Föreningen

Nedan finner du som boende information från BRF Ringen.

Föreningsstämma

Här kan du ladda ned protokoll från ordinarie föreningsstämma.

Ordningsregler

Det åligger bostadsrättsinnehavaren att

 1. Vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom.
 2. Om skada av sådan art uppstår att dess avhjälpande inte kan uppskjutas, omedelbart underrätta felanmälan.
 3. ​Ej använda lägenhet eller annan av föreningen utrymme för annat än för avsett ändamål eller på sätt som kan vara störande för kring boende.
 4. Aldrig lämna entrédörr olåst nattetid.
 5. Aldrig lämna dörr till källare olåst.
 6. Iakttaga sparsamhet med vatten såväl varmt som kallt.
 7. Ej piska eller skaka mattor, sängkläder och dylikt genom fönster eller från balkong utan endast på därför avsedd plats.
 8. ​Ej ställa cyklar eller mopeder i portar och källargångar. Och inte belamra allmänna utrymmen med personliga till behörigheter. Vid bortforsling av grovsopor belastas föreningen kostnadsmässigt.
 9. ​Ej lägga torkmatta utanför lägenhetsdörren.
 10. Följa de bestämmelser beträffande ohyreskontroll samt vid upptäckt av ohyra omedelbart anmäla detta till förvaltningen.
 11. Lägga hushållssopor i kärl på gård. Sopnedkasten är låsta.
 12. Ej utan tillstånd av styrelsen uppsätta utomhus antenn/parabol.
 13. Ej utan styrelsens tillstånd hysa andra djur än husdjur. Att noga övervaka att djuren icke för oljud eller smutsar ner i fastigheten och inte heller rastas inom området.
 14. ​Ej göra eller bibehålla montage på utsidan av balkongerna typ blomlådor mm.
 15. ​I övrigt följa av styrelsen lämnade föreskrifter.

Beträffande mattpiskning m.m. gäller vad som föreskrivits i ordnings- och hälsovårdsstadgarna i Haninge Kommun.

Stadgar

Föreningens stadgar kan du läsa mer om här.

Uthyrning av lokaler och förråd

Föreningen har ett antal mindre lokaler respektive förråd i våra fastigheter, som går att hyra.

Kontakta oss för mer information!

Tvättstugorna

Man bokar sin tid i tvättstugan (Port 94, 104, 116 och 140) via systemet med hjälp av bokningspanelen på väggen utanför tvättstugan med din nyckelbricka (tagg) av plast. Din nyckelbricka är unik och ​borttappade brickor måste anmälas till förvaltningskontoret.

Alla bokningar och låsöppningar kan loggas och sparas för framtida granskning om det skulle bli nödvändigt.

Från och med att din tid börjar så har du 30 minuter på dig att aktivera den (låsa upp med taggen). Efter 30 minuter så kommer tiden att avbokas.

För allas trevnad i tvättstugan är det viktigt att man gör rent efter sig. Så tänk på att lämna tvättstugan i det skick som du själv önskar finna den i. Lika viktigt är att hålla den tvättid man bokat.

Tänk på att du ansvarar själv för skador på maskiner och övrig utrustning som orsakats av slarv, vårdslöshet eller att instruktioner inte följts.

Uppdaterad: 15 maj, 2018