Styrelsemötet 20/11

Här är ett urval av frågor som togs upp på det senaste styrelsemötet den 21 november:

  • Styrelsen träffade en representant för ett energiföretag som presenterade deras lösning för värmeproblemen och injusteringen. Vi ska nu ta ställning till offerten. Eventuellt kan projektet, som bl.a. innebär byte av ventilreglage, påbörjas i mars och då kan de sista lägenheterna vara klara i maj, i alla fall om vi väljer just denna lösning.
  • När det gäller ventilationsarbetet (OVK) inväntar styrelsen fortfarande fler offerter för att kunna fatta beslut.
  • Rensning av gatubrunnar har nu gjorts, och arbetet ska även besiktigas framöver.
  • Städavtalet med Riksbyggen är uppsagt och upphör i maj. Vår blivande förvaltare Delagott tar fram nya förslag på städbolag som styrelsen kan träffa.
  • Flera offerter för stamspolning i alla hus har kommit in, och styrelsen har nu valt att gå vidare med en av dessa. Vi återkommer om tidpunkten för stamspolningen när projektet kommit längre.

Nästa styrelsemöte blir den 18 december.