Styrelsens månadsbrev oktober

Efter vårt senaste styrelsemöte den 24 oktober kan vi informera om följande:

 • Byte av föreningens elmätare planeras
  Vi planerar att byta ut föreningens alla elmätare någorlunda snart. De nuvarande är ganska gamla, och de går inte längre att ersätta till samma typ om de går sönder. Med nya elmätare skulle vi också få fler funktioner som att varje medlem själv kan se och följa förbrukningen genom att logga in i systemet.

Just nu är vi bara i inledningsfasen, men vi berättar så klart mer om det här när vi har kommit längre.

 • Låsbyte i gemensamma utrymmen
  Vår fastighetsförvaltare SBC har fått i uppdrag av oss i styrelsen att ta in offerter till ett kommande styrelsemöte för byte av lås i alla dörrar till gemensamma utrymmen i föreningen. Det rör alltså inte våra lägenhetsdörrar.

Anledningen till att vi vill byta lås är bland annat att föreningen har två olika låssystem på  området. Det kräver två olika ”huvudnycklar” för förvaltaren och våra andra entreprenörer som ska utföra arbeten i tvättstugor, elrum och andra utrymmen. Det finns också vissa som har samma nyckel till lägenhetsdörren och tvättstugan, medan andra har olika nycklar.

Även här är vi bara i början av processen, och du får mer information av både oss och SBC när det finns en konkret tidplan och fler detaljer.

 • Årlig marksyn med Etni
  Styrelsen och förvaltaren SBC har tillsammans med föreningens markförvaltare Etni gått igenom alla gårdar – praktiskt taget varje buske och planta – för att få en gemensam bild över status och behov. Syftet med en årlig genomgång av gårdarna är att de ska utvecklas på bästa sätt även om en gårdsrenovering

  Vår markförvaltare.

  kanske är några år bort. För att Etni ska kunna utföra sitt uppdrag behöver vi självklart ha en dialog om skötselplanen. Vi i styrelsen har ju vår ”vision” om vackra, trivsamma, grönskande och blommande gårdar, och Etni har sin kompetens och vet vilka möjligheter eller behov som finns för att åstadkomma det. Roligt nog är vi väldigt överens om den fortsatta utvecklingen.

Några av åtgärderna som nu väntar är att plantera några fler träd på gårdar där det bara finns några få kvar. De allra flesta häckarna runt husfasaderna kommer att föryngringsbeskäras och gödslas för att på så sätt få ny växtkraft och bli jämnare och finare.

Gräsmattan på Ringvägen 76-82 har fått rejält med ny fin jord, och Etni har även sått extra gräs. Gräsmattan var ganska gropig och tog också skada av alla maskiner som körde på den vid gårdsrenoveringen. Ett tillfälligt staket har satts upp för att  gräset ska få en chans att växa till sig. Undvik att gå där, och låt helt bli att köra upp på gräset. Det gäller alla gårdar och ytor.
Liknande förbättringsåtgärder kommer att göras på andra gårdar i samband med att de renoveras, men det kommer ju att ta några år innan alla gårdar är klara.

 • Höjning av månadsavgiften 2024
  Vi har beslutat att höja månadsavgiften från och med 2024, men denna gång med endast 2%. Föreningen har god ekonomi, och vi kan göra de satsningar och investeringar som vi t.ex. beslutade om på stämman. Samtidigt ökar kostnaderna, och i takt med att vi säljer de hyresrätter som fortfarande finns i vår förening kvar så minskar på sikt våra intäkter. Hyresgästerna betalar faktiskt mer för sitt boende än vad vi som medlemmar gör.

Frågor?
Om du har frågor om olika arbeten och projekt som vi informerar om här ska du alltid ta dem direkt med vår förvaltare SBC. Förutom att du kan kontakta SBC genom deras kontaktformulär på SBC:s hemsida eller ringa deras kundtjänst, så kan du också besöka fastighetsskötaren Adnan på vårt förvaltningskontor på tisdagar, och vår tekniska förvaltare och kontaktperson Gustav Dahlbeck på torsdagar. Då kan de svara på frågor som SBC:s kundtjänst inte har koll på. Se öppettider och telefonnummer till förvaltningskontoret under fliken För boende här på hemsidan.

Vi har nästa styrelsemöte den 21 november. Vi passar på att önska alla boende en trevlig allhelgonahelg och Halloween nästa vecka.

/Styrelsen