Är du frisk och kan hjälpa andra?

Är du frisk och fri från symptom på förkylning eller influensa? Hjälp då gärna dem som är extra utsatta för Corona-viruset och andra virus, t.ex. genom att handla mat. Knacka på hos grannar som du kanske är lite bekant med redan, och fråga om de behöver hjälp, eller lägg en lapp i brev-inkastet med ditt namn och telefon-nummer så att de kan ringa dig om de vill ha hjälp.

Tack för att du bryr dig om dina grannar!