Störningar i bredbandet

Många av oss har upplevt störningar i bredbandet, och det beror på att vårt nät är överbelastat vissa tider, bl.a. för att fler arbetar hemma i Corona-tider. Problemen märks särskilt tydligt i husen som ligger på Ringvägen 72-104, eftersom nätverket finns på andra sidan, i husen på Ringvägen 136-142. Avståndet till nätverket påverkar alltså.
Leverantören Ownit kommer att behöva byta ut hårdvara för att lösa det här problemet, och förhoppningsvis blir det klart i slutet av maj. Fram till dess kommer det nog att vara lite svajigt emellanåt.

Från styrelsemötet 21/4

Vid styrelsemötet den 21 april togs bl.a. följande frågor upp:

 • En så kallad blåljuskod ska tas fram för att t.ex. ambulans ska kunna komma in porten vid akut sjukdom eller andra utryckningar. Förvaltaren har fått i uppdrag att hitta en lösning med LTP,  som är vår leverantör av porttelefonerna.
 • Vi har sett över parkeringskön, som tycks ha stått helt still i flera år, och även  beslutat att varje hushåll kan ha max två parkeringsplatser/garage. Vi har nu fått ned kön något, men räkna med ca 12 månaders väntetid.
 • Årsstämman för medlemmarna planeras att eventuellt hållas i slutet av juni, med reservation för ändringar. Vi undersöker olika sätt att hålla stämman, med tanke på Corona-pandemin och kravet på att hålla avstånd. Mer information kommer som anslag i trapphus, i kallelse osv.
 • Styrelsen har träffat en trädgårdskonsult som gett råd och tips inför utvecklingen av våra gårdar. Första steget blir att se över träd som ev. behöver tas ned, och sedan planera för återplantering av olika träd och buskar.
 • Utomhusbelysning på husgavlarna vid Ringvägen 82 och 94 monteras inom ca två veckor. Arbetet utförs av El-Strandh.
 • Styrelsen har ett extrainsatt möte med anledning av ventilationsarbetet, då entreprenören ska presentera ett slutgiltigt förslag. Vi hoppas kunna fatta definitivt beslut kort därefter.
 • Flera hyresrätter kommer att bli lediga den närmaste tiden, men med tanke på det dåliga marknadsläget planerar vi att hyra ut dem i andra hand istället.

Dålig återkoppling vid felanmälan
Vi vill också passa på att nämna att vi har märkt att återkopplingen till boende som anmäler fel, störningar osv. till förvaltaren inte har fungerat. Det beror på en felaktig inställning i förvaltarens ärendesystem, och detta är löst nu. Vid all kommunikation som sker på mail ska du som boende få återkoppling via mail i ärendet. Om inte mail finns ringer förvaltaren upp eller lämnar meddelande i brevinkastet.

Svajigt bredband
Boende har kanske märkt att bredbandet gick ner härom kvällen. Styrelsen har haft kontakt med leverantören Ownit, men det hade inte med dem att göra utan med själva nätleverantören.

Nästa styrelsemöte är inbokat den 19 maj.

Tillhör du en riskgrupp och behöver hjälp med enklare vardagsärenden

Haninge kommun samarbetar med Frivilliga Resursgruppen (FRG) Haninge för att koordinera hjälpinsatser.

Du kan få hjälp med att:

 • Handla hem mat
 • Andra mindre ärenden
 • Få socialt stöd via telefon eller Skype
 • Andra online-aktiviteter

Jag vill ha hjälp

Du är välkommen att ringa kontaktpunkten alla dagar klockan 9.00-11.30 och 12.30-15.00.

Telefon 08-606 96 50

För mer information läs mer på Haninge kommuns sida.

Är du frisk och kan hjälpa andra?

Är du frisk och fri från symptom på förkylning eller influensa? Hjälp då gärna dem som är extra utsatta för Corona-viruset och andra virus, t.ex. genom att handla mat. Knacka på hos grannar som du kanske är lite bekant med redan, och fråga om de behöver hjälp, eller lägg en lapp i brev-inkastet med ditt namn och telefon-nummer så att de kan ringa dig om de vill ha hjälp.

Tack för att du bryr dig om dina grannar!

