Information från styrelsemötet 18/10

Vid vårt senaste styrelsemöte den 18 oktober fastställde vi nivån för den höjning av månadsavgiften som vi redan har flaggat för i verksamhetsberättelsen 2021. Den delades ju ut till alla medlemmar i föreningen inför årsstämman i maj i år.

Vi har beslutat att höja avgiften med 5%, vilket ökar avgiften med ca 100-230 kr per månad, beroende på just din avgift.

Höjningen görs främst för att föreningen ska hålla jämna steg med kostnadsutvecklingen och ökade förvaltnings- och driftkostnader, men också för att på sikt kompensera för det intäktsbortfall som försäljningen av uppsagda hyresrätter faktiskt innebär. Vi vill inte heller vänta med att höja avgifterna för att kanske senare tvingas chockhöja. När det gäller  större underhålls- och utvecklingsåtgärder som planeras har föreningen dock god ekonomi för detta.

Avgiftshöjningen gäller från och med januari 2023.

Föreningen utreder möjligheten att installera solfångare på taken.

Vi har bett en konsult att lämna kostnadsförslag för installation av solfångare på föreningens hustak. Du kan läsa mer om solfångare här: Solfångare – Wikipedia.

Våra sophus kommer inom kort att märkas om med tydligare skyltar för vad man får slänga där.

Och apropå sopor: Missa inte containerdagarna i helgen, 22-23 oktober mellan kl. 12.00-15.00!

Vårt nästa styrelsemöte äger rum den 20 november.

/Styrelsen