen planeras därför just nu, och kommer att delas ut till alla i november.

 • Gårdsrenoveringen på Ringvägen 72-82: Vi börjar äntligen se slutet på pilotprojektet med upprustningen av gården på Ringvägen 72-82. När det är helt klart ska det utvärderas innan vi kan gå vidare med nästa gård. Vi behöver också ta hänsyn till andra stora projekt som kan behöva göras innan vi sätter igång med en ny gård. En högst preliminär tidsuppskattning för nästa gårdsupprustning är som tidigast 2023 eller kanske först 2024.
  Du kan läsa mer om gårdsrenoveringen i kommande nummer av nyhetsbrevet Vi i Ringen.
 • Städdag på annat sätt: Vi gör om städdagen till en ”containerdag” för föreningen. Vi vill att så många som möjligt ska passa på att slänga grovsopor på rätt ställe, utan att känna tvång att plocka skräp på området en hel lördag. Det kan man ju göra varje dag! Istället för korvgrillning för ett fåtal personer vill vi pröva att ordna en ny, enkel gårdsfest någon gång under 2023, nu när vi har en nyrenoverad gård med stora grillar.
  Containerdagen planeras till oktober, och information om datum m.m. sätts upp i trapphusen samt läggs ut på hemsidan och Facebook.

Som vanligt vill vi gärna påminna om att kontakta vår förvaltare Nabo om du har frågor som gäller pågående projekt, felanmälan, månadsavgiften, elräkning, renovering, andrahandsuthyrning osv. Du hittar kontaktuppgifter här på hemsidan. Nabo är till för att både ge alla medlemmar och hyresgäster service, men också för att avlasta och ge stöd till oss som sitter i föreningens styrelsen.

Nästa styrelsemöte är inbokat den 18 oktober.

/Styrelsen

 

Nu rustas den första gården upp!

Vår markförvaltare/trädgårdsskötare Etni har nu börjat med att rusta upp och anlägga nya uteplatser på innergården vid Ringvägen 76-82.

Etni rustar upp innergården på Ringvägen 76-82

Arbetet kommer att hålla på i ca 3-4 veckor, och Etnis projektgrupp anlägger en uteplats vid  den befintliga uteplatsen närmast Ringvägen 80-82. Det blir nytt underlag i form av grus, spaljé med klätterväxter, plantering av blommande buskar m.m. Utanför själva uteplatsen blir det cykelställ, och där lägger Etni plattor som underlag.

En helt ny uteplatsen anläggs också vid Ringvägen 76-78. Den blir något större, och även här görs det plats för buskar, spaljé med klätterväxter, cykelställ, och inte minst mer utrymme för bilar att vända runt hörnet. För på gräsmattan ska man så klart inte köra eller parkera. På den gamla mattpiskarplatsen blir det gräs och/eller buskar.

Detaljbild av ny uteplats vid Ringvägen 76-78.

Uteplatserna blir delvis öppna mot övriga gården och mot varandra men skärmas av mot gångväg och husfasad. I den öppna delen blir det plantering av prydnadsbuskar och blommande perenner, och viss stämningsbelysning planeras också.

Här nedan finns en länk till designförslaget som Ulriksdals Slottsträdgård har ritat åt oss i föreningen. Tänk på att det är ett förslag, en idéskiss, och att vissa förslag har behövt anpassas lite. Den befintliga uteplatsen blir t.ex. inte så nära Åbyparken som förslaget visar, spaljéernas utseende är inte bestämt ännu osv.

När arbetet är klart ska det utvärderas innan vi går vidare med nästa gård. Exakt när det kan ske går inte att säga i dagsläget.

Om du har frågor ska du vända dig till vår tekniska förvaltare på Nabo, Mohammed Wattar.

Läs mer här: Designförslag gårdsrenovering

/Styrelsen

Styrelsen informerar

Från vårt styrelsemöte den 12 april kan vi dela med oss av följande information om vad som är på gång i vår förening:
 • Gemensam städdag i Åby & Åbylund 7/5: Bostadsrättsföreningarna i Åby och Åbylund gör i år ett försök att ha en slags gemensam städdag i hela området. Varje förening informerar och arrangerar själva, men vi är flera föreningar som har städdagen på samma dag, dvs lördag den 7 maj. I vår förening startar det kl. 11.00. Då finns som vanligt containrar för grovsopor, så ingen behöver ju ställa trasiga saker ute på gården…
  Sedan kan man plocka skräp var man vill, även utanför föreningens område. Det kommer att finnas påsar för skräpplockning, och vi delar även ut fiffiga fickaskkoppar till dem som är med, så länge lagret räcker.

