Information från styrelsemötet 12/1

Från föreningens styrelsemöte den 12 januari 2021 kan vi styrelsemedlemmar rapportera om följande:

 • Radonmätning inför starten av ventilationsarbetet
  Som ett led i ventilationsarbetet ska först en ny radonmätning göras, så att man kan jämföra med mätningen som ska görs efter ventilationsarbetet. Den utförs i februari. Mer information om när och i vilket hus som själva ventilationsåtgärderna sedan startar kommer att finnas på hemsidan, Facebook och som anslag i trapphusen.
 • Vi byter fastighetsförvaltare – igen.
  Efter bara ett år med Delagott Förvaltning har styrelsen valt att säga upp avtalet. Vi har upplevt stora brister i Delagotts service till medlemmar och hyresgäster och även i stödet till oss i styrelsen. Fastigheten har inte heller blivit så väl omhändertagen som vi hade förväntat oss.
  Vi kommer istället att teckna avtal med Nabo, som är ett etablerat fastighetsbolag. De kommer att ta över från 1 mars, men fastighetsförvaltningen kommer att gå parallellt med Delagott under en tid. Dina nästa månadsavier eller hyresavier kommer däremot från Nabo, och i april räknar vi med att all förvaltning som felanmälan, ekonomifrågor, parkeringskö osv. hanteras av Nabo istället för Delagott.
  Mer information kommer på hemsidan, Facebook och i ditt brevinkast. Nabo sätter även upp nya anslag med kontaktuppgifter i entrén i alla trapphus. Besök gärna Nabos hemsida, www.nabo.se för att bekanta dig lite närmare med dem.
 • Porttelefonerna igång först i februari.
  Porttelefonerna är inte ännu igång efter bredbandsbytet från Ownit till Bahnhof. Utrustningen som vi hade fungerar inte med Bahnhofs system. Ny utrustning är beställd men leveransen har blivit försenad pga Coronapandemin. Vi räknar med att porttelefonin ska vara löst någon gång under februari.
 • Boka nästa tvättid via hemsida eller mobil!
  Nu har vi äntligen kunnat starta tjänsten för tvättstugebokning via vår hemsida och app i mobilen. Det drog ut på tiden pga bredbandsbytet, eftersom det ligger i samma system som övrig tvättstugebokning, porttelefoni och inpassering. Gå till fliken För boende här på hemsidan och läs mer om hur du gör.
  Har du anmält dig men inte fått login? Det kan bero på att vi har fått fel e-postadress till dig. Anmäl dig på nytt, skriv under och lämna blanketten i brevlådan på förvaltningskontoret på Ringvägen 136, så löser vi det. Blankett hittar du på hemsidan eller så kan du få den av vår förvaltare på Ringvägen 136 under förvaltningskontorets öppettider.
 • Gratis teve från Com Hem
  Du vet väl att föreningen har ett gemensamt avtal för teve med Com Hem som du redan betalar för? Det ingår i månadsavgiften, och du har tillgång till 15 kanaler. Därför behöver du inte ha avtal med någon annan leverantör. Det kostar ju bara onödiga pengar. Kontakta Com Hem om du har frågor, och om du vill beställa extra utrustning, betalkanaler osv. Du hittar kontaktuppgifter här på hemsidan.

Nästa styrelsemöte blir den 16 februari.

Så kom snön, och med den även snögubbarna. De här sågs vid Ringvägen 128-134.