Styrelsemötet 11/2

På styrelsemötet den 11 februari togs bl.a. följande frågor upp:

  • Vi går vidare till nästa steg i ventilationsarbetet. Styrelsen har bett en av de två entreprenörerna som lämnat offert i uppdrag att upphandla sina egna underentreprenörer och räkna på totalkostnaden. Därefter fattar styrelsen definitivt beslut om offerten som helhet, och då kan starttiden för arbetet sättas. Miljöförvaltningen är informerad om status på projektet.
  • Belysningen på husgavlarna vid Ringvägen 82 och 94 ska förstärkas, eftersom det vintertid är väldigt mörkt där. Delagott Förvaltning har fått i uppdrag att ta fram offerter.
  • Olika varianter av farthinder diskuteras för att få ned hastigheten inne på gårdarna, och styrelsen ska titta på vilka modeller som kan fungera.
  • Haninge kommun inför nya parkeringsregler på Ringvägen. Man får endast parkera på norra sidan av vägen, alltså inte på vår sida av vägen. Det är för att det ska bli lättare för brandbilar, sopbilar osv att komma fram. Läs kommunens information här.
  • Systemet för bokning av tvättid via vår hemsida håller på att testas (se bild nedan). Snart bör alla ni som har anmält intresse för detta kunna läggas upp i systemet, och då skickas uppgifter om login och lösenord ut via den e-post som har angivits.
    Du hittar anmälningsblankett på förvaltningskontoret, Ringvägen 136, eller på hemsidan under fliken Föreningen.

Nästa styrelsemöte blir den 10 mars.