Ventilationsprojektet

Allt om föreningens ventilationsarbete

Nu finns aktuell information från Hemkomfort om det fortsatta ventilationsarbetet här nedan. Frågor besvaras av Hemkomfort alt. av vår förvaltare Nabo.

/Styrelsen

Besiktning och installation

Hemkomfort Svenska Hem & Miljö AB har fått i uppdrag av Brf Ringen i Västerhaninge att utföra ventilationsarbeten samt obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i denna fastighet. Inför detta kommer en besiktning att samtliga lägenheter att utföras i syfte att identifiera och förekomma eventuella avvikelser. När besiktningen är slutförd i ett helt hus alternativt område så kan så småningom installationen av fläktar och övriga åtgärder göras.

Om det pågår omfattande renoveringar av t.ex. köket så kommer vi på Hemkomfort att göra vårt bästa för att föra en dialog med dig som berörs, för att lösa installationen på bästa sätt.

Tidplan för besiktning samt installation:
Gatuadress/portnr Åtgärder, status
Ringvägen 72-118 Installation klar i de flesta lägenheter
Ringvägen 120-142

 

Start fr o m 14 februari
Visning av spiskåpor 10 februari kl. 17.00-18.00 på Ringvägen 136.
Uppdatering av alla installerade köksfläktar Från 21 mars och framåt.

Etapp 1-2: Installation och åtgärder klart
Nu är ventilationsåtgärderna genomförda i praktiskt taget alla lägenheter på Ringvägen 72-118. Endast ett fåtal lägenheter där speciallösningar krävs kvarstår.

Etapp 3: Installation i februari 2022
Hemkomfort fortsätter nu med installationen av nya fläktar samt övrigt ventilationsarbete i resterande lägenheter i föreningen, alltså på Ringvägen 120-142. Information sätts upp i porten samt i varje lägenhet när det är dags för besiktning respektive installation.

OBS! För dig som berörs av installation i etapp 3 så finns möjlighet att titta på fläktarna på föreningens eget förvaltningskontor på Ringvägen 136 torsdagen den 10 februari kl. 17:00 – 18:00.

Vad innebär besiktningen?

Hemkomfort kommer att titta på köket, badrum/WC samt sovrum och vardagsrum. Besöket beräknas ta ca 10 min per lägenhet. Syftet är att identifiera och förekomma eventuella avvikelser.

Fredrik
Fredrik Krylborn

Vilka genomför besiktningen?
Besiktningen kommer att utföras av nedanstående personer från Hemkomfort:

Projektansvarig
Fredrik Krylborn, Hemkomfort Svenska Hem & Miljö AB
Kontor: 08-604 97 00 (08:00 – 16:00)
Direkt: 073-595 80 90 (07:00 – 17:00, övrig tid sms)
E-post: fredrik.krylborn@nullhemkomfort.se   

Tim Ceder
Tim Ceder

Projektledare
Tim Ceder, Hemkomfort Svenska Hem & Miljö AB
E-post: tim.ceder@nullhemkomfort.se

Hur kommer vi in i lägenheten?

  • Alternativ 1: Lämna nyckel i nyckeltub senast kl. 06:45 på det datum som besiktning sker i din lägenhet (se ovan).
  • Alternativ 2: Du är hemma under aviserad tid (se ovan).

Covid-19?

Med anledning av Covid-19 ber vi er att hjälpa till med att följa gällande riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. Vid sjukdom vänligen kontakta oss för att diskutera hur vi på ett lämpligt sätt går vidare med besiktning och i steg 2 installationen.

Kom ihåg!

  • Tvätta händerna
  • Hålla avstånd
  • Använd munskydd

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Vad är det för typ av ventilationsarbeten som ska utföras

Alla köksfläktar och motorn bakom byts ut mot nya av modell Tage från Saleryd (https://saleryd.se/tage/) som är placerad i kök ovan spisen, normalt inuti ett skåp med kryddhylla. Spiskåpan byts också ut. En rengöring av kanaler görs från köksfläkt till badrum/WC och även rengöring av spaltventiler Biobe (placerade i fönster) samt injustering av luftflöden. Tidsåtgången för installation och övriga åtgärder är ca 3-5 timmar per lägenhet, lite beroende på storlek och om fattning.

