Styrelsen informerar

Efter vårt styrelsemöte den 16 november kan vi dela med oss av följande aktuella frågor och projekt:

 • Ventilationsprojektet
  Hemkomfort, som arbetar med ventilationen i vår förening, har haft problem med leveransen av köksfläktar, och arbetet har därför blivit försenat i de sista husen på Ringvägen 112-142. Nu har Hemkomfort äntligen fått in fler fläktar, och arbetet kan fortsätta. Vi återkommer med besked om när och var du som väntar på ett byte kan komma och titta på de olika fläktarna som du kan välja bland.
  Vår fastighetsförvaltare Nabo och Hemkomfort håller på att ta fram en enklare användarmanual för fläkten och fuktmätaren, så att det ska bli lättare att ställa in dem efter behov.
 • Värmeproblemen
  Det är flera boende som har hört av sig till Nabo om värmeproblem i lägenheten. Problemen beror främst på att vi är inne i en mellanperiod vad gäller utomhustemperaturen. Värmesäsongen är inte riktigt igång ännu, och systemet hänger inte med. Hör av dig direkt till Nabo om du har problem med helt kalla element, så kan de undersöka vad som ev. kan göras.
  Vi har även bett Nabo att ge oss offerter för en värmeinjustering i vår, som förhoppningsvis kommer att göra stor skillnad i enskilda lägenheter. Som vi har skrivit om tidigare kommer en energikonsult att se över vilka åtgärder som kan göras på både kort och lång sikt för att spara och återvinna energi.
 • Märkning och bortforsling av cyklar
  Nabo kommer att hålla i en märkning av cyklar och barnvagnar både ute och inne för att vi ska kunna rensa bort dem som har lämnats kvar av folk som flyttat. Tyvärr får vi inte bara kasta dem. De måste behållas i ca tre månader i fall någon i efterhand hör av sig och vill få tillbaka sin cykel/barnvagn. Det kommer mer information från Nabo om vad du som boende behöver göra.
  OBS! Vi vill påminna om att man inte får ställa cyklar och barnvagnar i trapphuset. Det har med säkerheten och framkomligheten att göra.
 • Inventering av förråd och tomma ytor
  Styrelsen bad förra förvaltaren Delagott att inventera och märka om lägenhetsförråden. Tyvärr missade de många förråd som inte blev märkta med ny skylt. Nu har vi i styrelsen själva gått runt och kontrollerat vilka utrymmen som finns, vilka förråd som är märkta och inte. Vid nästa styrelsemöte tar vi upp med Nabo hur vi går vidare med att göra klart detta, och om vi kan ställa i ordning fler extra förråd att hyra ut.
 • Balkongtvätten
  Spolningen av balkongräcken och betongplattor har tagit längre tid än beräknat eftersom det var väldigt mycket mossa på flera balkonger. En del boende hade inte heller plockat undan tillräckligt för att Klottrets Fiende No 1 skulle kunna spola med högtrycksspruta. Tvättningen fortsätter därför under vecka 47 i de sista husen på Ringvägen 72-82.
  De som har hört av sig till vår förvaltare Nabo med ev. klagomål på arbetet har kunnat få återbesök av Klottrets Fiende.
  Tänk på att golvplattor bidrar till att ny mossa lättare bildas, och undvik helst att lägga sådana plattor på balkongen. Om du ändå gör det måste du räkna med att själv skrubba bort mossa vare år.

Vårt nästa styrelsemöte blir den 14 december. Om du har frågor om pågående arbeten i föreningen, vill göra felanmälningar eller har klagomål på något arbete, vänd dig direkt till föreningens förvaltare Nabo. Vi medlemmar som sitter i föreningens styrelse kan inte ta hand om enskilda frågor från alla som bor i föreningen.

/Styrelsen