Styrelsemötet 23/10

På styrelsemötet den 23 oktober gick vi främst igenom löpande fastighetsfrågor och status på pågående projekt som ventilationen osv. Dagen före styrelsemötet var vi på studiebesök till en bostadsrättsförening i Gubbängen för att titta närmare på en ventilationslösning som utnyttjar de gamla sopnedkasten som ventilationsrör. Vi inväntar fler offerter innan beslut tas. Vi kommer att bjuda in till ett informationsmöte innan något större projekt kring detta sätter igång.

Övriga frågor och beslut som togs upp var:

Nya husnummer/-skyltar
Gatu- och nummerskyltarna som sitter på husen ska bytas framöver, eftersom de börjar bli blekta och otydliga på en del ställen. Då byts samtidigt skyltarna vid varje port så att det blir enhetligt.

Märkning av tvättstugor
Tvättstugorna ska märkas upp med skyltar på dörrarna i trapphusen, och där det behövs, på dörrarna i källargången. Vi har också börjat sätta upp trivselregler i tvättstugorna nu. I port 94 är det klart, och arbetet med övriga tvättstugor fortsätter under hösten.

Förbud mot nedskräpning
På tal om skyltar så planerar vi att sätta upp sådana på kortsidorna av våra sophus, eftersom vi har haft stora problem med dumpning av skräp på flera ställen. Säg gärna till om du upptäcker att någon har lämnat sopor där och om du har information som gör att vi kan agera. Gör en anmälan till fastighetsförvaltaren i så fall. Du kommer självklart att få vara anonym. Vi lämnar inte ut ditt namn.

Nästa styrelsemöte blir den 20 november.

Hus- och portnummer ska bytas ut framöver.