Vill du hjälpa föreningen lite?

Om du vill hjälpa föreningen lite kan du till exempel ta ned de anslag, alltså lappar, som sätts upp i ditt trapphus när de har blivit inaktuella. Nu senast sattes anslag upp i alla portar om stamspolningen som gjordes vecka 7-8. Ta gärna ned det när du går genom porten nästa gång, eftersom arbetet är klart nu.

Anslag som inte har något speciellt slutdatum ska helst bara sitta uppe i ca 2 veckor. Om de sitter uppe längre än så känns till slut nyheten inte ny längre, och kan till slut upplevas som skräp.

Tack för att du vill hjälpa till!