Information från styrelsemötet 12/1

Från föreningens styrelsemöte den 12 januari 2021 kan vi styrelsemedlemmar rapportera om följande:

 • Radonmätning inför starten av ventilationsarbetet
  Som ett led i ventilationsarbetet ska först en ny radonmätning göras, så att man kan jämföra med mätningen som ska görs efter ventilationsarbetet. Den utförs i februari. Mer information om när och i vilket hus som själva ventilationsåtgärderna sedan startar kommer att finnas på hemsidan, Facebook och som anslag i trapphusen.
 • Vi byter fastighetsförvaltare – igen.
  Efter bara ett år med Delagott Förvaltning har styrelsen valt att säga upp avtalet. Vi har upplevt stora brister i Delagotts service till medlemmar och hyresgäster och även i stödet till oss i styrelsen. Fastigheten har inte heller blivit så väl omhändertagen som vi hade förväntat oss.
  Vi kommer istället att teckna avtal med Nabo, som är ett etablerat fastighetsbolag. De kommer att ta över från 1 mars, men fastighetsförvaltningen kommer att gå parallellt med Delagott under en tid. Dina nästa månadsavier eller hyresavier kommer däremot från Nabo, och i april räknar vi med att all förvaltning som felanmälan, ekonomifrågor, parkeringskö osv. hanteras av Nabo istället för Delagott.
  Mer information kommer på hemsidan, Facebook och i ditt brevinkast. Nabo sätter även upp nya anslag med kontaktuppgifter i entrén i alla trapphus. Besök gärna Nabos hemsida, www.nabo.se för att bekanta dig lite närmare med dem.
 • Porttelefonerna igång först i februari.
  Porttelefonerna är inte ännu igång efter bredbandsbytet från Ownit till Bahnhof. Utrustningen som vi hade fungerar inte med Bahnhofs system. Ny utrustning är beställd men leveransen har blivit försenad pga Coronapandemin. Vi räknar med att porttelefonin ska vara löst någon gång under februari.
 • Boka nästa tvättid via hemsida eller mobil!
  Nu har vi äntligen kunnat starta tjänsten för tvättstugebokning via vår hemsida och app i mobilen. Det drog ut på tiden pga bredbandsbytet, eftersom det ligger i samma system som övrig tvättstugebokning, porttelefoni och inpassering. Gå till fliken För boende här på hemsidan och läs mer om hur du gör.
  Har du anmält dig men inte fått login? Det kan bero på att vi har fått fel e-postadress till dig. Anmäl dig på nytt, skriv under och lämna blanketten i brevlådan på förvaltningskontoret på Ringvägen 136, så löser vi det. Blankett hittar du på hemsidan eller så kan du få den av vår förvaltare på Ringvägen 136 under förvaltningskontorets öppettider.
 • Gratis teve från Com Hem
  Du vet väl att föreningen har ett gemensamt avtal för teve med Com Hem som du redan betalar för? Det ingår i månadsavgiften, och du har tillgång till 15 kanaler. Därför behöver du inte ha avtal med någon annan leverantör. Det kostar ju bara onödiga pengar. Kontakta Com Hem om du har frågor, och om du vill beställa extra utrustning, betalkanaler osv. Du hittar kontaktuppgifter här på hemsidan.

Nästa styrelsemöte blir den 16 februari.

Så kom snön, och med den även snögubbarna. De här sågs vid Ringvägen 128-134.

Styrelsens julhälsning

Vi lever i en märklig tid, och det innebär bland annat att de flesta av oss inte firar jul så som vi är vana vid. Hemma istället för borta, själva istället för med hela familjen.

Försök att göra det bästa av situationen, och skänk en tanke – och gärna en julhälsning – till dem som är helt ensamma i jul.

Vi vill tacka för det gångna året, och för dina bidrag till föreningen och till grannsämjan. Vi tar nya tag nästa år och hoppas på det bästa.

God jul och ett gott nytt år till alla våra medlemmar och hyresgäster!

Styrelsen

Tänd gärna ljus i jul, men håll dem alltid under uppsikt.

