Information från styrelsemötet 20/9

Från styrelsemötet den 20 september kan vi dela med oss av följande information:

 • Värmeinjustering pågår: Rörknektarna och Driftex arbetar just nu med att åtgärda och finjustera värmetillförseln i föreningens fastighet. På Ringvägen 72-104 har de hunnit med besök nummer två, och värmen har därför kunnat sättas på. Lägenheterna på Ringvägen 106-142 väntas få igång värmen den 22 september.
  Tänk på att du behöver släppa in dem som ska byta ventiler och senare lufta och justera, så att värmen sedan kan sättas igång även i de sista husen. Den värmen behövs verkligen nu!
  Du kan läsa mer om projektet här på hemsidan under fliken Projekt/Ventilbyte och värmesystemet.
 • Cykelrensning: Vi har hunnit nämna det flera gånger redan, men nu sätter faktiskt den utlovade cykelmärkningen och rensningen igång. Den 21 september är det tänkt att information om hur du ska märka din cykel (för att ha den kvar) ska delas ut till alla i brevinkasten. Missa inte!
 • Nyhetsbrevet Vi i Ringen återuppstår: På stämman 2022 tog vi i styrelsen upp att
  Föreningens nyhetsbrev kommer tillbaka i november. Missa inte!

  nyhetsbrevet skulle upphöra, och ersättas med ett enklare nyhetsblad som skulle sättas upp i trapphuset. Men på en A4-sida finns det bara utrymme för mycket korta punkter (om de ska kunna läsas som anslag). Eftersom vi även informerar på hemsidan och via Facebook så har nyhetsbladet därför ingen egentlig funktion. Meddelanden och instruktioner om pågående arbeten görs dessutom av vår förvaltare Nabo eller de entreprenörer som föreningen eller förvaltaren anlitar.
  I nyhetsbrevet däremot har vi i styrelsen möjlighet att skriva längre texter för att informera, sammanfatta, tipsa samt väcka lite eftertanke – och förhoppningsvis få medlemmarna att förstå och bli mer intresserade av olika föreningsfrågor. Ett nytt nummer av Vi i Ringen planeras därför just nu, och kommer att delas ut till alla i november.

 • Gårdsrenoveringen på Ringvägen 72-82: Vi börjar äntligen se slutet på pilotprojektet med upprustningen av gården på Ringvägen 72-82. När det är helt klart ska det utvärderas innan vi kan gå vidare med nästa gård. Vi behöver också ta hänsyn till andra stora projekt som kan behöva göras innan vi sätter igång med en ny gård. En högst preliminär tidsuppskattning för nästa gårdsupprustning är som tidigast 2023 eller kanske först 2024.
  Du kan läsa mer om gårdsrenoveringen i kommande nummer av nyhetsbrevet Vi i Ringen.
 • Städdag på annat sätt: Vi gör om städdagen till en ”containerdag” för föreningen. Vi vill att så många som möjligt ska passa på att slänga grovsopor på rätt ställe, utan att känna tvång att plocka skräp på området en hel lördag. Det kan man ju göra varje dag! Istället för korvgrillning för ett fåtal personer vill vi pröva att ordna en ny, enkel gårdsfest någon gång under 2023, nu när vi har en nyrenoverad gård med stora grillar.
  Containerdagen planeras till oktober, och information om datum m.m. sätts upp i trapphusen samt läggs ut på hemsidan och Facebook.

Som vanligt vill vi gärna påminna om att kontakta vår förvaltare Nabo om du har frågor som gäller pågående projekt, felanmälan, månadsavgiften, elräkning, renovering, andrahandsuthyrning osv. Du hittar kontaktuppgifter här på hemsidan. Nabo är till för att både ge alla medlemmar och hyresgäster service, men också för att avlasta och ge stöd till oss som sitter i föreningens styrelsen.

Nästa styrelsemöte är inbokat den 18 oktober.

/Styrelsen