Från styrelsemötet 21/4

Vid styrelsemötet den 21 april togs bl.a. följande frågor upp:

  • En så kallad blåljuskod ska tas fram för att t.ex. ambulans ska kunna komma in porten vid akut sjukdom eller andra utryckningar. Förvaltaren har fått i uppdrag att hitta en lösning med LTP,  som är vår leverantör av porttelefonerna.
  • Vi har sett över parkeringskön, som tycks ha stått helt still i flera år, och även  beslutat att varje hushåll kan ha max två parkeringsplatser/garage. Vi har nu fått ned kön något, men räkna med ca 12 månaders väntetid.
  • Årsstämman för medlemmarna planeras att eventuellt hållas i slutet av juni, med reservation för ändringar. Vi undersöker olika sätt att hålla stämman, med tanke på Corona-pandemin och kravet på att hålla avstånd. Mer information kommer som anslag i trapphus, i kallelse osv.
  • Styrelsen har träffat en trädgårdskonsult som gett råd och tips inför utvecklingen av våra gårdar. Första steget blir att se över träd som ev. behöver tas ned, och sedan planera för återplantering av olika träd och buskar.
  • Utomhusbelysning på husgavlarna vid Ringvägen 82 och 94 monteras inom ca två veckor. Arbetet utförs av El-Strandh.
  • Styrelsen har ett extrainsatt möte med anledning av ventilationsarbetet, då entreprenören ska presentera ett slutgiltigt förslag. Vi hoppas kunna fatta definitivt beslut kort därefter.
  • Flera hyresrätter kommer att bli lediga den närmaste tiden, men med tanke på det dåliga marknadsläget planerar vi att hyra ut dem i andra hand istället.

Dålig återkoppling vid felanmälan
Vi vill också passa på att nämna att vi har märkt att återkopplingen till boende som anmäler fel, störningar osv. till förvaltaren inte har fungerat. Det beror på en felaktig inställning i förvaltarens ärendesystem, och detta är löst nu. Vid all kommunikation som sker på mail ska du som boende få återkoppling via mail i ärendet. Om inte mail finns ringer förvaltaren upp eller lämnar meddelande i brevinkastet.

Svajigt bredband
Boende har kanske märkt att bredbandet gick ner härom kvällen. Styrelsen har haft kontakt med leverantören Ownit, men det hade inte med dem att göra utan med själva nätleverantören.

Nästa styrelsemöte är inbokat den 19 maj.