Ventilationsprojektet

Allt om föreningens ventilationsarbete

Under vintern 2022-2023 pågår enstaka ventilationsåtgärder i vissa lägenheter innan föreningen kan få godkänd OVK, samt en ny radonmätning där värdena har legat för högt. Åtgärder för att hantera ev. radonhalter som fortfarande är för höga väntar efter att mätningen är klar. 

/Styrelsen

 

Vad är det för ventilationsarbeten som har utförts?

Alla köksfläktar och motorn bakom har bytts ut mot nya av modell Tage från Saleryd (https://saleryd.se/tage/) som är placerad i kök ovan spisen, normalt inuti ett skåp med kryddhylla. Spiskåpan har också byts också ut till ny standardmodell eller en modell med extra funktioner till en tilläggskostnad för den boende. En rengöring av kanaler har gjorts från köksfläkt till badrum/WC och även rengöring av spaltventiler Biobe (placerade i fönster) samt injustering av luftflöden.

Åtgärder för det markradon som förekommer i vissa lägenheter sätts in efter att ventilationsarbetet är klart, eftersom en ny mätning ska göras då. Boende som har haft en radonmätare placerad i lägenheten kommer att kunna besöka förvaltningskontoret för att se mätvärdet så snart sammanställningen av mätningen är klar.

Vad gäller om jag har byggt om mitt kök eller har en annan spiskåpa?

I föreningens stadgar/hemsida står det följande: ”du får inte riva en vägg, byta ut fläkten eller påverka ventilation, ventilationsrör eller element utan godkännande”.

7 § Bostadsrättshavaren svarar för sådana åtgärder i lägenheten som har vidtagits av tidigare innehavare av bostadsrätten, såsom reparationer, underhåll och installationer som denne utfört.

9 § Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Väsentlig förändring får dock företas endast efter tillstånd av styrelsen och under förutsättning att förändringen inte är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

I den mån det varit möjligt och spiskåpan varit av rätt typ (möjlighet till grundflöde och forceringsspjäll) har vissa spiskåpor kunnat behållas och kopplas mot den nya köksfläkten. Eventuella merkostnader betalas av medlemmen eller hyresgästen. 

Vad är OVK?

Obligatoriskt ventilationskontroll, OVK, ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3 eller 6 år (återkommande besiktning). Brf Ringen ska utföra OVK-besiktning var 6 år.

Syftet är att kontrollera att ventilationssystemet fungerar som när det installerades.

Uppdaterad: 29 november, 2022