Från styrelsemötet 19/5

På vårt sista ordinarie styrelsemöte före årsstämman tog vi bl.a. upp följande:

  • Stubbfräsning på gårdarna vid Ringvägen 76-82, 112-118 och 120-126 kommer att ske på måndag den 25 maj. Det är Stephans Stubbfräsning som gör jobbet. En översyn av alla träd ska också göras framöver. I höst väntar sedan efterlängtad nyplantering av träd och buskar på dessa tre gårdar. Nästa år planerar vi att göra samma sak på fler gårdar.

    OBS! På städdagen den 30 maj behöver vi hjälp av så många som kan och hinner att ta hand om träfliset som blir kvar. Det ska stoppas i sopsäckar så kan några i styrelsen köra bort det. Då blir det billigare för föreningen.

    Hus i kvällsljus…
  • En genomgång och besiktning av alla källardörrar och entrédörrar har gjorts med leverantören Team Guardab, och vissa justeringar och kompletteringar väntar.
  • Fler lagningar av fasadputsen kan bli aktuella. En ny genomgång görs för att se var det behövs mest.
  • El-Strandh har nu monterat belysning vid husgaveln på Ringvägen 82 och 94. Så här fint blev det!

Till sist
Styrelsen vill passa på att påminna om att det inte är tillåtet att på egen hand gräva och plantera på våra gårdar. Vi vill också be att alla ställer tillbaka våra utemöbler där de ska stå (på uteplatsen) och inte heller lämnar kvar egna möbler eller grillar. Efter ett tag kan det se lite skräpigt och rörigt ut.