månadsarkiv: november 2019

Styrelsemötet 20/11

Här är ett urval av frågor som togs upp på det senaste styrelsemötet den 21 november:

  • Styrelsen träffade en representant för ett energiföretag som presenterade deras lösning för värmeproblemen och injusteringen. Vi ska nu ta ställning till offerten. Eventuellt kan projektet, som bl.a. innebär byte av ventilreglage, påbörjas i mars och då kan de sista lägenheterna vara klara i maj, i alla fall om vi väljer just denna lösning.
  • När det gäller ventilationsarbetet (OVK) inväntar styrelsen fortfarande fler offerter för att kunna fatta beslut.
  • Rensning av gatubrunnar har nu gjorts, och arbetet ska även besiktigas framöver.
  • Städavtalet med Riksbyggen är uppsagt och upphör i maj. Vår blivande förvaltare Delagott tar fram nya förslag på städbolag som styrelsen kan träffa.
  • Flera offerter för stamspolning i alla hus har kommit in, och styrelsen har nu valt att gå vidare med en av dessa. Vi återkommer om tidpunkten för stamspolningen när projektet kommit längre.

Nästa styrelsemöte blir den 18 december.

Förvaltningskontorets öppettider

Öppettiderna för vårt förvaltningskontor på Ringvägen 136 har blivit omkastade i senaste nyhetsbrevet. Tiderna som gäller är fortfarande tisdagar kl. 16.00–19.00 och torsdagar kl. 08.00–11.00. Om det skulle bli andra dagar och tider från årsskiftet när Delagott tar över efter AdEx så meddelar vi så klart det.

Stamspolning i alla hus

Det kommer att ske en stamspolning av alla våra avloppsrör under hösten/vintern, eftersom fastighetsförvaltaren har fått in många anmälningar om bubblande ljud i lägenheternas köksavlopp.

Om du som boende blir direkt berörd av detta på något sätt kommer anslag att sättas upp i trapphusen när det börjar bli dags, men ev. kan arbetet utföras utan att det påverkar resp. lägenhetsinnehavare.