Information från styrelsemötet 17/8

På styrelsemötet den 17 augusti.

  • En trädöversyn har gjorts på området, och nu väntar en trädfällning på några få ställen. En starkt lutande tall nära Ringvägen ska tas ned, och vissa träd ska beskäras pga tunga grenar eller dubbla stammar.
  • Styrelsen har för avsikt att inom kort teckna ett nytt avtal för bredband till mycket lägre pris, men vi väntar med närmare besked tills allt är klart.
  • Den så kallade ”blåljuskoden”, som vi skrivit om tidigare och som innebär att utryckningspersonal kan komma in i porten vid akut larm, är på gång. Det enda som saknas nu är de dekaler som behöver sättas upp i portarna. Tydligen har leveransen blivit försenad. Styrelsen vill tacka Anna-Karin som tipsade om blåljuskoden!
  • Firman som levererade våra nya entrédörrar kommer denna vecka att se över dem och bl.a. byta de trasiga dörrstopparna. Men tänk på att inte lämna dörrarna uppställda annat än kortare stunder när du lastar i och ur något, och att alltid ha uppsikt över entrén – för din och dina grannars trygghet. Om du ser en uppställd och obevakad dörr, stäng den gärna då.