Styrelsemötet 18/12

På årets sista styrelsemöte tog vi bl.a. upp följande:

  • Elräkningen till alla boende har kommit i en klumpsumma för både januari, februari och mars istället för månadsvis. Det är helt enkelt en tekniskt miss som uppstått på grund av att vi byter förvaltare. Det kommer att rättas till så snart det går. Kontakta Delagott på 08-33 12 10 om du vill lösa månadsbetalning redan nu, så hjälper de till med det.
  • Fasadförbättringar på vissa av våra hus kommer att göras. Det rör sig främst om hus där putsen har börjat släppa.
  • Vi inväntar ytterligare en offert för ventilationsprojektet och hoppas att arbetet med både värmen och ventilationen kan sätta igång i februari eller mars.

Nästa styrelsemöte blir den 22 januari.

Styrelsen önskar alla boende en riktigt god jul och gott nytt år!