Styrelsens månadsbrev maj

Den nyvalda styrelsen hade sitt första ordinarie sammanträde den 23 maj. Från det mötet kan vi informera om följande aktuella händelser och projekt:

 • Nya styrelsemedlemmar & aktuella stämmobeslut
  Vi börjar med att hälsa  medlemmarna Lisa Jansson och Omar M’rabet välkomna som nya styrelsemedlemmar. Lisa är invald som ordinarie styrelseledamot, med ansvar för våra protokoll m.m, och Omar som suppleant, alltså som reserv.

Vid stämman valdes även medlemmen Lylia Tseljadinova att ingå i valberedningen, som tillsammans med Ellen Simmerlein har ansvar för att föreslå styrelse till stämman.

Vid stämman godkändes bl.a. förslag om ny skyltning på området, och att gå vidare med att utreda möjligheterna till laddstolpar eller laddstationer. Håll utkik på hemsidan efter stämmoprotokollet som läggs ut så snart det är justerat och klart.

 • Ingen containerdag i vår…
  Vi brukar ju ta hem containrar till föreningen, så att boende kan slänga grovsopor på rätt ställe. Just denna vår blir det dessvärre ingen sådan containerdag. Vi i styrelsen har haft mycket med med stämman, och nu pågår förarbetet inför bytet av fastighetsförvaltare för fullt, som upptar vår tid. Vi hoppas kunna ordna en containerdag relativt tidigt i höst istället.
 • Gårdsrenoveringen på Ringvägen 106-110
  Nu har vår markförvaltare Etni verkligen kommit en bit på väg med gårdsrenoveringen på Ringvägen 106-110. Det som är kvar nu är att färdigställa själva uteplatsen/grillplatsen, lägga plattor vid entréer, cykelparkering och runt gångar och inte minst planteringen.
  På den nyrenoverade gården på Ringvägen 72-82 planterades de sista klätterväxterna i tisdags, och enstaka växter som inte har klarat vintern kommer att bytas ut. Vi har också bett bett om en offert för asfaltering.
 • Inför bytet av förvaltare 1 juli
  Vi har haft ett avstämningsmöte med nya förvaltaren SBC. De berättade bl.a. att de skickar ut nya betalningsavier för månadsavgiften/hyran i början av juni via vanlig

  SBC ny förvaltare från 1 juli.

  post. I utskicket kommer även ett informationsbrev från SBC att finnas med. SBC kunde också meddela att förarbetet med att ta över förvaltningen av föreningen så här långt har gått smidigt. Lite längre fram ska vi i styrelsen ha uppstartsmöte med den personal som faktiskt ska ta hand om oss som bor här,  så att vi snabbt får bra rutiner på plats.
  En fördel som vi ser redan nu med SBC är att kontaktvägarna till dem är samlade på ett ställe, oavsett fråga. Om du går till SBC Kontakt/boende så hittar du längre ned på sidan både en meddelandefunktion för olika frågor och en för felanmälan samt telefonnummer och telefontid (ända fram till 21.00!).

 • Kryddträdgården vårstädas
  Etni har fått i uppdrag att förnya vår kryddträdgård vid Ringvägen 118. De kommer att plantera om vissa växter, jordförbättra och sätta nya kryddväxter där det saknas.
  När du plockar kryddor,  tänk på att plocka med måtta och att inte ta allt av en planta. Det både skadar plantan och ser fult ut. Plocka lite här och lite där, och av flera plantor istället.
 • Elstödet
  Vi har fått en del frågor om elstödet, och när det kommer att betalas ut. Som det mesta som är löpande fastighetsförvaltning är det vår förvaltare som hanterar detta, men förvaltaren kan inte söka åt föreningen förrän tidigast 30 maj. Mer information kommer längre fram.

Vi har nästa styrelsemöte inbokat den 20 juni.

/Styrelsen

 

Vackra tulpaner vid Ringvägen 82.