Information från styrelsen

  • Sandsopning är planerad den 16-17 april.
  • Ventilationslösning för föreningen är nu beslutad. Starten är planerad till i slutet av maj då vi först kommer att börja med en inventering i slutet av april kring nuvarande läge och status rörande ventilation i alla lägenheter för att sen gå vidare.  Mer info kommer.
  • Städdag: Containrar kommer ställas upp 24/4 – 25/4. Syrelsen har i och med det rådande läget i pandemin beslutat att vi inte kommer samlas utan vi skjuter det till hösten. Containrar kommer vara öppna lördag och söndag mellan 10.00 – 12.00.
  • Nabo har nu tagit över förvaltningen fullt ut och avier är utskickade per post. Tänk på att logga in hos Nabo och justera hur du vill ha dina avier i framtiden.