Styrelsens månadsbrev mars

Från föreningens styrelsemöte den 21 mars kan vi i styrelsen nämna följande:

 • Årsstämma 16 maj
  Vi har ju redan meddelat datumet för stämman som alltså är tisdag den 16 maj kl. 19.00. Motionstiden har gått ut, och nu börjar styrelsens arbete med att bland annat besvara motioner och lämna våra kommentarer inför röstningen på stämman. Kallelsen ska vara utdelad till alla medlemmar senast den 2 maj.

  Vi brukar informera nya medlemmar om vikten av att åtminstone läsa stämmokallelsen och alla bilagor, även om man inte kan delta vid själva mötet. Kanske känner man så starkt i en fråga att man vill be en granne att vara ombud vid stämman och rösta? Missa sedan inte heller själva stämmoprotokollet på hemsidan, som enligt lag ska finnas tillgängligt senast tre veckor efter stämman, så att du ser vad vi medlemmar gemensamt faktiskt beslutade.

  Vi sätter upp anslag i trapphusen någon vecka före stämman med närmare information, samt här på hemsidan.

 • Ventilationen
  Ventilationsarbetet är i princip är klart, förutom enstaka lägenheten där förvaltaren/föreningen har stött på problem med felaktiga installationer som medlemmar har gjort. I de lägenheter som visat förhöjda radonvärden pågår arbetet med mätning och utvärdering om det nya systemet i sig kan sänka nivåerna. Om det behövs kommer så kallade radonsugar att installeras i vissa trapphus. De flesta av oss berörs ju inte av detta.

  TIPS: Viktigt att tänka på är att inte stänga  spaltventilerna i fönstren, och framförallt inte tejpa igen dem, speciellt om du har förhöjt radon. Om du tycker att det drar mycket eller är kallt vissa dagar, dra ned styrkan på ventilationen en stund i stället genom att trycka på borta-läge. Det går bra att göra under några timmar eller en dag då och då. Om du röker i lägenheten, sätt gärna på extra ventilation en stund, så minskar det risken för läckage ut i trapphuset. Se bild här nedan.

Om du har frågor så gäller som vanligt att du ska kontakta vår förvaltare Nabo, inte oss i styrelsen. Förvaltaren ska inte bara ge service åt boende i föreningen, utan även avlasta oss medlemmar som sitter i styrelsen, så att styrelsearbetet inte blir för tungt.

Nästa styrelsemöte blir den 18 april.

/Styrelsen