Nu rustas den första gården upp!

Vår markförvaltare/trädgårdsskötare Etni har nu börjat med att rusta upp och anlägga nya uteplatser på innergården vid Ringvägen 76-82.

Etni rustar upp innergården på Ringvägen 76-82

Arbetet kommer att hålla på i ca 3-4 veckor, och Etnis projektgrupp anlägger en uteplats vid  den befintliga uteplatsen närmast Ringvägen 80-82. Det blir nytt underlag i form av grus, spaljé med klätterväxter, plantering av blommande buskar m.m. Utanför själva uteplatsen blir det cykelställ, och där lägger Etni plattor som underlag.

En helt ny uteplatsen anläggs också vid Ringvägen 76-78. Den blir något större, och även här görs det plats för buskar, spaljé med klätterväxter, cykelställ, och inte minst mer utrymme för bilar att vända runt hörnet. För på gräsmattan ska man så klart inte köra eller parkera. På den gamla mattpiskarplatsen blir det gräs och/eller buskar.

Detaljbild av ny uteplats vid Ringvägen 76-78.

Uteplatserna blir delvis öppna mot övriga gården och mot varandra men skärmas av mot gångväg och husfasad. I den öppna delen blir det plantering av prydnadsbuskar och blommande perenner, och viss stämningsbelysning planeras också.

Här nedan finns en länk till designförslaget som Ulriksdals Slottsträdgård har ritat åt oss i föreningen. Tänk på att det är ett förslag, en idéskiss, och att vissa förslag har behövt anpassas lite. Den befintliga uteplatsen blir t.ex. inte så nära Åbyparken som förslaget visar, spaljéernas utseende är inte bestämt ännu osv.

När arbetet är klart ska det utvärderas innan vi går vidare med nästa gård. Exakt när det kan ske går inte att säga i dagsläget.

Om du har frågor ska du vända dig till vår tekniska förvaltare på Nabo, Mohammed Wattar.

Läs mer här: Designförslag gårdsrenovering

/Styrelsen