Årsstämma 25/8 genom poströstning dagen före

I tisdags, alltså den 30 juni, hade styrelsen ett avstämningsmöte med revisorn om årsredovisningen för 2019, och nu kan vi äntligen sätta ett datum för stämman. Det blir den 25 augusti. Anledningen till förseningen är främst att föreningens förra förvaltare varit sena med att lämna ifrån sig årsredovisningen.

Coronapandemin har också komplicerat stämmoplaneringen. Därför har vi valt att inte hålla en fysisk stämma i år. Det blir istället en sk poströstningsstämma där du som medlem ges möjlighet att rösta i förväg.

Kallelsen och alla underlag delas ut den 4 augusti och ger alla medlemmar en chans att hinna läsa, ställa ev. frågor och få svar i god tid innan rösterna ska vara inne. Sista dagen att lämna eller skicka in frågor är 14 augusti. Din poströstning ska var inkommen senast 24 augusti, dagen före stämman.

Den 25 augusti sammanträder sedan endast stämmoordföranden, sekreteraren för stämman, styrelsen och valberedningen, bl.a. för att räkna era röster och föra protokoll. Protokollet kommer att finnas på hemsidan några veckor efter mötet.

Mer information med instruktioner finns med i kallelsen som kommer i början av augusti.

Information om stämman sätts också upp som anslag i trapphusen.