Sommar- & stämmoinformation

Här kan du som inte kunde vara med på årsstämman ta del av bl.a. olika stämmobeslut, innan stämmoprotokollet är klart och läggs ut på hemsidan.

  • Stämman genomförd digitalt 

Föreningen har haft sin första digitala årsstämma någonsin. Det gick riktigt bra, och appen Percap som användes för röstning var enkel och smidig. De som deltog var både unga och äldre, nyinflyttade medlemmar och medlemmar som bott här länge. Väldigt kul, tycker vi i styrelsen. Det gick bra att ställa frågor både skriftligt och muntligt, och vi svarade så gott vi kunde.

Förutom de vanliga besluten som att välja styrelse, valberedning, godkänna årsredovisningen m.m. fattade vi beslut om en långsiktig plan för utvecklingen av våra gårdar. Det innebär att vi nu gemensamt har bestämt vad som ska planteras och var det ska planteras någonstans, vilka sittmöbler som ska finnas och hur uteplatserna ska se ut när de görs om. Med lite tur kanske vi kan börja i någon omfattning med mindre åtgärder till hösten eller våren.

Det är styrelsens ansvar att hålla i utvecklingen av gårdarna, men vi tar så klart hjälp av förvaltaren, trädgårdsanläggare osv. Tänk på att det inte tillåtet att plantera något på egen hand eller att lämna kvar möbler osv. över natten. Det gör att det blir svårt att sköta gårdarna på ett bra sätt och det kostar föreningen extra pengar att ta bort växter och saker som inte ska vara där. Om du har privata saker på gården behöver du därför ta in det varje kväll, annars kommer det att tas bort och slängas.

Fler stämmobeslut
Andra beslut som togs var att märka upp sophusen bättre så att boende inte kastar fel saker där. Vi bestämde även att styrelsen nästa år ska presentera ett skarpt förslag på balkongtak på de översta balkongerna, med en kostnadskalkyl och konkreta idéer på utförandet. Då blir det lättare för medlemmarna att fatta beslut om det på stämman.
Alla beslut finns att läsa i stämmoprotokollet om några veckor, och läggs upp på hemsidan då.

Vid stämman valdes en ny medlem in i styrelsen, Carolin Hellund. Valberedningen fick också en ny medlem, William Simu, som tillsammans med Lars Norberg ser till att det överhuvudtaget finns en styrelse i vår förening. Utan styrelse, ingen förening faktiskt. Det går bra att skriva till dem på valberedningen@nullbrfringen.se om man har frågor eller funderingar om styrelsen och styrelsearbetet.

  • Ventilationsarbetet snart klart på Ringvägen 72-104

Hemkomfort har kommit väldigt långt i etapp 1 av ventilationsarbetet och installationen av de nya fläktarna. Endast ett fåtal av lägenheterna på Ringvägen 72-74, 84-86 och 96-104 kvarstår, och arbetet i port 76-82 samt 88-94 sätter igång i augusti-september. Läs mer här på hemsidan under fliken Projekt.

  • Problemen med porttelefonerna närmare en lösning

Styrelsen har haft ett möte med förvaltaren Nabo och med LTP Säkerhetsteknik, som sköter driften och reparationerna av porttelefonerna. Nu ska ny utrustning (sk ATA-boxar) testas i ett-två hus, för att se om det löser problemen. Men den senaste tiden har flera av porttelefonerna faktiskt fungerat som de ska. Testa att ringa upp dig själv och trycka fem för att öppna porten, och kontrollera gärna att det är rätt nummer som är inlagt också. Hör av dig till Nabo om det i så fall.

  • Våra olika lägenhetsnummer

Du vet säkert redan om att våra lägenheter har två olika lägenhetsnummer. Ett är föreningens sexsiffriga nummer som börjar med fem och innehåller ditt portnummer, ex. 507223. Det lägenhetsnumret använder du vid t.ex. felanmälan, ansökan om tvättbokning på hemsidan osv. Numret ska och bör sitta på dörrkarmen till din lägenhetsdörr. Ta inte bort det är du snäll.
Det andra lägenhetsnumret är det sk. LMV-numret (lantmäteriverkets nummer) som har fyra siffror, ex. 1101. Sedan förra året läggs LMV-numret till på namnskylten som sätts upp i trapphusets entré när en ny medlem flyttar in. Numret är en del av din adress, och är det nummer man ska ange vid adressändring. På sikt ska alla namnskyltar i trapphusentréerna få både namn och LMV-nummer. Om du undrar vad du har för LMV-nummer så kan du höra av dig till vår förvaltare Nabo och fråga.

  • Farthinder mot fartdårar

Många boende har hört av sig om hastigheten som bilarna håller när de kör på parkeringen och inne på gården. Bildrullarna kan vara både boende, besökare och företag som levererar varor. Man får inte köra snabbare än gångfart på områden som inte är vägar. Det innebär en hastighet på ca 7 km i timmen  och mycket snabbare än så kan ingen normal människa gå. Hastighetsbegränsningen är inte påhittad av föreningen, utan en verklig trafikregel. Man ska så klart anpassa hastigheten till rådande förhållanden och till området och kunna bromsa i tid och undvika allvarliga olyckor.
Styrelsen såg nyligen med egna ögon hur en bärgningsbil dundrade in på en gård, vände och körde lika snabbt därifrån. Om ett barn hade sprungit ut från ett garage precis då hade det kunnat sluta mycket illa.
Redan förra året beslutade styrelsen att farthinder skulle köpas in, och nu har de första levererats och monterats på innergårdarna vid Ringvägen 106-110, 112-118 och 120-126. På parkeringarna blir farthindren dubbelt så långa för att man inte ska kunna slinka förbi alltför lätt.
Du som bor i föreningen kan påverka säkerheten genom att själv hålla låg hastighet och informera dina gäster och de som levererar varor hit att hålla låg hastighet de med.

  • Målningen av parkeringsplatserna delvis kompletterad

Parkeringsplatserna som inte blev målade första eller ens andra gången när företaget RoadLine utförde arbetet måste naturligtvis åtgärdas, igen. I vissa fall blir boende skyldiga att betala för de extra kostnader som uppstår för föreningen, men i några fall hade tyvärr förvaltaren missat att meddelat i förväg att man skulle flytta bilen. Ingen av oss är ju tankeläsare…

  • Din e-post + Nabos system = jättebra

Nabo behöver ibland kunna nå oss när de har frågor om en felanmälan eller inbetalning som man kanske har gjort, eller vid andra frågor. Gå gärna in i Nabos kundportal på https://nabo.se/kundportal, logga in med bank-ID och lägg in din e-post och ev. telefonnummer så att de snabbt kan hitta det när det behövs. Dessutom kan alla som har sin e-post inlagd i systemet också ta emot mail från oss i styrelsen, t.ex. om stämman, viktiga arbeten som kommer att göras osv. Det är ett väldigt bra komplement till övriga kanaler som hemsida, Facebook och nyhetsbrev.
Bilden nedan visar hur du hittar till inställningarna för kontaktuppgifter. Glöm inte att spara också. 😉