För hyresgäster och bostadsrättsinnehavare

Trappstädning

Den 14 september är en storstädning av trapp och källare inplanerad. Det innebär att trapp och källare måste vara helt tomma från saker. Inga barnvagnar, cyklar, blommor, mattor. Med andra ord inte någon form av material som inte hör hemma i trappen eller källaren får finnas där.

Vi vill samtidigt påminna om dom reglerna gäller alltid. Det ska aldrig stå saker i vare sig trapp eller källargång på grund av gällande brandskyddsregler.

Dom sakerna som ev inte tagits bort innan städningen äger rum kommer fraktas bort och deponeras. Det kommer både försvåra och fördyra städningen vilket i slutändan drabbar föreningen = dig!

Balkongstädning

Den 10 september är balkongstädning inplanerad från ringvägen 72 till ringvägen 104. Vi i styrelsen har avser att själva göra jobbet och kommer dela in det i etapper.

Beroende på väder så räknar vi med att klara av ena sidan av föreningen i år och nästa år andra sidan.

Det är balkongernas utsida som avses göras ren från smuts och mossa. Det kommer ske med högtryckstvätt, inga kemikalier kommer användas utan bara vatten. Även fast det är utsidan så kommer det oundvikligen bli en del blöta så har du något på balkongen som inte gillar vatten, ta in det i god tid.

Vänligen
/Styrelsen

Information Nya lägenheter

Vid årsstämman (17 maj) beslutades att ritningarna rörande lägenheterna skulle publiceras på här på hemsidan. Nu har vi fått dom senaste godkända ritningarna. Ladda hem dom här (pdf-format): Brf Ringen ritningar

Samtidigt beslutade vi att en ny mailadress skulle skapas för medlemmarnas eventuella frågor som rör lägenheterna. Syftet är att samla ihop frågor för att sen vidarebefordra i klump till dom som bygger för att sen publicera här på hemsidan under en sektion som vi skapar. Det innebär att du kommer inte få svar på eventuella mail som du skickar in.

Adressen är faq@nullbrfringen.se

/Styrelsen

Städdag 7 maj

På lördag (7 maj) är det städdag i föreningen. Vi samlas 10.30 på parkeringen utanför förvaltningskontoret (Ringv. 136).

I informationsbladet som gick ut missade vi att få med tiden för containrarna som kommer vara uppställda vid Ringvägen 88 och 136.

Dom kommer vara öppna lördag och söndag mellan 13.00 – 14.00.

Vi hoppas att alla som kan kommer ut och är med i det soliga vädret.

Utemöbler på gräsmattan

Styrelsen vill så här i sommartider nämna om du/ni flyttar utemöbler från uteplatsen till gräsmattorna så måste dom flyttas tillbaka efter avslutad aktivitet. Om dom inte flyttas så kommer inte gräsklippningen att fungera optimalt utan dom kommer att klippa runt borden.

Sophantering

Allt för ofta den senaste tiden har det sett ut så här vid sopkärlen. Så det kan vara bra med en lite påminnelse.

  • Sopkärlen är till för hushållssopor inte byggrester från din renovering.
  • Sopor ska placeras i och inte utanför.

Kö till garage och parkeringsplats

Samtliga köande till garage och parkeringsplats har för en tid sedan fått ett brev från vår förvaltare där man uppmanas att bekräfta sin köplats inför övergången till en webbaserad kö. I brevet har dock adressen till denna sida blivit svårförståelig och det kan vara svårt att hitta fram till det ställe där köplatsen skall bekräftas.

Om du vill bekräfta din köplats går det alltså bra att klicka här

Tiden för att bekräfta detta har även förlängts från den 3 till den 10 december. Observera att du förlorar din plats i kön om ingen bekräftelse inkommit senast detta datum.

Efter övergången till den webbaserade kön kommer du att själv kunna hantera ditt köande och få erbjudanden per e-post. Inloggningsuppgifter skickas ut per e-post i mitten av december.

Om du idag inte står i kö men önskar göra det gör du en anmälan här. Du kommer då per automatik att få inloggningsuppgifter så snart webbkön är uppstartad.

Föreningsstämman

Stort tack till alla medlemmar som var med på stämman i tisdags.

2 nya medlemmar valdes in styrelsen. Styrelsen består härmed av:

Ordinarie:
Stephanie Drennan
Eva Ljungdahl
Nils Hjelm
Jolan Wennberg
Jan Widlund

Suppleanter:
Mikael Blomqvist
Marina Nilsson
Niclas Tengwall

Duvor på balkongen

I vårtider lägger fåglar ägg. Om du inte är ute på balkongen lite då och då så kan duvor få för sig att dom ska bygga bo där. Med andra ord så kan det vara bra att visa sig på balkongen ibland. Då kommer inte duvorna lägga ägg där.