Åtgärder för det markradon som förekommer i vissa lägenheter sätts in efter att ventilationsarbetet är klart, eftersom en ny mätning ska göras då. Boende som har haft en radonmätare placerad i lägenheten kommer att kunna besöka förvaltningskontoret för att se mätvärdet så snart sammanställningen av mätningen är klar.

Hur ser den nya fläkten samt spiskåpan ut?

Föreningen kommer att välja en standardfläkt, som blir en uppgraderad version av den nuvarande. Den monteras i det befintliga skåpet när det är möjligt. Du behåller alltså kryddhyllan som du ev. redan har. Utöver standardfläkten kommer det att finnas ett eller två olika utföranden som du som boende kan välja till extra kostnad:

  • Spisfläkt 70 cm bred, endast i vitt utförande (standardmodell utan kostnad)
  • Spisfläkt 60 cm bred, i vitt eller rostfritt utförande (extra kostnad för rostfritt).

Det kommer att finnas möjlighet att titta på dessa på föreningens förvaltningskontor på Ringvägen 136 inför installationen. Vi återkommer med dagar och tider för det.

Vad gäller om jag har byggt om mitt kök eller har en annan spiskåpa?

I föreningens stadgar/hemsida står det följande: ”du får inte riva en vägg, byta ut fläkten eller påverka ventilation, ventilationsrör eller element utan godkännande”.

7 § Bostadsrättshavaren svarar för sådana åtgärder i lägenheten som har vidtagits av tidigare innehavare av bostadsrätten, såsom reparationer, underhåll och installationer som denne utfört.

9 § Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Väsentlig förändring får dock företas endast efter tillstånd av styrelsen och under förutsättning att förändringen inte är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

I den mån det är möjligt och spiskåpan är av rätt typ (möjlighet till grundflöde och forceringsspjäll) kan eventuellt spiskåpan behållas och kopplas mot den nya köksfläkten. Eventuella merkostnader betalas av medlemmen eller hyresgästen. 

Vad är OVK?

Obligatoriskt ventilationskontroll, OVK, ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3 eller 6 år (återkommande besiktning). Brf Ringen ska utföra OVK-besiktning var 6 år.

Syftet är att kontrollera att ventilationssystemet fungerar som när det installerades.

Varför genomförs ovanstående ventilationsarbete?

För att säkerställa att ventilationen fungerar som den ska i samtliga lägenheter och upprätthåller de krav som finns (OVK).

Effektivare ventilation, genom behovsstyrning. När du lämnar lägenheten för att exempelvis gå till jobbet kan du sänka ventilationen med ett knapptryck för att inte ventilera lägenheten i onödan och behålla värmen i lägenheten under vintertid.

Lägre energiförbrukning, med EC motor minskar fläktens driftskostnad med upp till 50 %, jämfört med en AC-motor.

Fuktstyrning, funktionen säkerställa att huset mår bra och de som bor där undviker allergiska besvär p.g.a. felaktig fukthalt, och inte överstiger det inställda börvärdet under en längre tidsperiod för att undvika bland annat – kondensbildning, mögel, och kvalster.

Tryckstyrning, bibehåller en jämn ventilation även om exempelvis filter i spiskåpa är smutsigt eller frånluftsdon i badrum blir smutsigt genom att fläkten kompenserar och ökar varvtalet. 

Utetemperaturskompenseringen, känner av när det är kallt ute vintertid och varmt inne och då kan man välja att ventilationen går ner för att motverka skorsteneffekten för att spara värmekostnader och undvika att lägenheten över ventileras.

Sommarnattskyla, styrs av temperaturgivare och ställbar tidsintervall, när det är kallare ute än inne, ökar ventilationen i lägenheten för att ge svalka under de kallare timmarna på dygnet d.v.s. kvälls och nattetid på sommaren.

Funktionerna anpassar ventilationen efter årstid för att bibehålla värmen i lägenheten vintertid, och ge svalka sommartid, när det är som varmast.

Uppdaterad: 6 februari, 2022