Information från styrelsemötet 8/12

Från vårt sista styrelsemöte för det här året kan vi informera om följande:

 • Bahnhofs bredband
  Priset för bredbandet med nya leverantören Bahnhof har fastställts till 85 kr eftersom bl.a. moms tillkommer.  Men himla billigt ändå ju! Vår förvaltare Delagott kommer att se till att den tidigare summan på 155 kr hos Ownit, som ju hann gå ut på månadsavgiftsavierna nu i december, blir justerad till nästa kvartal. Det omfattar även våra hyresgäster. Bredbandet från Bahnhof fungerar så klart med vanliga nätverkskablar direkt i gamla Ownit-uttaget i väggen och med vilken trådlös router som helst som ansluts till uttaget. Hos de flesta av oss sitter det i hallen.
  Alla boende har inte velat byta bredband. För dem finns endast möjligheten att teckna separat bredband med Com Hem och använda deras utrustning och uttag (som normalt finns i vardagsrummet), men då till en mycket högre kostnad. Att ha kvar Ownit är tyvärr inte möjligt eftersom det handlar om en central installation och ett gemensamt avtal för vår förening. Ownit är helt bortkopplade nu. Men du vet väl att föreningen har centralt avtal även med Com Hem för teve, som ingår i månadsavgiften?
 • Fler askkoppar utomhus uppsatta
  Vi har tidigare skrivit att fler askkoppar för utomhusbruk skulle sättas upp på alla gårdar, och de flesta sitter nu uppe. De har satts fast på papperskorgarna, där de syns bra och sitter stadigt. Gårdarna på Ringvägen 72-104 hann inte bli klara innan styrelsen fick slut på skruv m.m. men arbetet fortsätter inom kort.

Det var faktiskt allt av allmänt intresse som vi kunde dela med oss av denna gång, eftersom det inte hunnit gå så lång tid sedan förra styrelsemötet. Nästa möte blir den 12 januari.

Trevlig helg!

Askkopp på varje gård och papperskorg.

Fimpa mot gallret och släng ovanför.

 

Fungerar inte bredbandet än?

Enligt styrelsens uppgifter och egna erfarenheter är Bahnhof nu klara med bredbandsinstallationen. Däremot kvarstår porttelefonin och tvättbokningssystemet att lösa. I det arbetet är även LTP Säkerhetsteknik inblandad, och arbetet pågår.

Du som ändå har problem med (trådlöst) bredband får rådet att

1) Antingen starta om din befintliga router för trådlöst bredband alternativt dra ut kablarna från gamla Ownit-uttaget samt routern, koppla in igen och börja om. Följ instruktionerna i bildrutan här intill. Du ska alltså öppna internet och antingen få upp en startsida för Bahnhof, eller så skriver du in adressen till startsidan manuellt om den inte visas automatiskt. Det är bra att försöka ha lite tålamod, ibland behöver tekniken tid på sig att komma igång,

2) Ringa Bahnhof på 010-510 00 00 för support.

Har du inte trådlöst bredband utan har nätverkskabel från datorn och in i vägguttaget borde det fungerar utan samma trassel.

 

Installation av ny bredbandsleverantör måndag 7/12

Nu på måndag sker installationen för den tidigare aviserade installationen av ny bredbandsleverantör. Detta kommer att ha start kl 11.00.  i och med att detta arbete utförs så kommer internet förbindelserna i fastigheterna att vara skakiga till en början allt ftersom utrustningen byts ut. Utbytet bör vara klart samma dag och bör till kvällen vara färdigställt.

Här finns ett informationsbrev med instruktioner: Välkommen till Bahnhof!

Porttelefoner kommer inte att fungera på måndagen då det utnyttjar förra leverantörens utrustning. Det är planerat att leverantör av portsystem kommer ut på tisdagen dagen där på för att lösa den tekniska förflyttningen till nya leverantören, detta kan ta mer än en dag.

Däremot ska inpassering med taggen/blippen fungera som vanligt, och även att boka samt använda tvättstugan.

För tekniska frågor hänvisar vi direkt till Bahnhof på 010-510 00 00. Frågor om kostnaden och ev. felaktigt belopp på din månadsavi bör du ta med vår förvaltare Delagott, t.ex. via e-post på info@nulldelagott.se.

Entreprenör av ventilationsprojekt är vald

Under ett extrainsatt styrelsemöte den 23/11 beslutades det om vilken leverantör som skulle väljas för föreningen ventilationsarbete för godkänd OVK. Entreprenör är nu vald. Det blir Henriksbergs Verkstäder som får uppdraget, och de kommer att börja med att installera i en test-/visningslägenhet förmedlad av styrelsen. Den kommer du som boende att kunna besöka. Efter denna installation är gjord kommer styrelsen att be om en skarp offert för hela arbetet i föreningen. I dagsläget har man endast ett riktpris per lägenhet. Detta förutsatt att arbetet går smidigt och korrekt till efter styrelsens kravställningar.

