Från styrelsemötet 10/3

Här är en sammanfattning av några av de frågor som styrelsen tog upp på styrelsemötet den 10 mars:

  • Styrelsen och förvaltaren går tillsammans igenom våra gårdar för att se var asfalten behöver lagas. Vi tittar också på nya utomhuslampor vid husgavlarna på Ringvägen 82 och 94 som vi skrivit om tidigare. Vi kompletterar även med belysning på fasaden på insidan av Ringvägen 72 och 86.
  • Fasadlagningar har gjorts och ser väldigt bra ut, och längre fram kan fler lagningar bli aktuella. Däremot stämmer inte den nya färgen överens med gamla husfärgen. Förvaltaren ser till att det målas om.
  • Offerter för målning av våra parkeringsplatser tas fram till nästa styrelsemöte.
  • En ny fasadskylt till Ringvägen 136 med föreningens logga är på gång. Det blir en ny typ som sätts upp med annan infästning. Den kompletteras med en mindre skylt vid entrén till förvaltningskontoret.
  • Introduktionen för nyinflyttade fortsätter, eftersom det ger bättre förutsättningar för trivsel, ordning och god grannsämja. Under våren har vi även olika informationskampanjer för att lyfta kunskapen hos alla om vilka regler som gäller samt vilka rättigheter och skyldigheter vi som boende har.

Nästa styrelsemöte hålls den 21 april.