Styrelsens månadsbrev januari

Den 17 januari hade styrelsen i föreningen det första styrelsemötet för året. Det som är aktuellt och av allmänt intresse just nu är:

 • Årsstämma 16 maj
  Datumet för stämman är klart, och det blir tisdag den 16 maj kl. 19.00. Om du har förslag, sk motioner, på vad föreningen borde göra eller satsa på ska förslagen vara inlämnade till oss i styrelsen senast den 28 februari. Vi har alltså förlängt motionstiden, som enligt stadgarna är fram till 1 februari.
  Tänk på att ditt förslag/motion ska kunna gå att förstå och framförallt rösta ja eller nej på. I övrigt ställer vi inga speciella krav på hur man skriver dem.
 • Värmeinjusteringens sista fas
  Driftex, som ska justera in radiatorventilerna och även montera termostaterna kommer att dela ut information under vecka 4-6, och sedan börjar arbetet under  vecka 5-7.

  Vilka berörs av detta?

  Alla som bor i en lägenhet i föreningen berörs och behöver se till att Driftex kommer in i lägenheter. Om du har garage med radiatorer eller en ventil till värmestammen måste du släppa in Driftex där också. Injusteringen görs även i allmänna utrymmen  som har radiatorer eller en ventil till värmestammen.

  Vad händer om jag inte  öppnar för personal från Driftex?
  Föreningen har en underhållsskyldighet, och du som boende är därför skyldig  att släppa in personal som ska utföra underhållsarbeten åt föreningen. Om man inte öppnar efter det andra försöket eller återbesöket så kan det att leda till att föreningen måste gå in med kronofogdens hjälp. Det blir väldigt dyrt för föreningen. Som är medlem är man med och betalar för sådana onödiga kostnader, vare sig man vill eller inte. Bättre då att försöka undvika att vi får sådana problem. Alla vill väl ändå ha fungerande värme och element.

 • Öppet hus i föreningen 5 februari
  Som vi nämnt tidigare håller vi öppet hus på föreningens förvaltningskontor, och det blir söndag den 5 februari kl. 13.00-16.00. Kom och fika, träffa grannar och oss medlemmar/grannar som sitter i styrelsen och i valberedningen. Vi sätter upp anslag i alla trapphus veckan före, så att du inte missar det. Välkommen!

Vi påminner gärna om att det är till förvaltaren Nabo som du ska höra av dig med fastighetsfrågor som värmeinjusteringen, felanmälan, problem med störande grannar, frågor om nycklar, månadsavgiften osv. Det finns kontaktuppgifter till förvaltaren i alla trapphus och här på föreningens hemsida.

Vårt nästa styrelsemöte blir den 14 februari.

/Styrelsen