Alla inlägg av Brf Ringen

Information från styrelsen

  • Sandsopning är planerad den 16-17 april.
  • Ventilationslösning för föreningen är nu beslutad. Starten är planerad till i slutet av maj då vi först kommer att börja med en inventering i slutet av april kring nuvarande läge och status rörande ventilation i alla lägenheter för att sen gå vidare.  Mer info kommer.
  • Städdag: Containrar kommer ställas upp 24/4 – 25/4. Syrelsen har i och med det rådande läget i pandemin beslutat att vi inte kommer samlas utan vi skjuter det till hösten. Containrar kommer vara öppna lördag och söndag mellan 10.00 – 12.00.
  • Nabo har nu tagit över förvaltningen fullt ut och avier är utskickade per post. Tänk på att logga in hos Nabo och justera hur du vill ha dina avier i framtiden.

Passersystem, entréer samt tvättstugan

I morgon under dagen (tor 25/6) kommer det utföras service på passersystem samt tvättstugebokningen.
Det kan förekomma viss driftstörning speciellt vid inpassage genom portar.
Då servicen kommer ske hus för hus så kommer portarna ställas upp under den tiden systemet ligger ner.

Tillhör du en riskgrupp och behöver hjälp med enklare vardagsärenden

Haninge kommun samarbetar med Frivilliga Resursgruppen (FRG) Haninge för att koordinera hjälpinsatser.

Du kan få hjälp med att:

  • Handla hem mat
  • Andra mindre ärenden
  • Få socialt stöd via telefon eller Skype
  • Andra online-aktiviteter

Jag vill ha hjälp

Du är välkommen att ringa kontaktpunkten alla dagar klockan 9.00-11.30 och 12.30-15.00.

Telefon 08-606 96 50

För mer information läs mer på Haninge kommuns sida.

Entréportarna

Entréportarna börjar att bytas på måndag 13/5 och man kommer att börja med huskroppen där fövaltningskontoret ligger (Ringv 136). Man jobbar sedan nedåt huskropp för huskropp för att sen gå över på andra sidan.

Containrar

11 maj kommer två containrar vara tillgängliga. Båda kommer dock stå på en och samma sida då vi vet att det finns mycket  material som vi i föreningen behöver slänga.

Den ena kommer stå på baksidan av Ringvägen 142-136 och den andra på baksidan av 134-128.

Vi räknar med att dom kommer vara öppna från 10.00 och några timmar framåt.

Sandsopning

Vecka 15, tor 11 samt fre 12 april så kommer det utföras sandsopning och upptagning av sand. Ju mindre bilar på parkeringarna desto bättre upptagning.

Notera att det inte är ett krav att flytta bilen men om möjligt gör det.

Valberedningen

Valberedningen har i nuläget två platser vakanta. Hur detta skall lösas kommer beslutas på styrelsemötet i slutet av mars. För att komma i kontakt med valberedningen innan dess ring Bill Karlén på: 070 – 423 40 40. Mera information kommer senare att sättas upp i trapphusen. /Bill