Valberedningen söker…

För att vår bostadsrättsförening skall kunna fungera som en trygg och stabil förening att bo i så behövs engagerade och ansvarstagande medlemmar. Många medlemmar har åsikter och idér om hur föreningen drivs eller borde drivas. Det är bra, men ännu bättre skulle det vara om åsikterna och idérna skulle kunna omsättas i praktiken. Och ett sätt att göra det på, är att ställa upp som förtroendevald i föreningens styrelse.

Valberedningen har till uppgift att inför stämman ta fram ett förslag på lämplig styrelsesammansättning. Hur pass bra ett sådant förslag blir är helt beroende av tillgången på lämpliga styrelsekandidater. Vi i valberedningen är övertygade om att det finns många lämpliga och dugliga människor boende i föreningen, men tyvärr känner vi inte alla medlemmar, därför är vi beroende av att folk hör av sig till oss. Är du intresserad av att kandidera till ett styrelseuppdrag, eller känner du någon som du tycker skulle passa. Hör av dig till oss i valberedningen. Det går bra att kontakta oss via mail valberedningen@nullbrfringen.se eller att lämna ett brev märkt ”valberedningen” i lokalen på Ringv 136.

Hälsningar, Valberdningen BRF Ringen

Johan, Ulf och Mia