Vi byter fastighetsförvaltare 1 juli

Föreningen byter förvaltaren igen, och det blir från och med 1 juli. Vi har inte kunnat komma överens om det fortsatta samarbetet med nuvarande förvaltaren Nabo, och hur det skulle stämma bättre överens med våra önskemål om service, utförande och leveranser. Därför går vi skilda vägar.

Från och med 1 juli blir det istället SBC som sköter om allt löpande arbete med föreningens ekonomi, juridiska frågor, medlemsfrågor, olika projekt och så klart fastighetsskötsel.  Det innebär att det blir nya kontaktvägar för frågor om regler, parkering, ansökan om andrahandsuthyrning, felanmälan osv. och givetvis även nya konton för inbetalning av månadsavgiften eller hyran. Däremot kommer vi att känna igen oss i SBC:s system och kundportal, eftersom det bygger på samma lösning som Nabo har. Det underlättar också inför överflyttning av all data och uppgifter.

SBC kommer snarast att påbörja arbetet med att ta över den ekonomiska delen, som är ganska arbetskrävande. Den fastighetstekniska delen är enklare, och meningen är så klart att SBC tar över alla pågående ärenden i föreningen, både stora projekt och enskilda frågor och felanmälningar. SBC går parallellt med Nabo en tid för sätta sig in i fastighetsfrågorna. Givetvis kommer även vi i styrelsen att vara delaktiga i övergången, t.ex. i olika uppstarts- och avstämningsmöten.

Det är tråkigt att föreningen bara efter två år byter förvaltare igen. Vi i styrelsen tror ändå att det är värt det, och att SBC kan ge både medlemmar, hyresgäster och oss styrelsen den service och det stöd som vi behöver.

Det kommer mer detaljerad information till alla boende i brevinkastet lite längre fram, ny kontaktinformation sätts upp i trapphusens entrétavlor och hemsidan uppdateras också med de nya kontaktvägarna och olika länkar.

Besök gärna SBC:s hemsida, www.sbc.se om du är nyfiken på dem.

/Styrelsen