Från styrelsemötet 17/11

På styrelsemötet den 17 november togs bl.a. följande frågor upp för diskussion och beslut samt information:
 • Byte av bredbandsleverantör kommer att ske i december. Detta kommer att innebära ett kort avbrott i internet förbindelsen under normal kontorstid. Planerat installationsdatum sker den 07-12-2020. Bytet kommer att innebära att vi byter från ownit som erbjuder 100/100 Mbit som standard och max 1000/1000 Mbit till bahnhof som erbjuder 1000/1000 Mbit och 10000/10000Mbit som maxhastighet, detta kommer att innebära att föreningen och dess medlemmar är framtidssäkrad för framtidens e-tjänster. Detta kommer även att innebära en billigare bredbandsavgift för boende, 79 kronor istället för som nu 155 kr.
 • Målningen av parkeringsplatser färdigställdes endast på den ena sidan av föreningen. Kvarvarande målning kommer att färdigställas den 25/11 om vädret tillåter. Blir det yttligare förhinder alt. förseningar kommer det att färdigställas på våren. Resultatets kvalité av genomförd målning har godkänts av styrelsen.
 • Styrelsen önskar att boende med garage finns till förfogande att öppna upp sina garage så att Delagot kan komma in och inspektera utrymmet för bristfällig dokumentation på ritningar. Detta är i en förberedelse för färdigställande av avloppsrörens stamspolning.
 • Tvättstugebokning finns snart som en webbapplikation så att man kan logga in hemifrån via sin webbläsare för att boka sin tvättstugetid. Planerad lansering sker under december. Den vanliga panelen utanför tvättstugorna kommer att finnas kvar och fungera som den gör idag.
 • Radonmätning kommer att behöva utföras i alla trapphus och även flera lägenheter per trapphus. Styrelsen önskar att medlemmar ställer upp med att ha en liten radonmätningspuck ståendes i sin lägenhet för att mäta mängden radon. Detta är ett led i ventilationsprojektet. Anledningen till varför detta måste utföras är att vi skall kunna konstatera att ventilationsprojektet har haft önskad effekt i lägenheter/hus. En ökad bonus om man ställer upp är att man kommer få sin lägenhet specifikt kontrollerad att man har godkända mätvärden efter projektets färdigställande.

Målning av p-platser är delvis klar

Onsdag den 11 november målades en del av våra parkeringsplatser. Arbetet tog längre tid än beräknat, bl.a. för att det hade regnat lite. Det gjorde att företaget RoadLine som utförde arbetet behövde torka asfalten med gasolbrännare. Alla hade inte heller flyttat sina bilar, och i flera fall gick det då inte att måla några linjer.

Det är främst de låga husnumren, 72-104 som inte hunnit påbörjas. Förvaltaren sätter upp nya anslag med information på dörrarna i de portar som berörs. Vi hoppas att det kan ske snart.

 

Från styrelsemötet 13/10

På styrelsemötet den 13 oktober togs bl.a. följande frågor upp för diskussion och beslut:

 • Målning av p-platser ska nu göras, eftersom lagningen av asfalten är klar. Förvaltaren Delagott kommer att gå ut med information om exakt när och var det sker så att boende kan se till att inga bilar står i vägen då.
 • En rörinspektion i våra garage behöver göras av Haggrens Rör som ett led i den tidigare stamspolningen. Delagott tar direktkontakt med berörda garageinnehavare.
 • En ommärkning av lägenhetsförråden har påbörjats. Tidigare hade boende ombetts att märka upp sina förråd för att vi skulle få bättre koll på dessa, och Delagott sätter nu löpande upp nya platsskyltar på de förråd som är märkta.
 • Renovering av de fd sophusen kommer att göras i olika omfattning. Det innebär nya takpannor, stuprör osv, och förvaltaren börjar med sophuset bakom förvaltningskontoret för att pröva material, åtgång osv.
 • Fler askkoppar för utomhusbruk beställs och sätts upp på varje gård. Vi har sedan hösten 2019 haft två askkoppar uppsatta på gården vid Ringvägen 88-94, och nedskräpningen av fimparna har faktiskt minskat där. Tack till dig som röker och använder dem!

Glöm inte att det blir städdag lördag den 24 oktober. Containrar kommer att finnas, och förutom att städa, plocka undan grillarna osv. så behöver vi fylla ny jord efter stubbfräsningen på gårdarna vid Ringvägen 76-82, 112-118 och 120-126 (övriga högar väntar vi med), samt planterna 3-5 små buskar på dessa tre gårdar. Efteråt grillar vi korv, om vädret tillåter. Denna gång ska det även finnas vegokorv… 🙂

Nu ska alla stubbar bort!

Sent i våras kom Stephans Stubbfräsning och tog bort stubbar på tre av våra gårdar. Nu kommer Stephan och tar resten av stubbarna på vårt område. Arbetet påbörjas under nästa vecka och kan ev. pågå av och till under hela veckan.

Denna gång låter vi träfliset ligga kvar över vintern, för att i vår toppa med jord och sedan så nytt gräs där.