Komplett årsredovisning med revisionsberättelse

Nu finns en komplett och av revisorn signerad årsredovisning med revisionsberättelse att läsa här på hemsidan. Du kan också hämta ett exemplar på förvaltningskontoret under öppettiderna på tisdag och torsdag. Den här delen behövde inte finnas med i kallelsen enligt bl.a. revisorn själv, utan hållas tillgänglig för medlemmarna före stämman. Glöm nu inte att lämna in din röst senast den 24 augusti.

Se www.brfringen.se/foreningen för länk till årsredovisningen.