Trädbesiktning

I början av oktober noterade vi att det fanns döda träd på föreningens mark. Därför har vi låtit göra en trädbesiktning av hela området för att kunna avgöra vilka träd som utgör en risk och vilka träd som behöver beskäras för att få bättre livskraft och komma undan från gatubelysning.

Vi har nu fått ett förslag och träd har blivit uppmärkta för fällning och beskärning. Dock är inget beslut ännu fattat. Vi avser nu att göra en ytterligare bedömning för att få ett så kallat ”andra utlåtande” innan några träd fälls.