Värmeinjustering och byte av radiatorventiler

Allt om föreningens ventilbyte och injustering av värmesystem

Här finns information kring ventilbytet och injustering av värmesystemet. Avisering har gått ut till respektive medlem i brevlådan. Vid eventuella frågor besvaras de av
Tony Fjällström,
08-522 48 26, Nabo.

/Styrelsen

Från och med den 22/8 2022  kommer arbetet med byta ut alla radiatorventiler och termostater att påbörjas i föreningens lägenheter.

Steg 1: Klart

Arbeten inomhus i lägenheterna genomfördes under veckorna 34-42.

Steg 2: Vinter 2022-2023

Injustering av utbytta ventiler i lägenheter kommer att utföras under hösten 2022.

Enligt utdrag från föreningens stadgar så gäller följande för tillträdet av bostad, Lokal eller garage om man nekar föreningen detta genom vald entreprenör.

FÖRVERKANDE AV BOSTADSRÄTT

14§ 
Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt och som tillträtts är förverkad och bostadsrättsföreningen har rätt att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning enligt följande;

8.
Vägrat tillträde om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten när bostadsrättsföreningen har rätt till tillträde och bostadsrättshavaren inte kan visa en giltig ursäkt för detta.

Mer information finns att läsa hos bostadsrätterna

Föreningen vill betona att dessa åtgärder är för att genomföra energibesparingar och för att alla får en jämnare värme totalt sett.

Föreningen har ett samarbete mellan NABO och vald entreprenör Rörknektarna AB.

Bakgrund

Både ventiler och termostater åldras och behöver bytas ut med jämna mellanrum. I vårt fall så är de gamla och har nu uppnått sin tekniska livslängd och ska nu bytas ut mot nya.

Bild på radiator

Hur fungerar en termostat på ett element?

En termostat och dess ventil är det som styr hur varm radiatorn ska bli. Den styr helt enkelt när radiatorn ska värma luften runt om kring och när den inte ska göra det. Allt som oftast fungerar termostaten som så att den stängs av när en viss temperatur har uppnåtts och slås sedan på igen när temperaturen har sjunkit ner igen.

Det finns flera anledningar till att byta termostater i din lägenhet, bostad eller lokaler. Speciellt om dina element har gamla termostater och äldre termostater och de behöver vara mer än tio år gamla för att föreningen ska spara pengar för uppvärmningen genom att investera.

Hur Injusterar man värmesystem?

Injustering av värmesystem innebär en justering av systemets vattenflöde så att varje enskild radiator får rätt effektavgivning. Detta sker genom användande av förinställningsbara radiatorventiler, vilka medger en exakt justering av varje enskild radiator.

Föreningen vill betona att dessa åtgärder är för att genomföra energibesparingar och för att alla får en jämnare värme totalt sett.

Föreningen har ett samarbete mellan NABO och vald entreprenör Rörknektarna AB.

Uppdaterad: 30 november, 2022