Ventilationsprojektet

OBS! Projektstart gällande ventilationsarbeten och obligatorisk ventilationskontroll (OVK) skjuts upp på grund av förseningar vad gäller kretskort till de nya fläktarna.

Nytt startdatum blir måndagen den 7 juni (vecka 23)

Som vi tidigare informerat kring börjar vi på Ringvägen 72 och arbetar i nummerordning till Ringvägen 104 (Ringvägen 72-74, 84-86, 96-98 och 100-104). Vi hoppas att förseningen inte kommer att orsaka alltför mycket problem för er som boende och vi räknar med att vara klara med etapp 1 (Ringvägen 72-74, 84-86, 96-98 och 100-104) vecka 28. I del fall dialoger förts kring renoveringar m.m. där ovanstående kan ha en påverkan kommer vi på Hemkomfort att kontakta er direkt för att lösa detta på bästa sätt.

Besiktning

Hemkomfort Svenska Hem & Miljö AB har fått i uppdrag av Brf Ringen i Västerhaninge att utföra ventilationsarbeten samt obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i denna fastighet. Inför detta kommer en besiktning att samtliga lägenheter att utföras i syfte att identifiera och förekomma eventuella avvikelser.

Besiktningen har hittills utförts enligt nedan:

Tisdag den 27 april kl. 07:00 – 12:00                            Ringvägen 72-74, Ringvägen 84-86
Onsdag den 28 april kl. 07:00 – 13:00                          Ringvägen 96-98, Ringvägen 100-104

Vi kommer att avisera i port samt i varje lägenhet när det är dags för besiktning respektive installation. Information kommer att uppdateras när besiktning utförts.

Vad innebär besiktningen?

Vi kommer att titta på köket, badrum/WC samt sovrum och vardagsrum. Besöket beräknas ta ca 10 min per lägenhet. Syftet är att identifiera och förekomma eventuella avvikelser.

Fredrik
Fredrik Krylborn

Vilka genomför besiktningen?
Besiktningen kommer att utföras av nedanstående personer från Hemkomfort:

Projektansvarig
Fredrik Krylborn, Hemkomfort Svenska Hem & Miljö AB
Kontor: 08-604 97 00 (08:00 – 16:00)
Direkt: 073-595 80 90 (07:00 – 17:00, övrig tid sms)
E-post: fredrik.krylborn@nullhemkomfort.se   

Tim Ceder
Tim Ceder

Projektledare
Tim Ceder, Hemkomfort Svenska Hem & Miljö AB
E-post: tim.ceder@nullhemkomfort.se

Hur kommer vi in i lägenheten?

  • Alternativ 1: Lämna nyckel i nyckeltub senast kl. 06:45 på det datum som besiktning sker i din lägenhet (se ovan).
  • Alternativ 2: Du är hemma under aviserad tid (se ovan).

Covid-19?

Med anledning av Covid-19 ber vi er att hjälpa till med att följa gällande riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. Vid sjukdom vänligen kontakta oss för att diskutera hur vi på ett lämpligt sätt går vidare med besiktning och i steg 2 installationen.

Kom ihåg!

  • Tvätta händerna
  • Hålla avstånd
  • Använd munskydd

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Vad är det för typ av ventilationsarbeten som ska utföras

Vi kommer att byta ut befintlig kryddhyllefläkt mot nya av modell Tage från Saleryd (https://saleryd.se/tage/) som är placerad i kök ovan spisen, vi kommer även att byta ut befintlig spiskåpa. Rengöring av kanaler från kryddhyllefläkt till badrum/WC, rengöring av spaltventiler Biobe (placerade i fönster) samt injustering av luftflöden.

Vad är OVK?

OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3 eller 6 år (återkommande besiktning). Brf Ringen ska utföra OVK-besiktning var 6 år.

Syftet är att kontrollera att ventilationssystemet fungerar som när det installerades.

Vad gäller om jag har byggt om mitt kök eller redan har en annan spiskåpa?

I föreningens stadgar/hemsida står det följande: ”du får inte riva en vägg, byta ut fläkten eller påverka ventilation, ventilationsrör eller element utan godkännande”.

7 § Bostadsrättshavaren svarar för sådana åtgärder i lägenheten som har vidtagits av tidigare innehavare av bostadsrätten, såsom reparationer, underhåll och installationer som denne utfört.

9 § Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Väsentlig förändring får dock företas endast efter tillstånd av styrelsen och under förutsättning att förändringen inte är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

I den mån det är möjligt och spiskåpa är av rätt typ (möjlighet till grundflöde och forceringsspjäll) kan eventuellt spiskåpa behållas och kopplas mot den nya kryddhyllefläkten.

Hur ser den nya kryddhyllefläkten samt spiskåpan ut?

Föreningen kommer att välja en standardfläkt och utöver det kommer det att finnas  ett eller två olika utföranden som du som boende kan välja – merkostnaden debiteras dig som ägare av bostadsrätten/brukare av hyresrätten.

Det kommer att finnas möjlighet att titta på dessa i föreningens lokal på Ringvägen 136 inför installationen.

Varför genomförs ovanstående ventilationsarbete?

För att säkerställa att ventilationen fungerar som den ska i samtliga lägenheter och upprätthåller de krav som finns (OVK).

Effektivare ventilation, genom behovsstyrning. När du lämnar lägenheten för att exempelvis gå till jobbet kan du sänka ventilationen med ett knapptryck för att inte ventilera lägenheten i onödan och behålla värmen i lägenheten under vintertid.

Lägre energiförbrukning, med EC motor minskar fläktens driftskostnad med upp till 50 %, jämfört med en AC-motor.

Fuktstyrning, funktionen säkerställa att huset mår bra och de som bor där undviker allergiska besvär p.g.a. felaktig fukthalt, och inte överstiger det inställda börvärdet under en längre tidsperiod för att undvika bland annat – kondensbildning, mögel, och kvalster.

Tryckstyrning, bibehåller en jämn ventilation även om exempelvis filter i spiskåpa är smutsigt eller frånluftsdon i badrum blir smutsigt genom att fläkten kompenserar och ökar varvtalet. 

Utetemperaturskompenseringen, känner av när det är kallt ute vintertid och varmt inne och då kan man välja att ventilationen går ner för att motverka skorsteneffekten för att spara värmekostnader och undvika att lägenheten över ventileras.

Sommarnattskyla, styrs av temperaturgivare och ställbar tidsintervall, när det är kallare ute än inne, ökar ventilationen i lägenheten för att ge svalka under de kallare timmarna på dygnet d.v.s. kvälls och nattetid på sommaren.

Funktionerna anpassar ventilationen efter årstid för att bibehålla värmen i lägenheten vintertid, och ge svalka sommartid, när det är som varmast.

Uppdaterad: 7 maj, 2021