Föreningen

Föreningsstämma

Här kan du ladda ned protokoll från ordinarie föreningsstämma.
Här finns en beskrivning och mall för hur du som medlem kan skriva en motion.

Ordningsregler

Det åligger bostadsrättsinnehavaren att

  1. Vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom.
  2. Om skada av sådan art uppstår att dess avhjälpande inte kan uppskjutas, omedelbart underrätta felanmälan.
  3. ​Ej använda lägenhet eller annan av föreningen utrymme för annat än för avsett ändamål eller på sätt som kan vara störande för kring boende.
  4. Aldrig lämna entrédörr olåst nattetid.
  5. Aldrig lämna dörr till källare olåst.
  6. Iakttaga sparsamhet med vatten såväl varmt som kallt.
  7. Ej piska eller skaka mattor, sängkläder och dylikt genom fönster eller från balkong utan endast på därför avsedd plats.
  8. ​Ej ställa cyklar eller mopeder i portar och källargångar. Och inte belamra allmänna utrymmen med personliga till behörigheter. Vid bortforsling av grovsopor belastas föreningen kostnadsmässigt.
  9. ​Ej lägga torkmatta utanför lägenhetsdörren.
  10. Följa de bestämmelser beträffande ohyreskontroll samt vid upptäckt av ohyra omedelbart anmäla detta till förvaltningen.
  11. Lägga hushållssopor i kärl på gård. Sopnedkasten är låsta.
  12. Ej utan tillstånd av styrelsen uppsätta utomhus antenn/parabol.
  13. Ej utan styrelsens tillstånd hysa andra djur än husdjur. Att noga övervaka att djuren icke för oljud eller smutsar ner i fastigheten och inte heller rastas inom området.
  14. ​Ej göra eller bibehålla montage på utsidan av balkongerna typ blomlådor mm.
  15. ​I övrigt följa av styrelsen lämnade föreskrifter.

Beträffande mattpiskning m.m. gäller vad som föreskrivits i ordnings- och hälsovårdsstadgarna i Haninge Kommun.

Stadgar

Föreningens stadgar kan du läsa mer om här.

Uthyrning av lokaler och förråd

Föreningen har ett antal mindre lokaler respektive förråd i våra fastigheter, som går att hyra. Kontakta oss för mer information!

Tvättstugorna

Man bokar sin tid i den tvättstuga som ligger närmast, dvs antingen i port 94, 104, 116 och 140). Logga in på bokningspanelen på väggen utanför tvättstugan med din nyckelbricka (tagg) av plast. OBS! Din nyckelbricka är unik och borttappade brickor måste anmälas till förvaltningskontoret.

Det finns även grovtvättstugor i port 102, 118 och 142 för tvätt av täcken, mattor osv. Tänk på att det endast går att ha en tvättid bokad åt gången, oavsett om det är grovtvätten eller den vanliga.

Du har 30 minuter på dig att aktivera tid tvättid, alltså låsa upp med brickan/taggen. Efter 30 minuter så kommer tiden att avbokas, och blir ledig för vem som helst att boka. Om ingen annan har hunnit ta din tid då kan du så klart boka den igen.

Det är viktigt att man gör rent efter sig, så lämna tvättstugan i gott skick . Lika viktigt är att hålla den tvättid man har bokat. Man har t.ex. inte rätt att fortsätta använda torktumlare eller torkskåp när nästa tvättid börjar, även om man kan fråga den som tvättar efter.

Läs mer om hur tvättstugan ska skötas och städas i våra trivselregler för tvättstugan.
Anmäl intresse för bokning av tvättid på hemsidan här: Samtyckesblankett tvättstuga.

Tänk på att vara rädd om maskiner och övrig utrustning i tvättstugan, så att de håller länge. Reparationer pga slarv eller oaktsamhet kan innebära stora kostnader för föreningen. Samtidigt ska man inte vänta med att felanmäla sådant som inte fungerar som det ska. Små problem kan snabbt växa sig större och bli väldigt dyra att reparera. 

Alla bokningar och inloggningar kan sparas för framtida granskning om det skulle bli nödvändigt. Om du kommer till en dåligt städad tvättstuga är det viktigt att du anmäler det via de olika felanmälningsvägar som finns hos förvaltaren Delagott. De kan då kontakta den som tvättade före dig, och ge en tillsägelse. Ditt namn lämnas självklart inte ut till någon annan mer än styrelsen och förvaltaren i sådana situationer.

Uppdaterad: 14 februari, 2020