Styrelsemötet 11/9

Förutom en uppföljning av ärendena från förra styrelsemötet togs dessa punkter för diskussion eller beslut:

Elektronisk nyhetsbrev och bokning av tvättstuga på hemsidan
Inom någon vecka ska alla hushåll få en blankett för anmälan av e-post för att få nyhetsbrevet elektroniskt samt kunna boka tvättstuga på hemsidan. Anmälan är helt frivillig och gäller i dagsläget endast medlemmar och hyresgäster med förstahandskontrakt. Man kan fortfarande boka tvättid på vanligt sätt om man hellre vill, och nyhetsbrevet delas ut i brevinkasten som tidigare.

Trappstädningen
Styrelsen har bett städfirman om ett möte angående den dåliga trappstädningen. Vi kommer att begära en ordentlig städning i alla trapphus samt diskutera ekonomisk kompensation om problemen fortsätter.

Introduktion för nyinflyttade
Snart börjar vi med introduktionen för nyinflyttade. Ett välkomstbrev med förslag på datum för en träff lämnas i brevinkastet. Vid träffen visar vi runt på området, i tvättstugan, informerar om regler och möten osv. Den boende får också olika dokument och trycksaker med användbar information.
Talar du arabiska, polska, ryska, thailändska eller andra språk och vill hjälpa till med introduktion när det behövs språkhjälp? Hör av dig till styrelsen i så fall på styrelsen@nullbrfringen.se så berättar vi mer.

Höststäddag 19/10
Den 19 oktober blir det höststädning, men istället för att kratta löv och grenar plockar vi skräp, fimpar osv. Vid städdagen kommer Trädgårdsgruppen ev. också att göra en arbetsinsats för tidig vårblomning. Hjälpmedel som handskar och vagn kommer att finnas. Containrar för egna grovsopor finns också, och den som vill kan stanna kvar och grilla efteråt. Se anslag i portarna längre fram.

Målning av fasader
Delar av styrelsen kommer att sprutmåla de fasader som blivit nedklottrade, och det sker någon gång under de närmaste veckorna.