Styrelsemötet 11/2

På styrelsemötet den 11 februari togs bl.a. följande frågor upp:

 • Vi går vidare till nästa steg i ventilationsarbetet. Styrelsen har bett en av de två entreprenörerna som lämnat offert i uppdrag att upphandla sina egna underentreprenörer och räkna på totalkostnaden. Därefter fattar styrelsen definitivt beslut om offerten som helhet, och då kan starttiden för arbetet sättas. Miljöförvaltningen är informerad om status på projektet.
 • Belysningen på husgavlarna vid Ringvägen 82 och 94 ska förstärkas, eftersom det vintertid är väldigt mörkt där. Delagott Förvaltning har fått i uppdrag att ta fram offerter.
 • Olika varianter av farthinder diskuteras för att få ned hastigheten inne på gårdarna, och styrelsen ska titta på vilka modeller som kan fungera.
 • Haninge kommun inför nya parkeringsregler på Ringvägen. Man får endast parkera på norra sidan av vägen, alltså inte på vår sida av vägen. Det är för att det ska bli lättare för brandbilar, sopbilar osv att komma fram. Läs kommunens information här.
 • Systemet för bokning av tvättid via vår hemsida håller på att testas (se bild nedan). Snart bör alla ni som har anmält intresse för detta kunna läggas upp i systemet, och då skickas uppgifter om login och lösenord ut via den e-post som har angivits.
  Du hittar anmälningsblankett på förvaltningskontoret, Ringvägen 136, eller på hemsidan under fliken Föreningen.

Nästa styrelsemöte blir den 10 mars.

Stamspolning i alla hus vecka 7-8

Det har blivit dags att sätta igång med stamspolningen i alla hus, som vi har skrivit om tidigare.

Arbetet börjar vecka 7, alltså den 10 februari, på Ringvägen 112-142, och fortsätter vecka 8 på Ringvägen 72-110. Det blir Haggrens Rör som gör stamspolningen. Schema för vilka dagar som gäller för varje port finns i trapphusen, och du hittar även schemat här.

OBS! Du som boende måste antingen se till att 1) en nyckel ligger i din nyckeltub, 2) att lämna en nyckel till vårt förvaltningskontor eller 3) att själv vara hemma när Haggrens Rör kommer (se schemat i porten). Om Haggrens Rör inte kan komma in din lägenhet på tiderna i schemat så blir de tvungna att komma tillbaka en annan dag – och det blir i så fall du som boende som får betala den kostnaden. Det vill vi så klart undvika.

Förvaltningskontoret har öppet tisdagar kl. 16.00-19.00 och torsdagar kl. 08.00-11.00.

Styrelsemötet den 22/1

På det första styrelsemötet 2020 – och med nya förvaltaren Delagott – togs bl.a. följande upp:

 • Asfalten på gårdarna behöver lagas, eftersom det finns en hel del hål. Förvaltaren tar fram offerter som styrelsen kan titta på, och så kan arbeten ev. sätta igång senare i vår.
 • Ytterligare en presentation av offert/förstudie för det nödvändiga ventilationsarbetet kommer att göras för styrelsen den 30 januari.
 • Förvaltaren gör en ny genomgång av både våra nya entrédörrarna och källardörrarna pga att vissa fel och brister kvarstår. Bland annat entrédörrarna i port 94 och port 96.

Nästa styrelsemöte blir den 11 februari.

Delagott är ny fastighetsförvaltare

Från och med den 1 januari 2020 är det Delagott Förvaltning som tar hand om Brf Ringens fastighet, alltså alla våra hus och gårdar, samt även ekonomin och medlemsservicen. De ersätter alltså AdEx. Du når Delagott på telefon 08-55 11 05 00 eller via webbformuläret som finns här på hemsidan under Kontakt. I formuläret ska du logga in genom att skriva koden 3900 för Brf Ringen. Information om kontaktvägar kommer även att finnas uppsatta i portarna.

Om du har problem eller frågor om månadsavgiften/hyran eller elräkningen, kontakta Delagott så hjälper de dig. Du kan också anmäla fel i gemensamma utrymmen som trapphus, entrédörrar, tvättstuga och så vidare till samma telefonnummer eller via formuläret.

Snällare smällare för hundarnas skull

För alla hundars skull, och även andra husdjur: Tänk gärna på att inte ta ut tolvslaget i förväg. Undvik att använda smällare och nyårsraketer (som ju dessutom kräver tillstånd) i mellandagarna, mitt på dagen eller eftermiddagen på nyårsafton.

Prata med dina barn, vänner och bekanta om det här, och berätta hur dåligt de flesta hundar mår av smällare, även om de är inomhus. Ge hundägare en chans att hinna rasta sina hundar innan smällandet börjar.

Gott nytt år!

Styrelsemötet 18/12

På årets sista styrelsemöte tog vi bl.a. upp följande:

 • Elräkningen till alla boende har kommit i en klumpsumma för både januari, februari och mars istället för månadsvis. Det är helt enkelt en tekniskt miss som uppstått på grund av att vi byter förvaltare. Det kommer att rättas till så snart det går. Kontakta Delagott på 08-33 12 10 om du vill lösa månadsbetalning redan nu, så hjälper de till med det.
 • Fasadförbättringar på vissa av våra hus kommer att göras. Det rör sig främst om hus där putsen har börjat släppa.
 • Vi inväntar ytterligare en offert för ventilationsprojektet och hoppas att arbetet med både värmen och ventilationen kan sätta igång i februari eller mars.

Nästa styrelsemöte blir den 22 januari.

Styrelsen önskar alla boende en riktigt god jul och gott nytt år!

 

Brinnande ljus – brinnande hus?

Så här i adventstider vill vi gärna tända levande ljus för att den rätta stämningen ska infinna sig. Men tänk på att bara ha ljusen tända om du är i samma rum och kan ha uppsikt över dem. Släck dem alltid om ingen är i rummet. En brand kanske inte bara skulle förstöra julstämningen för dig, utan för många fler runt omkring dig.

Var rädd om dig – och trevlig andra advent!

Styrelsemötet 20/11

Här är ett urval av frågor som togs upp på det senaste styrelsemötet den 21 november:

 • Styrelsen träffade en representant för ett energiföretag som presenterade deras lösning för värmeproblemen och injusteringen. Vi ska nu ta ställning till offerten. Eventuellt kan projektet, som bl.a. innebär byte av ventilreglage, påbörjas i mars och då kan de sista lägenheterna vara klara i maj, i alla fall om vi väljer just denna lösning.
 • När det gäller ventilationsarbetet (OVK) inväntar styrelsen fortfarande fler offerter för att kunna fatta beslut.
 • Rensning av gatubrunnar har nu gjorts, och arbetet ska även besiktigas framöver.
 • Städavtalet med Riksbyggen är uppsagt och upphör i maj. Vår blivande förvaltare Delagott tar fram nya förslag på städbolag som styrelsen kan träffa.
 • Flera offerter för stamspolning i alla hus har kommit in, och styrelsen har nu valt att gå vidare med en av dessa. Vi återkommer om tidpunkten för stamspolningen när projektet kommit längre.

Nästa styrelsemöte blir den 18 december.

Förvaltningskontorets öppettider

Öppettiderna för vårt förvaltningskontor på Ringvägen 136 har blivit omkastade i senaste nyhetsbrevet. Tiderna som gäller är fortfarande tisdagar kl. 16.00–19.00 och torsdagar kl. 08.00–11.00. Om det skulle bli andra dagar och tider från årsskiftet när Delagott tar över efter AdEx så meddelar vi så klart det.