Styrelsemötet den 22/1

På det första styrelsemötet 2020 – och med nya förvaltaren Delagott – togs bl.a. följande upp:

  • Asfalten på gårdarna behöver lagas, eftersom det finns en hel del hål. Förvaltaren tar fram offerter som styrelsen kan titta på, och så kan arbeten ev. sätta igång senare i vår.
  • Ytterligare en presentation av offert/förstudie för det nödvändiga ventilationsarbetet kommer att göras för styrelsen den 30 januari.
  • Förvaltaren gör en ny genomgång av både våra nya entrédörrarna och källardörrarna pga att vissa fel och brister kvarstår. Bland annat entrédörrarna i port 94 och port 96.

Nästa styrelsemöte blir den 11 februari.