  Bra att ha i fickan när du ska fimpa. Delas ut på städdagen 7/5!
 • Trappstädning efter ommålningen: Ommålningen av våra trapphus är något försenad, och portarna på Ringvägen 106-126 är inte helt klara ännu. När målningen är färdigställd och besiktigad väntar en storstädning av trapphusen.
 • Cykelrensning i maj: Företaget Cykelåtervinning AB kommer att hålla i märkningen och rensningen av cyklar i föreningen, både ute och inne. Du som boende ska alltså märka ev. cyklar som du har och vill behålla enligt instruktionerna som kommer från Cykelåtervinning AB. Efter en tid förs kvarglömda och omärkta cyklar bort för förvaring, och till slut för återvinning och försäljning.
 • Ny märkning av våra sophus: På stämman 2021 hade en medlem lämnat förslag (motion) om bättre märkning av våra sophus, så att boende ska slänga sopor rätt, och inte kasta återvinning i sophusen. Det har inte funnits riktigt bra skyltar med både bilder samt text på både svenska och engelska, men vi har beställt nya skyltar som med bild tydligt visar vad som är brännbara sopor och vad som är kompost. Endast dessa sopor ska ju slängas i våra egna sophus.
  Vi kommer att komplettera den nya skyltningen med information till alla boende och även sätta upp i trapphusen.
 • Sandsopning på gång: Vår nya markförvaltare Etni kommer att sopa gårdarna inom kort. Mer information om när kommer i trapphusen. Efter det monteras våra nya farthinder ut igen av Nabo.
 • Matbit på stämman: I år bjuder vi på en enkel matbit på årsstämman i form av paj, förutsatt att du som planerar att delta i mötet anmäler i förväg. Anmälan är inte bindande, men vi behöver förstås veta ungefär hur mycket vi ska beställa. Mer information kommer till alla medlemmar i kallelsen som delas ut i brevinkastet.
 • Hemkomfort snart klara:  Nu arbetar ventilationsfirman Hemkomfort med de sista lägenheterna i föreningen. Det handlar om lägenheter där man har haft problem att komma vidare av olika skäl, och som krävt speciallösningar pga felaktiga fläktinstallationer.
 • Ny stamspolning av vissa lägenheter: Vi har ca 50 lägenheter kvar att spola avloppsrören i. Det kommer att göras i maj, och de lägenheter som berörs får information om vad som gäller och vad man måste göra för att GG Högtryck ska kunna utföra arbetet. Om de inte blir insläppta denna gång heller kommer enskilda lägenhetsinnehavare att behöva betala om förvaltaren/föreningen blir tvungna att ta hjälp av Kronofogden och låssmed.
  Du som inte har fått rören spolade pga lägenheten ovanför dig, trots att du lämnat nyckel eller varit hemma och kunnat släppa in, blir inte drabbad av extra kostnader.

Frågor på det?

Som vanligt ska du alltid kontakta föreningens förvaltare, Nabo, för frågor om arbeten och olika projekt i fastigheten, samt även om olika felanmälningar, klagomål och problem med störande grannar. Vi medlemmar som sitter i styrelsen tar inte hand om enskilda frågor som du som boende har. Tänk gärna på att när du träffar någon från styrelsen på gården, i tvättstugan osv. så är det ju på vår egen fritid. Då pratar vi helst om andra saker än styrelsearbetet.

Vårblommor på gården utan gård, Ringvägen 136-142. Inte mycket för världen ännu, men de tar sig väl…

 

 

Aktuellt från styrelsemötet 15/3

Här är aktuell information om sådant som pågår i föreningen och fastigheten just nu:

 • Stämma 17/5 – i Åbyskolan. Nu har vi bestämt att det blir en fysisk årsstämma, eller årsmöte som det egentligen heter, för medlemmarna i föreningen. Vi har bokat nya Åbyskolan som ligger nära föreningens område. Håll utkik efter kallelse/inbjudan i brevlådan i början av maj. Glöm inte heller att du som medlem har ett visst ansvar för att föreningen har en bra styrelse. Om du inte är nöjd med styrelsens arbete kan du föreslå andra som kan sitta i styrelsen (eller ställa upp själv). Kontakta de som förbereder styrelsevalet, alltså medlemmarna i valberedningen, på valberedningen@nullbrfringen.se senast den 31 mars.
 • Ny markförvaltare i april. Vi har tecknat ett nytt avtal för markskötsel av våra gårdar. Det blir företaget Etni som kommer att vårda och utveckla våra gårdar, så att de på sikt blir mer trivsamma och bjuder på mer grönska och blomning. I april räknar Etni med att sätta igång.
  All kontakt med Etni ska skötas av förvaltaren Nabo. Har du synpunkter eller frågor så ska du alltså inte ta det själv med Etnis personal. Besök dem på deras hemsida om du vill bekanta dig med företaget, etniab.com.
 • Sommarblommor till Ringvägen 136-142. Föreningen har sju gårdar, som på sikt kommer att få mer blommande planteringar. Men vid huset på Ringvägen 136-142 finns bara en liten gräsyta framför entréportarna. Där kommer vi att ställa utomhuskrukor med vår- och sommarblommor, som nya markförvaltaren Etni sköter om. Förutom att det ökar trivseln för dem som bor där ger det också ett trevligt intryck av vår förening, som många passerar på vägen till centrum och pendeltåget.
 • Trapphusen får färg och form. De flesta av er har säkert sett att många trapphus har målats om, helt eller delvis. Se bilder här nedanför från Ringvägen 136-142, som visar exempel på färger och mönsterkombinationer. I de längre trapphusen får ena entréväggen mönster, som plockar upp färgen på fondväggen som målas på mellanplanen. I de mindre trapphusen på t.ex. Ringvägen 72-74 blir storleken på mönstret mindre men målas på båda sidor av entrédörren. Var rädd om våra fräscha, fina trapphus när du bär stora saker, och ställ inte cyklar och barnvagnar eller byggsopor där.

Nästa styrelsemöte blir den 12 april.

/Styrelsen