Stamspolning i alla hus

Det kommer att ske en stamspolning av alla våra avloppsrör under hösten/vintern, eftersom fastighetsförvaltaren har fått in många anmälningar om bubblande ljud i lägenheternas köksavlopp.

Om du som boende blir direkt berörd av detta på något sätt kommer anslag att sättas upp i trapphusen när det börjar bli dags, men ev. kan arbetet utföras utan att det påverkar resp. lägenhetsinnehavare.