Styrelsens sista möte för året

På vårt sista styrelsemöte för året gick vi som vanligt igenom vår förvaltare Nabos rapport om pågående projekt, behov av åtgärder samt fattade olika slags beslut om ekonomi samt fastighets- och medlemsfrågor.

Här är det som vi kan dela med oss av, och som kan vara viktigt eller intressant för dig som medlem eller hyresgäst att känna till:

 • Stamspolningen
  Företaget GG Högtryck, som spolade avloppsrören i november, kom inte in i alla lägenheter, vilket vi tyvärr alltid har problem med. Förutom att just de lägenheterna inte kan spolas kan man inte heller spola lägenheten under. Hela avloppsystemet måste ju rensas, uppifrån och ned.
  Som ni förstår betyder det här att GG Högtryck måste komma tillbaka. Onödiga återbesök kommer enskilda medlemmar och hyresgäster att behöva stå för. Om GG Högtryck inte kommer in vid nästa försök heller blir vi, eller snarare vår förvaltare Nabo, tvungna att ta hjälp av Kronofogden. Stamspolning behöver göras med jämna mellanrum, men om vissa lägenheter aldrig blir spolade är det som att kasta pengarna i sjön. Istället kostar det mer, för varken jour-rörmokare eller Kronofogden arbetar gratis…
 • Balkongspolningen
  Även vid balkongspolningen har vi haft problem att få arbetet utfört överallt. Företaget Klottrets Fiende No 1 har inte kunnat spola rent från mossa på balkonger där möbler och golvplattor m.m. lämnats kvar. Eftersom föreningen är underhållsansvarig för balkongerna så kan det bli tal om att med hjälp av Kronofogden komma in och rensa på balkongen så att den kan spolas. Då måste även balkongerna under spolas igen. Nabo håller förstås i detta, och en ny balkongspolning kommer att göras tidigt i vår.
  Vi vill också nämna att golv i form av trätrall, plastmattor osv. inte är tillåtet att ha på betonggolvet, eftersom det då lättare bildas ny mossa som binder fukt, som försvagar betongen.
 • Ny cirkulationspump till undercentral
  En ny cirkulationspump till den ena undercentralen som ligger på Ringvägen 82 har installerats. Förutom att bättre kunna pumpa ut värme i våra element får vi också mycket tystare element. För några veckor eller någon månad sedan byttes även värmepumpen i undercentralen på Ringvägen 120.
  Som vi redan har meddelat kommer en värmeinjustering att göras någon gång senare i vår/sommar. Upphandling pågår, och vi behöver slutföra ventilationsarbetet i alla hus också.
 • Äntligen: Målning av trapphusen startar efter jul
  Målarfirman Gusten Persson Måleri tillsammans med Broms Dekor kommer att börja arbetet med ommålning av alla våra trapphus direkt efter jul- och trettonhelgen. Läs mer i nyhetsbrevet som delas ut i nästa vecka.

  Efter målningen kommer nya trappregister att sättas upp, och även en så kallad anslagslist, där både boende, styrelsen och förvaltaren m.fl. kan sätta upp viktig information. Så slipper vi lappar på dörrglaset.
 • Telefonen till förvaltningskontoret ur funktion
  Av någon anledning har abonnemangen upphört att fungera och fakturorna för mobiltelefonen på vårt förvaltningskontor har slutat att skickas ut. Vår förvaltare Nabo har fått i uppdrag att teckna ett nytt avtal, och vi meddelar så snart vi har ett nytt nummer till kontoret. Det betyder att man får gå dit personligen om man behöver personlig hjälp. Men det går precis som vanligt att kontakta Nabo Felanmälan samt Nabo Avgift och hyra via Nabos egna telefonnummer och e-postadresser, samt kontaktformulär på hemsidan osv. Läs mer här.
 • Fler papperskorgar till gårdarna
  Vissa gårdar har bara en papperskorg, och det tycker vi är för lite. Fler är beställda, och de kommer att sättas upp på fyra gårdar mellan Ringvägen 106-142 där det alltså saknas. En utomhusaskkopp monteras också på papperskorgen.
 • Fler p-platser på gång
  Vi har beslutat att ta bort några besöksparkeringsplatser för att göra om dem till vanliga p-platser att hyra. Visst är det bra med besöksparkering, men de används oftast som boendeparkering av folk som bor i andra föreningar än vår egen. Det är ju lite trist för oss.
  Förvaltaren Nabo har hand om parkeringskön, men vi i styrelsen har kunnat se att den har blivit väldigt kort, liksom även väntetiden. Beroende på hur utflyttningstakten ser ut i resp. område/gård så är det mellan 0 och 8 månaders väntetid, för en första parkeringsplats. En viss kötid tycker vi är rimligt ändå.

Vårt nästa styrelsemöte blir den 11 januari 2022.

God jul och gott nytt år!

Styrelsen i din förening

Glöm inte att släcka ljusen när du inte är i samma rum som dem…