Från styrelsemötet 10/3

Här är en sammanfattning av några av de frågor som styrelsen tog upp på styrelsemötet den 10 mars:

 • Styrelsen och förvaltaren går tillsammans igenom våra gårdar för att se var asfalten behöver lagas. Vi tittar också på nya utomhuslampor vid husgavlarna på Ringvägen 82 och 94 som vi skrivit om tidigare. Vi kompletterar även med belysning på fasaden på insidan av Ringvägen 72 och 86.
 • Fasadlagningar har gjorts och ser väldigt bra ut, och längre fram kan fler lagningar bli aktuella. Däremot stämmer inte den nya färgen överens med gamla husfärgen. Förvaltaren ser till att det målas om.
 • Offerter för målning av våra parkeringsplatser tas fram till nästa styrelsemöte.
 • En ny fasadskylt till Ringvägen 136 med föreningens logga är på gång. Det blir en ny typ som sätts upp med annan infästning. Den kompletteras med en mindre skylt vid entrén till förvaltningskontoret.
 • Introduktionen för nyinflyttade fortsätter, eftersom det ger bättre förutsättningar för trivsel, ordning och god grannsämja. Under våren har vi även olika informationskampanjer för att lyfta kunskapen hos alla om vilka regler som gäller samt vilka rättigheter och skyldigheter vi som boende har.

Nästa styrelsemöte hålls den 21 april.

Vill du hjälpa föreningen lite?

Om du vill hjälpa föreningen lite kan du till exempel ta ned de anslag, alltså lappar, som sätts upp i ditt trapphus när de har blivit inaktuella. Nu senast sattes anslag upp i alla portar om stamspolningen som gjordes vecka 7-8. Ta gärna ned det när du går genom porten nästa gång, eftersom arbetet är klart nu.

Anslag som inte har något speciellt slutdatum ska helst bara sitta uppe i ca 2 veckor. Om de sitter uppe längre än så känns till slut nyheten inte ny längre, och kan till slut upplevas som skräp.

Tack för att du vill hjälpa till!

Om bil- & parkeringsvett

Här kommer några bra och viktiga tips på vad man bör tänka på när man kör och parkerar på vårt område:

1. Håll låg hastighet när du kör på vårt område. Det rör sig mycket folk på gårdarna och parkeringarna, och en olycka händer så lätt.

2. Ha motorn avstängd medan du sitter och väntar på någon. Det kan vara störande för grannar med fönster och balkong nära.

3. Ta dig tid att parkera rakt på din parkeringsplats, så att grannens bil också får plats bredvid.

4. Parkera inte inne på gården. Det är inte tillåtet och det påverkar också framkomligheten.

5. Parkera inte och kör inte upp på gräsmattorna. De blir förstörda av det, och vi får lägga onödiga pengar på att reparera dem.

Tack för visad hänsyn!

Styrelsemötet 11/2

På styrelsemötet den 11 februari togs bl.a. följande frågor upp:

 • Vi går vidare till nästa steg i ventilationsarbetet. Styrelsen har bett en av de två entreprenörerna som lämnat offert i uppdrag att upphandla sina egna underentreprenörer och räkna på totalkostnaden. Därefter fattar styrelsen definitivt beslut om offerten som helhet, och då kan starttiden för arbetet sättas. Miljöförvaltningen är informerad om status på projektet.
 • Belysningen på husgavlarna vid Ringvägen 82 och 94 ska förstärkas, eftersom det vintertid är väldigt mörkt där. Delagott Förvaltning har fått i uppdrag att ta fram offerter.
 • Olika varianter av farthinder diskuteras för att få ned hastigheten inne på gårdarna, och styrelsen ska titta på vilka modeller som kan fungera.
 • Haninge kommun inför nya parkeringsregler på Ringvägen. Man får endast parkera på norra sidan av vägen, alltså inte på vår sida av vägen. Det är för att det ska bli lättare för brandbilar, sopbilar osv att komma fram. Läs kommunens information här.
 • Systemet för bokning av tvättid via vår hemsida håller på att testas (se bild nedan). Snart bör alla ni som har anmält intresse för detta kunna läggas upp i systemet, och då skickas uppgifter om login och lösenord ut via den e-post som har angivits.
  Du hittar anmälningsblankett på förvaltningskontoret, Ringvägen 136, eller på hemsidan under fliken Föreningen.

Nästa styrelsemöte blir den 10 mars.

Stamspolning i alla hus vecka 7-8

Det har blivit dags att sätta igång med stamspolningen i alla hus, som vi har skrivit om tidigare.

Arbetet börjar vecka 7, alltså den 10 februari, på Ringvägen 112-142, och fortsätter vecka 8 på Ringvägen 72-110. Det blir Haggrens Rör som gör stamspolningen. Schema för vilka dagar som gäller för varje port finns i trapphusen, och du hittar även schemat här.

OBS! Du som boende måste antingen se till att 1) en nyckel ligger i din nyckeltub, 2) att lämna en nyckel till vårt förvaltningskontor eller 3) att själv vara hemma när Haggrens Rör kommer (se schemat i porten). Om Haggrens Rör inte kan komma in din lägenhet på tiderna i schemat så blir de tvungna att komma tillbaka en annan dag – och det blir i så fall du som boende som får betala den kostnaden. Det vill vi så klart undvika.

Förvaltningskontoret har öppet tisdagar kl. 16.00-19.00 och torsdagar kl. 08.00-11.00.