Styrelsens månadsbrev februari

Vårt senaste styrelsemöte hölls den 14 februari. Från själva mötet har vi inget av allmänt intresse som vi kan dela med oss av denna gång. De beslut  som togs och diskussioner som fördes rörde antingen enskilda personer eller interna ärenden, och kan därför inte delas med någon utanför styrelsen eller förvaltaren.

Påminnelse: Årsstämma 16/5 och motionsstopp 28/2
Vi passar på att nämna årsstämman igen, och vad som gäller då. Själva mötet blir den 16 maj, och om du som är medlem i föreningen vill lämna motioner (förslag) om sådant som du tycker föreningen borde satsa på måste vi ha detta senaste den 28 februari. Du kan antingen skicka ett mail till styrelsen@nullbrfringen.se eller lämna ett förslag i brevinkastet till vårt förvaltningskontor på Ringvägen 136.

/Styrelsen